Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar
Haydarı Kerrar Son Eserleri

Envarul Me’arif ve Esrarul Hakaik-1- Marifet Nurları ve Hakikat Sırları Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Tedavi Usül ve Kaideleri Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan […]

VEYA kitaptakipcileri.com adrrsinden de temin edebilirsiniz… https://www.kitaptakipcileri.com/urun/envarul-mearif-ve-esrarul-hakaik-tibbi-nebevi-hakikat-sirlari-havas-dua-haydari-kerrar https://www.facebook.com/elifkitabevi.konya Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısından DEHA KİTABEVİNDEN Kitabımızı temin edebilirler. Veya www.dehakitabevi.com adresinden sipariş edebilirler.

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-ahirete iman-Dejavu nedir? dejavu gibi durumlarda beynin ve ruhun etkileri nedir? insanda görsel zekanın bazı özellikleri nedir? Beynin ilginç bazı özellikleri nedir?beynin frekansları ve uyku safhalarında rüya özellikleri nedir? kişi rüyalarını kontrol edebilirmi? Yakaza hali nedir? Tasavvufta tavsiye edilen edepler mesela nazarber kadem( yürürken önüne bakmak) gibi edepler sadece manevi faydamı içerir? üçüncü göz kalp gözümüdür? insanda tahayyül kuvvetinin bazı incelikleri nedir?Tasavvufta erbain, çile riyazetteki bazı incelikler nedir? Zikir yapılırken neden gözlerin kapatılması tavsiye edilmiştir?bereket bulmanız duasıyla

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Ahirete iman- Ecel ve ömür aynı şeymidir? her canlının eceli varmıdır? insanlar ve cinlerin ecel sınırı ne kadardır? İnsanlar virüs, kalp krizi, trafik kazası vs. sebeplerden dolayımı ölürler yoksa ecelleriylemi ölürler?Berzah alemi nedir? Kabirde gerçekten azab-lutuf varmıdır? kuranda Kabirde uyutulacak olan ruhlardan bahseder bu durum hadislerde bildirilen azab-lutuf ifadelerine ters değilmidir?Kabirde azap-lutuf ruhamıdır yoksa bedenemidir? berzah aleminin bazı incelikleri nedir? Sura üfürüldüğünde kabirdekilerin durumu ne olacaktır? her insan aslında seyrisülük halindedir ne demektir?nefste hayvaniyet makamlarının ve anne rahminde ceninin ilşkileri nasıldır? […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Ahirete iman-UYARI: Bu videoyu kurana bütünsel bakmak videosuyla beraber dinleyin onun devamıdır.Ahirete iman nedir? Ecel-ömür, sırat, mahşer-haşr, mizan, hesap-kitap, kabir, cennet-cehennem gibi kavramlara iman neden önemlidir?Kurani bir kavram konuşulduğunda dikkat edilmesi gereken durumlar nedir?Şefaat yoktur diyenlerin düştüğü hatalar nedir? Kurana bütünsel bakmak neden önemlidir? Günümüz ehli kitabı efendimize s.a.v inanmadan tevhide inanmaları yeterlimidir? Bazı kişilerin sadece La ilahe illallah demeleri ehli kitabın yeterlidir demeleri ne kadar doğrudur? Hak mezhep diye ifade edilen mezhepler sadece 4 tanemidir? Ehlisünnet nedemektir? Fırkayı naciye hadisinde […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Ahirete iman-UYARI: Birkaç bölümde bu video yayınlanacaktır lütfen birlikte dinleyin.Ahirete iman nedir? Ecel-ömür, sırat, mahşer-haşr, mizan, hesap-kitap, kabir, cennet-cehennem gibi kavramlara iman neden önemlidir?Kurani bir kavram konuşulduğunda dikkat edilmesi gereken durumlar nedir?Şefaat yoktur diyenlerin düştüğü hatalar nedir? Kurana bütünsel bakmak neden önemlidir? Günümüz ehli kitabı efendimize s.a.v inanmadan tevhide inanmaları yeterlimidir? Bazı kişilerin sadece La ilahe illallah demeleri ehli kitabın yeterlidir demeleri ne kadar doğrudur? Hak mezhep diye ifade edilen mezhepler sadece 4 tanemidir? Ehlisünnet nedemektir? Fırkayı naciye hadisinde anlatılan kurtulacak […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Esmaül hüsna ilminin incelikleri-Uyarı: Bu video 2 parça olarak yayınlanacaktır lütfen birlikte dinleyin. Esmaül hüsna sadece 99 tanemidir? Rabbimizin pek bilinmeyen isimleri nedir? Kuranda esmalar 99 tanemi yoksa daha fazlamı geçer? Esmai İlahi ilmini bilmek neden önemlidir?Esmai ilahi ilmini bilmenin incelikleri nedir?Esmai ilahi aleminin incelikleri nedir? Hallac mansur enel hak neden demiştir?Bıranşı fıkıh veya hadis vs. olan alimlere islam alimi denirmi?Günümüz hocaların bilmeden kişileri günaha sokması nasıldır?Havas ilmi adıyla yapılan haramlara örnekler nedir? Gazali, ibni sina gibi şahısları farklı kılan hususlar […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Esmaül hüsna ilminin incelikleri-Uyarı: Bu video 2 parça olarak yayınlanacaktır lütfen birlikte dinleyin. Esmaül hüsna sadece 99 tanemidir? Rabbimizin pek bilinmeyen isimleri nedir? Kuranda esmalar 99 tanemi yoksa daha fazlamı geçer? Esmai İlahi ilmini bilmek neden önemlidir?Esmai ilahi ilmini bilmenin incelikleri nedir?Esmai ilahi aleminin incelikleri nedir? Hallac mansur enel hak neden demiştir?Bıranşı fıkıh veya hadis vs. olan alimlere islam alimi denirmi?Günümüz hocaların bilmeden kişileri günaha sokması nasıldır?Havas ilmi adıyla yapılan haramlara örnekler nedir? Gazali, ibni sina gibi şahısları farklı kılan hususlar […]

