Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar
Haydarı Kerrar Son Eserleri

Envarul Me’arif ve Esrarul Hakaik-1- Marifet Nurları ve Hakikat Sırları Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Tedavi Usül ve Kaideleri Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan […]

VEYA kitaptakipcileri.com adrrsinden de temin edebilirsiniz… https://www.kitaptakipcileri.com/urun/envarul-mearif-ve-esrarul-hakaik-tibbi-nebevi-hakikat-sirlari-havas-dua-haydari-kerrar https://www.facebook.com/elifkitabevi.konya Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısından DEHA KİTABEVİNDEN Kitabımızı temin edebilirler. Veya www.dehakitabevi.com adresinden sipariş edebilirler.

Din sadece ibadet, taat, şeriat demek değildir. dinin tarih boyunca gözden kaçan ve umursanmayan anlamı nedir? Din kavramının fıtratla sıkı bağı.

Tefsir usulü hurufu mukatta izahları. hurufu mukatta ne demektir? ne gibi manalar ve sırlar barındırmaktadır? Hurufu mukatta ile başlayan surlerin sırları nedir? Kaderi muallak çarkı nedir?fatiha suresine neden Ümmül kitab denmiştir?Ledün ilmi ve vehbi ilim nedir?Veliler kaç çeşittir? her veli zat ilmi ledünnü bilirmi? tarih boyunca tefsir ilimlerinde göz ardı edilen meselelerden bazıları nedir?Levhi mahfuzu kimler görebilir? Levhi mahfuz nasıl bir kitaptır? bereket bulmanız duasıyla….

Hocamıza sorulan soru üzerine yaptığı sohbetten bölümdür. Astral seyahatın aslı nedir? Tayyi mekan ve Bastı zaman nedir? Tayyi mekana kurandan delil varmıdır? Süleyman a.s belkızın tahtını getirtme vakası nedir? tayyi mekanı yapan kişiler kimlerdir? Astral seyahat yapanlar nasıl bir tuzağın içine düşmüştür? Şuan Tayyi mekan ve bastı zaman yapan kişiler varmıdır?Tayyi mekanın merhaleleri nedir ve kaç türlüdür? bereket bulmanız duasıyla

Veli velayet kaç çeşittir?Yunus 62-64 ayetlerinde bahsedilen veliler kimlerdir?Zahiri fıkıh ve batini fıkıh ne demektir? Mealcilerin bu ayetlerde düştüğü hatalar nedir? Velileri inkarda edemeyiz, ama yüceltemeyizde bu zatlara imanda ölçüler ne olmalıdır?Velilerin alametleri nedir? Tasavvufa eskiden alimler alınırdı şimdi herkes ne den alınıyor? Şeytanın bu zamanda toplumumuza verdiği en önemli vesvese nedir?Bereket bulmanız duasıyla….

Felak suresindeki şer ifadeler hangi döneme bakıyor? bu surede saklanmış asrımızın fitneleri nedir?Sihir ve Büyü mahiyeti nedir? Sihir çeşitleri nelerdir? Tarih boyunca yapılan büyü çeşitleri nedir? Asrımızda Teknolojiyle büyüler nasıl yapılmaktadır? Subniminal, Beyin ve zihin kontrollerde bir sihirmidir?Nazar nedir? nazar neyden kaynaklanır? İnsanlar ve cinler nasıl nazar verirler?Nazar ehli evliya ne demektir?bereket bulmanız duasıyla

Efendimiz s.a.v miraç hadisesiyle bu ümmete verilen önemli mesaj nedir? Bu ümmetin vasat oluşundaki bir hikmet nedir?Göklerde başka canlılar varmıdır?Eski müfessirinin ayetleri nakıs yorumlarının zararı varmıdır?Göklere yolculuk ve yıldızlar arası yolculuk mümkünmüdür?Bu ümmeti ilerde nasıl bir teknoloji bekliyor?bereket bulmanız duasıyla NOT: Sohbette hocamızın bahsettiği makaleler bunlardır detaylı bilgi için https://www.hkerrar.com/mucize-kerame…https://www.hkerrar.com/mucize-kerame…https://www.hkerrar.com/kuranda-haber…

Rum ilk 3 ayette saklı olan gaybi sırlar nelerdir? Kuranın sırlarını görüp haber vermek kehanetmidir? tarih boyunca kuranın sırlarından haber veren şahsiyetler kehanetmi yapmıştır? bu zamanda bu sırlardan bahsedilenlere neden kahin damgası vurulur?İbni arabi osmanlı devletinden bu ayetlerlemi haber vermiştir?Bu ayetlerin ileriye yönelikle daha başka sırları varmıdır?bereket bulmanız duasıyla

Hz Musa a.s Kıssasından Günümüz firavun yapıları(siyonizm) ile mücadele eden müslümanlara çok önemli mesajlar. Tarih boyunca bizi bizden gözükenlerle zarara uğratan siyonistlerin yöntemleri ve müslümanların nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatan kurandan ince mesajlar.bereket bulmanız duasıyla

Taklit iman ve Tahkik iman arasındaki farklar nedir?Amel imandan bir cüzmüdür? amel yapmayanların imanının hükmü nedir?İbadet ve taat imandan sonra neden önemlidir?Tevhidi uluhiyet ve tevhidi rububiyet nedir?Ben müslümanım diyip amel yapmayanın hükmü nedir?İmanla ölebilmek için neler yapılmalıdır?Ehli sünnette iman ölçüleri nedir? daha bazı meseleler bereket bulmanız duasıyla