Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Kainat ne demektir? Allah c.c varlıkları alemleri ve canlıları nasıl yaratmıştır? Ama hadisi diye bilinen hadiste yaratılış incelikleri nedir? Kuranda bin beng büyük patlama nasıl anlatılmıştır? Evren 1 tanemidir? bilimin şuan bilmediği evrenler varmıdır? bilimin şuan bilmedi kuranın mai- sıvı diye anlattığı madde nedir? Kuranın arş dediği 1 tanemidir? Arşu Rahman ne demektir? Tasavvufun hakikati muhammediye dediği şey gerçekten ilk yaratılan şeymidir? Hakikati Ahmediye ne demektir?Kuran bilime ve ilim ehline yüz yıllardır nasıl meydan okuyor?Eski filozofların yüzyıllarca tartıştığı […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

Günümüz korana virüsünün ve alınan tedbirlerin verdiği manevi mesajlar nedir? Ricalul menan nedir? Ricalul gayb görevlilerinden rahmaniyyun kimlerdir? Günümüzdeki musibetlerde müslümanlar, Bunca alimler, hocalar, mollalar dua etmelerine rağmen neden kabul olmuyor bu musibetler neden gitmiyor?Müslümanların kuranla diyaloğu nasıl olmalıdır?Tasavvufta bahsedilen ibnül vakt ne demektir? Rabbimizin Esmaül hüsna eserlerinde geçmeyen iki önemli ismi nedir?Ferdiyet makamı ve İhlas suresinin ilişkisi nedir? Zaman Musasınamı hazırlanıyor? bereket bulmanız duasıyla

Bu video hocamızın daha önce yayınlanan yasin 13-27 ayetlerin tefsirinde bahsettiği bir bölümdür. konunun öneminden dolayı müstakil video olarak yayınlıyoruz. Şehadet şehitlik nedir? kaç türlü şehitlik vardır? Dünya şehidi hükmi şehit ne demektir? Ayette onlar ölü değil diridirler dediği şehitler hangileridir ve özellikleri nedir? Şehitler müslümanların savaşlarına katılabilirlermi?Şehitlerin ruhları yeşil kuşların kursaklarındadır hadisi ne anlatmaktadır? Gaybın orduları kimlerdir? bereket bulmanız duasıyla

bu konu hocamızın daha önce yayınladığımız bakara tefsirinde geçmektedir. konunun önemine binaen müstakil bu kısmı yayınladık. Gayb nedir ve kaç türlüdür? gayb bilinebilirmi? Lokman suresinin son ayetlerinde bahsedilenler gaybmıdır?bereket bulmanız duasıyla…

Tefsir Usulü dersleri- Tefsir ilminin tarihi süreçte gelişimi, tefsir çeşitleri, Kuranın tefsire olan ihtiyacı, ilk müfessirler, günümüzde tefsir çalışmaları. tarih boyunca ve günümüzde tefsirde göz ardı edilen hususlar. günümüz alimlerinin kurana yanlış yaklaşımları nelerdir……………bereket bulmanız duasıyla

Dünya tarihi gerçekten 10 bindenmi başlamaktadır? dünya tarihini kimler neden uydurdular? bulunan milyon yıl öncesine ait fosiller uydurulan tarihi yalanlıyor. Sümer, asur, babil gibi medeniyetlerin inançlarıda tek ilah inancınamı dayanır?Mezepotamya dinlerindeki Tanrı simgeleri nelerdir? Kuranda mucizevi olarak sembolizm diliyle bu tarihi gerçekler nasıl anlatılmıştır? hz. İbrahimin a.s tevhit mücadelesindeki incelikler nedir?Ateist bilim adamlarınıın iddia ettiği gibi semavi kitaplar sümer ve asur gibi medeniyetlerdenmi etkilenmiştir?Müslümanlar şuan neden ilimde geridediler?bu milletin üzerindeki kutsal emanet nedir? bereket bulmanız duasıyla…

Bu video hocamızın celcelutiye üzerine yazdığı kitap ve makalelerden hazırlanmıştır. bu kasidenin fazileti ve hangi durumlarda okunacağı bilgisi girişte verilmiştir. Kasidede geçen süryanice esmaların arapça karşılıklarıda videonun sonunda verilmiştir. NOT: Celcelutiye kasidesinin kaynaklarına yönelik makaleye bu linkten ulaşabilirsiniz.https://www.hkerrar.com/celcelutiye-k…

seğirname, ihtilaç name (vücut seğirmeleri) tarihen nasıl geliştirilmiştir? seğirme bilgileri marifetnamede geçen bilgilerdenmi ibarettir? seğirmelerin çeşitleri nedir? seğirmelerin sebep ve kaynakları nedir? seğirmelerin ricalul gayb erenleri diye bilinen manevi görevlilerle alakası nedir?bereket bulmanız duasıyla…..

hocamızın 2019 da Notre Dame Katadrali yandığı zaman yaptığı sohbetten bir bölümdür. Siyonist ve küresel güçlerin şerli planları nedir? bu katadralin yanmasıyla dünyaya ne gibi bir mesaj verilmiştir? dünya üzerinde doğal afetler neden artmıştır? küresel güçler dünyanın mangnetik alanlarıyla nasıl oynuyorlar? Yeni dünya projeleri, suni kaoslar, suni kıyamet planlarını nasıl icra ediyorlar? ülkelere özelliklede ülkemize yaptıkları ve yapacakları fiziksel ve metafiziksel saldırıları nedir?bereket bulmanız duasıyla………..

Kuranda Tehaddi (meydan okuma) uslubu nedir? Kuran dinsiz bilim adamlarının iddia ettiği gibi uydurulmuşmudur? Kuranda günümüz ilim ve bilimine bakan ayetler varmıdır?Kuranda Atomdan bahsedilmişmidir?Günümüz hocalarının alimlerinin kuranın bu uslubunu ön planda tutan çalışmalar yapmaları cihattır. bereket bulmanız duasıyla….