Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
3 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 42.237 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Günlerin Gece, gündüz Hayır ve Şer saatleri

Eski havas alimleri ilmi nücumu bildiklerinden dolayı yıldızların yer yüzünde tesirlerini ve zamanlarını eserlerinde tespit etmişlerdir. Bu alimler Esma-i ilahilerinde hangisinin hangi burca ve yıldıza tesir ettiklerini bildiklerinden dolayı, eserlerinde Esma-i ilahi okumalarında genelde bu yıldız saatlerine göre beyanlarda bulunmuşlardır. Günümüzde her hangi bir esma ile meşgul olanların çoğunluğu da bu esmaların en faydalı okunacağı saatleri kast eden şems saati veya zühre saati gibi ifadelerin ne olduğunu ve ne zaman o esmayı okuyacağını bilmediğinden dolayı da yıldızların günlere göre hayır ve şer saatlerini gösteren tabloyu aşağıda beyan edeceğiz.

Bu hususta birkaç bilgi verdikten sonra hayır ve şer saatlerin tablolarını anlatacağız.

1-Bilinmelidir ki; Her ne kadar geceleri havas kıraatine, esma, ayet, dua, vefk vs. şeyleri yazmaya ve okumaya daima müsait olsa da yıldızların gece tesir saatlerini bilmek faydalıdır. Bu hususta alimler tarafından farklı rivayetler olmakla beraber genelde günlerin geceleri çoğunluk aşağıda vereceğimiz bilgiler kabul edilmiştir.

2- Hicri  kameri takvimde malumunuz gün akşam ezanıyla girer. Bu yüzden Havas alimleri 1 günü 2 ye bölmüşlerdir. 1 den 12 ye gündüz, diğer 12 ye kadar kısmı gece olarak ayarlamışlardır. Burada verilen tablo standart bir tablodur. Yaz ve kışın gece ve gündüzün uzayıp kısalmasına göre hesap edilmesi gerekir. Birde tabloda verilen mesela Pazar saat 1 derken Pazar öğlen bir diye anlaşılmasın. Buradaki birden kasıt Pazar günü gündüzün ilk saatini kasıttır yani güneşin doğduğu anı. İşte tabloda verilen bilgileri bu doğrultuda iyi hesaplamak gerekir. Son bir hatırlatma unutmayın ki Havas ilimlerin de ölçü Hicri takvime yani kameri takvime göre belirlenir. Güneş takviminde (miladi) gece 12 den itibaren ertesi gün girerken kameri takvimde Akşam ezanıyla girer. Yani gündüz güneşin ilk doğduğu saatten başlar akşam ezanıyla aşağıda verilen gündüz tablosu bilgileri son bulur. Gece bilgileri ve uygulamaları ise akşam ezanıyla başlar sabah namazından sonra güneş doğduğu ana kadar sürer. Yani pazartesi gece saat 1 müşteri saati denmişse akşam ezanıyla gün hicri takvimde girdiğinden bu 1 nci saat akşam ezanı saatini kasıttır. Demek ki bir uygulama yapılacağı zaman ona uygun saati bulmak için o günün güneş doğuş saatine ve akşam batış saatine bakar aradaki gündüz süresini buluruz. Bulunan süreyi 12 ye böldüğümüzde bulunduğumuz saatin tabloda verilen kaçıncı saat ve nelerin yapılacağı bilgisini buluruz ve buna uygun hareket ederiz. Bu şekilde geceyi de hesap eder uygulamalarımızı buna uygun yaparız.

3- İslamda 5 vakit namazın ve ibadetlerin belli saatlerde emredilmesinin bir hikmeti de bu hayır ve nahıs(şer) saatlerdir. Bilinmelidir ki, günlük bu 5 vakit namaz vakitleri daim hayır saatlerdir. Bu saatlerde her türlü zikir okuma vs. yapılabilir. Aynı şekilde pazartesi ve Perşembe geceleri ve Cuma günleri hayırlı vakitlerdir. Yine 3 aylar özelliklede ramazan ayı hayırlıdır. Bu zamanlarda havas uygulamaları yapılabilir.

4- bir de günlerin her birinin Eşref (hayırlı) vakitleri vardır. Pazar: zuhur( öğlen vakti)

Pazartesi: İki namaz arasıdır(Akşam ve Yatsı) Salı: kuşluk vaktidir. Çarşamba: ikindi vaktidir

Perşembe: zeval vaktidir(Güneşin batışına yakın). Cuma: Cuma saatinde başlayıp güneş batana kadar

Cumartesi: güneş doğarken.  bu saatlerde de daim ayet, esma, zikir okumaya müsaittir.

