Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Heisenbergin kuantum belirsizlik yasası Kuranda geçiyormu? bilim adamlarının belirsizlik yasasıyla iddia ettiği Tanrı içinde belirsizlik vardır demeleri doğrumudur?Bilimin şuan ulaştığı bu belirsizlik ilkesi mutlak bilgimidir? Belirsizlik ilkesi herkesi kapsarmı? Peygamberlerin a.s mucizeleri ile bu yasa çelişirmi? Fatır 13 ayetinde mucizevi olarak bu belirsizlik yasası nasıl anlatılmıştır?bereket bulmanız duasıyla…………

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Göklerde canlılar varmıdır? Melekler, cinlerden hariç varlıklar varmıdır? Kuranda göklerde canlıların varlığından bahsediliyormu?Göklerde canlıların varlığından bahseden hadisler varmıdır? ilerde insanları uzay savaşları bekliyormu? Göklerde insan gibi canlılar varmıdır?bereket bulmanız duasıyla….

Gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- dabbetül arz nedir? Genetiğiyle oynanmış hayvan bir olabilirmi? Dabbetül arz neden kıyametin 10 büyük alemtinde zikredilmiştir? kuranda Dabbetül arz bahsediliyormu? Dabbetül arza verilecek olan Hz Musanın a.s asası ve Hz Süleymanın a.s mührü neyi ifade eder? Neml suresiyle Siyonistlerin, teknolojik çalışmalarıyla uyumu nasıl anlatılmıştır? Hayvanlarla konuşmak mümkünmüdür? Dabbetül arzın mücadelesi nedir? bereket bulmanız duasıyla.

covid-19 virüsü kuranda yapısı anlatılıyormu? korona virüs ailesi ne demektir? Ğaşiye suresinde bahsedilen ğaşiye ne demektir? bu surede bahsedilen dari ne demektir? kuranda bu virüsten 2020 yılında olacağı tevafuklu bir şekilde nasıl verilmiştir? bu virüs ilerde hangi tarihlerde bir daha yayılacaktır? bu salgında müslümanların tövbe, istiğfar ve tesbihatla meşgul olmaları neden önemlidir? bereket bulmanız duasıyla

Gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Kainat ne demektir? Allah c.c varlıkları alemleri ve canlıları nasıl yaratmıştır? Ama hadisi diye bilinen hadiste yaratılış incelikleri nedir? Kuranda bin beng büyük patlama nasıl anlatılmıştır? Evren 1 tanemidir? bilimin şuan bilmediği evrenler varmıdır? bilimin şuan bilmedi kuranın mai- sıvı diye anlattığı madde nedir? Kuranın arş dediği 1 tanemidir? Arşu Rahman ne demektir? Tasavvufun hakikati muhammediye dediği şey gerçekten ilk yaratılan şeymidir? Hakikati Ahmediye ne demektir?Kuran bilime ve ilim ehline yüz yıllardır nasıl meydan okuyor?Eski filozofların yüzyıllarca tartıştığı […]

Günümüz korana virüsünün ve alınan tedbirlerin verdiği manevi mesajlar nedir? Ricalul menan nedir? Ricalul gayb görevlilerinden rahmaniyyun kimlerdir? Günümüzdeki musibetlerde müslümanlar, Bunca alimler, hocalar, mollalar dua etmelerine rağmen neden kabul olmuyor bu musibetler neden gitmiyor?Müslümanların kuranla diyaloğu nasıl olmalıdır?Tasavvufta bahsedilen ibnül vakt ne demektir? Rabbimizin Esmaül hüsna eserlerinde geçmeyen iki önemli ismi nedir?Ferdiyet makamı ve İhlas suresinin ilişkisi nedir? Zaman Musasınamı hazırlanıyor? bereket bulmanız duasıyla

Bu video hocamızın daha önce yayınlanan yasin 13-27 ayetlerin tefsirinde bahsettiği bir bölümdür. konunun öneminden dolayı müstakil video olarak yayınlıyoruz. Şehadet şehitlik nedir? kaç türlü şehitlik vardır? Dünya şehidi hükmi şehit ne demektir? Ayette onlar ölü değil diridirler dediği şehitler hangileridir ve özellikleri nedir? Şehitler müslümanların savaşlarına katılabilirlermi?Şehitlerin ruhları yeşil kuşların kursaklarındadır hadisi ne anlatmaktadır? Gaybın orduları kimlerdir? bereket bulmanız duasıyla

bu konu hocamızın daha önce yayınladığımız bakara tefsirinde geçmektedir. konunun önemine binaen müstakil bu kısmı yayınladık. Gayb nedir ve kaç türlüdür? gayb bilinebilirmi? Lokman suresinin son ayetlerinde bahsedilenler gaybmıdır?bereket bulmanız duasıyla…

Tefsir Usulü dersleri- Tefsir ilminin tarihi süreçte gelişimi, tefsir çeşitleri, Kuranın tefsire olan ihtiyacı, ilk müfessirler, günümüzde tefsir çalışmaları. tarih boyunca ve günümüzde tefsirde göz ardı edilen hususlar. günümüz alimlerinin kurana yanlış yaklaşımları nelerdir……………bereket bulmanız duasıyla

Dünya tarihi gerçekten 10 bindenmi başlamaktadır? dünya tarihini kimler neden uydurdular? bulunan milyon yıl öncesine ait fosiller uydurulan tarihi yalanlıyor. Sümer, asur, babil gibi medeniyetlerin inançlarıda tek ilah inancınamı dayanır?Mezepotamya dinlerindeki Tanrı simgeleri nelerdir? Kuranda mucizevi olarak sembolizm diliyle bu tarihi gerçekler nasıl anlatılmıştır? hz. İbrahimin a.s tevhit mücadelesindeki incelikler nedir?Ateist bilim adamlarınıın iddia ettiği gibi semavi kitaplar sümer ve asur gibi medeniyetlerdenmi etkilenmiştir?Müslümanlar şuan neden ilimde geridediler?bu milletin üzerindeki kutsal emanet nedir? bereket bulmanız duasıyla…