Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
11 yıl önce tarafından yazıldı, 1.775 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Sihir, Büyü uygulamaları Buhur ve bunların İlişkileri

 

Rabbimiz teala her varlığa bir özellik ihsan etmiştir bu özelliklerden biride canlılarda olan kokulardır her canlının kendine özgü kokusu vardır müminin kokusu farklı müslümanın kokusu farklıdır peygamberlerin kokusu farklı şehidlerin farklı meleklerin kokusu farklı şeytanların cinlerin kokusu farklıdır hayvanların nebatatın hakeza farklı farklıdır.  Koku güzel koku veya kötü koku bazı varlıklara hoşluk güzellik verirken bazılarına sıkıntı verirler mesela Peygamberimizin sarımsak ,soğan gibi şeyleri yiyenler mescide yaklaşmasın uyarısında ki hikmet bunlardandır insanların rahatsızlığından ziyade meleklerinde bu kokudan rahatsızlanmaları ve şeytanların hoşlanmasına bir atıf ve hikmete temastır. Aynı şekilde güzel kokuyu miski mesela kullanmaya teşvikte ise yine aynı hikmete temas vardır güzel olandan meleklerin hoşlanması şeytanların sıkıntı ve rahatsızlık görmesi gibi. Bilindiği üzere Bitkilerin tıbbi bir çok fayda ve zararları vardır insanlar için, aynı şekilde bu nebatatın özelliklerine göre içerdikleri etkilerde bazı varlıklara fayda verirken diğerlerine sıkıntı ve zarar verirler bunlar herkesin malumudur. Ben konunun dağılmaması için fazla teferruata girmeden havas ilimlerinde özellikle cinli saralı, sihir büyü vs. yapılırken kullanılan buhurların kokuların sebeplerinden ve özelliklerinin bazılarından kısaca bahsedeceğim. sihir büyü vs. şer işlerde bu bitkilerin buhurların veya bitki olsun, olmasın zehir içeren şeylerin  kullanılmasında ki bir sebep zehirli olan her madde istisnalar olmakla beraber genel olarak şeytanlara zarar ve eziyet vermesidir.Zehir içeren pek çok madde yakıldığında oksitlenme sebebiyle daha da güçlenirler. Bu maddelerin kokuları güzel de olabilir kötü de olabilir. Tabi bu yapılan işlemlerde kullanılan buhura bitkiye yapılan şer işe veya faydalı işe göre değişkendir şeytanlara tam olarak zarar verip vermemeside. Mesela Havas uygulamalarında özellikle cinli rahatsızlıklarda tütsü yakılmasında ki en büyük sebeplerden biri budur. Misal Kâfûr, misk, reyhan, gibi bu maddeler şeytana eziyet verir Bunların hepsi de zehirli maddeler içerirler ve gerek vücuda sürülme gerekse koklanma yoluyla onlara zarar verirler.

Bildiğimiz gibi cesetler yemeyle ve içmeyle beslenirler fakat ruhlar bundan bir fayda elde etmezler. Aksine çok yemek ruha zarar bile verebilir. İslam kaynaklarının bize öğrettiği gibi ruhlar Allah‟ın zikriyle ibadet ve taat dua gibi şeylerle beslenir ve güzel kokarlar bunun terkiyle zayıflar ve kötü kokarlar. Yukarıda temas ettiğim her insanın kokusunun farklı oluşu sebeplerinden biride budur. Evet Misk ve reyhan gibi kokulara dönecek olursak, bunlar ruhu besler ve güçlendirirken şeytana da zarar verirler. Onların zararları güzel kokuları sebebiyle değil içerdikleri ve şeytanlar üzerinde etkili olan zehirli maddeler nedeniyledir. Şeytanları bunların güzel kokularından faydalanmaktan alıkoyan şey işte bu zehirli maddelerdir.Yiyecek ve içecek türü şeyler de kokular gibidir. Şeytanları bunlardan faydalanmaktan alıkoyan şey üzerlerine besmele çekilmesi okunması Allahın adının anılmasıdır.

