Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar
Haydarı Kerrar Son Eserleri

Envarul Me’arif ve Esrarul Hakaik-1- Marifet Nurları ve Hakikat Sırları Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Tedavi Usül ve Kaideleri Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan […]

VEYA kitaptakipcileri.com adrrsinden de temin edebilirsiniz… https://www.kitaptakipcileri.com/urun/envarul-mearif-ve-esrarul-hakaik-tibbi-nebevi-hakikat-sirlari-havas-dua-haydari-kerrar https://www.facebook.com/elifkitabevi.konya Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısından DEHA KİTABEVİNDEN Kitabımızı temin edebilirler. Veya www.dehakitabevi.com adresinden sipariş edebilirler.

Gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Kainat ne demektir? Allah c.c varlıkları alemleri ve canlıları nasıl yaratmıştır? Ama hadisi diye bilinen hadiste yaratılış incelikleri nedir? Kuranda bin beng büyük patlama nasıl anlatılmıştır? Evren 1 tanemidir? bilimin şuan bilmediği evrenler varmıdır? bilimin şuan bilmedi kuranın mai- sıvı diye anlattığı madde nedir? Kuranın arş dediği 1 tanemidir? Arşu Rahman ne demektir? Tasavvufun hakikati muhammediye dediği şey gerçekten ilk yaratılan şeymidir? Hakikati Ahmediye ne demektir?Kuran bilime ve ilim ehline yüz yıllardır nasıl meydan okuyor?Eski filozofların yüzyıllarca tartıştığı […]

Bu video hocamızın daha önce yayınladığımız gençlere yaptığı Neml suresi tefsirinden bir bölümdür. konunun öneminden dolayı müstakil yayınlanmıştır. Zekat neden emredilmiştir? İnfak nedir? İktisat ve müsriflik nedir? Kapitalizm ne demektir? sosyal adalet nasıl sağlanır?bereket bulmanız duasıyla

gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Tenasuh nedir? Ruh göçü islamda varmıdır? Filozofların Nefs tanımı nasıldır? İnsani Ruh nedir? Allah ademe ruhumdan üfledim dediği ayetin incelikleri nedir? Allaha c.c ruh ve nefs isnat edilirmi? Dinler tarihinde ruh göçü süreci nasıldır?kişi öldükten sonra insani ruh nereye götürülür? Nefs ruhmudur? islamda Şehitlerin ölmemesi müslümanların savaşlarına katılmaları ruh göçü değilmidir?bereket bulmanız duasıyla..

Gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Cennet ve cehennem şuan varmıdır? Cennette ve cehennemde olan nimet ve azab ebedimidir? bereket bulmanız duasıyla

Kader nedir? kader bir tanemidir? evlenmek kadermidir? herşey kaderimizse neden günah ve savaptan mesul oluruz? zina kişinin kaderiyse neden günahdan mesuldur? bereket bulmanız duasıyla

Hocamıza bu covid-19 virüsüyle beraber sosyal medyada bazı çevrelerce efendimizin s.a.v hastalıklar bulaşmaz hadisini dillendirdiklerinden dolayı bu hususu sorduğumuz bir kısa sohbettir. bu hadislerde kastedilen mana nedir? Efendimiz s.a.v gerçektende hastalıklar bulaşmazmı demiştir?bereket bulmanız duasıyla

Günümüz korana virüsünün ve alınan tedbirlerin verdiği manevi mesajlar nedir? Ricalul menan nedir? Ricalul gayb görevlilerinden rahmaniyyun kimlerdir? Günümüzdeki musibetlerde müslümanlar, Bunca alimler, hocalar, mollalar dua etmelerine rağmen neden kabul olmuyor bu musibetler neden gitmiyor?Müslümanların kuranla diyaloğu nasıl olmalıdır?Tasavvufta bahsedilen ibnül vakt ne demektir? Rabbimizin Esmaül hüsna eserlerinde geçmeyen iki önemli ismi nedir?Ferdiyet makamı ve İhlas suresinin ilişkisi nedir? Zaman Musasınamı hazırlanıyor? bereket bulmanız duasıyla

Her türlü salgın hastalıklar veba, taun, virüs için dua İmamı gazalinin rivayet ettiğine göre cünnetül esmalarla beraber okunan Hz Ali r.a zamanında çıkan taun salgınında Müslümanlara selamet vermesi için imamı Ali r.a tarafından Müslümanlara tavsiye edilen ve öğretilen Enam 122 ayetidir.  Bu duanın bereketine Müslümanlara taun bulaşmamıştır.  Bu aşağıdaki duada hz alinin r.a tavsiye ettiği ayette vardır lakin bizler taun, veba, salgın hastalıklarda genelde bu ayetleri tavsiye ediyoruz ve bu şekilde okuyoruz. Sadece  enam 122 ayetini değil. Bu virüse covid-19 ismi takmaları bile […]

Bu video hocamızın 2016 yılında bazı kavramlar ve Tasavvufun ince meselelerine, mana inceliklerine, Tecelli suri inceliklerine yönelik yaptığı sohbetinden bölümlerdir: Lütfen dikkatle ve sonuna kadar videoyu dinlemeyenler, şeriatın ve tasavvufun temel kavramlarını bilmeyenler baştan uyarıyoruz gereksiz yorumlar yapmasınlar. bereket bulmanız duasıyla

Günümüzde adı sıkça bazı çevrelerce dillendirilen keşf, mukaşefe aslı nedir? Tasavvufta keşf kaç çeşittir? zihin okumak kalbi keşifmidir? Duru görü ne demektir? duru görü yaşayanlar şeytanın tuzağınamı düşmüştür? Tasavvufta riyazet ve halvet ne demektir? Ruh açılımları ve nefs açılımlarının arasındaki farklar nedir? Hisler alemi ne demektir?bereket bulmanız duasıyla NOT: Sohbette adı geçen makalelere buradan ulaşabilirisniz. https://www.hkerrar.com/kesf-mukasefe… https://www.hkerrar.com/ledun-ve-hava…