Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar
Haydarı Kerrar Son Eserleri

Envarul Me’arif ve Esrarul Hakaik-1- Marifet Nurları ve Hakikat Sırları Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Tedavi Usül ve Kaideleri Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan […]

VEYA kitaptakipcileri.com adrrsinden de temin edebilirsiniz… https://www.kitaptakipcileri.com/urun/envarul-mearif-ve-esrarul-hakaik-tibbi-nebevi-hakikat-sirlari-havas-dua-haydari-kerrar https://www.facebook.com/elifkitabevi.konya Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısından DEHA KİTABEVİNDEN Kitabımızı temin edebilirler. Veya www.dehakitabevi.com adresinden sipariş edebilirler.

Sır ve Gizli ilimler nasıl elde edilir? Havvas ilminin aslı nedir? Günümüzde gizli ilimlerle uğraşanları bekleyen tehlikeler nedir? Dua kitaplarını okuyanları bekleyen akibet nedir? Maneviyata ait ilimler nasıl gelmiştir günümüze ve nasıl öğretilir?Kuranla gönül bağı nasıl kurulur? müslüman için kuran ve sünnete bağlılık neden önemlidir?Sır, Hafi, Ahfa letaifleriyle Ledün ilminin bağı varmıdır? Peygamberimizi s.a.v ve Veli zatları eğiten büyük mürşid kimdir? Marifetullah ilimleri nasıl kazanılır? Günümüzde her türlü ilim günyüzüne çıktığı halde neden Alim yetişmiyor?günümüzdeki müslümanların sıkıntılarının çaresi nedir? bereket bulmanız duasıyla…..

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-İman çeşitleri nedir? Tafsili iman nedir? imanda kalb ile tasdik ne demektir? Kalp ile Tasdiki müslümanlar ne kadar yaşıyorlar? Taklid iman nedir ve Tahkik iman nedir? Kalp ile tasdikin nefs ve rıza makamıyla bağlantıları nedir? Rıza makamının safhaları nasıldır? Kulun Allahtan c.c razı olma hali nedir? İman her insanda varmıdır? İman artma ve eksilme gösterirmi? Müslüman olmayan ama çocukken ölen insanların imanlarının durumu nedir? Her insan islam fıtratında doğar hadisinin incelikleri nedir?İmanın en alt dereci ve en üst derecesi nedir? İman […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid- İlham, Rüya dinde delilmidir? Rüyalar kaç çeşittir? Rüyaların Esmaların ve Nefis makamlarıyla bağlantıları nedir? İlham çeşitleri nedir? İlhamlardaki incelikler nedir? Keşif ehlinin bazı özellikleri nedir? İlhamların nefis makamlarıyla ilişkisi nedir? Veliler kaç çeşittir? Sır ehli veliler nasıldır? Sır ehli olanların kendilerini gizleme şekilleri nasıldır?Tabir ilimleri nedir? Mürşit ve şeyhlerin tabir ilmini bilmeleri neden önemlidir?Mana ilminin bazı özellikleri….bereket bulmanız duasıyla…

Gençlerle sohbet serisi-Akaid- İman ve inançlarda doğru bilginin önemi nedir? Cahiliye arap toplumu dediğimiz dönemde inanç yapıları nasıldı? Cahiliye döneminde sadece putperestlikmi vardı? Mekke döneminde inen ayetler neden hep iman kaidelerinden bahseder?Cahiliye toplumu neden kız çocuklarını diri diri toprağa gömerdi? Kız çocuklarını kerih görmelerinin sebebi nedir? Şirk, Müşrik, Putperestlik, küfür kavramları günümüzde müslümanların bildiği gibimidir?Müslümanların çoğunluğu Cehli(bilmeden)küfürü neden yaşıyor? Taklid iman ve Tahkik iman nedir?Tevhid kaç çeşittir?Tevhidi uluhiyet ve Tevhidi Rububiyet nedir? Kuran müşrik, putperest, küfür kavramlarını kimlere kullanmıştır?Cahiliye döneminde putlara tapanlar Allahıda […]

