Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. Tasavvufta makamı ahmediye nedir? Hakikati muhammediye den haber veren Veliler neden Hakikati Ahmediye makamından haber verememiştir? Makamı Ahmediye ve Muhammediye nurlarının birleşmesi ne demektir? Neden Hz. İsa a.s Efendimizi s.a.v Ahmet ismiyle muştulamıştır? Hz. İsa a.s ve Hz. Yahya a.s en önemli özellikleri sırları nedir? Bu iki makamın nurları birleştiğinde yeryüzünde neler olacaktır? İslamın yayılma ve büyüme döneminde miyiz? bereket bulmanız duasıyla

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. Kalem suresindeki kalemden maksat nedir?Kuran Efendimizin s.a.v ahlakını neden övmüştür? İslam dininin fıtratla ve ahlakla bağlantısı nedir? Besmelenin insanın ahlakıyla bağlantısı nedir? Peygamberlerin asıl görevleri nedir? Nefsinde kibri büyük olanın en önemli alameti nedir? Sıbgatullah (Allahın boyası) dan kasıt nedir? Müslüman devlet adamlarını diğer devlet adamlarından ayıran en önemli özellik nedir? Efendimizin s.a.v ben ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisinin incelikleri. bereket bulmanız duasıyla

bu video hocamıza sorulan bazı sorularda yaptığı izahlardan bölümlerdir. Alemi Ervahın varlıkları nedir? Melek, cin ve insandan başka var olan akıl sahibi varlıklar nedir? Tin suresinde geçen Tin ve Zeytun sadece incir ve zeytinimi kast eder? Ledün ilmi ve hikmet ilmi aralarındaki farklar nedir? Ledün ve Havvas ehli zatların okudukları kitaplar nedir? Alemi berzahta (kabirde) İlahi tecellilere mazhar olanlar kimlerdir ve bazı incelikleri nedir? Hızır diye bilinen varlığın niteliği nedir? bereket bulmanız duasıyla.

bu video hocamıza sorulan bazı sorularda yaptığı izahlardan bölümlerdir. Ledün ve hikmet ilmi farkları videosunun devamıdır birlikte dinleyin. Ricalul Gayb erenlerinin bazı incelikleri nedir? Hz. Hızırın Görevi ve Ricalul gaybla irtibatı nedir? Ricalul gayb toplantıları nerede ve ne zaman yapılır? bu zamana tasarruf eden ricalul gayb görevlileri ve bazı hikmetler.bereket bulmanız duasıyla.

bu video hocamıza tasavvufi sorulan bazı sorulardan dolayı yaptığı sohbetlerdendir. Mürşidi vefat eden müritlerin yaşadıkları haller nelerdir? Rasulullahın s.a.v vefatında sahabeler neler yaşadılar? Rasulullahın s.a.v vefatında Hz ömer r.a neden kim muhammed öldü derse onu öldürürüm sözünü söylemiştir? yaşadığı halin tasavvufi izahı nedir? Ahkam ayetlerinin batıni boyutları ve maneviyat ehline verdiği mesajlar nedir? Rasulullahla s.a.v sahabe arasında yaşanılan bazı durumlar mürit ve mürşit ilişkilerinde de varmıdır? bereket bulmanız duasıyla

Tasavvufun amaç ve gayesi nedir? Nefsi emmare ve levvame aralarındaki farklar nedir? Günümüz müslümanları hangi nefs makamındadır? Günümüz müslümanlarının ölürken imani durumları nasıldır? Bu zamanda Rahmet aslında daha fazladırın hikmeti nedir? Kemale eren bir nefisle kemale ermeyen nefsin farkları nedir? Vücutta uzuvların hal diliyle duaları nasıldır? tefekkür düşünmek akletmek neden önemlidir? Arşın gizli hazineleri nelerdir? Efendimizin s.a.v ben ahlakı tamamlamak için gönderildim sözünün bazı hikmetleri nelerdir? fayda ve zarar Hak tealadandır. bereket bulmanız duasıyla.

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bölümlerdir. Münib olan kullar kimlerdir? Göklerdeki bahir alemi ve sahra alemi nedir? Hayret makamı nedir? Bu makamdaki sırları anlayamayan ve takılan büyük melek hangisidir? En büyük meleklerin bile ulaşamadığı ama insanın ulaştığı sırlar nedir? Dilediğimiz kullara ruhu indiririz gibi ayetlerde kastedilen ruhun inceliği nedir? İnsanı Kamili anlamak ne den önemlidir?Meleklerinde seyri sülükü varmıdır? Seyri sülük safhaları Efendimizin s.a.v Nübüvvet safhalarıyla alakalımıdır?bereket bulmanız duasıyla..

Gençlere sohbet serisi- Kitabı Mübin Nedir?Marifet Ehli zatların okuduğu kitap ve incelikleri nedir? Yüzyıllardır Neden Tasavvufta İhlas, Teslimiyet, Muhabbet ön planda tutulmuştur? Gerçek Müminlerin bazı özellikleri nedir? Peygamberlerde a.s Zuhur eden bazı hususlar nedir?Efendimizin s.a.v Günümüz müslümanlarını anlattığı hadis ve verdiği mesajlar nedir? Günümüz Müslümanları neden Gaflete düşmüş durumdadır?Günümüzde Hak ve Batıl savaşında Müslümanın bakışı nasıl olmalıdır? İslam birliği İttihadı islam neden Önemlidir?bereket bulmanız duasıyla

Hocamıza sorulan soru üzerine yaptığı sohbetidir. Yalancı Mehdiler neden çoğaldı? Mehdi öncesi yalancı mehdiler çıkacak rivayetiyle alakası varmıdır?Yalancı Mehdilerin Nefsi olarak düştüğü vartalar nedir?Bu tarz insanlar şizofrenmidir? Küresel Şeytani güçler Mehdiyet kavramını müslümanlara karşı neden kullanıyor? Gerçek Mehdinin tanınmasında en önemli hususlar nedir? Mehdi çıktığında ilk ümmetimin alimleri ona karşı çıkar rivayetinin incelikleri nedir? Buda rahipleri gibi sözde arınmayı kazananlarla Veli zatların arasındaki en önemli fark nedir? Buda Rahipleri veya psişik öğretilerle uğraşanlar gerçekten olgun insan olurlarmı? İnsan nefsinde kibir, ucub ve ona […]