Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Envarul Me’arif ve Esrarul Hakaik-1- Marifet Nurları ve Hakikat Sırları Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Tedavi Usül ve Kaideleri Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri

VEYA kitaptakipcileri.com adrrsinden de temin edebilirsiniz… https://www.kitaptakipcileri.com/urun/envarul-mearif-ve-esrarul-hakaik-tibbi-nebevi-hakikat-sirlari-havas-dua-haydari-kerrar https://www.facebook.com/elifkitabevi.konya Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısından DEHA KİTABEVİNDEN Kitabımızı temin edebilirler. Veya www.dehakitabevi.com adresinden sipariş edebilirler.

Tarih boyunca kuran tefsir ve yorumlamalarında yapılan hatalar nedir? Geçmişte yapılan hataların tekrarı dinin emrimidir? Kuranın evrenselliği nasıldır? Kuran ilimleri yer yüzünde kimlerle taşınır? Kuran tefsir ve yorumlamalarında doğru bakış açısı nasıl olmalıdır? Eski ulemayı körü körüne takip eden günümüz hocalarının düştükleri hatalar nedir? bereket bulmanız duasıyla

Siyonistlerin İnsanlara, Müslümanlara ve özellikle Türkiye oynadıkları oyunlar nedir? Sünnetullah Allahın c.c Hudutları Nedir? Müslümanların bu oyunlarına karşı tavırları nasıl olmalıdır? Özellikle bizim milletimizin tavrı nasıl olmalıdır? Osmanlı bir İmparatorluk Değildir bir Medeniyettir ne demektir?Aralarındaki farklar nedir?Din ilimlerinin dışındaki ilimleri okumanın dinen hükmü nedir?Metafizik savaşlar nedir? bu savaş zamanında nasıl davranmalıyız? bereket bulmanız duasıyla

Neden Kuranda Efendimize s.a.v İbrahimin a.s yoluna uy denildi? Allaha c.c Halil olmak ne demek? Tevhid eline tesbihi alıp yüzlerce kez dille zikretmektenmi ibarettir? Müslümanın en önemli vasfı nedir? Nefsin safiye Makamı ve Haniflik, muvahhidlik ilişkisi nedir?bereket bulmanız duasıyla

Tıp Eserlerinde bildirilen bazı uydurma hadisler Tarih boyunca yazılmış tıbbı nebevi eserlerini incelediğinizde görürsünüz ki; bu eserleri kaleme alan şahıslar hekim olduklarından, yani hadis ilimlerine vakıf olmadıklarından dolayı, birçok uydurulmuş bilgileride eserlerine almışlardır yanlışlıkla. Mesela Dr. Hüseyin Remzi beyin tıbbı nebevi eserinde prinçle alakalı verdiği bilgi gibi. Bu durumda gelinen süreçte müslümanlar arasında yanlış bilgilere sebep olmaktadır.  Yani kişi sosyal medyada veya tıbbı nebevi eserlerinde bildirilmiş uydurma hadisi, hadis diyerek yazmakta ve farkına varmadan günaha ve vebale girmektedir. Bu dinen efendimize s.a.v iftira […]

Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan yeni cihazlar keşfetmekle kalmıyor, maalesef hastalıkları tedavi etmesi gerekirken ne yazık ki daha çok hastalıkların yayılmasına ve yeni yeni hastalıkların […]

İslam Tasavvufunda Letaifler ve çakralarla bağlantısı   Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti.[1] Ayetinde ifade edildiği gibi, Hak Teala  Dört unsurdan (Anasırı Erbaa) Ademin a.s bedenini ve alemi emirden olan   ruh, kalp, sır, hafi, ahfa diye isimlendirilen latifeleri yaratmıştır. Bu latifeler birbirinin içinde gizlenmiştir. Bir sonraki bir öncekinden daha latîftir.  Rabbimizin Tekvin sıfatı (yaratma) iki türlüdür. birincisi Alemi emir denilen yer kün emriyle yarattığı […]