Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
6 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 935 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Rüyada Koyun, Keçi, Sığır Görmek ve Manaları

Bu sayımızda rüyaların manaları, tabirlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kurban ayında olmamız nedeniyle bu sayımızda kurban edilen hayvanların izahları yapılacaktır. Tevfik Allah’tandır.

Rüyada Koyun Görmek

Ebu Tüfeyl’den Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Rüyamda siyah koyunları ve peşinde de toprak rengi koyunların geldiğini gördüm siyah koyunları araplara, toprak rengi koyunları da arap olmayanlara yor­dum[1]

Bir kimsenin rüyada koyunlara rastladığını ve onlara malik olduğunu görmesi, büyük bir ganimete delâlet eder. Koyun rüyası, kadına da delâlet eder. Bu sebeple rüyada bir koyuna rast geldiğini görmek, bir kadın almaya alâmettir. Rüyada, bir koyunun kendi önünde yürüdüğünü fakat ona yetişemediğini görmek, bir kadının peşine düşmeye ama onu almaya

muktedir olamamaya delâlet eder.

Rüyada bir koyunu sağdığını ve onun sütünü içtiğini görmek, o sene içinde çok hayra

ve nimete ermeye işarettir. Rüyada koyun eti yediğini görmek, büyük bir hayra alâmettir.

 

Rüyada bir koyun bulduğunu görmek ve ona mâlik olmak, şu şekilde tabir olunur:

 1. a) Velayet,
 2. b) Başkanlık,
 3. c) Mülk,
 4. d) Hüküm,
 5. e) Nimet…

Yine koyun rüyası şunlara da delâlet eder:

 1. a) Ganimet,
 2. b) Zevce,
 3. c) Evlat,
 4. d) Emlâk,
 5. e) Ziraat,
 6. f) Meyveli ağaç,
 7. g) Şeref,
 8. h) Güzel mal ve iffet sahibi kadın…

Rüyada dişi bir koyuna bindiğini gören kimse, muradına erişir ve eline çok nimet

geçer.

Rüyada toplu halde koyun sürüsü görmek, sevincin ve saadetin devamına delâlet

eder.

 

 

Davar (Koyun sürüsü): Kişinin rüyada davar görmesi, her yerde sözünün geçeceğine, ilme ve ilmin eserine tâbi olmaya delâlet eder. Rüyada bir koyun kestiğini, derisini yüzdüğünü, etini taksim ettiğini görmek, mevkiin artacağına işarettir. Ve bu rüya zenginlik ile de tâbir olunur.

Rüyada davar tırnağı görmek, bir yerden bir yere göç etmeye delâlet eder. Sapık ve günahkâr birinin davar tırnağı görmesi, hidayet ve tevbe ile tâbir edilir ve ona hidayet erişir. Rüyada hayvanları görmeksizin evler arasında davar tırnaklarını görmek ve seslerini işitmek, yağmur ve sellerin meydana çıkmasına delâlet eder.

 

Dişi Koyun: Rüyada dişi koyun görmek, şerefli, zengin ve saygıdeğer bir hanıma delâlet eder. Dişi koyun eti yediğini görmek, bir kadın tarafından gelecek mirasa alâmettir. Yine dişi koyundan süt sağdığını görmek, mal ile tâbir olunur.

Rüyada dişi koyunun kendi evine girdiğini görmek, o sene, o ev için bolluk ve bereket olacağına işarettir. Hamile dişi koyun, bolluğa ve ümit edilen mala delâlet eder. Rüyada etini yemek için dişi bir koyun boğazladığını görmek, murad ve maksada ermekle tâbir olunur. Etini yemek istemeksizin dişi koyunu boğazladığını gören kimse, bir kızla evlenir. Rüyada bir koyunun kendi üzerine sıçradığını ve onunla çetin bir mücadele ettiğini görmek, hanımın hilekârlığına delâlet eder. Rüyada koyunun doğurduğunu görmek ise, bolluğa ve genişliğe nail olmaya alâmettir.

 

Rüyada Keçi Görmek:

 

 Rüyada bir keçi bulduğunu veya ona mâlik olduğunu görmek, dünyada tedbir sahibi büyük bir adama delalet eder. Rüyada erkek oğlak görmek ve bulmak, bir çocuk ile tâbir olunur.

