Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Gençlerle sohbet serisi- İnsan 2 ayaklı bir hayvandır tanımı ne kadar doğrudur?Eski felsefedeki bazı kavramların yanlışları ve bu yanlışlıkların günümüze ve bilim dünyasına etkileri nedir?Ruh denildiği gibi nefs, canmıdır? eski felsefecilerin ruh gibi kavramlarda İslam düşünürlerine etkileri nedir?Ruh kaç çeşittir? eski felsefecilerin ve günümüz modern bilimlerin ruh meselesinde düştükleri hatalar nedir? bilimsel olarak ruh molekülünde yapılan hatalar nedir? ve bu hataların moderin tıbba etkileri nedir? Ruhsal hastalıklar tanımı ne kadar doğrudur? İlimlerin tekamül süreçleri nasıldır? İnsanı kamil nedir?Tasavvufta vahdeti vücudda ve taoizmde bazı […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

hocamızın kadir suresi ve gecesinin sadece tasavvufa bakan sohbetinden bölümlerdir. Üç aylar manada neyi ifade ederler? Kadir gecesi kaç türlüdür? Kadi gecesinin saklanmasının hikmeti nedir? Kadir suresinde saliklere, sofilere ne gibi mesajlar verilmiştir? Sofilerin ıstılahında kadir gecesi ne demektir? Salikin Kadre ermesi ne demektir? Kadir gecesinin hangi güne denk geldiğini bulmanın bir yöntemi nedir?bereket bulmanız duasıyla….

gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Tenasuh nedir? Ruh göçü islamda varmıdır? Filozofların Nefs tanımı nasıldır? İnsani Ruh nedir? Allah ademe ruhumdan üfledim dediği ayetin incelikleri nedir? Allaha c.c ruh ve nefs isnat edilirmi? Dinler tarihinde ruh göçü süreci nasıldır?kişi öldükten sonra insani ruh nereye götürülür? Nefs ruhmudur? islamda Şehitlerin ölmemesi müslümanların savaşlarına katılmaları ruh göçü değilmidir?bereket bulmanız duasıyla..

Bu video hocamızın 2016 yılında bazı kavramlar ve Tasavvufun ince meselelerine, mana inceliklerine, Tecelli suri inceliklerine yönelik yaptığı sohbetinden bölümlerdir: Lütfen dikkatle ve sonuna kadar videoyu dinlemeyenler, şeriatın ve tasavvufun temel kavramlarını bilmeyenler baştan uyarıyoruz gereksiz yorumlar yapmasınlar. bereket bulmanız duasıyla

İnsan-ı kamil Halıki Zül Cemalin Adıyla Elif Lam Mim Sırrıyla Var ettin Anasırı Erbaadan Istıfa sırrıyla geçirdin nice alemlerden Ruhi Azamından üfledin ve bir Adem oldum 850 yıl yeryüzünde davanı güttüm Tevhid Geminle şirk deryalarını aştım Cudide karar kıldım ve bir Nuh oldum Putlarla dolu bir mağarada buldum kendimi Melekutunun sırrıyla arındım ve temizlendim Haniflik elbisesi giyindim ve bir Halil oldum Nice dipsiz karanlık kuyulara atıldım Köle oldum elden ele satıldım İffetim uğruna karanlık zindanlara atıldım Verdiğin hikmetle nice muammalar çözdüm Ve bir […]

Ey Selamet Sahilini Arayan Can Beri gel………. BismillahirRahmanNurRahim Elif Lam Mim Sad Kitâbun unzile ileyke felâ yekun fî sadrike haracun minhu litunżira bihi veżikrâ lilmuminîn Bu Kitab, kendisiyle insanları uyarman ve mü’minlere öğüt vermen için sana indirildi. Artık bu hususta (kalbinde) göğsünde bir sıkıntı (daralma,şüphe)olmasın. Araf, 1,2) Ey kalbinde iman med cezirleri yaşayan ve Selamet sahilini arayan can. Beri gel aradığın bizde bil ki biz selamet sahiliyiz, beri gel yoksa şüphe ve şek fırtınaları seni helak edecek. Ey Günah deryalarında savrulan can. Beri […]

BismillahirRahmanNurRahim Ben hanif (tertemiz-Muvahhid) olarak vechimi(kalb-dimağ-yön) yerleri ve gökleri yaratan Allahın vechine (zatına ) çevirdim ve ben müşriklerden değilim (Enam, 79) Kabenin aslı bilindiği üzere beytül mamurdur göklerde dir. Yerde ki temsilcisi kabedir. Kabenin hakikati ise hakikatı Muhammedi nurundandır. Sen onların arasındayken biz onlara azap edici değiliz ayeti gereği Efendimiz s.a.v in hakikati muhammediyesini dile getirir. Yani senin nurun yeryüzünde durdukça azap edecek değiliz manasındadır. Kıyametin kopa bilmesi için bu nurun kaldırılması gerekir ki, işte yeryüzünde bu nurun iki temsilcisi vardır. Biri nuri […]

İslam Tasavvufunda Letaifler ve çakralarla bağlantısı   Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti.[1] Ayetinde ifade edildiği gibi, Hak Teala  Dört unsurdan (Anasırı Erbaa) Ademin a.s bedenini ve alemi emirden olan   ruh, kalp, sır, hafi, ahfa diye isimlendirilen latifeleri yaratmıştır. Bu latifeler birbirinin içinde gizlenmiştir. Bir sonraki bir öncekinden daha latîftir.  Rabbimizin Tekvin sıfatı (yaratma) iki türlüdür. birincisi Alemi emir denilen yer kün emriyle yarattığı […]

İbadetlerde şeytanın güzel koku oyunu İbadetlerde şeytani lainin  kişileri vartaya düşürebilmek için kullandığı oyunlardan biride güzel koku oyunudur.  Evet yanlış okumadınız şeytan ibadetlerde ihlası ve rızayı gölgeleyebilmek için bazen güzel kokular vererek kişiyi maksadından ibadetinden soğutmak ister.  Namazlarda nasılki rızaya gölge düşsün diye dünyalık mesela borcunu, işini vs. hatırlatarak namazı bozmaya çalışır aynı bunun gibi kişiyi güzel kokuyla meşgul etmek ve rızaya gölge düşürmek ve namazda gayeden saptırmak ister. Kişi güzel kokuları alınca kalbine vesveseler bırakmaya başlar bak huşu ile kıldığın için amelin […]

Zikir ve timüs bezi Bilesiniz ki, kalbler ancak Allah’ın zikri ile mutmain (sükûnet) olur.(Rad, 28) Muhakkak ki zikirle meşgul olmanın bir çok faydaları vardır. Zikrullahın tıbbi bir faydasına değineceğiz. Özellikle Nakşibendi yolunda zikir esnasında dilin damağa yapıştırılmasının bir maddi fayda ve hikmetini beyan edeceğiz. Burada yazılanlar tamamen bir bilimsel bulgudur. İnsanda timüs bezi denen bir bez vardır.Timüs bezi, tiroid bezinin altında, göğüs boşluğunda (Ahva bölgesinde) ve soluk borusunun önünde bulunur.Bu bez insanın bağışıklık sisteminin merkezidir. Yani bütün bağışıklık sistemi buradan yönetilir.Timüs bezi ne […]