Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Varlıklar âleminde kerem kılınan insan, madde ve mana bütünlüğüyle ahsen-i takvîm olarak yaratılmıştır. İlahî ve gaybî bilgileri alabilecek tarzda yaratılan insanın öteden beri madde âleminde mana ile bağı hiç kopmamış ve ona mana kapısı hiç kapatılmamıştır. İnsanın bu mana arayışlarında yol gösterme, onlara aradıklarını bulma ve yaratılış gayelerini hatırlatma anlamında mana erleri olan peygamberler (a.s)ilahî ihsan olarak insanlara gönderilmiş ve aradıkları doğru mana bilgilerini bildirilmiştir. İnsanın yaratıldığı günden beri azılı düşmanı olan şeytanda Hak’tan aldığı taahhüt ve tasarruf gereği insanla olan savaşında bu […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri

ESERİMİZ ŞUAN BASIMDA…………. Envarul Maarif ve Esrarul Hakaik serimizin birincisi olan Tıbbi Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Tedavi Usul ve Kaideleri başlığı altında sunduğumuz eşsiz bilgilerin yanı sıra bu alandaki tedavi şekilleri, uygulamalar, geçmiş zaman ve şimdiki zamanla ilişkilerini, geleneksel ve modern tıbbın farklılık ve birlikteliklerini ele aldığımız eserimize gösterdiğiniz ilgiye tekrar teşekkür ederiz. İnşallah şimdide H.Kerrar hocamızın Envarul Maarif ve Esrarul Hakaik 2. Serisi olarak “Gayb Alemine Açılan Kapılar” adı altında Rüya, Yakaza, Keşf, İlham, Vahiy ve Gayb konularını işleyeceği eserimizi aynı […]

hocamızın Kuranda Kainatın yaratılışını bilimsel ve ilmi hikmetler ışığında anlattığı bu makalesini PDF olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bu çalışmayı okuduğunuzda Kitabımız Kuranı Kerimin bırakın bilimle çakışmasını, tersine bilimi destekleyen hatta bilimin şuan bilmediği nice hikmetleri içinde barındırdığını görecek ve Kitabınıza (kurana) bakışınız ve imanınız değişecektir. Okuyan herkese faydalı olması duasıyla. indirme linki aşağıdadır ücretsiz indirebilirsiniz. link: https://cloud.mail.ru/public/N6hT/DQawKb9Qt

kardeşlerim hocamızın 2012 yılında Tasavvuf üzerine yazdığı ve yayımladığı Allaha (c.c) Giden yol Nefsin Tanımı ve Mertebelerini Kitabını aşağıdaki linkten ücretsiz pdf olarak indirebilirsiniz. Çok soran ve isteyen olduğundan ve kitabın 2. nci baskısıda yapılmadığından isteyenlere PDF olarak ücretsiz dağıtıyoruz. İNDİRME LİNKİ: https://cloud.mail.ru/public/dhKf/M1djhYaAA

sevgili kardeşlerim Haydarı Kerrar hocamızın hazırladığı “Hacet Örnekleri ve Dualar” isimli yaklaşık 250 sayfalık eseri Pdf olarak Allah rızası için sizlerle paylaşıyoruz. Verdiğimiz linkten indirebilirsiniz. Ücret olarak Dua etmeniz yeterlidir. Allah c.c. faydalanan kullarından eylesin.. https://cloud.mail.ru/public/bGpm/dbhhMJ7LX

Envarul Me’arif ve Esrarul Hakaik-1- Marifet Nurları ve Hakikat Sırları Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Tedavi Usül ve Kaideleri Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan […]

VEYA kitaptakipcileri.com adrrsinden de temin edebilirsiniz… https://www.kitaptakipcileri.com/urun/envarul-mearif-ve-esrarul-hakaik-tibbi-nebevi-hakikat-sirlari-havas-dua-haydari-kerrar https://www.facebook.com/elifkitabevi.konya Hacı Bayram Kitapçılar Çarşısından DEHA KİTABEVİNDEN Kitabımızı temin edebilirler. Veya www.dehakitabevi.com adresinden sipariş edebilirler.

