Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Ey Selamet Sahilini Arayan Can Beri gel………. BismillahirRahmanNurRahim Elif Lam Mim Sad Kitâbun unzile ileyke felâ yekun fî sadrike haracun minhu litunżira bihi veżikrâ lilmuminîn Bu Kitab, kendisiyle insanları uyarman ve mü’minlere öğüt vermen için sana indirildi. Artık bu hususta (kalbinde) göğsünde bir sıkıntı (daralma,şüphe)olmasın. Araf, 1,2) Ey kalbinde iman med cezirleri yaşayan ve Selamet sahilini arayan can. Beri gel aradığın bizde bil ki biz selamet sahiliyiz, beri gel yoksa şüphe ve şek fırtınaları seni helak edecek. Ey Günah deryalarında savrulan can. Beri […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

BismillahirRahmanNurRahim Ben hanif (tertemiz-Muvahhid) olarak vechimi(kalb-dimağ-yön) yerleri ve gökleri yaratan Allahın vechine (zatına ) çevirdim ve ben müşriklerden değilim (Enam, 79) Kabenin aslı bilindiği üzere beytül mamurdur göklerde dir. Yerde ki temsilcisi kabedir. Kabenin hakikati ise hakikatı Muhammedi nurundandır. Sen onların arasındayken biz onlara azap edici değiliz ayeti gereği Efendimiz s.a.v in hakikati muhammediyesini dile getirir. Yani senin nurun yeryüzünde durdukça azap edecek değiliz manasındadır. Kıyametin kopa bilmesi için bu nurun kaldırılması gerekir ki, işte yeryüzünde bu nurun iki temsilcisi vardır. Biri nuri […]

İslam Tasavvufunda Letaifler ve çakralarla bağlantısı   Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti.[1] Ayetinde ifade edildiği gibi, Hak Teala  Dört unsurdan (Anasırı Erbaa) Ademin a.s bedenini ve alemi emirden olan   ruh, kalp, sır, hafi, ahfa diye isimlendirilen latifeleri yaratmıştır. Bu latifeler birbirinin içinde gizlenmiştir. Bir sonraki bir öncekinden daha latîftir.  Rabbimizin Tekvin sıfatı (yaratma) iki türlüdür. birincisi Alemi emir denilen yer kün emriyle yarattığı […]

İbadetlerde şeytanın güzel koku oyunu İbadetlerde şeytani lainin  kişileri vartaya düşürebilmek için kullandığı oyunlardan biride güzel koku oyunudur.  Evet yanlış okumadınız şeytan ibadetlerde ihlası ve rızayı gölgeleyebilmek için bazen güzel kokular vererek kişiyi maksadından ibadetinden soğutmak ister.  Namazlarda nasılki rızaya gölge düşsün diye dünyalık mesela borcunu, işini vs. hatırlatarak namazı bozmaya çalışır aynı bunun gibi kişiyi güzel kokuyla meşgul etmek ve rızaya gölge düşürmek ve namazda gayeden saptırmak ister. Kişi güzel kokuları alınca kalbine vesveseler bırakmaya başlar bak huşu ile kıldığın için amelin […]

Zikir ve timüs bezi Bilesiniz ki, kalbler ancak Allah’ın zikri ile mutmain (sükûnet) olur.(Rad, 28) Muhakkak ki zikirle meşgul olmanın bir çok faydaları vardır. Zikrullahın tıbbi bir faydasına değineceğiz. Özellikle Nakşibendi yolunda zikir esnasında dilin damağa yapıştırılmasının bir maddi fayda ve hikmetini beyan edeceğiz. Burada yazılanlar tamamen bir bilimsel bulgudur. İnsanda timüs bezi denen bir bez vardır.Timüs bezi, tiroid bezinin altında, göğüs boşluğunda (Ahva bölgesinde) ve soluk borusunun önünde bulunur.Bu bez insanın bağışıklık sisteminin merkezidir. Yani bütün bağışıklık sistemi buradan yönetilir.Timüs bezi ne […]

