Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar
Haydarı Kerrar Son Eserleri

Envarul Me’arif ve Esrarul Hakaik-1- Marifet Nurları ve Hakikat Sırları Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Tedavi Usül ve Kaideleri Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan […]

VEYA kitaptakipcileri.com adrrsinden de temin edebilirsiniz… https://www.kitaptakipcileri.com/urun/envarul-mearif-ve-esrarul-hakaik-tibbi-nebevi-hakikat-sirlari-havas-dua-haydari-kerrar https://www.facebook.com/elifkitabevi.konya Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısından DEHA KİTABEVİNDEN Kitabımızı temin edebilirler. Veya www.dehakitabevi.com adresinden sipariş edebilirler.

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Şeytanlar ve Cinler- UYARI BU VİDEOYU 1,2 OLARAK YAYINLAYACAĞIZ BİRLİKTE DİNLEYİN. Şeytan gerçekten Melekmiydi ve meleklerin başımıydı? Şeytanın ismi nedir? Kuranda şeytanların isimleri geçermi? Cinler, ifritler, periler kuranda geçermi? İsrailiyattan ve diğer din ve kültürlerden geçen bu konudaki kirli bilgiler nedir? Şeytanın insanlar gibi soyu, çocukları varmıdır? Bu gün insanlara vesvese veren hala aynı şeytanmıdır? Marid, Hannas, hanzep gibi isimlerin niteliği nedir? Şeytan neden Ademe secde emriyle muhatap olmuştur? Yahudilerin kaynaklarında geçen Düşmüş melekler nedir? Cinlerede peygamberler gitmişmidir? Cinlerin ve ifritlerin […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Şeytanlar ve Cinler- UYARI BU VİDEOYU 1,2 OLARAK YAYINLAYACAĞIZ BİRLİKTE DİNLEYİN. Şeytan gerçekten Melekmiydi ve meleklerin başımıydı? Şeytanın ismi nedir? Kuranda şeytanların isimleri geçermi? Cinler, ifritler, periler kuranda geçermi? İsrailiyattan ve diğer din ve kültürlerden geçen bu konudaki kirli bilgiler nedir? Şeytanın insanlar gibi soyu, çocukları varmıdır? Bu gün insanlara vesvese veren hala aynı şeytanmıdır? Marid, Hannas, hanzep gibi isimlerin niteliği nedir? Şeytan neden Ademe secde emriyle muhatap olmuştur? Yahudilerin kaynaklarında geçen Düşmüş melekler nedir? Cinlerede peygamberler gitmişmidir? Cinlerin ve ifritlerin […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Şeytan ve cinler- UYARI: Bu konu uzun olduğundan bir kaç parçaya bölerek yayınlayacağız 1,2 gibi yayınlanacak videoalarla beraber dinleyin. Mendelle (tasta, suda, elde, aynada, duvarda vs.) bakım metodları nedir? Mendelle bakım yapan cinci ve medyumların düştükleri tuzaklar nedir? Mendelle bakım yapanları tuzağına düşüren cinin adı ve özellikleri nedir? maddenin ve enerjilerin bazı özellikleri nedir? Maddenin yansıtıcı ilginç özellikleri nasıldır?bereket bulmanız duasıyla

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Meleklere iman3-UYARI: BU VİDEOYU DAHA ÖNCE YAYINLANMIŞ 1,2 VİDEOLARLA DİNLEYİN. Meleklerde nefis varmıdır? Melekler Ademi yaratacam dediğinde emrinde neden itiraz etmişlerdir?Meleklerde irade ve akıl varmıdır? bunların mahiyetleri nasıldır? meleklerin görünüşleri, cüsseleri nasıldır? Melekler ölümsüzmüdürler? Arşı taşıyan meleklerin cüsseleri nasıldır? Evrenler 7 tanedir bilim bunları bulacakmı?Hallak esmasının incelikleri nedir? Hallak esmasının varlıklarda tecellileri nasıldır? Hallak esmasıyla “Allah kaldıramıyacağınız yükü yüklemez” ayetinin bağlantıları nedir?bereket bulmanız duasıyla…….

