Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

  NOT:Kef Ha Ya Ayn Sad hurufu mukattaları hangi sırları saklar? Seyri Sülük yollarında bu harflerin alakası nedir? bu sırlı harflerle Nefsin ve Ruhun bağlantıları nedir? Zekeriya a.s duası ve kabulunün incelikleri nedir? çocuğu olmayanlar veya durmadan düşük yaşayanların okuyacağı dua ve ayet nedir? zekeriyya kıssasında saklı olan ilmi ve bilimsel mucizeler nedir? Kısırlık tedavisi mümkünmüdür? zekeriya a.s yapılan vahyin çeşiti hangisidir? kaç türlü vahiy vardır? süküt

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

Yedi günün ifritleri ve özellikleri 2014 de havasyurdu.com sitemizde yayınlanan bir bilgidir. Cinlerde olduğu gibi günlerin sorumlusu olan baş ifritler de vardır. Bunlar günümüzde cin padişahlarında olduğu gibi bilinir bir bilgi değildir. Yani pek bilinmez. bu sebeple kısaca onlara temas edeceğim. Aynı cin padişahlarında olduğu gibi bunlarında davet ve vefkleri, irtibat yöntemleri vardır. İfritler bilindiği üzere kuranda belkızın tahtının getirilme hadisesinde anlatılan ayetlerde (Neml,39) ifade edilir. Ayetten de açıkça anlaşılacağı üzere bunlar ayrı bir gruptur ve maddeye güçleri yeter.  Bunlar cinlerden daha tehlikeli […]

Fatihatül Fukara Duası ve Fazileti Hz. Ali Kerramallahu Vecheh den Rivayet edilir ki  bu tertip üzere Fatiha-i Şerifeyi okuyanın dünya ve Ahiret muradı hasıl olur. Cenabı Hak Bütün Erkek ve Kadın insanların okuyanı sevip saymasını ihsan eder. O kimseden cümle dünyevi ve Uhrevi belaları def eder ve muhafaza eder. Buhari şerifte rivayet olundu ki bu tertip üzere Fatihanın kıratına devam edenler dünyada bir şeye muhtaç olmazlar ve o şahsa Alemi Ğayb kapısı açılır.  Önemli bir isteği olduğunda güzelce abdest alıp hali bir mekanda […]

Şeytanın bile yapmadığı ama insan nefsinin yaptığı şey nedir? Kuranda Nefis kaç defa ve neden bahsedilmiştir? Ucub, Riya, Kibirin nefis makamlarında tehlikeleri nedir? Günümüzde Hastalıkların asıl sebepleri nedir?Nefsin Mutmainne basamağındaki tehlikeler nedir? Vahdaniyet Tecellisinin incelikleri nedir? Teslimiyet kapıları salike nasıl açılır? Günümüz Sofileri, Salikleri nerede takılmaktadır?Şeriat, Tarikat Marifet ve Hakikat yolunda Takılmak nedir? Kuranın Mütevessim dediği vasıf nedir? Günümüz sofilerinin ve saliklerinin sülükteki durumları nedir? Tarih boyunca binlerce alim ve veli zat yetiştiren tarikatlar neden günümüzde bu kadar alim yetiştiremiyor? bereket bulmanız duasıyla

Kuranda bahsedilen Ulul elbab temiz akıl sahiplerindeki kasıt nedir? Aklın Çeşitleri nedir? akıl kaçtanedir? Aklı Meaş, Aklı Mead, İlahi ve Nurani Akıl ve Külli akıl nedir? Aklı meaşın ve Meadın incelikleri nedir? İlahi ve nurani aklın sırları ve incelikleri nedir?İhtayarların akıllarının gidip gelmesinin asıl sebebi nedir? bu bir eziyetmidir? bu durumdaki kullara ilahi rahmet nasıldır? Efendimizin s.a.v insan ihtiyarladıkça iki duygusu gençleşir hadisnin incelikleri nedir? Rabbimizin müslümanı temizlemeden huzuruma almam beyanının hikmetleri ve incelikleri nedir? Seyri sülükte aklın konumları nedir? Esma-i ilahi aleminin […]

Tarih boyunca kuran tefsir ve yorumlamalarında yapılan hatalar nedir? Geçmişte yapılan hataların tekrarı dinin emrimidir? Kuranın evrenselliği nasıldır? Kuran ilimleri yer yüzünde kimlerle taşınır? Kuran tefsir ve yorumlamalarında doğru bakış açısı nasıl olmalıdır? Eski ulemayı körü körüne takip eden günümüz hocalarının düştükleri hatalar nedir? bereket bulmanız duasıyla

Siyonistlerin İnsanlara, Müslümanlara ve özellikle Türkiye oynadıkları oyunlar nedir? Sünnetullah Allahın c.c Hudutları Nedir? Müslümanların bu oyunlarına karşı tavırları nasıl olmalıdır? Özellikle bizim milletimizin tavrı nasıl olmalıdır? Osmanlı bir İmparatorluk Değildir bir Medeniyettir ne demektir?Aralarındaki farklar nedir?Din ilimlerinin dışındaki ilimleri okumanın dinen hükmü nedir?Metafizik savaşlar nedir? bu savaş zamanında nasıl davranmalıyız? bereket bulmanız duasıyla

Neden Kuranda Efendimize s.a.v İbrahimin a.s yoluna uy denildi? Allaha c.c Halil olmak ne demek? Tevhid eline tesbihi alıp yüzlerce kez dille zikretmektenmi ibarettir? Müslümanın en önemli vasfı nedir? Nefsin safiye Makamı ve Haniflik, muvahhidlik ilişkisi nedir?bereket bulmanız duasıyla

Envarul Me’arif ve Esrarul Hakaik-1- Marifet Nurları ve Hakikat Sırları Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Tedavi Usül ve Kaideleri Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan […]

VEYA kitaptakipcileri.com adrrsinden de temin edebilirsiniz… https://www.kitaptakipcileri.com/urun/envarul-mearif-ve-esrarul-hakaik-tibbi-nebevi-hakikat-sirlari-havas-dua-haydari-kerrar https://www.facebook.com/elifkitabevi.konya Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısından DEHA KİTABEVİNDEN Kitabımızı temin edebilirler. Veya www.dehakitabevi.com adresinden sipariş edebilirler.