Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Kusuf ve Husuf Namazı Küsûf; daha çok güneş tutulması, husûf ise, ay tutulması için kullanılır. Küsûf ve husûf namazı İslâm hukukçularının büyük çoğunluğuna göre müekked sünnettir. Yalnız Hanefî ve Mâlikîler husûf namazım mendûb görürler. Kur’ân’da şöyle buyurulur: “Gece, gündüz güneş ve ay, O’nun varlığını gösteren âyetlerdendir. Güneşe veya ay’a secde etmeyiniz. Bütün bunları yoktan var eden Allah’a secde ediniz”[1]  Bu âyet-i kerîme, ay ve güneş tutulması sırasında, bunları yaratan Allah için namaz kılmaya işaret etmektedir. Hz. Peygamber, (s.a.s) oğlu İbrahim vefat ettiği zaman […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

Hürmet-i Musahare ve Flört   Evlenme sonucu meydana gelen akrabalarla evlenme yasağı. Sıhriyete dayanan haramlık. Sıhriyet, eşlerden birini diğerine bağlayan hukuk; bir râbıtadır. Sonradan boşanma veya ölüm sebebiyle evlilik sona erse bile sıhri akrabalık devam ettiği için, bu, mutlak bir evlenme engeli teşkil eder. Aynı şekilde gayri meşru ilişkilerde de hürmeti musahare Hanefi mezhebine göre devreye girer. Onun için hürmet-i musahare meselesinin çok iyi bilinmesi gerekir. Yoksa kişi bilmeden kendi hısımıyla evlenmiş olur. Özellikle günümüz Müslüman gençliğinin bu hükümleri çok iyi bilmesi gerekir. […]

  Şafii Mezhebine göre namaz Tesbihatı Sabah, ikindi ve akşam namazının farzından sonra on defa bu dua okunur diğer vakitlerde bu dua okunmaz:   “lâ ilahe illalahü vahdehu lâ şerike leh lehül, mülkü velehül-hamdü vehüve alâ külli şey’in kadir”  Anlamı: Allah’tan başka ilâh yoktur.Tek ilâh sadece O’dur.O’nun ortağı da yoktur.Bütün mülk O’na aittir.Bütün hamdü senâlar O’nadır. Sabah ve akşam namazının farzından sonra Eller ters çevrilerek duadakinin tam tersi parmak uçları yere bakacak şekilde çevrilerek yedi defa :   “Allahümme ecirni minen-nâr” Anlamı: Allahım! Beni […]

  Günümüzde Cuma Hutbesinde yapılan bir bidat Günümüzde Cuma günleri Cuma hutbelerinde hemen hemen bütün imamların, hocaların yaptığı bir hata vardır ki, büyük bir hatadır ve düzeltilmesi gerekir şöyle ki:   Hatip birinci hutbeyi okurken “ ….Galallahu Teala……  ifadesinden sonra Euzu besmele çekerler ki işte bu bir hatadır. Terk edilmesi gereken bir yanlıştır. İbn-i Abidin döneminde Hutbe-i Nebatiye adlı bir eserde yanlışlıkla yazılmış. Sonra da, sadece Türkiye’ye mahsus kalmak üzere bu yanlışlık yaygınlaşmıştır. Bunun sünnet veya müstehab olması şöyle dursun çirkin bir adettir. […]

Oruç Fidyesi Nedir “O size farz kılınan oruç, sayılı günlerdir. O günlerde sizden kim hasta, yahut seferde olurda oruç tutmazsa, tutamadığı günler sayısınca, sıhhat bulduğu veya yolcu olmadığı başka günlerde oruç tutar. Fazla ihtiyarlık veya ağır hastalık gibi sebeblerle oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine, bir yoksul doyuracak kadar fidye vermek lâzımdır…” (el-Bakara, 2/184). Yukarda ayettende anlaşılacağı gibi oruç tutamayacak kadar hasta olan bir müslüman tutamadığı her güne karşılık bir fidye vermesi gerekir ve ayetin emridir. Bu, oruç yerine geçerli bir bedeldir. Oruç fidyesinin […]

Bir Ramazan Bidati   Malum Ramazanı şerif içerisindeyiz ve halkın arasında tekrar filizlenen bir bidatın uyarısını yapmadan geçemeyeceğim Hurafe şudur ki: kaç yıllık kaza namazınız olursa olsun ramazanın son cumasında veya ramazan içinde belli bir günde o kazaların yerine bir günlük kaza veya ona denk nafile namaz kılanın geçmiş kazaları kılınmış olur bu borçtan kurtulur kişi. Bilin ki Kazaya kalan altmış, yetmiş senelik bir çok namazlar belli bir günde (Ramazan ayının son cumasında) kılınacak bir günlük namaz ile kaza edileceği ve böylece bağışlanacağı […]

Cuma saatinde alış veriş haram mıdır?   Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz (Cuma suresi 9-10)   213. [1:253, Hadîs No: 374] Enes (r.a.) rivayet ediyor: Müezzin Cuma ezanı okuduğunda herhangi bir iş yapmak haram olur.   .Her dinin mukaddes saydığı, hürmet gösterdiği bâzı günler vardır. Meselâ Yahudilerin günü […]

Üç aylar ve faziletleri İslâm’ın mübarek saydığı hicrî kamerî aylardan Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Bu aylar ve diğer dokuz ayın süreleri, ayın hareketlerine göre belirlenmektedir. Kameri ayların süresi, şemsî ayların süresine nazaran değişiklik arzeder. Kamerî sene, şemsî seneden on bir gün daha kısadır. Ayrıca kamerî ayların diğer bir özelliği şemsî aylarda olduğu gibi senenin aynı mevsimine değil, değişik mevsimlerine tesadüf etmesidir. Mesela, kamerî bir ay olan Ramazan ayı, senenin mevsimlerini dolaşır. Hicrî ve kamerî aylar arasında küçük önem taşıyan ve “üç aylar” […]

selamun aleyküm hocam, müslüman bayanın gayri müslüman yanında tesettürü nasıl olmalı…öğrenci evlerinde kalan arkadaşımın odasına budist biri geldiği için tesettür konusunda sıkıntı yaşıyo…normalde hanbeliler dışındaki mezhepler cevaz vermiyo ve gayri müslim kafir kadın , kafir erkek gibidir diyo..bir tek hanbeliler farklı düşünüyo sanırım..ne yapmak lazım…cevaz veren ya da hanbeliyi taklit edin diyen var ama doğrusu nedir sizce   Aleyküm selam Kardeşim bu mesele de fıkıh kaynaklarına baktığımızda bu hükümlerle karşılaşırız. Kadının yabancı erkekler ile müslüman olmayan kadınlar karşısında avret yeri, yüzü, elleri (cumhûra […]

Kurbanda Vekâlet: Bir müslüman kurbanını kendisi kesebileceği gibi bir müslümana da kestirebilir. Ancak kendisinin kesmesi daha faziletlidir. Kurbanı kestirme konusundaki izin bizzat ifâde edilebileceği gibi, izne delâlet eden söz, fiil ve davranışlar da izin sayılır. Meselâ bir müslüman kurbanlık satın alsa kurban bayramı günü hayvanı yatırıp ayaklarını bağlasa onun emri olmadan bir başkası gelip hayvanı boğazlasa bu kurban için yeterlidir. Başka bir hayvan kesmek gerekmez. İki müslüman yanılarak birbirlerinin kurbanlarını kendi adlarına kesmiş olsalar vacibi yerine getirmiş olurlar ve kestiklerini değişmek suretiyle kendi […]