Gençlerle sohbet serisi-LÜTFEN ÖZELLİKLE GENÇ KARDEŞLERİMİZE DİNLETİN. İnsanın göbek bağındaki bazı incelikler nedir? Anne rahminde sıvı içinde boğulmadan aylarca duran insan neden suyun altında fazla duramıyor? Beynin bazı işlevleri nedir? Psişik, metafizik savaşlar ve maddi savaşlar şekilmi değiştiyor? Zamanımızın yeni savaş yöntemleri nedir? Beyin ve zihinsel savaşlar dönemi ne zaman başladı? Ülkemize yapılan metafiziksel saldırılar nedir? Mesihiddeccalin ilimleri ve özellikleri nedir? Müslümanlarda özelliklede ülkemizde insanların küresel güçlerin oyunlarına karşı bilinçlenmeleri çok önemlidir. zaman gaflet ve dünyalık peşinde koşma zamanı değil. bu topraklarda varlığınızı […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Meleklere iman 2- Muhafaza (koruyucu) melekler her insanda gerçekten 2 tanemidir? İnsandaki savunma sistemi ve Koruyucu meleklerin bağlantıları nedir?Hamelei Arş meleklerinin incelikleri nedir? Kabede yapılan tavafın hikmetleri nedir? Kabenin yıkılması neden Kıyamet alameti sayılmıştır? Hacerül esvet taşının sırrı nedir? Kabe ile dünyanın magnetik alanlarıyla bağlantıları nedir? Tarikatların bazılarında neden devran (Ayakta halka şeklinde)zikri yapılır? Şuan gün gerçekten 24 saatmidir? Dünya eyim derecesi neden düşüyor? Zerreden kürreye devasa yıldızlara kadar neden herşey dönüyor? Hay esmasının kainatta tecelli eden bir yönü nasıldır?Harut, Marut […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Meleklere İman 1- UYARI:Bu video uzun olduğundan bir kaç parçaya bölerek yayınlayacağız bu yüzden 1,2,3 gibi serileriyle beraber dinleyin.Gayba imanın incelikleri nedir? Gayba iman ediyoruz diyipte düşülen hatalar nedir?Gayba iman neden imanın 6 şartına dahil edilmemiştir? Meleklere iman aklen caizmidir? 4 unsura karşılık yaratılan varlık nevleri nelerdir? 4 büyük melekler hakkında yanlış bilinen meseleler nedir? bu 4 büyük meleğin isimleri kuranda geçermi? Bu meleklerin asıl isimleri ve vazifelerinin detayları nedir?Melekut aleminin incelikleri nedir? Maneviyattaki müthiş hiyerarşi nasıldır? Büyük meleklerle Ricalül gayb […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Allahu Teala hakkında caiz olan şeyler nedir? İslamın Şartı gerçekten 5 midir? Deizm nedir ve nasıl çıkmıştır? Eski felsefecilerin ve günümüz deistlerin yanılgıları nedir? Deistlere şeytan ve nefsin kurduğu sinsi tuzaklar nedir? Nefsin bazı özellikleri nedir? Şeytanın deistlere akılcılık adıyla kurduğu tuzaklar nedir? Peygamberler ve dinlerin gelmesi aklen caizmidir? Aslında deistlerin bulunduğu durum Tevhidin bir özelliğidir. eğer deistler akıllı davranırlarsa Tevhidde sıçrama yaşarlar ama akıllarını kullanmazlarsa mutlak inkara düşerler. bereket bulmanız duasıyla……..

Gençlerle sohbet serisi Akaid- Allaha iman- Rabbimiz kendini genelde hangi sure ve ayetlerde anlatmıştır? İhlas suresine neden ihlas denmiştir?İhlas suresinde saklanmış Rabbimizin büyük isimleri nelerdir? Bu surede geçen isimlerin özellikleri nedir? Bu sure neden Tevhid suresi diye anılır? Samed isminin bazı incelikleri nedir? İçinde birçok Esmaların bulunduğu isimler varmıdır? İhlas suresinde Hıristiyan, Yahudi, hululiye, Tenasuh, Maddiyun ve tabiatcı felsefecilere reddiyeleri nedir?İslam kaynaklarında ihlaslar denildimi hangi sureler kastedilir?Tasavvufta ihlas, tevekkülle ihlas suresinin ilişkisi nedir? Allahu tealaya atfedilemeyecek hususlar nedir? Rabbimizin birçok özelliğini bu kısa […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Hayır ve Şer Allahtandır iman kaidesinin detayları nedir? Hayır ve şerde Kulun iradesinin payı nedir? Allah kullarına zulmetmez kullar kendi elleriyle kendilerine zulmederler ayetinde ne anlatılır? Dinin Ekolojik ve fiziki kanunlar, fıtratla bağlantısı nedir?Şeytanın Ekinlerini, ürünlerini bozacam nesillerini bozacam mallarına ortak olacam ayeti neyi anlatır? gdo ve gmo ürünler, gıdalar ve şeytanın bağlantıları nedir? Üç yüz yıldır siyonistlerin kurdukları sistemin tahrifatları nedir? Hadislerin anlattığı büyük deccal çoktan gelmiş iş başı yapmıştır. Alimler bunları anlatacağına sus pus olmuşlar. bereket bulmanız duasıyla.