Gençlerle sohbet serisi- Akaid, inanç, iman nedir? Tarih boyunca batıl ve ilahi dinlerin çıkış sebebi nedir? Günümüz ateist bilim adamlarının çıkmazları nedir? Eski felsefecilerde gözden kaçan incelikler nedir? Ateist bilim adamlarının madde, hücre, amino asit vs. imtihanı ve düştükleri hezeyanlar nedir? Felsefe ve kelam tarihinde isbat ve imkan delilleri nedir? Kainat bir Faili mutlaka muhtaçmıdır? Şuursuz, akılsız varlıklar şuurlu ve akıllı insan gibi varlıkları yaratabilirmi? Aristo, eflatun, kindi, farabi gibi felsefeciler Yaratıcıyı inkar etmişlermidir? bereket bulmanız duasıyla…

Gençlerle sohbet serisi- Peygamberlere a.s verilen mucizeler aslında nedir? Peygamberlerin a.s mucizeleriyle geldiği kavimlerin arasındaki sıkı bağ nedir?Kuranın uslubu nasıldır? Kuran tüm insanlara ve cinlere hangi yönüyle mucizedir? Araplar neden kuranı anlamıyor? Araplar bile kuranı tam anlamıyorsa kuranın mucizevi yönü nasıl anlaşılmalı? Kuranın bunun gibi bir ayet getirin meydan okuyuşundaki incelikler nedir?bereket bulmanız duasıyla….. NOT: Kuranda mucizelerin ilim olarak verildiğine yönelik detaylara hocamızın bu makalelerinden bakabilirsiniz.. https://www.hkerrar.com/mucize-kerame… https://www.hkerrar.com/mucize-kerame…

Gençlerle sohbet serisi- Genetik bilimin şuanki çalışmaları nedir? GDO ve GMO ürünler, kimyasal ilaçlarla siyonistlerin tahrifatları nedir? Genetik bilim şuan iyi insanların elinde olsa yeryüzünde hastalıklar devam edermi? İnsan Beyninin bazı özellikleri, Günlük hayatta beynimizin bizden bağımsız yaptığı işlemler nedir? Beyin insan vücüdunda neden en yalancı organdır?Beynin programlama dili nedir? Beyin nasıl kodlanır? Alışkanlıklarımız ve ibadetlerimizle beyni nasıl kodlamış oluruz? Ateistler kendileriyle neden tezata düşer? İnsan DNA sında din, inanç genleri varmıdır? İnsanlar var olduğundan beri değişmeyen genler varmıdır? İnsanlar tarih boyunca neden […]

Yunus 17 ayetinde beyan edilen Allaha c.c yalan isnat edenden daha zalim kim vardır ifadeleri neyi anlatır? Satranç oynamak dinen harammıdır? bunun haram olduğunu beyan edenler neye dayanarak söylüyorlar? İslam kaynaklarına Emevilerin ve Şii (iranlı) alimlerin etkileri varmıdır? hadis alimlerinden İmamı Buharinin hadisleri yazarken peygamberimize manen sormadığı bir hadisi eserine koymamıştır bilgisi doğrumudur? Zerdüştlik dininin islam kaynaklarına etkileri varmıdır? Peygamberlerin a.s Tevhid mesajına şuanki müslümanlar ne kadar uyuyor? Tarih boyunca Efendimizi s.a.v aşırı yüceltenler veya sıradanlaştıranların düştükleri hatalar nedir? İmamiye mezheplerinin inançlarının temelindeki […]

Hac 26 ayetinde Hz İbrahimden bahseden ayetlerdeki incelik nedir? Bütün Peygamberlere a.s namaz, tavaf, kıbleye (kabe) yönelme emredilmişmidir? Süleyman mabedi ne zaman inşa edilmiştir? Hz Musa a.s ve kavminede namaz ve kabeye yönelme emredilmişmidir? bazıTefsir alimlerinin bu hususta düştüğü hatalar nedir?İsrail devletindeki yahudilerin kökeni nereye dayanır?Kurana göre Tevrat Hz musayamı a.s verilmiştir? Kurana göre Hz musa a.s verilen kitaplar nedir? Tevratın bazı özellikleri nedir? Bereket bulmanız duasıyla

Mescidi haram Kabenin olduğu yermidir? Kuranda mubarek belde olarak bahsedilen Tuva vadisi aslında neresidir? Hac, namaz gibi ibadetler diğer Peygamberlere emredildimi? Yahudiler kitaplarında birçok tahrif ettikleri ibadetlerinin yerine ne uydurdular? Tefsirlerimize yahudilerin bu uydurdukları bilgiler nasıl etki etmiştir? Cumartesi halkı diye geçen ayetlerdeki incelik nedir? Sebt- cumartesi diye bilinen kelime aslında nedir?bereket bulmanız duasıyla……