 Günlerin gece ve gündüz hayır ve şer saatlerine gelince:

Birinci Gün Pazar Gündüz:

Saat 1-  güneş saatidir bunda muhabbet vekabul mülük ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak ve yazmak muvafık yeni elbise giyinmek münasibdir.

Saat 2- zühreye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiçbir şey yapmamalıdır.

Saat 3- Utarit saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazması için muvafıktır.

Saat 4- ay saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir hiçbir işe yaramaz

Saat 5- zühale mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-i buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler için münasip bir saattir.

Saat 6- müşteriye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden divan erbabından hacetlerin talebi muvafıktır.

Saat 7- Merih saati olduğundan nahıstır. Onda hiçbir şey yapılmaz

Saat 8- şemse mensub ve saittir. Her bir husus için muvafık olduğundan onda her bir hacetin için çalış

Saat 9- zührenin vakti olup celbi nas ve kalpleri meyil ettirmek için okuyup yazmak muvafıktır

Saat10- utarite mahsustur iyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir her şey yapıla bilir.

Saat 11- kamere mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım vefk ve nusha yazmak daha iyidir.

Saat 12- zuhalin saati olduğu için müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan başka bir işe yaramadığından her işten sakınılmalıdır.

Pazar Gece

Saat 1- Utarit saati olup muhabbet mevedet kalpleri celp ve teshir için münasiptir

Saat 2- kamere aittir nahıs olduğundan bir şey yapmamak lazım

Saat 3- zühaldir ilkayı emraz hastalıklar icad etmek ve emsali şeylerin yapıması için münasiptir

Saat 4- müşteriye mensuptur cidden mubarek bir saat olduğundan her hayır işe uygundur

Saat 5-   merihe mahsus olup mezmum bir saattir insanlar ile muhasama ve fenalık için müsaittir

Saat 6- şems saatidir denizde ve karada yolculuk yapmaya muvafıktır onda yapılan her şeyde muvafakiyet elde edilir

Saat 7- zühreye mensub ve mesud bir saattir her istenilen yapılır ve hayırlara muvafıktır

Saat 8- Utarit vaktidir ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek gözden kaybolmak için nusha yazmaya müsaittir.

Saat 9- kamerdir onda fenalık için yapılan her şey tesir etmez

Saat 10- zuhale aittir ekabirin huzuruna girmek onların rızalarını celp etmek ve menfaatlerini çekmek için Salih bir saattir.

Saat 11- müşteri vaktidir mesud bir zamandır vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeylere iyidir

Saat 12- merihe mahsus olup nahısdır onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır.

Pazartesi günü

Saat 1- kamerdir muhabbet ve kalpleri celp için münasip ve muvafıktır

Saat 2- zühaldir sefere ve yolculuğa munasip olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır

Saat 3- izdivaca mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muvafıktır

Saat 4- merihe mahsustur sidik bağlama düşmana azab çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muvafıktır

Saat 5- güneşe mahsustur hacetlerin kabulü halkın lisanını bağlamak kalpleri celp ve cezp etmek için havas okuyup yazmak münasiptir

Saat 6- zühreye ait bir saat olup onda vefk tılsım ve nüsha yazmak iyidir

Saat 7- utarite mensup olup hacetlerin kazası lisan bağlamak ve kalpleri celp etmeye muvafıktır

Saat 8- kamer saatidir bir birini sevmeyen iki kimse arasında sevgi muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir.

Saat 9- zülhal saati olup ara açmak adavet ve buğz kin ve nefret ve emsali şeylere mahsustur

Saat 10- müşteriye mensup olup cidden mubarek ve said bir saat olduğundan bütün hayır işlere yarar

Saat 11-merihe ait bir saat onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar

Saat 12- güneşe mensub bir mesud saattir akd sine ve kalpleri cezp etmek ve menfaetleri celp etmek için müsaittir

Pazartesi gece

Saat 1- müşteriye mensuptur onda rızık celbelmek güzel işker için okuyup yazmak munasiptir

Saat 2- merihe aittir bu saatte bulunduğun yerden çıkma şerlere müsaittir

Saat 3- şems saatidir sefere çıkmak celbi muhabbet kalpleri teshir için münasiptir

Saat 4- Zühre zamanıdır muhabbet izdivaç ve buna benzer şeylerle uğraşmaya müsaittir

