Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

Gençlerle sohbet serisi-Akaid- UYARI bu video iki parça yayınlanacak lütfen beraber dinleyin.İnsan Alemi asgar-(küçük) ne demektir? İnsanın kainatla ve varlıklarla müthiş benzerlikleri nedir?Bilgeliğin yolu nereden geçer? Tasavvuf alimleri neden nefsini bilen Rabbini bilir demiştir?İnsan beyninin nören ağlarının göklerle benzerliği nedir?Bilinç altının özellikleri nedir? Bilinç altındaki kirli bilgilerin temizlenmesi neden önemlidir? İnsan beyni tasavvufta neden Arş diye simgelenmiştir? Sidretül münteha ağacı diye tanımlanan göklerdeki ağaç beyinde nere bakar? Hadislerde bildirilen Göklerdeki devasa yılan insanın neresine bakar?Bilimin keşiflerinde ve teknolojik üretimlerinde insan ve doğadaki canlıların […]

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

Gençlerle sohbet serisi-Akaid- UYARI bu video iki parça yayınlanacak lütfen beraber dinleyin.İnsan Alemi asgar-(küçük) ne demektir? İnsanın kainatla ve varlıklarla müthiş benzerlikleri nedir?Bilgeliğin yolu nereden geçer? Tasavvuf alimleri neden nefsini bilen Rabbini bilir demiştir?İnsan beyninin nören ağlarının göklerle benzerliği nedir?Bilinç altının özellikleri nedir? Bilinç altındaki kirli bilgilerin temizlenmesi neden önemlidir? İnsan beyni tasavvufta neden Arş diye simgelenmiştir? Sidretül münteha ağacı diye tanımlanan göklerdeki ağaç beyinde nere bakar? Hadislerde bildirilen Göklerdeki devasa yılan insanın neresine bakar?Bilimin keşiflerinde ve teknolojik üretimlerinde insan ve doğadaki canlıların […]

Gençlerle sohbet serisi Akaid-Kader ve kaza-UYARI: bu konu birkaç bölümle yayınlanacak hepsini birlikte dinleyin. Kuran mahlukmudur mahluk değilmidir? bu hususta önemli noktalar nedir?Kader ve kaza nedir? kader kaç çeşittir?Yaşanılan herşey kadermidir?zina eden, içki içen, ibadet eden kaderiylemi bunları yapar?evlilik, iş,hastalık, sağlık vs. kadermidir?cüzi iradenin konumu nedir? kaderle cuzi iradenin bağlantıları nedir?Kulların kaderlerinde mesul oldukları noktalar nedir?kullar (istitaat) kendi fiillerini kendilerimi yaratır? Fiiller kaç türlüdür?Kaderi mübrem nedir? Dua kaderi değiştirir veya az bir sadaka nice belayı def eder gibi hadisler kaderin hangi çeşitini anlatır? […]

Gençlerle sohbet serisi Akaid-Kader ve kaza-UYARI: bu konu birkaç bölümle yayınlanacak hepsini birlikte dinleyin. Kuran mahlukmudur mahluk değilmidir? bu hususta önemli noktalar nedir?Kader ve kaza nedir? kader kaç çeşittir?Yaşanılan herşey kadermidir?zina eden, içki içen, ibadet eden kaderiylemi bunları yapar?evlilik, iş,hastalık, sağlık vs. kadermidir?cüzi iradenin konumu nedir? kaderle cuzi iradenin bağlantıları nedir?Kulların kaderlerinde mesul oldukları noktalar nedir?kullar (istitaat) kendi fiillerini kendilerimi yaratır? Fiiller kaç türlüdür?Kaderi mübrem nedir? Dua kaderi değiştirir veya az bir sadaka nice belayı def eder gibi hadisler kaderin hangi çeşitini anlatır? […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Kitaplara iman-UYARI bu vide iki parça yayınlanacaktır beraber dinleyiniz. Kitap ve suhufların farkları nedir? kaynaklarda bildirilen 104 kitap indirilmiştir bilgisi doğrumudur? Semavi kitaplar bunlardanmı ibarettir? Tevrat gerçekten Hz musayamı a.s verilmiştir?4 büyük kitabın içerik ve incelikleri nedir? İnciller ne zaman yazılmıştır? Teslis inancını Geliştiren Pavlus kimdir?Barnaba incilinin özellikleri nedir?barnaba neden hristiyanlarca apokrif ilan edilmiştir?kuran neden hem yazılmış hemde ezberlenmiştir? Kuranın korunmuşluğu sadece kuranamı özgüdür diğer kitaplar korunmamışmıdır? Tahrif olmuş kitaplar derken ne kastedilir? peygamberlere indirilen sadece kitaplarmıdır?Hadisi kutsileri nasıl anlamalıyız?Kuranın bazı […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Kitaplara iman-UYARI bu vide iki parça yayınlanacaktır beraber dinleyiniz. Kitap ve suhufların farkları nedir? kaynaklarda bildirilen 104 kitap indirilmiştir bilgisi doğrumudur? Semavi kitaplar bunlardanmı ibarettir? Tevrat gerçekten Hz musayamı a.s verilmiştir?4 büyük kitabın içerik ve incelikleri nedir? İnciller ne zaman yazılmıştır? Teslis inancını Geliştiren Pavlus kimdir?Barnaba incilinin özellikleri nedir?barnaba neden hristiyanlarca apokrif ilan edilmiştir?kuran neden hem yazılmış hemde ezberlenmiştir? Kuranın korunmuşluğu sadece kuranamı özgüdür diğer kitaplar korunmamışmıdır? Tahrif olmuş kitaplar derken ne kastedilir? peygamberlere indirilen sadece kitaplarmıdır?Hadisi kutsileri nasıl anlamalıyız?Kuranın bazı […]

