Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar
Haydarı Kerrar Son Eserleri

Envarul Me’arif ve Esrarul Hakaik-1- Marifet Nurları ve Hakikat Sırları Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Tedavi Usül ve Kaideleri Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan […]

VEYA kitaptakipcileri.com adrrsinden de temin edebilirsiniz… https://www.kitaptakipcileri.com/urun/envarul-mearif-ve-esrarul-hakaik-tibbi-nebevi-hakikat-sirlari-havas-dua-haydari-kerrar https://www.facebook.com/elifkitabevi.konya Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısından DEHA KİTABEVİNDEN Kitabımızı temin edebilirler. Veya www.dehakitabevi.com adresinden sipariş edebilirler.

Gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Heisenbergin kuantum belirsizlik yasası Kuranda geçiyormu? bilim adamlarının belirsizlik yasasıyla iddia ettiği Tanrı içinde belirsizlik vardır demeleri doğrumudur?Bilimin şuan ulaştığı bu belirsizlik ilkesi mutlak bilgimidir? Belirsizlik ilkesi herkesi kapsarmı? Peygamberlerin a.s mucizeleri ile bu yasa çelişirmi? Fatır 13 ayetinde mucizevi olarak bu belirsizlik yasası nasıl anlatılmıştır?bereket bulmanız duasıyla…………

Rüya nedir ve Kaç türlüdür? Rüyanın Alemi mana ile bağlantısı nedir?Yusuf 4 ayetinde bilimsel incelikler nedir? Galaksimizde 8 gezegenmi vardır?Bilim ilerde diğer gezegenleri bulacakmıdır? Seyri sülükte rüya ilimleri önemlimidir? Esmalar ile rüyaların bağlantısı varmıdır? Rüya Nübüvvetin 46 cüzde biridir hadisindeki incelikler nedir? Piskolojide Rüyanın tanımı nasıldır? Yakaza Hali nedir? Nefis makamlarıyla rüya ve yakaza hallerinin bağlantıları nedir?Ortam pisikolojisi nedir? Bilinç altı nedir? Beyin ne den mükemmel olduğu gibi yalancı bir organdır? Şeyhlikte aranılan vasıflardan biri neden rüya ilmidir? havassı selime nedir?bereket bulmanız duasıyla…….

Virüs, Veba gibi salgın hastalıklardan ölenlerin cenazeleri yıkanırmı? bu tarz cenazelerin yıkanmaları nasıldır? tabutla cenaze defnedilebilirmi? hangi durumlarda cenaze tabutla defnedilir? bereket bulmanız duasıyla…….

Tanımadığımız kişilerin cenazelerini kılmak dinen caizmidir? Tövbe 113 ayetin iniş sebebi nedir? Cenaze namazı ölü hakkında şahitlikmidir? Cenaze meselesinde hüsnü zanla hareket caizmidir?Günümüzde din düşmanlığı aşikar olanların cenazelerini kılmak dinen caizmidir? Diyanetin ve devletin Kimliğinde islam yazan herkese aynı uygulama yapması uygunmudur? devletin ve diyanetin bu hususta düzenleme yapması lazımdır?bereket bulmanız duasıyla…

hocamızın kadir suresi ve gecesinin sadece tasavvufa bakan sohbetinden bölümlerdir. Üç aylar manada neyi ifade ederler? Kadir gecesi kaç türlüdür? Kadi gecesinin saklanmasının hikmeti nedir? Kadir suresinde saliklere, sofilere ne gibi mesajlar verilmiştir? Sofilerin ıstılahında kadir gecesi ne demektir? Salikin Kadre ermesi ne demektir? Kadir gecesinin hangi güne denk geldiğini bulmanın bir yöntemi nedir?bereket bulmanız duasıyla….

gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Göklerde canlılar varmıdır? Melekler, cinlerden hariç varlıklar varmıdır? Kuranda göklerde canlıların varlığından bahsediliyormu?Göklerde canlıların varlığından bahseden hadisler varmıdır? ilerde insanları uzay savaşları bekliyormu? Göklerde insan gibi canlılar varmıdır?bereket bulmanız duasıyla….

Gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- dabbetül arz nedir? Genetiğiyle oynanmış hayvan bir olabilirmi? Dabbetül arz neden kıyametin 10 büyük alemtinde zikredilmiştir? kuranda Dabbetül arz bahsediliyormu? Dabbetül arza verilecek olan Hz Musanın a.s asası ve Hz Süleymanın a.s mührü neyi ifade eder? Neml suresiyle Siyonistlerin, teknolojik çalışmalarıyla uyumu nasıl anlatılmıştır? Hayvanlarla konuşmak mümkünmüdür? Dabbetül arzın mücadelesi nedir? bereket bulmanız duasıyla.

covid-19 virüsü kuranda yapısı anlatılıyormu? korona virüs ailesi ne demektir? Ğaşiye suresinde bahsedilen ğaşiye ne demektir? bu surede bahsedilen dari ne demektir? kuranda bu virüsten 2020 yılında olacağı tevafuklu bir şekilde nasıl verilmiştir? bu virüs ilerde hangi tarihlerde bir daha yayılacaktır? bu salgında müslümanların tövbe, istiğfar ve tesbihatla meşgul olmaları neden önemlidir? bereket bulmanız duasıyla

Halk arasında Albastı-Alkarası diye bilinen ve doğumdan sonra loğusalık döneminde bayanlara musallat olan bir varlık gerçekten varmıdır? Loğusa Humması Nedir? Loğusa hummasının alametleri ve ilaçları, çareleri nedir? manevi etkiler varsa çözümü, manevi ilaçları nedir?bereket bulmanız duasıyla

Gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Kainat ne demektir? Allah c.c varlıkları alemleri ve canlıları nasıl yaratmıştır? Ama hadisi diye bilinen hadiste yaratılış incelikleri nedir? Kuranda bin beng büyük patlama nasıl anlatılmıştır? Evren 1 tanemidir? bilimin şuan bilmediği evrenler varmıdır? bilimin şuan bilmedi kuranın mai- sıvı diye anlattığı madde nedir? Kuranın arş dediği 1 tanemidir? Arşu Rahman ne demektir? Tasavvufun hakikati muhammediye dediği şey gerçekten ilk yaratılan şeymidir? Hakikati Ahmediye ne demektir?Kuran bilime ve ilim ehline yüz yıllardır nasıl meydan okuyor?Eski filozofların yüzyıllarca tartıştığı […]