Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
2 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 602 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Varlıklar âleminde kerem kılınan insan, madde ve mana bütünlüğüyle ahsen-i takvîm olarak yaratılmıştır. İlahî ve gaybî bilgileri alabilecek tarzda yaratılan insanın öteden beri madde âleminde mana ile bağı hiç kopmamış ve ona mana kapısı hiç kapatılmamıştır. İnsanın bu mana arayışlarında yol gösterme, onlara aradıklarını bulma ve yaratılış gayelerini hatırlatma anlamında mana erleri olan peygamberler (a.s)ilahî ihsan olarak insanlara gönderilmiş ve aradıkları doğru mana bilgilerini bildirilmiştir. İnsanın yaratıldığı günden beri azılı düşmanı olan şeytanda Hak’tan aldığı taahhüt ve tasarruf gereği insanla olan savaşında bu doğru bilgileri bulandırma, bozma ve insanları doğru mana bilgilerinden uzaklaştırma adına insanlar arasında gayb bilgileri adıyla sihir, maji, kabala, büyü, ilham ve türlü tuzaklarıyla vesveseler vermiş ve hakkın karşısında bâtılın galip olması için çabalamıştır. Yaratılışı gereği insanın bilinmeyen ve gizemli şeylere olan merakını da kullanıp tarih boyunca bu savaşına devam etmiş ve ilahî vahiyden beslenen doğru mana bilgilerine bâtılı karıştırmayı başarmıştır. Hak ile bâtılın öteden beri süre gelen bu savaşında şeytanın doğru bilgiler arasına karıştırdığı, tahrif ettiği, bozduğu bilgilerin doğrularını beyan etmek, bu savaşta Hakk’ın safında mücadele etmek ve hak safında bulunanlara destek ve doğruları bildirmek için, insanın gayb ve mânââlemine açılan kapılarını bu çalışmamızda izaha çalışacağız. Bu izahları yaparken insanın madde ve mânâ tarafını birleştirerek izahlarda bulunacak, hem yücelik bilgisinin kapısı olan insanın biraz daha tanınmasında hemde onun maneviyat ve gayb âlemleriyle bağlarını irdeleyeceğiz. Tevfik Allah’tandır.

