Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

hocamızın Kuranda Kainatın yaratılışını bilimsel ve ilmi hikmetler ışığında anlattığı bu makalesini PDF olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bu çalışmayı okuduğunuzda Kitabımız Kuranı Kerimin bırakın bilimle çakışmasını, tersine bilimi destekleyen hatta bilimin şuan bilmediği nice hikmetleri içinde barındırdığını görecek ve Kitabınıza (kurana) bakışınız ve imanınız değişecektir. Okuyan herkese faydalı olması duasıyla. indirme linki aşağıdadır ücretsiz indirebilirsiniz. link: https://cloud.mail.ru/public/N6hT/DQawKb9Qt

Haydarı Kerrar Son Eserleri

kardeşlerim hocamızın 2012 yılında Tasavvuf üzerine yazdığı ve yayımladığı Allaha (c.c) Giden yol Nefsin Tanımı ve Mertebelerini Kitabını aşağıdaki linkten ücretsiz pdf olarak indirebilirsiniz. Çok soran ve isteyen olduğundan ve kitabın 2. nci baskısıda yapılmadığından isteyenlere PDF olarak ücretsiz dağıtıyoruz. İNDİRME LİNKİ: https://cloud.mail.ru/public/dhKf/M1djhYaAA

sevgili kardeşlerim Haydarı Kerrar hocamızın hazırladığı “Hacet Örnekleri ve Dualar” isimli yaklaşık 250 sayfalık eseri Pdf olarak Allah rızası için sizlerle paylaşıyoruz. Verdiğimiz linkten indirebilirsiniz. Ücret olarak Dua etmeniz yeterlidir. Allah c.c. faydalanan kullarından eylesin.. https://cloud.mail.ru/public/bGpm/dbhhMJ7LX

Envarul Me’arif ve Esrarul Hakaik-1- Marifet Nurları ve Hakikat Sırları Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Tedavi Usül ve Kaideleri Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan […]

VEYA kitaptakipcileri.com adrrsinden de temin edebilirsiniz… https://www.kitaptakipcileri.com/urun/envarul-mearif-ve-esrarul-hakaik-tibbi-nebevi-hakikat-sirlari-havas-dua-haydari-kerrar https://www.facebook.com/elifkitabevi.konya Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısından DEHA KİTABEVİNDEN Kitabımızı temin edebilirler. Veya www.dehakitabevi.com adresinden sipariş edebilirler.

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. Kalem suresindeki kalemden maksat nedir?Kuran Efendimizin s.a.v ahlakını neden övmüştür? İslam dininin fıtratla ve ahlakla bağlantısı nedir? Besmelenin insanın ahlakıyla bağlantısı nedir? Peygamberlerin asıl görevleri nedir? Nefsinde kibri büyük olanın en önemli alameti nedir? Sıbgatullah (Allahın boyası) dan kasıt nedir? Müslüman devlet adamlarını diğer devlet adamlarından ayıran en önemli özellik nedir? Efendimizin s.a.v ben ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisinin incelikleri. bereket bulmanız duasıyla

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bölümlerdir. İblis ne demektir? Şeytanlara tövbe kapısı açıkmıdır? Kuranda neden bazen çoğul olarak şeytanlar denir? Her ibadetin şeytanı varmıdır? Kuranda şeytanların başka isimleri geçermi? hanzeb, hannas-hunnes, Ğasig, velhan, ebyaz, habis gibi şeytanlar ve görevleri nedir? ve nitelikleri nelerdir? GDO ve GMO ürünlerin genetik mutasyonların arka planındaki şeytanlar hangileridir? Hangi şeytanın hangi vesvesesinde neler okunur? hangi sureler okunmalıdır? daha birçok husus bereket bulmanız duasıyla..

bu video hocamıza sorulan bazı sorularda yaptığı izahlardan bölümlerdir. Alemi Ervahın varlıkları nedir? Melek, cin ve insandan başka var olan akıl sahibi varlıklar nedir? Tin suresinde geçen Tin ve Zeytun sadece incir ve zeytinimi kast eder? Ledün ilmi ve hikmet ilmi aralarındaki farklar nedir? Ledün ve Havvas ehli zatların okudukları kitaplar nedir? Alemi berzahta (kabirde) İlahi tecellilere mazhar olanlar kimlerdir ve bazı incelikleri nedir? Hızır diye bilinen varlığın niteliği nedir? bereket bulmanız duasıyla.

