Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

bu video hocamıza tasavvufi sorulan bazı sorulardan dolayı yaptığı sohbetlerdendir. Mürşidi vefat eden müritlerin yaşadıkları haller nelerdir? Rasulullahın s.a.v vefatında sahabeler neler yaşadılar? Rasulullahın s.a.v vefatında Hz ömer r.a neden kim muhammed öldü derse onu öldürürüm sözünü söylemiştir? yaşadığı halin tasavvufi izahı nedir? Ahkam ayetlerinin batıni boyutları ve maneviyat ehline verdiği mesajlar nedir? Rasulullahla s.a.v sahabe arasında yaşanılan bazı durumlar mürit ve mürşit ilişkilerinde de varmıdır? bereket bulmanız duasıyla

Haydarı Kerrar Son Eserleri

Tasavvufun amaç ve gayesi nedir? Nefsi emmare ve levvame aralarındaki farklar nedir? Günümüz müslümanları hangi nefs makamındadır? Günümüz müslümanlarının ölürken imani durumları nasıldır? Bu zamanda Rahmet aslında daha fazladırın hikmeti nedir? Kemale eren bir nefisle kemale ermeyen nefsin farkları nedir? Vücutta uzuvların hal diliyle duaları nasıldır? tefekkür düşünmek akletmek neden önemlidir? Arşın gizli hazineleri nelerdir? Efendimizin s.a.v ben ahlakı tamamlamak için gönderildim sözünün bazı hikmetleri nelerdir? fayda ve zarar Hak tealadandır. bereket bulmanız duasıyla.

Vücudumuzda Bulunan Mükemmel Sistem Nefsini bilen Rabbini bilir hadisinin nefsi bilmenin temelini oluşturan vücudun yapısını bilmekten geçtiğini beyan etme ve biz insanı en güzel surette (Ahseni takvim) yarattık ifadesinde en güzel suretin bir kısmını anlama sadedin de deriz ki: Ayette: Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir (Alak,1-5) buyrulur. Muhakkak ki, Biz insanı en güzel (Ahseni Takvim) (maddi-manevi) bir biçimde yarattık. (Tin, 4) Bütün canlıların en küçük yapı taşı hücre […]

bu video hocamızın Envarul Mearif ve Esrarul Hakaik- Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Tedavi Usül ve Kaideleri adlı eserinden hazırlanmıştır. Vücudumuzdaki mükemmel sistem 1 adlı videonun devamıdır lütfen beraber dinleyin. bu videoda geçen konular: Evrendeki Matematiksel sistem- İnsandaki kromozomlar ve kurandaki tevafuklar- Beynin zahiri ve manevi yapısı- Anne rahminde 3 karanlık ve Nefsin 3 karanlığı- Göbek bağı sadece maddi bir bağ değildir-Şeytanlar insanla sadece manevi değil madden de savaşır- Hafaza melekleri ve vucudumuzun bağışıklık sistemi-Rahim esmasının en güzel örneği anne sütü gibi konular…..

bu video hocamızın Envarul Mearif ve Esrarul Hakaik- Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Tedavi Usül ve Kaideleri adlı eserinden hazırlanmıştır. videoda kısaca geçen konular: Hücre bölünmesindeki bazı hikmetler- insan DNA sı ve kuranın uyumu- Bebeğin Dış Dünyanın Seslerini Duyması ve Beyinsel Gelişimindeki hikmetler gibi konular..

bu video hocamızın güncel meseleler sohbetlerinden bazı bölümlerdir.çevre, kültür, din gibi olguların insanın bilinçaltında oluşturduğu etkiler nedir? Tasavvufi eğitimlerin bilinçaltı temizliğinde rolü nedir? doğru ve sağlıklı bireylerin toplumların oluşumunda doğru eğitimin rolü nedir? 18. y.y batı ilim dallarının günümüz insanlığını etkileme yöntemleri nasıldır? küresel çeteler uydurdukları bilim dallarıyla insanlığı nasıl uyutuyorlar? Beyinsel internet wbw dönemi başladı ve insanlığı bekleyen facia nedir? bereket bulmanız duasıyla

Ay’ın bazı özellikleri Biz gece ile gündüzü iki âyet (varlığımızın iki belgesi) yaptık da gece âyeti (ayı) silip söndürdük, gündüz âyeti (güneşi) ise gösterici yaptık. Bunu Rabbinizden bir rızık ve ihsan aramanız, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için böyle yaptık. İşte Biz böy­lece her şeyi gereği gibi anlattık.(İsra,12) (Düşünmez ve idrak etmezler ki:) Gökte burçlar kılan, onların içinde bir sirac-aydınlık (ısı ve ışık kaynağı Güneş) ve nurlu bir Ay var edip (yaratan Allah) ne Yücedir. (Furkan,61) Ve Ay’ı bunlar içinde bir nur kılmış, […]

Evrende Güneş ve Ay kaç tanedir? Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?”Ve Ay’ı bunlar içinde bir nur kılmış, Güneş’i de (aydınlatıcı ve ısıtıcı) bir kandil yapmıştır.”(Nuh,16,17) Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı (yaşamanızı sağlayacak ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde) sizin emrinize verdi; yıldızlar da O’nun emriyle istifadenize hazır haldedir. (Bu müjdeler, ileride gerçekleşecek uzay yolculuklarıyla, hayret verici nimet ve neticelere erişileceğine işarettir.) Şüphesiz bunlarda, aklını kullanabilen bir topluluk için nice ayetler ve ibretler gizlidir.(Nuh,12) Allah’ın varlığını belgeleyen ayetlerden olup da […]

Galaksimizde Kaç gezegen ve yıldız vardır? Yıldızlar ‘örtülüp (ışıkları) silinip karardığı’ zaman, (Mürselat,8) Andolsun, Biz en yakın olan semayı (dünya göğünü) kandil (misali yıldızlar ve gezegenlerle) süsleyip-donattık…..(Mülk,5) Yıldızlar(gezegenler) dağılıp-yayıldığı zaman,(İnfitar,2) (Güneş’i) Parıl parıl yanan (ve sizi aydınlatıp ısıtan) bir lamba kıldık (Nebe,13) Malumunuz Kendinden ışık yayan gök cisimlerine yıldız denir.  Işığını güneş gibi yıldızlardan alan gök cisimlerine de gezegen denir. Bilim adamları şuan evrende ortalama 100 milyar galaksi olduğunu beyan ediyor. Bu galaksilerden bizim Samanyolu galaksimizde ise ortalama 200 milyar yıldız olduğunu beyan […]

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bazı bölümlerdir. Fetih suresinde geçen bazı incelikler nelerdir? bu surede günümüze bakan önemli bir müjdesi nedir? bu surede 4 halifenin anlatıldığı bir incelik nedir? Hz Ali r.a sadece manevi değil zahirende ilmin kapısıdır. bereket bulmanız duasıyla.