Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Tefsir Usul dersleri- Tefsir ne demektir? Tevil, tercüme ve meal ne demektir ve aralarındaki farklar nedir? Kuranın Tefsirimi geneldir yoksa Tevilimi geneldir? bereket bulmanız duasıyla…..

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

Tefsir usulü sureler arasında tenasüb ve insicam ayetler ve sureler arasında müthiş bir uyum vardır.bereket bulmanız duasıyla

  KURANDA   S İ H İ R / B Ü Y Ü  KAVRAM VE MAHİYETİ “Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman kâfir olmadı (Büyü yapmadı ve ona inanmadı). Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri (büyü ilmini) ve Bâbil’de Hârût ve Mârût’a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese ‘Biz imtihan için gönderildik, sakın (yanlış inanıp büyü yapmaya cevaz verip de) kâfir olmayasınız’ dedikten sonra ancak ilim öğretirlerdi. Onlar karı ile koca arasını açan şeyleri öğreniyorlardı. Büyücüler, Allah’ın izni […]

KIRAAT İLMİ VE KIRÂAT-I AŞERE   “On tâne birin okunması” veyâ “On tâne biri okuma işi”, “Kırâat ilminden on tânesini okuma; on tânesinin ilmini ve pratiğini yapma.” Arapça bir kelime olarak”Kırâat” kelimesi, (Ka-ra-e/yak-ra-u) aslından çekimi yapılan, semâ’î (yâni kâide dışı) bir mastardır. Türkçesi: “Okumak” demektir. “Kırâât” olarak çoğul yapılır ve bundan da “okumalar” anlamı çıkarılır. Kelimenin, İslâmî anlamdaki ıstılâhî mânâsı ise; özellikle “Kur’an okumak, Kur’an tilâvet etmek, şeklinde özetlenebilir. “Aşere” kelimesi de, birincisi gibi Arapça’dır. Fakat, arapçadaki telaffuzu: “aşera” şeklindedir. Bu şekliyle, kelimenin […]

  “Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şâhit getirin. Eğer şâhitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa cezâ verin; eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara cezâ verip eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden ve merhamet edendir.” (4/Nisâ, 15-16) “Zinâ eden kadın ve zinâ eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsanız, Allah’ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’miinlerden bir […]

   Şems Suresi ilk 9 Ayetin İşari Tefsiri بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ   وَالشَّمْسِ وَضُحٰیهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰیهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰیهَا وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰیهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰیهَا وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰیهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰیهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰیهَا   BismillahirRahmanirRahim Güneşe ve onun aydınlığına andolsun, Onu izlediğinde (tabi olduğunda) Ay’a andolsun Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun Onu bürüdüğünde geceye andolsun Göğe ve onu bina edene andolsun, Yere (Arza) ve onu yayıp döşeyene andolsun Nefse ve onu düzenleyip biçimlendirene ona kötülük duygusunu (Fucur) ve takvasını (kötülükten […]

  Fatihada Geçmeyen harflerdeki bir sır   Fatiha suresinde malumunuz 7 harf geçmez. Bu yedi harf Havas eserlerinde her nekadar  günlerin müvekkilleri ve Esmalarıyla beraber bir tabloyla bildirilmiş olsa da bunun asıl inceliklerinden birisi   Aşağıda hadiste de verdiğim üzere Fatiha 7 ayettir ve cehennem yedidir rivayetlerde fatihayı yaşayanlar cehennemden azad edilirler ifadesidir. Bizler kuranı incelediğimizde bu yedi harfin fatihadan düşürülme sebebini daha iyi anlıyor ve cehennemden azad eder hadisin hikmetini daha iyi kavrıyoruz. Çünkü rabbimiz kelamında bu fatiha da olmayan her bir harfle […]

Havas İlimlerinde Bahsedilen Sure Hadimleri Nedir Yıllar önce bir forum sitesinde ve sonrasında da bir çok yerlerde defalarca bu konuyu yayınlamama rağmen hala bazı kimseler yazılanları anlamıyor ilimleri de yetmediğinden dolayı havas eserlerinde zikredilen kısmen hadim tabirinin içeriğini çözemiyor dalalete kendileri düştükleri gibi çevrelerinde kilerini de aynı dalalet ve cehaletin içine çekiyorlar maalesef. Yıllardır yayınladığımız bilgilerin biraz daha anladık ki, bazı sözde hadim hüddam sahibi, cinci, medyum ve manevi alemlere (ki bunların içerisinde 18 bin aleme hükmettiğini iddia  edenlerde vardır) izahını yapmamız icap […]

BESMELENİN FAZİLET VE HAVASSI     Peygamber  (s.as.)  şöyle demiştir: Başın derde girdiği zaman Bismillahirrahmanirrahim vela havle vela guvvete illa billahil-aliyyil azim” de çünkü Allah bununla bela çeşitlerinden dilediğini önler (Ramuzul Ehadis 914-)     “Sana, Süleyman b. Davud(a.s.)dan sonra benden başka hiç kimseye inmemiş olan bir ayeti haber vereyim mî? Ben de “Evet”dedim. Oda bunun üzerine: “Namaza başladığında, Kur’ân okumaya ne ile başlıyorsun?” dedi. Ben de: “Besmele ile” dedim O da: “İşte O odur” buyurdu. (Fahrettin razi Tefsiri Kebir)   Peygamber Efendimiz […]