İÇİNDEKİLER

Önsöz…………………………………………………………………İ

Giriş……………………………………………………………………1

Gayb Anlam ve Mahiyeti…………………………………………….11

Kuranda Gayb ve Çeşitleri……………………………………………15

Ledün ve Havvas İlmi Anlam ve Mahiyeti………………………..…23

Sihir Anlam ve Mahiyeti………………………………………….…30

Kuranda Sihir Kavramı………………………………………………32

Büyü ve Çeşitleri……………………………………..………………43

Kehanet ve Kahinlik………………………..………………………..52

İlmi  Ahkamı Nücum-Yıldız Falcılığı…………….…………………60

Rüya Anlam ve Mahiyeti……………………………………………72

Bilimsel Araştırmalar Işığında Rüya………………….……………..77

Neden Rüya Görürüz?……………………………………………………………….79

Rüyaların İnsana Etkileri ve Çeşitleri……………….……………….83

Uykuda Salınan Hormonlar ve Rüyaya Etkileri……………………..87

Yusuf Suresi 44. Ayetindeki bir incelik………………………………91

Rüyaların Sembol ve Remizlerle İlişkisi…………………………….93

Rüyaların Duyu ve Hayalle İlişkisi…………………………………..95

Kuranda Rüya……………………………………………………….100

Sadık Rüya Nedir?…………………………………………………………………..103

Yakaza Hali……………..………………………………………….106

Rüya Tabirleri ve Görülme Safhaları..……………………………..112

Rüyada Kötü Kaderleri yaşayıp geçebiliriz..………………………119

Karabasan cin değil iyi olan Ruhanilerdir………………………….121

Korkulu Rüyalar görmemek için okunan Dualar……….………….123

Rüyaların Hayra çıkması için okunan Ayetler……………………..124

Her Müslümanın kaderine yön veren bir Sadık Rüya vardır……….126

Sadık Rüyalar Nasıl Anlaşılır?…………………………………………………..128

İstihareden evvel İstişare Vardır…………………………………….131

İstihare Namazı ve Duası……………………………………………134

Rüyada Ölülerin ve Gizli şeylerin haberi alınabilir…………….…..136

Rüyada Görülen Renkler ve Anlamları……………………………..138

Nefis Makamlarının Renkleri……………………………………….140

Rüyaları Tabir etme Yöntemleri…………………………………….144

Rüya tabiri yaparken bilinmesi gereken bazı hususlar…………..….147

Hicri-Arabi günlere göre Rüyaların Yorumları…………………..…151

Nefis Mertebelerinde Görülen Rüyalar ve Manaları……….………153

Efendimizin (s.a.v) Tabir ettiği Rüyalardan Örnekler………………164

İnsanın Yaratılışı ve Letaifler………………………………………185

Keşf Nedir ve Keşfin çeşitleri………………………………………196

Atvarı Dil (Gönül Mertebeleri)……………………………………..206

Mükaşefe Nedir?…………………………………………………………………….215

Hak Tealanın Görülme Meselesi……………………………………218

Alemi Misalin Anlam ve Mahiyeti………………………………….220

Temessül Nedir? Melekler, Şeytan ve Cinlerin Temessülle İlişkileri………………………………………………….…………236

Temessül İlminin Bazı incelikleri………………………….………247

Şeytanların Nitelikleri ve Görevleri…………………………..……263

Şeytanlar ve Nefsin Rahmani Oyunları……………………………..268

İbadetlerde Şeytanın Güzel Koku Oyunu…………………..………279

Şeytanın Sahte cezbe ve Muhabbet tuzakları………………………..281

Şeytan ve Nefsin Aşk oyunları……………….…………………….287

Şeytan ve Nefsin Rüya Oyunları………………..………………….289

Habis ve Mesnum Şeytanlar………………………………………..291

Havas Eserlerinde bahsedilen Sure Hadimleri Nedir?………………….296

Marid Şeytanlar…………………………………..………………..300

Ğarur Şeytanlar…….………………………………………………302

Semum Şeytanlar..…………………………………………………304

Hızlan Şeytanlar……………………………………………………310

Muğarreb Şeytanlar……..………………………………………….312

Felak suresi ve DNA Mutasyonları…………………………………320

İlham Anlam ve Mahiyeti……………………………………..……327

Heva/Havatır Nedir?………………………………………………………………..332

Tecelli Anlam ve Mahiyeti…………………………………………344

Tecelli Zat…………………………………………………………..345

Tecelli Efal………………………………………………………….345

Tecelli Rahman……………………………………………………..345

Tecelli Rahim……………………………………………………….345

Tecelli Zatı Berk…………………………………………………….346

Tecelli Esma……………………..…………………………………346

Esma-i İlahi Tecellileri ve Veli Kullar…..…………………………347

Ricalul Gayb Erenlerinin Özellikleri………………………………..372

Firaset Anlam ve Mahiyeti……………………………………..……376

Tecelli ve Varidat durumlarında bilinmesi gereken bazı incelikler…385

Şeytan veya Meleklerin Hitaplarının ayrımları…………………….386

Hitapların Meleki, Ruhi ve İlahi olanlarının farkları……………….387

Vahiy Anlam ve Mahiyeti…………………………………………..390

Hakiki Vahiy……………………………………………………….393

Vahyi Metlüv ve Vahyi Gayri Metlüv….………………………….395

Vahyin Geliş Şekilleri…………………………………….………..398

Seyri Sülük Nedir? Anlam ve Mahiyeti………………………….…407

Bu zamanda Seyri Sülük varmıdır?…………………………………………….410

Hz. Mehdi a.s ve Hz. İsa a.s Dönemlerinin bazı özellikleri…………415

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.