Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bölümlerdir. İblis ne demektir? Şeytanlara tövbe kapısı açıkmıdır? Kuranda neden bazen çoğul olarak şeytanlar denir? Her ibadetin şeytanı varmıdır? Kuranda şeytanların başka isimleri geçermi? hanzeb, hannas-hunnes, Ğasig, velhan, ebyaz, habis gibi şeytanlar ve görevleri nedir? ve nitelikleri nelerdir? GDO ve GMO ürünlerin genetik mutasyonların arka planındaki şeytanlar hangileridir? Hangi şeytanın hangi vesvesesinde neler okunur? hangi sureler okunmalıdır? daha birçok husus bereket bulmanız duasıyla..

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

bu video hocamızın uydurma hadisle alakalı sorulan bir soruya verdiği cevaptan bazı bölümlerdir. Sosyal medyada cuma mesajlarında müslümanların yaptıkları en önemli hatadan birisi lütfen dinleyin şeytanın oyununa düşmeyin.

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bölümlerdir. dinlemeyen çok şey kaybeder müthiş manevi bilgiler. Şeytani grupların müslümanlara, cemaat ehillerine, psişik ilimlerle meşgul olanlara kurdukları manevi tuzaklar. Hangi Şeytan hangi manevi tuzakları kuruyor? Tarikat ruhanileri ve etkileri nedir? zamanımızda marifetullah ilmi sahipleri varmıdır? daha birçok mesele.bereket bulmanız duasıyla

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bazı bölümlerdir. daha önce yayınlanmış 1 bölümle dinleyiniz onun devamıdır. illuminati, kabala, sihir gibi batıl öğretilerde kullanılan semboller nelerdir? Bu tarz sembollerin ve manalarının tarihi süreçte islam kaynaklarına sokulması nasıldır? Tarihe mal olmuş nice müslüman alimlerin eserleri ve adları kullanılarak yapılan tahrifatlar nelerdir? şeytanın günümüzde birçok mistik ve batıl akımlarla ve öğretilerle müslümanlara kurdukları süslü tuzaklar nelerdir? çakra, astral psişik öğretilerin yanlışlıkları ve müslümanlara imani zararları nedir? Sosyal medyada mistik ve psişik birçok yanlış bilgiler birileri tarafından kasıtlımı […]

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bazı bölümlerdir. biraz uzun olduğundan 2 bölümde yayınlanacaktır. illuminati, kabala, sihir gibi batıl öğretilerde kullanılan semboller nelerdir? Bu tarz sembollerin ve manalarının tarihi süreçte islam kaynaklarına sokulması nasıldır? Tarihe mal olmuş nice müslüman alimlerin eserleri ve adları kullanılarak yapılan tahrifatlar nelerdir? şeytanın günümüzde birçok mistik ve batıl akımlarla ve öğretilerle müslümanlara kurdukları süslü tuzaklar nelerdir? çakra, astral psişik öğretilerin yanlışlıkları ve müslümanlara imani zararları nedir? Sosyal medyada mistik ve psişik birçok yanlış bilgiler birileri tarafından kasıtlımı yaygınlaştırılıyor?daha birçok […]

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bazı bölümlerdir. Belkızın tahtının getirildiği söylenen ayetlerde anlatılan madde transferi ve safhaları nedir? cinler ile ifritlerin arasındaki farklar nedir? Bilim dünyası şuan madde transferini tam anlamıyla neden yapamıyorlar? Günümüzde Gerek şeytanlar aleminde gerekse insanlar aleminde şeytani akılların insanlara yaptıkları algılar ve amaçları nedir? Annunakiler gibi diğer boyutlardan yeryüzüne ineceği söylenen varlıklar ve algıların içeriği nedir? Şeytani akılların günümüzde boyutlar açılsın diye yaptıkları büyü ritüelleri ne kadar başarılıdır? bunların insanlara söyledikleri sözler ne kadar doğrudur? Ricalul gayb erenleri ve […]

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bazı bölümlerdir. Kuranın mukabele şeklinde okunması aslında nasıldır? Kuran okunurken unutturulmuş sünnet nedir? Rabbiyle konuşmak isteyen kuranı böyle okusun.bereket bulmanız duasıyla…

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bazı bölümlerdir. Emsalul kuran nedir? Kibir kaç türlüdür? ibadetler helal ve haramlar sağlığada faydalımıdır? Efendimize s.a.v neden gece ibadet etmesi söylenmiştir? teheccüd ve tesbihatların çakralara etkileri varmıdır? Teheccüd namazı ve tesbihatlar hangi çakralara etkilidir? Kuran ayetlerinin bir özelliği nedir? bereket bulmanız duasıyla

bu video hocamızın mümin suresi sohbetinden bazı bölümlerdir. İnsanın acizliğini anlamasında gökleri tefekkür etmesi önemlimidir? Gözlemlene bilir evrende şuan gerçekten 88 takım yıldızımı vardır? Nasanın bazı sansürlediği bilgiler nedir? İmamı Gazzali denildiği gibi tasavvufa yeni ekollermi getirmiştir? Gazzalinin esinlendiği etkilendiği zat kimdir? Ayın 28 konağındaki geçiş süreleri ve bazı manevi incelikler nedir? Evrende aslında 114 takım yıldızı vardır.bereket bulmanız duasıyla

bu video hocamızın mümin suresi tefsirinden bazı bölümlerdir. Firavunun Hz. Musa sanarak katlettiği çocuklar ne kadardır? Bu vakıadaki bazı hikmetler nedir? Ruhların istidadında yetenek aktarımları nedir? Sizden önce nice güçlü kavimleri helak ettik ayetinin bir özelliği nedir?Eski kavimlerin bilgi seviyeleri nasıldır?bereket bulmanız duasıyla….