Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Mürşid-İrşad ve Mürid: Mürşid: İrşâd eden, doğru yolu gösteren rehber zat. İyi bir müslüman olmaları için, insanları terbiye eden, âlim ve veli. Tasavvuf yolunda nihayete varan büyükler (yolun sonuna kavuşanlar) iki türlüdür: Birincisi Resûlullah’ın (sallallahü aleyhi ve selem) izinde tam anlamıyla giderek kemale erdikten sonra insanları irşâd için (doğru yola çekmek için) halkın derecesine indirilmiş olan mürşidlerdir. İkincisi, yükseldikleri derecelerde bırakılıp, insanların yetişmesi ile vazifeli olmayan evliyadır. (İmam-ı Rabbanî) Rabbimizin Fecir suresi son ayetlerinde ifade ettiği “Kullarımın arasına gir” imamı Rabbaninin birincide anlattığı […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri

Tevecüh Nedir Şartları ve Adapları Nelerdir Teveccüh lugatta; yönelme, ilgi gösterme anlamındadır. Tarikatta ise müridin mürşidine, talebenin hocasına yönelmesi, hususi olarak da mürşidin müridini karşısına alıp ona nazar etmesi anlamında kullanılır. Bu manadaki teveccüh için Peygamber (s.a.v) efendimizin: “Allahu Teâlâ benim sadrımı ne ile doldurdu ise ben onu aynıyla Ebu Bekir’in sadrına ilka ettim.” hadisi şerifi delil sayılmıştır. Teveccüh, mürşidin nazarı ve nefesiyle müridini etkileyip onu bir bakıma ruhi yükselişe hazırlamasıdır. İlm-i ledünde ve tarikat yolunda ilerlemenin en önemli rükünlerindendir. Mürşidin teveccühü, güneşe […]

Asrısaadete hikmet gözlükleriyle bakmak ister misiniz? O dönemi birde böyle okuyun.   Manevi Himmet, nazar ve makam  örneği. Hz. Ömerin r.a Efendimizin s.a.v darı bekaya geçişinde söylediği söz meşhurdur. Sahabelere kim ki Muhammed (s.a.v) öldü derse boynunu vururum. Nedir hz. Ömere bu sözü söyleten? O bilmiyor muydu herkes için ölüm hak. Peki bunu tüm kararlılığıyla söyleyen Şahsa, Hz. Ebubekirin (r.a) Meşhur uyarısını “Kim ki Muhammede (s.av) tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür.  Kim ki, Allaha tapıyorsa o haydır daima diridir” yapınca daha önce Efendimizin […]

Tefekkür Penceresinden yansımalar   Bilindiği üzere insanda kuyruk sokumu noktası kökü temsil eder. Yani nefsi emmarenin en aktif olduğu yerdir. Anne rahminde çocuğun alak halinden yaratılış Halide ilk omurilik hattının oluşumuyla başlar. Hikmeti hüda ilim açılımları da ilk vucudda bu noktadan başlar. Kuyruk sokumunun diğer ucu omurilik hattının sonu beyne bağlıdır. Bu sebeple manada beyne arş denmiştir. Efendimizin s.a.v miraç hadislerinde bahsettiği o büyük kafası arşta kuyruğu yerde olan yılan hadisindeki inceliğin biri budur. Bu yılan insanda ki omuriliktir. Şeklen de zaten yılana […]

Batıni Esintiler Ey Kıyametin on büyük alemetini bekleyen bil ki, 1- Hicaz(kabe) tarafında bir büyük ateş:Kalbinde Zikrullah ile bir muhabbet ateşi yakamaz ve bu muhabbetin etkisiyle biri solunda(Doğuda) (kalp) biri sağında (Batıda) (Ruh) biri Arap yarım adası (Ahvanda)Depremler olmaz. Bu durumda Yecüc ve Mecüc (Şeytanlar) ve Deccalin (Nefsin) her taraftan saldırırlar. Eğer muhabbetle depremleri başarırsan Mesih İsa (a.s) Kalb Mabedinin minaresine nuzul eder ki, sana Yecüc, Mecüc ve Deccal zarar veremez. O zaman beden arzından bir Dabbe çıkar ve kafirlerine karşı savaşır. Yoksa […]

Ne Kadar Farkındayız? Hayatımızda olan olgular aslında Uhrevi hayatın yansımalarıdır ve ilahi olanına özlemimizdir. Hayatta mutlu ve huzurlu olmanın yolu sanırım bakış açılarında saklıdır.  Güzel gören güzel düşünür güzel düşünen hayattan lezzet alır sözü boşuna değildir. Olaylara Tefekkür ve Hikmet gözlükleriyle bakanlar bunları görürler. Aslında her bir durum ilahi kattan bir Münadinin seslenişidir. Durmadan seni asla, hakikate çağırır. Mesela İçkiye, şaraba düşkün olanlar aslında aşkın şarabına ve cennet içkilerine olan özlemlerinin esiridir. Hakkın nefsine içkilere karşı iştiyak vermesi aslına yönelmen ve bulman içindir. […]