Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Gençlerle sohbet serisi-LÜTFEN ÖZELLİKLE GENÇ KARDEŞLERİMİZE DİNLETİN. İnsanın göbek bağındaki bazı incelikler nedir? Anne rahminde sıvı içinde boğulmadan aylarca duran insan neden suyun altında fazla duramıyor? Beynin bazı işlevleri nedir? Psişik, metafizik savaşlar ve maddi savaşlar şekilmi değiştiyor? Zamanımızın yeni savaş yöntemleri nedir? Beyin ve zihinsel savaşlar dönemi ne zaman başladı? Ülkemize yapılan metafiziksel saldırılar nedir? Mesihiddeccalin ilimleri ve özellikleri nedir? Müslümanlarda özelliklede ülkemizde insanların küresel güçlerin oyunlarına karşı bilinçlenmeleri çok önemlidir. zaman gaflet ve dünyalık peşinde koşma zamanı değil. bu topraklarda varlığınızı […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Hayır ve Şer Allahtandır iman kaidesinin detayları nedir? Hayır ve şerde Kulun iradesinin payı nedir? Allah kullarına zulmetmez kullar kendi elleriyle kendilerine zulmederler ayetinde ne anlatılır? Dinin Ekolojik ve fiziki kanunlar, fıtratla bağlantısı nedir?Şeytanın Ekinlerini, ürünlerini bozacam nesillerini bozacam mallarına ortak olacam ayeti neyi anlatır? gdo ve gmo ürünler, gıdalar ve şeytanın bağlantıları nedir? Üç yüz yıldır siyonistlerin kurdukları sistemin tahrifatları nedir? Hadislerin anlattığı büyük deccal çoktan gelmiş iş başı yapmıştır. Alimler bunları anlatacağına sus pus olmuşlar. bereket bulmanız duasıyla.

Gençlerle sohbet serisi- Peygamberlere a.s verilen mucizeler aslında nedir? Peygamberlerin a.s mucizeleriyle geldiği kavimlerin arasındaki sıkı bağ nedir?Kuranın uslubu nasıldır? Kuran tüm insanlara ve cinlere hangi yönüyle mucizedir? Araplar neden kuranı anlamıyor? Araplar bile kuranı tam anlamıyorsa kuranın mucizevi yönü nasıl anlaşılmalı? Kuranın bunun gibi bir ayet getirin meydan okuyuşundaki incelikler nedir?bereket bulmanız duasıyla….. NOT: Kuranda mucizelerin ilim olarak verildiğine yönelik detaylara hocamızın bu makalelerinden bakabilirsiniz.. https://www.hkerrar.com/mucize-kerame… https://www.hkerrar.com/mucize-kerame…

Yunus 17 ayetinde beyan edilen Allaha c.c yalan isnat edenden daha zalim kim vardır ifadeleri neyi anlatır? Satranç oynamak dinen harammıdır? bunun haram olduğunu beyan edenler neye dayanarak söylüyorlar? İslam kaynaklarına Emevilerin ve Şii (iranlı) alimlerin etkileri varmıdır? hadis alimlerinden İmamı Buharinin hadisleri yazarken peygamberimize manen sormadığı bir hadisi eserine koymamıştır bilgisi doğrumudur? Zerdüştlik dininin islam kaynaklarına etkileri varmıdır? Peygamberlerin a.s Tevhid mesajına şuanki müslümanlar ne kadar uyuyor? Tarih boyunca Efendimizi s.a.v aşırı yüceltenler veya sıradanlaştıranların düştükleri hatalar nedir? İmamiye mezheplerinin inançlarının temelindeki […]

Hac 26 ayetinde Hz İbrahimden bahseden ayetlerdeki incelik nedir? Bütün Peygamberlere a.s namaz, tavaf, kıbleye (kabe) yönelme emredilmişmidir? Süleyman mabedi ne zaman inşa edilmiştir? Hz Musa a.s ve kavminede namaz ve kabeye yönelme emredilmişmidir? bazıTefsir alimlerinin bu hususta düştüğü hatalar nedir?İsrail devletindeki yahudilerin kökeni nereye dayanır?Kurana göre Tevrat Hz musayamı a.s verilmiştir? Kurana göre Hz musa a.s verilen kitaplar nedir? Tevratın bazı özellikleri nedir? Bereket bulmanız duasıyla

Mescidi haram Kabenin olduğu yermidir? Kuranda mubarek belde olarak bahsedilen Tuva vadisi aslında neresidir? Hac, namaz gibi ibadetler diğer Peygamberlere emredildimi? Yahudiler kitaplarında birçok tahrif ettikleri ibadetlerinin yerine ne uydurdular? Tefsirlerimize yahudilerin bu uydurdukları bilgiler nasıl etki etmiştir? Cumartesi halkı diye geçen ayetlerdeki incelik nedir? Sebt- cumartesi diye bilinen kelime aslında nedir?bereket bulmanız duasıyla……

Şeytanların, cinlerin yaratılış unsurları sadece Ateşmidir? İmamı Şiblinin cinler alemi eseri ne kadar güvenilir? Tarih boyunca hurafe ve yanlış bilgilerin Alimlere, Dine ve günümüzde müslümanlara etkileri nedir? İmamı Buhari İmamı Azamı Tekfir etmişmidir? İslam alimlerin bir birlerini eleştirirken ölçüleri aşmışlarmıdır? Günümüzde Alimlerin, hocaların terk etmiş olduğu en önemli sünnet nedir? Alimlerin halka irtibatını artırması ne den önemlidir?

Gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Heisenbergin kuantum belirsizlik yasası Kuranda geçiyormu? bilim adamlarının belirsizlik yasasıyla iddia ettiği Tanrı içinde belirsizlik vardır demeleri doğrumudur?Bilimin şuan ulaştığı bu belirsizlik ilkesi mutlak bilgimidir? Belirsizlik ilkesi herkesi kapsarmı? Peygamberlerin a.s mucizeleri ile bu yasa çelişirmi? Fatır 13 ayetinde mucizevi olarak bu belirsizlik yasası nasıl anlatılmıştır?bereket bulmanız duasıyla…………

gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- Göklerde canlılar varmıdır? Melekler, cinlerden hariç varlıklar varmıdır? Kuranda göklerde canlıların varlığından bahsediliyormu?Göklerde canlıların varlığından bahseden hadisler varmıdır? ilerde insanları uzay savaşları bekliyormu? Göklerde insan gibi canlılar varmıdır?bereket bulmanız duasıyla….

Gençlerin dini sorularına cevaplar serisi- dabbetül arz nedir? Genetiğiyle oynanmış hayvan bir olabilirmi? Dabbetül arz neden kıyametin 10 büyük alemtinde zikredilmiştir? kuranda Dabbetül arz bahsediliyormu? Dabbetül arza verilecek olan Hz Musanın a.s asası ve Hz Süleymanın a.s mührü neyi ifade eder? Neml suresiyle Siyonistlerin, teknolojik çalışmalarıyla uyumu nasıl anlatılmıştır? Hayvanlarla konuşmak mümkünmüdür? Dabbetül arzın mücadelesi nedir? bereket bulmanız duasıyla.