Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

kardeşlerim hocamızın 2012 yılında Tasavvuf üzerine yazdığı ve yayımladığı Allaha (c.c) Giden yol Nefsin Tanımı ve Mertebelerini Kitabını aşağıdaki linkten ücretsiz pdf olarak indirebilirsiniz. Çok soran ve isteyen olduğundan ve kitabın 2. nci baskısıda yapılmadığından isteyenlere PDF olarak ücretsiz dağıtıyoruz. İNDİRME LİNKİ: https://cloud.mail.ru/public/dhKf/M1djhYaAA

Haydarı Kerrar Son Eserleri

sevgili kardeşlerim Haydarı Kerrar hocamızın hazırladığı “Hacet Örnekleri ve Dualar” isimli yaklaşık 250 sayfalık eseri Pdf olarak Allah rızası için sizlerle paylaşıyoruz. Verdiğimiz linkten indirebilirsiniz. Ücret olarak Dua etmeniz yeterlidir. Allah c.c. faydalanan kullarından eylesin.. https://cloud.mail.ru/public/bGpm/dbhhMJ7LX

Envarul Me’arif ve Esrarul Hakaik-1- Marifet Nurları ve Hakikat Sırları Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Tedavi Usül ve Kaideleri Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan […]

VEYA kitaptakipcileri.com adrrsinden de temin edebilirsiniz… https://www.kitaptakipcileri.com/urun/envarul-mearif-ve-esrarul-hakaik-tibbi-nebevi-hakikat-sirlari-havas-dua-haydari-kerrar https://www.facebook.com/elifkitabevi.konya Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısından DEHA KİTABEVİNDEN Kitabımızı temin edebilirler. Veya www.dehakitabevi.com adresinden sipariş edebilirler.

Evrende Güneş ve Ay kaç tanedir? Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?”Ve Ay’ı bunlar içinde bir nur kılmış, Güneş’i de (aydınlatıcı ve ısıtıcı) bir kandil yapmıştır.”(Nuh,16,17) Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı (yaşamanızı sağlayacak ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde) sizin emrinize verdi; yıldızlar da O’nun emriyle istifadenize hazır haldedir. (Bu müjdeler, ileride gerçekleşecek uzay yolculuklarıyla, hayret verici nimet ve neticelere erişileceğine işarettir.) Şüphesiz bunlarda, aklını kullanabilen bir topluluk için nice ayetler ve ibretler gizlidir.(Nuh,12) Allah’ın varlığını belgeleyen ayetlerden olup da […]

Galaksimizde Kaç gezegen ve yıldız vardır? Yıldızlar ‘örtülüp (ışıkları) silinip karardığı’ zaman, (Mürselat,8) Andolsun, Biz en yakın olan semayı (dünya göğünü) kandil (misali yıldızlar ve gezegenlerle) süsleyip-donattık…..(Mülk,5) Yıldızlar(gezegenler) dağılıp-yayıldığı zaman,(İnfitar,2) (Güneş’i) Parıl parıl yanan (ve sizi aydınlatıp ısıtan) bir lamba kıldık (Nebe,13) Malumunuz Kendinden ışık yayan gök cisimlerine yıldız denir.  Işığını güneş gibi yıldızlardan alan gök cisimlerine de gezegen denir. Bilim adamları şuan evrende ortalama 100 milyar galaksi olduğunu beyan ediyor. Bu galaksilerden bizim Samanyolu galaksimizde ise ortalama 200 milyar yıldız olduğunu beyan […]

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bazı bölümlerdir. Fetih suresinde geçen bazı incelikler nelerdir? bu surede günümüze bakan önemli bir müjdesi nedir? bu surede 4 halifenin anlatıldığı bir incelik nedir? Hz Ali r.a sadece manevi değil zahirende ilmin kapısıdır. bereket bulmanız duasıyla.

bu video hocamızın uydurma hadisle alakalı sorulan bir soruya verdiği cevaptan bazı bölümlerdir. Sosyal medyada cuma mesajlarında müslümanların yaptıkları en önemli hatadan birisi lütfen dinleyin şeytanın oyununa düşmeyin.