Gelelim büyücülerin şer işlerde kullandıkları buhurlara bunlar insanların zannettiği gibi cinleri şeytanları beslemek  veya güçlendirmek için değildir. Her buhurun kendine has bir kokusu vardır ve her büyüsel işlemde kullanılan bir koku vardır. Ayrılık büyüsü için kullanılan koku ile bağlamak maksadıyla yapılan büyü için kullanılan koku aynı değildir. Bunlar onlar için anlayacakları bir tür dildir. Onların bizlerden farklı varlıklar olduklarını göz önünde bulundurduğumuzda bu durum bize garip gelmeyecektir.

Evet Şeytan ve sufliler çeşitli türlere ayrılırlar. Dolayısıyla büyücülerin de onlarla ilişki kurmak için kullandıkları çeşitli yolları vardır. Buhurları iki amaç ve şekilde kullanırlar

1- Güzel kokulu buhurların kullanımı.

2- Kötü kokulu buhurların büyü ayini esnasında kullanımı.

Cinlerin büyücülerle olan muameleleri şirk içerdiği gibi bir takım garip şeyler de içerir ki, onların sırları ve gerçek yönleri ortaya çıkmasın. Bu yüzden de insanların şeytanlarıyla iletişim kurarken semboller kullanırlar.

Onlar için buhurlar bir anlaşma dilidir. Kötü kokulu olanlar kötü amaçlı büyüler için kullanılırken, güzel kokulu olanlar kötü büyüyü bozmak için tekrar büyü yapmak gibi yahut tılsımlar yapmak gibi amaçlarla kullanılır ki, aslında bunların tamamı kötüdür.

Kuran‟ı aşağılamak için onu bir anlaşma dili olarak kullanırlar. Ayetlerin manasını çarpıtırlar yahut onun zahir anlamını alarak kuran ifadeleriyle hitap eder, emreder, nehye derler. Ölü kemiklerini bir dil ve sembol olarak kullanırlar ve bununla bir şeyin ebedi olmasını kastederler. Bazı hayvanları ve haşaratları yahut onların organlarını kullanırlar ve bununla zehirlenme veya eziyeti amaçlarlar Bazı doğal olayları yine bir dil ve sembol olarak kullanırlar.

Şeytanlar için de buhurlar –insanlarda olduğu gibi- besin değildir. Ama bu kokular ruhu güçlendirir ve ferahlatır.

Havas uygulamalarında buhurlar her ne kadar özellikler taşısa da  bunlar olmazsa olmaz demek değildir özellikle riyazat ve çile gibi uygulamalarda.  Bazı bitkilerin kullanım şekillerine birkaç örnekle konuya son veriyorum.

 

Misk ve kâfur :En iyisi bunların sürülerek ve koklanarak kullanılmaları ve bunu yaparken –diğer bitkilerde olduğu gibi- aşırıya gidilmemesidir.

Gül:  Her ne şekilde kullanılırsa kullanılsın cine eziyet verir ve güçlü ilaçlardandır.

Menekşe: Her şekilde kullanılabilir ve etkide sidr gibidir.

Sedef: Bu ot güzel bir kokudur ve koklandığında strese iyi gelir. Ancak zehirlidir ve ister sürülerek, ister buhur olarak ister içilerek kullanılsın etkilidir.

Zeytin ağacı: ister yağ olarak, ister yaprağı buhur olarak kullanılsın etkilidir.

Nar: özellikle de yaprağı ve çiçeği etkili olduğu gibi meyvesinin koklanması ve buhuru etkilidir.

Sidr yaprağı: da gerek içilerek olsun gerek suyuyla yıkanarak, gerek buhur şeklinde olsun etkilidir.

Sigara: Belki garibinize gidecek ama sigara ve dumanı bu varlıklarda etkilidir mesela ulvileri rahatsız ederken şeytani bazı tayfaları çeker. Bu sebeple büyü esnasında büyücülerin çoğu zaman sigara içmelerinde sebep budur. Aynı şekilde tuvalette içilen sigaradan dolayı o an orada bulunan yaşayan varlıklar kaçar.  Sigarayı zikretmemde ki sebep hem pek bilinmediğinden hem de her an bulunan malzemelerden biri olmasındandır.

Evet son olarak  Konuda buraya kadar ki verdiğimiz bilgilerden anlaşıldı ki  tütsü ve buhurların kullanıldığında duman çıkarmaları ve bu dumanın o varlıkların bazılarını  rahatsız edişinin bir hikmeti yaratılış unsurları gereğidir. Allahu alem bissavab

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ

 

Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık (Hicr 27)

 

 

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.