Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 11.363 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Adiyat Suresinin Havassı

Vel Adiyat suresi ibni Mesud, Cabir, Hasen, ikrime ve Ataya göreye Mekkidir. Enes, Katade, ve İbni Abbasdan bir rivayete göre Medenidir. İbni Abbasdan gelen rivayete göre: Rasulullah (s.a.v) bir süvari takımı göndermiş bir ay geçti onlardan bir haber gelmiyordu. O sebeple vel-adiyati nazil oldu.  Alusinin de ifade ettiği üzere bunlardan haber gelmeyince münafıklar onlar öldürüldüler diye fitne çıkardılar işte onların süvarilerin haberini selamette olduklarını müjdelemek için inmiştir. Buda surenin Medeni olduğunu gösterir.(Elmalı Tefsiri)

11 ayettir Fasılası elif dal ra harfleridir.

Âdiyât denilen bir kısım mahlûkata yemîn ile başladığı için kendisine bu ad verilmiştir. Bundan evvelki ” Ez zil zâl” sûresinde hayır ve şer karşılığında mükâfat ve ceza takdir edilmiş olduğu bildirilmişti. Bu sûrede de birçok insanların hayra değil, yalnız dünya varlığına ihtiraslı olup çalıştıkları bildirildiği için aralarında mühim bir irtibat vardır.

Hasım’dan rivayete göre Rasûlııllah (s.a.v): “Zilzâl Suresi Kur’an’ın yarısına, Âdiyât sûresi de yarısına denktir,” buyurmuştur.(Ebul-Leys semerkandi-Tefsirül Kuran)

Zilzâl Suresi Kur’an’ın yarısına, Âdiyât sûresi de diğer yarısına denktir,” buyurmuştur.(Ebu Ubeyd Hasandan)

Ubeyy’den (r.a) rivayetle şöyle buyrulmuştur  : “Her kim bu sûreyi okursa, kendisine, Müzdelife de sabahlayıp da bir topluluğu müşahede edenlerin sayısınca ecir verilir.(Fahrettin Razi-Tefsirül Kebir)

Surenin Bazı Özellikleri

1-Adiyat suresi: Göz isabetinden korunmak için üç kere okunur. Aynı şekilde İnsanlar ve cinlerin nazarlarında Ayetelkürsi, Nazar Ayeti Kalem 51, Felak_Nas ile beraber okunursa nazardan kurtulur. Bu sureleri günlük okumaya devam edenlere nazar tesir etmez biiznillah.

2-Adiyat suresini yazıp üzerinde taşıyan bütün mahlukatın şerlerinden emin olur. Ona rızık kolaylıkla gelir kazanır.

3-Hayır yolda olmayan için yazılıp taşıtılsa hidayet ihsan olunur biiznillah.

4-Bu sureyi aç ve susuz kalan kişi okumaya devam etse açlığı ve susuzluğu gider.

5-Ve bu sureyi maişeti dar olan elinden geldiğince fazla okumaya çalışsa veya (Ebced değeri:486) kadar okusa biiznillahi teala ummadığı yerlerden rızık gelir bağlı işleri açılır. Eğer borcu varsa ödeme kolaylığını Hak teala ihsan eder biiznillah.

6-Bu sureyi maişet darlıklarında İnşirah ve Elhakümüttekasür suresiyle beraber 40 defa bir hafta okuyanın darlıkları gider hak teala sebepleri yaratır biiznillah.

7-Adiyat suresini bir gece yarısı 70 kere okusa ve sonunda 20 kere de besmeleyle beraber azametini okusa istediğe şahsa istediği surette görünür.(Bu uygulama Hayra ve Şerre Baktığı için Azimeti yazmıyorum.) Aynı usulle zalimlere de sıkıntı verilebilir. Düşmana galebe edilir.

8-Bu sureyi korkan kişiler okusalar korkuları zail olur. Aynı şekilde uykuda korkan çocuklara Ayetelkürsi Felak ve Nas ile beraber okunursa çocuklardan korku gider. Eğer çocuklarda uykuda korkunca sıçrama titreme varsa en az 3 gün zilzal suresini de ekleyerek üzerlerine okunur eğer mümkünse sabah ve akşam yoksa sadece akşamları da okunabilir.

9-Bu sureyi Rızık Ayetleriyle ve Karia suresiyle beraber yazıp taşısa hem de okumaya devam etse maişet sıkıntısı görmez Biiznillah. Unutmayın Bu Tekasür, Karia, Adiyat sureleri en çok rızıkla alakalı sıkıntılara bakar ve üçü de mal hırsına, sevgisine ve kabir ahvallerine mucizevi olarak temas eder.Gaflet etmeyin.

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.