bu video hocamıza sorulan bazı sorularda yaptığı izahlardan bölümlerdir. Ledün ve hikmet ilmi farkları videosunun devamıdır birlikte dinleyin. Ricalul Gayb erenlerinin bazı incelikleri nedir? Hz. Hızırın Görevi ve Ricalul gaybla irtibatı nedir? Ricalul gayb toplantıları nerede ve ne zaman yapılır? bu zamana tasarruf eden ricalul gayb görevlileri ve bazı hikmetler.bereket bulmanız duasıyla.

bu video hocamıza tasavvufi sorulan bazı sorulardan dolayı yaptığı sohbetlerdendir. Mürşidi vefat eden müritlerin yaşadıkları haller nelerdir? Rasulullahın s.a.v vefatında sahabeler neler yaşadılar? Rasulullahın s.a.v vefatında Hz ömer r.a neden kim muhammed öldü derse onu öldürürüm sözünü söylemiştir? yaşadığı halin tasavvufi izahı nedir? Ahkam ayetlerinin batıni boyutları ve maneviyat ehline verdiği mesajlar nedir? Rasulullahla s.a.v sahabe arasında yaşanılan bazı durumlar mürit ve mürşit ilişkilerinde de varmıdır? bereket bulmanız duasıyla

Tasavvufun amaç ve gayesi nedir? Nefsi emmare ve levvame aralarındaki farklar nedir? Günümüz müslümanları hangi nefs makamındadır? Günümüz müslümanlarının ölürken imani durumları nasıldır? Bu zamanda Rahmet aslında daha fazladırın hikmeti nedir? Kemale eren bir nefisle kemale ermeyen nefsin farkları nedir? Vücutta uzuvların hal diliyle duaları nasıldır? tefekkür düşünmek akletmek neden önemlidir? Arşın gizli hazineleri nelerdir? Efendimizin s.a.v ben ahlakı tamamlamak için gönderildim sözünün bazı hikmetleri nelerdir? fayda ve zarar Hak tealadandır. bereket bulmanız duasıyla.

Vücudumuzda Bulunan Mükemmel Sistem Nefsini bilen Rabbini bilir hadisinin nefsi bilmenin temelini oluşturan vücudun yapısını bilmekten geçtiğini beyan etme ve biz insanı en güzel surette (Ahseni takvim) yarattık ifadesinde en güzel suretin bir kısmını anlama sadedin de deriz ki: Ayette: Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir (Alak,1-5) buyrulur. Muhakkak ki, Biz insanı en güzel (Ahseni Takvim) (maddi-manevi) bir biçimde yarattık. (Tin, 4) Bütün canlıların en küçük yapı taşı hücre […]

bu video hocamızın Envarul Mearif ve Esrarul Hakaik- Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Tedavi Usül ve Kaideleri adlı eserinden hazırlanmıştır. Vücudumuzdaki mükemmel sistem 1 adlı videonun devamıdır lütfen beraber dinleyin. bu videoda geçen konular: Evrendeki Matematiksel sistem- İnsandaki kromozomlar ve kurandaki tevafuklar- Beynin zahiri ve manevi yapısı- Anne rahminde 3 karanlık ve Nefsin 3 karanlığı- Göbek bağı sadece maddi bir bağ değildir-Şeytanlar insanla sadece manevi değil madden de savaşır- Hafaza melekleri ve vucudumuzun bağışıklık sistemi-Rahim esmasının en güzel örneği anne sütü gibi konular…..

bu video hocamızın Envarul Mearif ve Esrarul Hakaik- Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Tedavi Usül ve Kaideleri adlı eserinden hazırlanmıştır. videoda kısaca geçen konular: Hücre bölünmesindeki bazı hikmetler- insan DNA sı ve kuranın uyumu- Bebeğin Dış Dünyanın Seslerini Duyması ve Beyinsel Gelişimindeki hikmetler gibi konular..