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Harikulade haller1- UYARI: Bu video 1,2 olarak yayınlanacaktır beraber dinleyin. Harikulade hallerden meunet nedir? Keramet yolunda zuhur eden haller nedir? Harikulade hallerden irhasat nedir?Peygamberlerin velayetleri varmıdır?Efendimizin s.a.v velayeti muhammedi ve nübüvveti muhammedi özellikleri nedir?Efendimizin hangi halifesi hangi velayetinden feyz almıştır?Hz isanın a.s bebekken konuşması mucizemidir? Harikulade hallerden ihanet nedir? Müseylemetül kezzab gibilerinin sergilediği harikulade haller nasıl anlaşılmalıdır?Günümüzde yaygın olan doğu mistizmi kaynaklı psişik öğretilerin durumu nedir? Bu öğretileri uygulayan müslümanların imani durumları nedir? Reiki,çhakra,bioenerji,telepati gibi uygulamalardaki dikkat edilmesi gereken incelikler nedir?

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Harikulade haller1- UYARI: Bu video 1,2 olarak yayınlanacaktır beraber dinleyin. Harikulade hallerden meunet nedir? Keramet yolunda zuhur eden haller nedir? Harikulade hallerden irhasat nedir?Peygamberlerin velayetleri varmıdır?Efendimizin s.a.v velayeti muhammedi ve nübüvveti muhammedi özellikleri nedir?Efendimizin hangi halifesi hangi velayetinden feyz almıştır?Hz isanın a.s bebekken konuşması mucizemidir? Harikulade hallerden ihanet nedir? Müseylemetül kezzab gibilerinin sergilediği harikulade haller nasıl anlaşılmalıdır?Günümüzde yaygın olan doğu mistizmi kaynaklı psişik öğretilerin durumu nedir? Bu öğretileri uygulayan müslümanların imani durumları nedir? Reiki,çhakra,bioenerji,telepati gibi uygulamalardaki dikkat edilmesi gereken incelikler nedir?

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-Kerametler-Kerametler nedir? kuranda kerametten bahsediyormu?Harikülade hallerden meunet, keramet, istidraç tarzı durumlar nefiste varmıdır? Nefis makamlarında açılımlar nasıldır?Keramet ve istidracı ayıran en önemli nokta nedir? Hissi kablel vuku 6. his diye bilinen durummudur?Edebiyatta inşa tarzı şiirler, hikmetli sözler, veciz sözler nefsin hangi makamında olur?Aşıklık geleneğinde aşk badesi denilen durum nedir?Velayette kaç makam vardır? Keramet kapısı velayetin kaçıncı kapısıdır? Çok keramet sergileyen veliler büyük şahsiyetlermidir? İstikamet nedir? Kerametlerin en üst boyutu nedir?Yunus 62-64 ayetlerinde velilere özgü bazı hususlar nedir? bereket bulmanız duasıyla

Gençlerle sohbet serisi-Akaid-kerametler ilimdir-UYARI: Simya ilmi sohbetinin devamıdır beraber dinleyin..Küresel güçler insanlara yeni bilgileri hemen bildiriyorlarmı?Miraca Efendimiz s.a.v neden mescidi haramdan değilde mescidi aksadan göğe çıkmıştır? bu durumla günümüz bilim dünyasına verilen mesaj nedir? göklere en sağlıklı çıkış noktaları nedir?Mescidi aksadaki manevi sırlar nedir?Kabede diğer boyutlara açılan kapılar nasıldır?bilimin solucan delikleri teorileri doğrumudur? Evrenlere dünyadan da geçiş noktaları varmıdır? Tayyi mekanın bazı sırları nedir?Bereket bulmanız duasıyla