Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
7 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 156 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Rüyada Pınar Görmek

Bize Ma’mer ibn Râşid, ez-Zuhrî’den; o da Zeyd ibn Sâbit’in oğlu Hârice’den; o da Ensâr kadınlarından biri olup Rasû-lullah (S) ile bey’at eden Ümmü’1-Alâ’dan tahdîs etti. Ümmü’1-AIâ (R) şöyle demiştir: Muhâcirler’in (Mekke’den Medîne’ye geldikle­rinde) ikaamet edecekleri yerleri tesbît etmek üzere Ensâr, kendi ara­larında kur’a çektikleri zaman Usmân ibn Maz’ûn’un ikaameti bizim aileye düşmüştü. Usmân bizim evimizde bir müddet ikaametten son­ra hastalandı. Bizler onun hastalığında işlerini görüp hastabakıcılığı-nı yaptık, nihayet vefat etti. Sonra onu kendi elbisesi içinde kefenledik. Akabinde Rasûlullah bizim yanımıza (cenazeye) geldi. Ben:

— Yâ Ebâ’s-Sâib! Allah’ın rahmeti senin üzerine olsun! Benim senin hakkındaki şehâdetim şudur: Muhakkak Allah sana ikram et­miştir! dedim.

Bunun üzerine Rasûlullah bana:

—  “(Allah’ın bu ölüye ikram ettiğini) sana bildiren nedir?” di­ye sordu.

Ben de:

—  Vallahi bilmem! dedim. Rasûlullah:

—  “Amma Usmân ‘a gelince; muhakkak ki ona yakın gelmiştir (yânî o ölmüştür). Ben de onun için Allah’tan hayır ve saadet uma­rım. Vallahi yine ben, Allah ‘in Rasûlü iken,-bana ve size (Allah tara­fından) ne muamele edileceğini bilemem” buyurdu.

Ümmü’1-Alâ: Vallahi ben bundan sonra kimseyi tezkiye etmeye cesaret edemedim, dedi.

Yine Ümmü’1-Alâ dedi ki: Ben ru’yâmda Usmân ibn Maz’ûn’­un akan bir pınarı olduğunu gördüm. Akabinde Rasûlullah’a gelip bu ru’yâmı kendisine zikrettim. Rasûlullah:

—  “Bu senin gördüğün pınar, kendisinden sonra onun için ak­maya devam eden amelidir” buyurdu [1]

 

 

PINAR: Rüyada suyu tatlı, parlak ve akar bir pınar görmek, kadri yüce, kerim ve cömert bir kimseye; suyu acı, bulanık pınar görmek, hasis, denî, zelil bir adama delâlet eder.

Rüyada bir mahaldeki pınarın kuruduğunu görmek, o mahalde büyük bir zatın zevaline alâmettir. Rüyada suyu saf ve parlak, manzarası güzel bir pınar görmek, hoş maişet ve uzun ömre delâlet eder.

 

Rüyada suyu berrak ve tatlı birçok pınar görmek, itibar sahibi bir kişi ile dostluk kurulacağına işarettir. Suyu acı bir pınar görmek, şayet dikkat edilmezse sağlık durumunuzun bozulacağına işarettir.

 

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada pınar görmek, beş vech ile tâbir olunur:

  1. a) Ulüvv-i kadr,
  2. b) Musibet,
  3. c) Felaket,
  4. d) Gam ve keder,
  5. e) Uzun ömür.

Rüyada pınarın suyu bol ve parlak olması, ulüvv-i kadr, haddinden fazla taşkın ve bulanık olup etrafına yayılması musibet ve felâkete, az ve fakat bulanık olması üzüntü ve kedere, acı ve sıcak olması, hastalığa, suyun parlak ve manzarasının hoş olması da uzun ömre delâlet eder.[2]

 

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:

– Rüyasında evinden bir pınar çıktığını gören kimse kadın yüzünden hüzne düşer ve lakin akıbeti hayırdır.

Rüyada üstüne pınar suyu döküldüğünü görmek, hastalıktan şifaya ve korkudan emniyete delâlet eder.

 

 

Nefis makamlarında emmarede pınarın görülmesi,  eğer temiz berrak ise faydalı ilim ile, eğer bulanık ise fayda vermeyen ilim ile tabir edilir. Tüm suları ve Pınar suyunu  bulanık görmek Nefsi emmare sıfatıdır ki uhrevi amellerde ihlassızlığı gösterir. Aynı şekilde mülheme ve mutmainnede pınar görmek ilahi feyze, ilim ve hikmete işarettir.La Ye’alemul Ğaybe illallah

[1] Buhari

[2] Necati bursevi, Rüyalar ans.

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.