Saat 5- utarite mensup olup onda erkek ve kadın bağlamak ve her arzu ettiğini yapmak muvafıktır

Saat 6- kamerdir kara e deniz seferlerine münasiptir hayır amellerde istenilen şeyleri yapmak muvafıktır

Saat 7- zuhaldir  onda sultanlara müracaattan sakınmalıdır

Saat 8- müşteridir hayır amellerden her işe yarar

Saat 9- merihtir emirler hakimler memurlar ile görüşmeye yarar onların kalplerine celp ve sevgilerini kazanmak için okuyup yazmak musaittir

Saat 10- şemsdir bu zamanda emirler sultanlardan ihtiyaçlarda bulunmak muvafıktır

Saat 11-zühre saatidir onda sevgi muhabbet için okuyup yazmak uygundur

Saat 12- utarite mensuptur son derece mezmum olduğundan bir şeye yaramaz

Salı günü

Saat1- merihindir onda adavet verdirmek ve fesat işler hastalıklara ve marazlar icad etmeye yarar nahıstır

Saat 2- şemse mensuptur nahıstır onda hiçbir şey yapmak muvafık değildir.

Saat 3-zühredir izdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal etmek muvafıktır

Saat 4- utarite mahsus bir zamandır onda müşteri celbi alış verişin suratlenmesi ticaretin genişlemesi havas okuyup yazmak münasiptir.

Saat 5- kamerdir nahıs bir saat olduğundan bir şey yapmamak lazım

Saat 6- zuhale mensubtur kuvvetini bağlamak göz ağrısı verdirmek hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.

Saat 7- müşteri saatidir celbi muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler için bu saat çok müsaittir.

Saat 8- Merih saatidir istediğini bu saatte yap

Saat 9- şemsin vakti olup nikah izdivaç ve kadınların kalplerini celp için Salih bir saattir

Saat 10- zühreye mensubtur güzel bir saat olmadığından bir şey yapmamk lazımdır

Saat 11- utaritin zamanıdır yoldan alıkoymak izdivacı bozmak gibi şeylere yarar

Saat 12- kamere aittir araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve ayrılık gibi her şer işlere münasiptir

Salı gece

Saat 1- zühredir muhabbet celp edilir maksatların hasıl olmasında fayda veren bir saattir

Saat 2- utarite attir arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsaittir

Saat 3- kamere mensuptur son derece mezmum ve fena bir saattir onun için bir şey yapmamak lazım

Saat 4- zühaldir kuyu kazmak ve emsali şeylere hayırlıdır şerleri def etmek için okunan dualar faydalıdır

Saat 5- müşteriye mahsustur kadınların muhabbetini ekabir indinde sevgiyi celp etmek için munasiptir

Saat 6- şems saatidir sultanların kalplerini celp etmek ve hacetlerin kabulu için okumak ve yazmak iyidir

Saat 7- zühreye mahsustur kadınları celp ve teshir izdivacı tesis için çalış

Saat 8- utarite mensuptur her ne istersen yap güzel netice alırsın

Saat 9- kamere aittir ara açmak buğz ve adavet koymak ve emsali şeylere münasiptir

Saat 10- zuhaldir büyük nahıs zaman olduğundan bir şey yapılmaz

Saat 11- müşteriye aittir  sait olduğundan hayır için okumak ve yazmak iyidir

Saat 12- Merih zamanadır yolculuğa çıkmak hayırlıdır

Çarşamba günü

Saat 1- Utarit saati olup muhabbet mevedet kalpleri celp ve teshir için münasiptir

Saat 2- kamere aittir nahıs olduğundan bir şey yapmamak lazım

Saat 3- zühaldir ilkayı emraz hastalıklar icad etmek ve emsali şeylerin yapıması için münasiptir

Saat 4- müşteriye mensuptur cidden mubarek bir saat olduğundan her hayır işe uygundur

Saat 5-   merihe mahsus olup mezmum bir saattir insanlar ile muhasama ve fenalık için müsaittir

Saat 6- şems saatidir denizde ve karada yolculuk yapmaya muvafıktır onda yapılan her şeyde muvafakiyet elde edilir

Saat 7- zühreye mensub ve mesud bir saattir her istenilen yapılır ve hayırlara muvafıktır

Saat 8- Utarit vaktidir ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek gözden kaybolmak için nusha yazmaya müsaittir.

Saat 9- kamerdir onda fenalık için yapılan her şey tesir etmez

Saat 10- zuhale aittir ekabirin huzuruna girmek onların rızalarını celp etmek ve menfaatlerini çekmek için Salih bir saattir.

