Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar

Gençlerle sohbet serisi-Fıkıh-Haramlar ve Şeriat kavramı- Haramlar kaç çeşittir? İslamda seddi zerai ne demektir? Seddi zerai neden önemlidir? Şeriat el kesmekmidir? Şeriat denilince neden insanların aklına ilk olarak el kesme gelir? Kuranın diğer kitaplarından en önemli farkı nedir? Küresel güçlerin, islam düşmanlarının islami fobi algıları ve sebepleri nedir? İnsanlık neden şeriata, islama muhtaçtır?Tebliğ metodunda en önemli yöntem nedir? bereket bulmanız duasıyla

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

Virüs, Veba gibi salgın hastalıklardan ölenlerin cenazeleri yıkanırmı? bu tarz cenazelerin yıkanmaları nasıldır? tabutla cenaze defnedilebilirmi? hangi durumlarda cenaze tabutla defnedilir? bereket bulmanız duasıyla…….

Tanımadığımız kişilerin cenazelerini kılmak dinen caizmidir? Tövbe 113 ayetin iniş sebebi nedir? Cenaze namazı ölü hakkında şahitlikmidir? Cenaze meselesinde hüsnü zanla hareket caizmidir?Günümüzde din düşmanlığı aşikar olanların cenazelerini kılmak dinen caizmidir? Diyanetin ve devletin Kimliğinde islam yazan herkese aynı uygulama yapması uygunmudur? devletin ve diyanetin bu hususta düzenleme yapması lazımdır?bereket bulmanız duasıyla…

Bu video hocamızın daha önce yayınladığımız gençlere yaptığı Neml suresi tefsirinden bir bölümdür. konunun öneminden dolayı müstakil yayınlanmıştır. Zekat neden emredilmiştir? İnfak nedir? İktisat ve müsriflik nedir? Kapitalizm ne demektir? sosyal adalet nasıl sağlanır?bereket bulmanız duasıyla

Kusuf ve Husuf Namazı Küsûf; daha çok güneş tutulması, husûf ise, ay tutulması için kullanılır. Küsûf ve husûf namazı İslâm hukukçularının büyük çoğunluğuna göre müekked sünnettir. Yalnız Hanefî ve Mâlikîler husûf namazım mendûb görürler. Kur’ân’da şöyle buyurulur: “Gece, gündüz güneş ve ay, O’nun varlığını gösteren âyetlerdendir. Güneşe veya ay’a secde etmeyiniz. Bütün bunları yoktan var eden Allah’a secde ediniz”[1]  Bu âyet-i kerîme, ay ve güneş tutulması sırasında, bunları yaratan Allah için namaz kılmaya işaret etmektedir. Hz. Peygamber, (s.a.s) oğlu İbrahim vefat ettiği zaman […]

Hürmet-i Musahare ve Flört   Evlenme sonucu meydana gelen akrabalarla evlenme yasağı. Sıhriyete dayanan haramlık. Sıhriyet, eşlerden birini diğerine bağlayan hukuk; bir râbıtadır. Sonradan boşanma veya ölüm sebebiyle evlilik sona erse bile sıhri akrabalık devam ettiği için, bu, mutlak bir evlenme engeli teşkil eder. Aynı şekilde gayri meşru ilişkilerde de hürmeti musahare Hanefi mezhebine göre devreye girer. Onun için hürmet-i musahare meselesinin çok iyi bilinmesi gerekir. Yoksa kişi bilmeden kendi hısımıyla evlenmiş olur. Özellikle günümüz Müslüman gençliğinin bu hükümleri çok iyi bilmesi gerekir. […]

  Şafii Mezhebine göre namaz Tesbihatı Sabah, ikindi ve akşam namazının farzından sonra on defa bu dua okunur diğer vakitlerde bu dua okunmaz:   “lâ ilahe illalahü vahdehu lâ şerike leh lehül, mülkü velehül-hamdü vehüve alâ külli şey’in kadir”  Anlamı: Allah’tan başka ilâh yoktur.Tek ilâh sadece O’dur.O’nun ortağı da yoktur.Bütün mülk O’na aittir.Bütün hamdü senâlar O’nadır. Sabah ve akşam namazının farzından sonra Eller ters çevrilerek duadakinin tam tersi parmak uçları yere bakacak şekilde çevrilerek yedi defa :   “Allahümme ecirni minen-nâr” Anlamı: Allahım! Beni […]

  Günümüzde Cuma Hutbesinde yapılan bir bidat Günümüzde Cuma günleri Cuma hutbelerinde hemen hemen bütün imamların, hocaların yaptığı bir hata vardır ki, büyük bir hatadır ve düzeltilmesi gerekir şöyle ki:   Hatip birinci hutbeyi okurken “ ….Galallahu Teala……  ifadesinden sonra Euzu besmele çekerler ki işte bu bir hatadır. Terk edilmesi gereken bir yanlıştır. İbn-i Abidin döneminde Hutbe-i Nebatiye adlı bir eserde yanlışlıkla yazılmış. Sonra da, sadece Türkiye’ye mahsus kalmak üzere bu yanlışlık yaygınlaşmıştır. Bunun sünnet veya müstehab olması şöyle dursun çirkin bir adettir. […]

Oruç Fidyesi Nedir “O size farz kılınan oruç, sayılı günlerdir. O günlerde sizden kim hasta, yahut seferde olurda oruç tutmazsa, tutamadığı günler sayısınca, sıhhat bulduğu veya yolcu olmadığı başka günlerde oruç tutar. Fazla ihtiyarlık veya ağır hastalık gibi sebeblerle oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine, bir yoksul doyuracak kadar fidye vermek lâzımdır…” (el-Bakara, 2/184). Yukarda ayettende anlaşılacağı gibi oruç tutamayacak kadar hasta olan bir müslüman tutamadığı her güne karşılık bir fidye vermesi gerekir ve ayetin emridir. Bu, oruç yerine geçerli bir bedeldir. Oruç fidyesinin […]

Bir Ramazan Bidati   Malum Ramazanı şerif içerisindeyiz ve halkın arasında tekrar filizlenen bir bidatın uyarısını yapmadan geçemeyeceğim Hurafe şudur ki: kaç yıllık kaza namazınız olursa olsun ramazanın son cumasında veya ramazan içinde belli bir günde o kazaların yerine bir günlük kaza veya ona denk nafile namaz kılanın geçmiş kazaları kılınmış olur bu borçtan kurtulur kişi. Bilin ki Kazaya kalan altmış, yetmiş senelik bir çok namazlar belli bir günde (Ramazan ayının son cumasında) kılınacak bir günlük namaz ile kaza edileceği ve böylece bağışlanacağı […]