Gök Kapıları- Solucan delikleri Yeri gelmişken bilimin şuan kısmen çözümlediği, ama kuranın yüz yıllar öncesinden beyan ettiği gök kapıları meselesine değinelim, Bilimsel ifadeyle solucan delikleri. Çok özenli ve düzenli yollara sahip bulunan GÖK’e andolsun ki; (Zariyat, 7) O sırada gök açılmış ve kapılar oluşmuş vaziyettedir. (Nebe,19) “Ayetlerimizi yalan sayanlara ve onları kabule tenezzül etmeyenlere gök kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe, onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte biz, suçlu kâfirleri böyle cezalandırırız.” (A’raf, 40) Şayet onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan (urûc […]

Karadelikler Ak ve Kara Noktalar Artık yemin olsun,  yıldızların (mevki-düştükleri) yerlerine! (Belki de o yıldız eriyip tükenmiştir, şimdi görülen onun milyonlarca yıl sonra bize yeni ulaşan eski halidir.) Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. (Vakıa,75,76) Ayette Yıldızların düştükleri yerlere yemin edilmesi, oraların Allah ‘ın var­lığını belgeleyen çok düşündürücü yerler olmasından kaynaklanmıştır. Nite­kim ondan sonra gelen âyette bu yeminin büyüklüğüne dikkat çekilmiş ve bunun da ancak bilenlerce anlaşılabileceği vurgulanmıştır. Bu ayetler üzerine yemin edilen yıldızların durumları o kadar mucizevi bir ifadedir ki, […]

Dünyanın Korunmasından bahseden korunmuş tavan ayetlerinde ilmi incelikler Bu ayette anlatılan ikinci inceliğe gelince: Biz çoğunlukla pek farkında olmayız, ama her gezegene olduğu gibi dünyaya da çok sayıda göktaşı düşmektedir. Diğer gezegenlere düştüklerinde dev kraterler açan bu göktaşlarının dünyaya zarar vermemelerinin nedeni, gezegenimizi saran atmosferin düşmekte olan göktaşlarına karşı büyük bir direnç göstermesidir. Göktaşı bu dirence fazla dayanamaz ve sürtünmeden dolayı yanarak büyük bir kütle kaybına uğrar. Böylece, büyük felaketlere yol açabilecek bu tehlike, atmosfer sayesinde savuşturulmuş olur. Kuran, atmosferin yaratılışındaki bu özelliği […]

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bölümlerdir. dinlemeyen çok şey kaybeder müthiş manevi bilgiler. Şeytani grupların müslümanlara, cemaat ehillerine, psişik ilimlerle meşgul olanlara kurdukları manevi tuzaklar. Hangi Şeytan hangi manevi tuzakları kuruyor? Tarikat ruhanileri ve etkileri nedir? zamanımızda marifetullah ilmi sahipleri varmıdır? daha birçok mesele.bereket bulmanız duasıyla

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bazı bölümlerdir. daha önce yayınlanmış 1 bölümle dinleyiniz onun devamıdır. illuminati, kabala, sihir gibi batıl öğretilerde kullanılan semboller nelerdir? Bu tarz sembollerin ve manalarının tarihi süreçte islam kaynaklarına sokulması nasıldır? Tarihe mal olmuş nice müslüman alimlerin eserleri ve adları kullanılarak yapılan tahrifatlar nelerdir? şeytanın günümüzde birçok mistik ve batıl akımlarla ve öğretilerle müslümanlara kurdukları süslü tuzaklar nelerdir? çakra, astral psişik öğretilerin yanlışlıkları ve müslümanlara imani zararları nedir? Sosyal medyada mistik ve psişik birçok yanlış bilgiler birileri tarafından kasıtlımı […]