Saat 11- müşteri vaktidir mesud bir zamandır vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeylere iyidir

Saat 12- merihe mahsus olup nahısdır onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır

Çarşamba gece

Saat 1- zuhaldir bu satte istenilen her iş icra edilebilir zuhalin bir mesud saati var ise oda cumartesi ilk saattir.

Saat 2- müşteriye aittir insanlar arasını sulh ara bulmak sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılanlar muvafıktır

Saat 3- merihe mensup olup buğz ve adavetin ilkası için yapılanlara müsaittir

Saat 4- şems vakti olup melikler ve sultanlardan hacetlerin kabulu için yazılan şeylere münasiptir

Saat 5- Zühre mesut bir zaman olduğundan hayır amellere yarar

Saat 6- Utarit zamanı olup av için yazılanlar tesir eder

Saat 7- kamerdir hayırsız bir saat olduğundan bir şey yapılmaması lazım

Saat 8- zuhaldir marazlar doğum hastalıkları buğz ve adavetin igası için yapılan şeyler tesirlidir

Saat 9- müşteriye mahsus sait bir saattir

Saat 10- Merih dir şer işlere müsaittir

Saat 11- şemse ait karı koca arasını bulup sulh sevgi ve muhabbet için yapılanlara müsaittir

Saat 12- kamer saatidir melikler vezirler sultanlar indinde itibar temini için okuma ve yazmaya müsaittir

Perşembe günü

Saat 1- müşteriye mensuptur onda rızık celbelmek güzel işker için okuyup yazmak munasiptir

Saat 2- merihe aittir bu saatte bulunduğun yerden çıkma şerlere müsaittir

Saat 3- şems saatidir sefere çıkmak celbi muhabbet kalpleri teshir için münasiptir

Saat 4- Zühre zamanıdır muhabbet izdivaç ve buna benzer şeylerle uğraşmaya müsaittir

Saat 5- utarite mensup olup onda erkek ve kadın bağlamak ve her arzu ettiğini yapmak muvafıktır

Saat 6- kamerdir kara e deniz seferlerine münasiptir hayır amellerde istenilen şeyleri yapmak muvafıktır

Saat 7- zuhaldir  onda sultanlara müracaattan sakınmalıdır

Saat 8- müşteridir hayır amellerden her işe yarar

Saat 9- merihtir emirler hakimler memurlar ile görüşmeye yarar onların kalplerine celp ve sevgilerini kazanmak için okuyup yazmak musaittir

Saat 10- şemsdir bu zamanda emirler sultanlardan ihtiyaçlarda bulunmak muvafıktır

Saat 11-zühre saatidir onda sevgi muhabbet için okuyup yazmak uygundur

Saat 12- utarite mensuptur son derece mezmum olduğundan bir şeye yaramaz

Perşembe gece

Saat 1-  güneş saatidir bunda muhabbet vekabul mülük ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak ve yazmak muvafık yeni elbise giyinmek münasibdir.

Saat 2- zühreye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiçbir şey yapmamalıdır.

Saat 3- Utarit saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazması için muvafıktır.

Saat 4- ay saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir hiçbir işe yaramaz

Saat 5- zühale mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-i buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler için münasip bir saattir.

Saat 6- müşteriye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden divan erbabından hacetlerin talebi muvafıktır.

Saat 7- Merih saati olduğundan nahıstır. Onda hiçbir şey yapılmaz

Saat 8- şemse mensub ve saittir. Her bir husus için muvafık olduğundan onda her bir hacetin için çalış

Saat 9- zührenin vakti olup celbi nas ve kalpleri meyil ettirmek için okuyup yazmak muvafıktır

Saat10- utarite mahsustur iyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir her şey yapıla bilir.

Saat 11- kamere mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım vefk ve nusha yazmak daha iyidir.

Saat 12- zuhalin saati olduğundan bir şey yapmak sakınmak lazım.

