Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar
Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

bu video hocamızın ayetlerin tasavvufi manaları üzerine çalışması olan hak yolun yolcularına kurandan işaretler adlı çalışmasından hazırlanmıştır.

bu video hocamızın ayetlerin tasavvufi manaları üzerine çalışması olan hak yolun yolcularına kurandan işaretler adlı çalışmasından hazırlanmıştır.

Gençlerle sohbet serisi- İnsan 2 ayaklı bir hayvandır tanımı ne kadar doğrudur?Eski felsefedeki bazı kavramların yanlışları ve bu yanlışlıkların günümüze ve bilim dünyasına etkileri nedir?Ruh denildiği gibi nefs, canmıdır? eski felsefecilerin ruh gibi kavramlarda İslam düşünürlerine etkileri nedir?Ruh kaç çeşittir? eski felsefecilerin ve günümüz modern bilimlerin ruh meselesinde düştükleri hatalar nedir? bilimsel olarak ruh molekülünde yapılan hatalar nedir? ve bu hataların moderin tıbba etkileri nedir? Ruhsal hastalıklar tanımı ne kadar doğrudur? İlimlerin tekamül süreçleri nasıldır? İnsanı kamil nedir?Tasavvufta vahdeti vücudda ve taoizmde bazı […]

hocamızın kadir suresi ve gecesinin sadece tasavvufa bakan sohbetinden bölümlerdir. Üç aylar manada neyi ifade ederler? Kadir gecesi kaç türlüdür? Kadi gecesinin saklanmasının hikmeti nedir? Kadir suresinde saliklere, sofilere ne gibi mesajlar verilmiştir? Sofilerin ıstılahında kadir gecesi ne demektir? Salikin Kadre ermesi ne demektir? Kadir gecesinin hangi güne denk geldiğini bulmanın bir yöntemi nedir?bereket bulmanız duasıyla….