Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Rum suresi 41 nci ayette mucizevi bir şekilde günümüze mesajlar nedir?Şeytan Fıtrata nasıl savaş açmıştır? günümüzdeki felaketler, ekolojik bozulmalar, genetik mutasyonlar, ilaçlardaki necis ve haram maddeler, kalıtsal hastalıklar vs. neden çoğaldı? Emri bil maruf nehyi anil münker sadece namazı kıl, zina yap demektenmi ibarettir? Alimler, hocalar şeytanın bu savaşına neden suskun kalıyorlar? Sigaranın haramlığına fetva verenler neden bunlara sessizler?Haramla tedavi caizmidir? bereket bulmanız duasıyla

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

İnsan aslen kaç unsurdan yaratılmıştır?Letaiflerin alametleri nelerdir?Letaiflerin kendilerine Özgü renkleri ve nurları varmıdır? Letaiflerin Ulul Azim Peygamberlerle a.s bağlantısı nedir?Letaiflerin Anasırı Erba ile bağlantılarını nedir? Eski tabiplerin ruh tanımları nasıldır?Hayvanlarda da letaif varmıdır? Letaiflerin hastalıkları nedir?Çakra nedir?Letaiflerle Çakralar arasındaki farklar nedir? Çakracılar, bioenerjiler, reikici, hacamatcıların bilmeden söyledikleri letaiflerinizi açarız demeleri ne kadar doğrudur?Letaifler nasıl ve hangi yöntemlerle açılır? çakralar hangi yöntemlerle açılır? daha birçok husus bereket bulmanız duasıyla

Alemi misalin (mananın) bazı özellikleri nedir? Kabirin berzah aleminin incelikleri nedir?Kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir….. diye bildirilen hadisin asıl anlattığı incelik nedir?Kabirde azap varmıdır? ölünce ruha ne olur?Efendimizin s.a.v miraçta cennet ve cehennemi gezmesi aslen nasıl olmuştur?Seyri sülükü yarıda kalanın marifet ilmi kabirde tamamlatılırmı?Kabirdeki yılanların aslı nedir?Kabirde uyutulan ruhlar varmıdır?kabirde her müslüman aynı muameleyi görür?bereket bulmanız duasıyla

Oryantalistler ve müsteşriklerin tarih boyunca hadislere saldırıları nasıldır?bu şer zihniyetin günümüzde yolunu takip eden hocalar kimlerdir?Peygambersiz bir din anlayışının asıl kaynağı kimlerdir?Peygamberimizi s.a.v itibarsızlaştırma, hafife alma ve postacı görenlere kurandan açık tehditler nedir?bu şer oluşumlar neden sahih hadislere saldırıyorlar? Bunların asıl amacı tevrat ehlinin tevratı tahrif ettiği gibi kuranı tahrif etmekmidir?Peygamberlere imanda ölçüler nedir?bereket bulmanız duasıyla…

Efendimizin s.a.v nefsinden konuşmadığını söyleyen ayetin içeriği nedir? vahiy merhaleleri nedir? üçüncü göz, duru görü, ilham ve vahiy aralarında farklar nedir? mantıkuttayr kuş dili ne demek?zihin okuma nedir? keşfi zamair nedir ve kalbi keşifmidir? bereket bulmanız duasıyla

Rabbimiz Göklerdemi? Rahman arşa istiva etti ayeti ne demektir?Tarih boyunca yapılan hatalar nedir?Ehli sünnet inancında bu meselenin doğrusu nedir?bereket bulmanız duasıyla

Rab ismi şerifinin Bezmü elestle bağlantısı nedir? Ruhlar aleminde misak kaç türlüdür? Kuranda neden Yerlerin ve Göklerin Rabbı ifadesi çok geçer? Tarih boyunca insanlar Rab ismini nasıl ihlal etmişler? günümüzde de bu isim ihlal ediliyormu?Kabe müşrikleri Allahı c.c inkar etmişlermidir?Rab ismiyle şirkin bağlantısı nedir? kuranda bu isim kaç sefer geçer?İmanda önemli bazı kaideler nedir? bereket bulmanız duasıyla

hocamıza hatme ile alakalı sorulan bir soru üzerine yaptığı bir sohbetidir…Hatme-i haceganın tarihi süreci nedir? hatme her zaman aynı şekildemi yapılmıştır? Nakşibendiler hatme-i hangi durumlarda yapmışlardır? Başka tarikatlarda da hatm varmıdır? Şahı nakşibend, imamı Rabbani dönemlerinde hatmeler nasıl yapılırdı?hatme evrad ders olarak düzenli olarak yapılması ne zaman başlamıştır? Efendimizin s.a.v hatmeye delil olan hadisindeki incelik nedir?bu zamanda hatmelerin nasıl yapılması daha uygundur?Seyri sülükte en kısa yol ve usuller nedir? bu zamanda seyri sülük süreleri ne kadardır?seyri sülükte en sağlam ve güvenilir usul hangisidir? […]

Hocamıza sorulan bazı sorulardan dolayı yaptığı sohbetidir. Kuran okunduğunda manada suretleşme nedir? Manada Suret ve Suret oluşturmak nedir? hadislerde bildirilen manadaki suretleşmeler nedir? Evliyaların Ervahları ne demektir? Alemi manada suretleştirme nedir?Cincilerin düştükleri hatalar nedir? Günahların, fiillerin suretleşmesi ve kokular yayması nedir? kalp gözü ile 3 ncü göz arasındaki farklar nedir? insanda alen kaç göz vardır?Şeytanlar, Ervahlar, Hüddamların temessülleri nedir? temessül incelikleri günümüzde bilen varmı? Tarikat yollarındaki sıkıntılar nedir? Latife, Nefyi İsbat, Tevhid zikirlerinin tecellileri nedir? bu gün Latifelerin ve tevhid tecellilerinin özelliklerini bilenler […]