Cuma günü

Saat 1- zühredir muhabbet celp edilir maksatların hasıl olmasında fayda veren bir saattir

Saat 2- utarite attir arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsaittir

Saat 3- kamere mensuptur son derece mezmum ve fena bir saattir onun için bir şey yapmamak lazım

Saat 4- zühaldir kuyu kazmak ve emsali şeylere hayırlıdır şerleri def etmek için okunan dualar faydalıdır

Saat 5- müşteriye mahsustur kadınların muhabbetini ekabir indinde sevgiyi celp etmek için munasiptir

Saat 6- şems saatidir sultanların kalplerini celp etmek ve hacetlerin kabulu için okumak ve yazmak iyidir

Saat 7- zühreye mahsustur kadınları celp ve teshir izdivacı tesis için çalış

Saat 8- utarite mensuptur her ne istersen yap güzel netice alırsın

Saat 9- kamere aittir ara açmak buğz ve adavet koymak ve emsali şeylere münasiptir

Saat 10- zuhaldir büyük nahıs zaman olduğundan bir şey yapılmaz

Saat 11- müşteriye aittir  sait olduğundan hayır için okumak ve yazmak iyidir

Saat 12- Merih zamanadır yolculuğa çıkmak hayırlıdır

Cuma gece

Saat 1- kamerdir muhabbet ve kalpleri celp için münasip ve muvafıktır

Saat 2- zühaldir sefere ve yolculuğa munasip olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır

Saat 3- izdivaca mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muvafıktır

Saat 4- merihe mahsustur sidik bağlama düşmana azab çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muvafıktır

Saat 5- güneşe mahsustur hacetlerin kabulü halkın lisanını bağlamak kalpleri celp ve cezp etmek için havas okuyup yazmak münasiptir

Saat 6- zühreye ait bir saat olup onda vefk tılsım ve nüsha yazmak iyidir

Saat 7- utarite mensup olup hacetlerin kazası lisan bağlamak ve kalpleri celp etmeye muvafıktır

Saat 8- kamer saatidir bir birini sevmeyen iki kimse arasında sevgi muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir.

Saat 9- zülhal saati olup ara açmak adavet ve buğz kin ve nefret ve emsali şeylere mahsustur

Saat 10- müşteriye mensup olup cidden mubarek ve said bir saat olduğundan bütün hayır işlere yarar

Saat 11-merihe ait bir saat onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar

Saat 12- güneşe mensub bir mesud saattir akd sine ve kalpleri cezp etmek ve menfaetleri celp etmek için müsaittir

Cumartesi günü

Saat 1- zuhaldir bu satte istenilen her iş icra edilebilir zuhalin bir mesud saati var ise oda cumartesi ilk saattir.

Saat 2- müşteriye aittir insanlar arasını sulh ara bulmak sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılanlar muvafıktır

Saat 3- merihe mensup olup buğz ve adavetin ilkası için yapılanlara müsaittir

Saat 4- şems vakti olup melikler ve sultanlardan hacetlerin kabulu için yazılan şeylere münasiptir

Saat 5- Zühre mesut bir zaman olduğundan hayır amellere yarar

Saat 6- Utarit zamanı olup av için yazılanlar tesir eder

Saat 7- kamerdir hayırsız bir saat olduğundan bir şey yapılmaması lazım

Saat 8- zuhaldir marazlar doğum hastalıkları buğz ve adavetin igası için yapılan şeyler tesirlidir

Saat 9- müşteriye mahsus sait bir saattir

Saat 10- Merih dir şer işlere müsaittir

Saat 11- şemse ait karı koca arasını bulup sulh sevgi ve muhabbet için yapılanlara müsaittir

Saat 12- kamer saatidir melikler vezirler sultanlar indinde itibar temini için okuma ve yazmaya müsaittir

Cumartesi gece

Saat1- merihindir onda adavet verdirmek ve fesat işler hastalıklara ve marazlar icad etmeye yarar nahıstır

Saat 2- şemse mensuptur nahıstır onda hiçbir şey yapmak muvafık değildir.

Saat 3-zühredir izdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal etmek muvafıktır

Saat 4- utarite mahsus bir zamandır onda müşteri celbi alış verişin suratlenmesi ticaretin genişlemesi havas okuyup yazmak münasiptir.

Saat 5- kamerdir nahıs bir saat olduğundan bir şey yapmamak lazım

Saat 6- zuhale mensubtur kuvvetini bağlamak göz ağrısı verdirmek hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.

Saat 7- müşteri saatidir celbi muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler için bu saat çok müsaittir.

Saat 8- Merih saatidir istediğini bu saatte yap

Saat 9- şemsin vakti olup nikah izdivaç ve kadınların kalplerini celp için Salih bir saattir

Saat 10- zühreye mensubtur güzel bir saat olmadığından bir şey yapmamk lazımdır

Saat 11- utaritin zamanıdır yoldan alıkoymak izdivacı bozmak gibi şeylere yarar

Saat 12- kamere aittir araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve ayrılık gibi her şer işlere münasiptir

hkerrar-günlerin havassı

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.