Gençlerle sohbet serisi Akaid-Kıyamet alametleri-UYARI: Bu vide 2 parça olarak yayınlanacak lütfen birlikte dinleyin. Ahiret hayatının başlangıcı dünya hayatının sonu olan kıyamet nedir?Kıyamet alametleri kaç türlüdür? Kıyametin 10 büyük alameti çıktımı? Kıyametin sadece bu on büyük alametimi vardır? Kıyamet alametlerinden bahseden ayet ve surelerin özellikleri nedir? Günümüz müslümanların kıyamet alametlerini anlamada düştükleri hatalar nedir? Müteşabih lafız ne demektir? Kıyamet alametleri neden müteşabih lafızlarla ifade edilmiştir?Kıyametten bahseden ayetlerin ekolojik dengelerle bağları nedir? İbadet kavramı nedir? İbadet sadece namaz oruçtanmı ibarettir? dünyalık kazançlarımızı ahiret kazancına […]

Gençlerle sohbet serisi Akaid-Kıyamet alametleri-UYARI: Bu vide 2 parça olarak yayınlanacak lütfen birlikte dinleyin. Ahiret hayatının başlangıcı dünya hayatının sonu olan kıyamet nedir?Kıyamet alametleri kaç türlüdür? Kıyametin 10 büyük alameti çıktımı? Kıyametin sadece bu on büyük alametimi vardır? Kıyamet alametlerinden bahseden ayet ve surelerin özellikleri nedir? Günümüz müslümanların kıyamet alametlerini anlamada düştükleri hatalar nedir? Müteşabih lafız ne demektir? Kıyamet alametleri neden müteşabih lafızlarla ifade edilmiştir?Kıyametten bahseden ayetlerin ekolojik dengelerle bağları nedir? İbadet kavramı nedir? İbadet sadece namaz oruçtanmı ibarettir? dünyalık kazançlarımızı ahiret kazancına […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Kehanet gayb-Uyarı bi videoyu birinciyle beraber dinleyin. Gaybi mutlak ve bilinebilen gayb nedir? Kuranın mucizevi bazı yönleri nedir? İnsanların ve milletlerin kaderini anlatan 13 sure ve özellikleri nedir?Sihir nazar hakmıdır? bunların içerikleri nedir?kuranla gönül bağı kurmak neden önemlidir? Kuran kişiyi nasıl takibe alır?İnsanları etkileyen her yöntem sihir ve büyümüdür?bereket bulmanız duasıyla

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-kehanet gayb-UYARI: Bu video 2 parça yayınlanacaktır lütfen birlikte dinleyin. Kehanet nedir? Gayb kaç çeşittir? Geleceği bilmek mümkünmüdür? Her geleceği gören ve gelecekten haber veren kahinmidir? Akaid ilimlerinde kehanet küfürdür hükmünün incelikleri nedir?Eğer gelecekten haber verenler kehanet sergilemiş ve küfür işlemişse gelecekten haber veren islam alimlerinin durumu nedir?Fatih sultan mehmet han istanbulu fethedeceğini biliyormuydu? Kuran üzerinden gelecekten haber vermekte kehanetmidir? Rum suresi ilk ayetlerin bazı hikmetleri ve Osmanlı devletiyle bağlantıları nedir?daha birçok mesele bereket bulmanız duasıyla