bu video yıllar önce hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. Kuranda İmamı Mehdiyi a.s işaret eden ayetler varmıdır? Müzzemmil ve Müddessir surelerinde geçen örtüye bürünen ayetlerinin işari bazı incelikleri nedir?Sekine duası, cünnetül esmanın İmamı Mehdiyle a.s ilişkisi ve Hz Alinin r.a celcelutiyede İmamı mehdiye saklı mesajı nedir?bereket bulmanız duasıyla

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bir bölümdür. İlerde denizler alev alev nasıl yanacaktır? Geçmiş tefsir alimleri neden bu ayetin manasını kaydırmışlardır? Ayette saklanmış olan mucizevi bilimsel hikmet nedir?bereket bulmanız duasıyla

Duha suresinin Havassı (Sırları) Bu mübarek süre. El -Fecr sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur, Kur’ân-ı Kerim’in doksanüçüncü sûresi. Onbir âyet, kırk kelime, yüzyetmiş iki harften müteşekkildir. Fasılası, se’, râ’, elif harfleridir. Sûre, ismini ilk âyetindeki “Duhâ” kelimesinden almıştır. Duha kuşluk vaktine, yâni: Gündüzün öğleye doğru güneşin yükselmekte bulunduğu vakit mânâsına olan Duha’ya yemin ile başladığı için bu mübarek süreye bu isim verilmiştir. Bundan evvelki leyl süresinde mallarını fakirlere, zaiflere dağıtan en muttakî zâtların nail olacakları büyük nimetler bildirilmiştir. Bu süre-i celîlede de […]

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. Kuranda insan beyninin önemli bir özelliğini anlatan ayet ve incelikleri nedir?günümüz küresel çeteleri 5G Teknolojileriyle yapmaya çalıştıkları tahrifatlar nelerdir? Efendimizin s.a.v fidan dikmeye teşvik eden hadislerinin günümüze bakan bir hikmeti nedir? insanın toprakla bağının kopmaması neden önemlidir? Günümüz müslümanlarının şerlilerin yaptıklarına karşı yapmaları gerekenler nedir? bereket bulmanız duasıyla.

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. Günümüz Deccalizm sisteminin tarihi süreçte yapılanma şekilleri ve özellikleri nelerdir? Sadukililer kimlerdir ve İlahi vahyi nasıl tahrif etmişlerdir? Peygamberler tarihi gibi eserlerimizde kurana uymayan bilgiler neden vardır? islam kaynaklarına yerleşmiş olan hurafe bilgilerin temizlenmesi neden önemlidir? Başta Diyanet işleri başkanlığı olmak üzere tüm Alimlerin bu kaynaklarımıza girmiş olan hurafeleri temizlemeleri dinen elzemdir.bereket bulmanız duasıyla.

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. kuranda neden akletme, düşünme ve tefekküre teşvik vardır? kuranda bulunan maddi ilimleri keşfetmede düşünme ve tefekkürün önemi nedir? Kuranda ilmi bazı ayetler ve barındırdıkları incelikler nedir? ayette nisan yağmurları ve anlattığı incelikler nedir? İslamda ve tasavvufta murabata, murakebe ve tefekkür neden önemli görülmüştür? hurmanın bazı özellikleri nedir?bereket bulmanız duasıyla

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. Duhan suresinin bir özelliği nedir? Efendimize s.a.v ilk inen ayette ikra-oku denmesi neyi kasteder? Varlıklar aleminde Hallak esmasının tecelli ve incelikleri nedir? kuranın sünnetullah ve hakkın hudutları dediği kavram nedir? bu kavramların Hallak Esmasıyla ve fıtratla bağlantıları nedir? günümüzde GDO ve GMO ürünler neden fıtrata bir savaştır? sünnetullah kavramının ahirzaman ve deccalizm ile bağlantıları nelerdir? Günümüz insanların yaşadıkları sıkıntıların, afetlerin vb. sebebi Rum 41 ayetinde mucizevi olarak nasıl anlatılmıştır? bereket bulmanız duasıyla..