Mürşid-İrşad ve Mürid: Mürşid: İrşâd eden, doğru yolu gösteren rehber zat. İyi bir müslüman olmaları için, insanları terbiye eden, âlim ve veli. Tasavvuf yolunda nihayete varan büyükler (yolun sonuna kavuşanlar) iki türlüdür: Birincisi Resûlullah’ın (sallallahü aleyhi ve selem) izinde tam anlamıyla giderek kemale erdikten sonra insanları irşâd için (doğru yola çekmek için) halkın derecesine indirilmiş olan mürşidlerdir. İkincisi, yükseldikleri derecelerde bırakılıp, insanların yetişmesi ile vazifeli olmayan evliyadır. (İmam-ı Rabbanî) Rabbimizin Fecir suresi son ayetlerinde ifade ettiği “Kullarımın arasına gir” imamı Rabbaninin birincide anlattığı […]

Tevecüh Nedir Şartları ve Adapları Nelerdir Teveccüh lugatta; yönelme, ilgi gösterme anlamındadır. Tarikatta ise müridin mürşidine, talebenin hocasına yönelmesi, hususi olarak da mürşidin müridini karşısına alıp ona nazar etmesi anlamında kullanılır. Bu manadaki teveccüh için Peygamber (s.a.v) efendimizin: “Allahu Teâlâ benim sadrımı ne ile doldurdu ise ben onu aynıyla Ebu Bekir’in sadrına ilka ettim.” hadisi şerifi delil sayılmıştır. Teveccüh, mürşidin nazarı ve nefesiyle müridini etkileyip onu bir bakıma ruhi yükselişe hazırlamasıdır. İlm-i ledünde ve tarikat yolunda ilerlemenin en önemli rükünlerindendir. Mürşidin teveccühü, güneşe […]

Asrısaadete hikmet gözlükleriyle bakmak ister misiniz? O dönemi birde böyle okuyun.   Manevi Himmet, nazar ve makam  örneği. Hz. Ömerin r.a Efendimizin s.a.v darı bekaya geçişinde söylediği söz meşhurdur. Sahabelere kim ki Muhammed (s.a.v) öldü derse boynunu vururum. Nedir hz. Ömere bu sözü söyleten? O bilmiyor muydu herkes için ölüm hak. Peki bunu tüm kararlılığıyla söyleyen Şahsa, Hz. Ebubekirin (r.a) Meşhur uyarısını “Kim ki Muhammede (s.av) tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür.  Kim ki, Allaha tapıyorsa o haydır daima diridir” yapınca daha önce Efendimizin […]

Tefekkür Penceresinden yansımalar   Bilindiği üzere insanda kuyruk sokumu noktası kökü temsil eder. Yani nefsi emmarenin en aktif olduğu yerdir. Anne rahminde çocuğun alak halinden yaratılış Halide ilk omurilik hattının oluşumuyla başlar. Hikmeti hüda ilim açılımları da ilk vucudda bu noktadan başlar. Kuyruk sokumunun diğer ucu omurilik hattının sonu beyne bağlıdır. Bu sebeple manada beyne arş denmiştir. Efendimizin s.a.v miraç hadislerinde bahsettiği o büyük kafası arşta kuyruğu yerde olan yılan hadisindeki inceliğin biri budur. Bu yılan insanda ki omuriliktir. Şeklen de zaten yılana […]

Batıni Esintiler Ey Kıyametin on büyük alemetini bekleyen bil ki, 1- Hicaz(kabe) tarafında bir büyük ateş:Kalbinde Zikrullah ile bir muhabbet ateşi yakamaz ve bu muhabbetin etkisiyle biri solunda(Doğuda) (kalp) biri sağında (Batıda) (Ruh) biri Arap yarım adası (Ahvanda)Depremler olmaz. Bu durumda Yecüc ve Mecüc (Şeytanlar) ve Deccalin (Nefsin) her taraftan saldırırlar. Eğer muhabbetle depremleri başarırsan Mesih İsa (a.s) Kalb Mabedinin minaresine nuzul eder ki, sana Yecüc, Mecüc ve Deccal zarar veremez. O zaman beden arzından bir Dabbe çıkar ve kafirlerine karşı savaşır. Yoksa […]