Hazret-i Ali (r.a.) demiştir ki:

“- Rüyada bir erkek oğlağı kulağından tutup hanesine çektiğini ve orada onu kesip etinden yediğini görmek, kırk sene fakirlikten beri olmaya delâlet eder.” Rüyada dişi oğlak, kız evlada, erkek oğlak da erkek evlada işarettir. Rüyada birçok dişi oğlak otlattığını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder. Rüyada keçi boynuzu görmek, hasta kimse için ölüme alâmettir. Bazı kere de keçi boynuzu görmek, yıkık duvara delâlet eder. Bazan da zenci ve hizmetçiye işarettir.

 

Rüyada Sığır Görmek:

 

 Rüyada sığır görmek, seneler ile tâbir olunur. Rüyada, siyah ve sarı sığır görmek, sevinç, bolluk ve ucuzluk olan senelere delâlet eder. Kişinin rüyada sığır görmesi, yüksekliğe, mala, şerefe ve etinden yenilen miktarca ucuzluk ve bolluğa işarettir. Rüyada yağlı ve semiz bir sığır görmek, takva sahibi bir hanıma delâlet eder. Rüyada sığırın sırtına bindiğini görmek, zenginlik ve servete, endişe ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.

 

Bekar bir adamın rüyada bir sığırı iple tuttuğunu görmesi, güzel ahlaklı, iffetli ve

dindar bir hanımla evlenmeye alamettir. Rüyada görülen semiz ve tavlı sığırlar ucuzluk ve bolluk olan senelere, zayıf ve zebun sığırlar da, kıtlık ve yokluk olacak senelere delâlet eder. Rüyada sığır eti yediğini görmek, senedeki kazanılacak helal mala işarettir.

 

Bekar bir adamın rüyada kendisine inek sütü verildiğini görmesi, güzel huylu, saliha

ve şerefli bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada evine sığır girdiğini ve kendisini boynuz-ladığını görmesi, zarar ve ziyana uğramaya, ehli ve akrabalarından emniyetsizlik içinde bulunmaya delâlet eder.

 

Rüyada siyah bir sığıra bindiğini ve sığırı evine sokup bağladığını görmek, sevinç, hayır ve ihsana delâlet eder. Ve rüya sahibinden endişe, sıkıntı, hüzün ve vahşet dağılır. Denilmiştir ki: Rüyada sığır görmek herkes için iyidir. Rüyada kendisine erkek veya dişi buzağı verildiğini görmek, dünyaya gelecek bir çocuğa delâlet eder.

 

Rüyada üzerine bir sığırın sıçradığını görmek, şiddet, korku ve musibete delâlet eder. Üzerine bir öküzün düştüğünü görmek, o sene içinde vefat etmeye alâmettir. Rüyada yüklü bir inek görmek, bolluk ve ucuzlukla geçecek bir seneye delâlet eder. İneği sağıp sütünü içtiğini görmek, fakir için zenginliğe, izzet ve şerefe delâlet eder. Zengin için de malının ve şerefinin artmasına işarettir.

Yine rüyada sığır eti yediğini veya sütünü içtiğini görmek, mal ve devlete, dince ziyadeliğe delâlet eder. Hasta ise şifa bulur. Rüyada etini yemek için yabani sığırı boğazladığını görmek, güzel bir kadın tarafından gelecek mala işarettir. Bir kimsenin rüyada sığırın iç yağını yediğini görmesi, ucuzluk, bolluk ve nimete nail olmaya delâlet eder.[2]

 

Nefis makamlarında bunların rüyada görülmesi ise, Nefsi levvamede Rüya da koyun,sığır,keçi ve emsali görmek helal ve menfaattir. Yukarı makamlarda koyun insanı temsil ve Melekleri temsilken, Keçi şeytanı ve şeytanileri temsil eder. Sığır, öküz dünyaya olan hırsı, eğlenceye ve yeme- içmeye düşkünlüğü temsil eder. Deve ise güzel ahlakı, sükünet ve sakinliği temsil eder.La Ye’alamul Ğaybe illallah

 

 

 

[1] İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye

[2] Hafız M.Necati Bursevi, İslami Rüya Tabirleri

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.