Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
6 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 444 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Rüya Yorumlarken dikkat edilecek bazı hususlar

Elhamdülillahi Rabbil alemin vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain

 

Rüya tabir metoduna bir örnek olarak vereceğimiz bilgi daha önce yayımladığımız Havass ilimlerinden seçmeler adlı eserimizde de verdiğimiz, Şeyh Abdurrahmani Sami Efendinin Müntehabatı Samiyesinde verdiği bir metodtur. Özellikle Ehline ve Tarikatte Sülüke girmiş ihvanlara güzel bir öğretidir.

 

 

Malum ola ki rüya gündüz tabir ettiklerinden ibaret ise evhamlı rüyadır. Bunun gayrısı ise bazen aynıyla görünür ve aynıyla çıkar rüyayı sadıkadır. Bazen tabir itibariyle aynen çıkar rüyalar mektebi melekutiyedir. Harfler ve kelimeler misaliyle, düş enfüsi ve afaki itibariyle mürşidi kamilden tekmil muratıp( Tam eksiksiz öğrenenler)  edenler agah (Basiretli ve bilen)  olurlar. Rüyanın hakikatlerine seyr ilminin hakikatlerinden hangisine işaret ettiğini bilmeyen mürşid olamaz. Mürşitte bu ilim şarttır. Günümüzde cehalet  ile mürşitlik makamına oturup ta bizler rüyaya itibar etmeyiz  diye piranı inkar ettiğini bilmeyenler cehalet sahipleri bilmelidirler ki rüyanın hak, tabirinin hak olduğuna delil fetih 27 ayeti ile nübüvvetin mirasıdır gibi kitabı muteberlerde geçen hadislerdir.

 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

 

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنينَ مُحَلِّقينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَريبًا

 

Bismillahirrahmanirrahim Le kad sadekallahu rasulehur ru’ya bil hakk, le tedhulunnel mescidel harame in şaellahu aminine muhallikîne ruusekum ve mukassirîne la tehafun, fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan kariba.

Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. (daha iyi anlaşılsın diye ayet tarafımdan eklendi)

 

Bilinmelidir ki seyri sülükte üç esmaya kadar rüya ile tecelli yedi esmaya kadar murakabe ve mukaşefe ile on sekiz esmaya kadar müşahede ve mana ile ilmi sülük ayni sülük gösterilir mübtedilere (Baştakilere-talebere) rüya,  ortadakilere murakabe müntehilere (sondakilere) ayani tecelli ile esma müşahede olunur. Kenzül Arifin adlı kitabımda ilim taliplerine beyan eyledim.

Bu makamlarda kişiyi bir nebze meraktan kurtaracak bir usulden mübtedilere örnek verdim gördükleri rüyaları bu usullere tatbik ederek bir derece tabirine muvafık olurlar. Bu usuller  rüyada görülen şeylerin harflerinden o harflerde bulunan bazı manalardan yola çıkarak rüya tabiri yapmaktır. Ateş harfi adavete havai harfler abes işlerle uğraşmaya su harfleri hayra toprak harfleri ise her maksadın olacağına işarettir. Harfler nurani ise selamete saadete, zülmani ise meşakkate işarettir. Noktasız harfler muhannetten kurtulmaya ve matlubuna kavuşmaya işarettir. Noktalı harfler ise noktası nispetinde sıkıntıya işarettir.

Nari harfler

ﺃﻫﻁﻢﻑﺶﺬ

Toprak harfleri

ﺝﺯﻚﺲﻖﺖﻈ

Hava-i harfler

ﺪﺡﻞﻉﺮﺥﻍ

 

Su harfleri

ﺐﻮﺲﻚﺺﺖﺾ

 

Nurani harfler

ﺍﺲﻚﻯﻫﺺﻉﻂﻒﻞﺮﺡﻢﻚ

Harfleridir geri kalan 14 harf dahi zulmani harflerdir.

 

Mesela kişi rüyasında ekmek görse ekmek kelimesinin harfleri nurani harflerdendir onun için hayırdır. İşte bu usulle 28 harfin dalalet ettiği manaları yazacağız.

 

Elif  ﺍ:  istikamete ve ulvi rutbeye işarettir. Be ﺐ  : istirahata ve muhannetten kurtulmaya işarettir. Te ﺖ  : arzu ettiği şeye kavuşmak için hayırlı vasıta bulmak. Se  ﺚ  : gamdan sonra nimete mazhar olmak. Cim ﺝ   : işlerinde muvaffakiyete işarettir. Hı  ﺡ  : sözü tesirli olmaya işarettir. Ha  ﺥ   : herkesten iylik görmeye. Dal  ﺪ  : maksadına yakın olmak. Zel  ﺬ  : malca rahatlık. Ra   ﺮ : güzel ahlak hayra vasıta ve hayra tesadüf etmek. Ze  ﺯ   : meşakkati gidermek. Sin    ﺱ: feraha çıkmak kurtulmak. Şın  ﺶ   : iki kimseden zarar görmek. Sad  ﺹ   : merağa düşmek merak etmek. Dat    ﺽ : bir iftiraya yada bir zinaya işarettir. Tı  ﻁ  : yolculukta muvaffakiyete işarettir. Zı     ﻆ: kötü ahlaka işarettir. Ayın  ﻉ  : kedere işarettir. Ğayın   ﻍ   : bildiği şeyi unutan ziyan eden. Fe   ﻑ   : kötülüklerden kurtulmaya. Gaf   ﻖ   : zenginlik büyüklük. Kef    ﻚ : hayırlı mal veya sözdür. Lem  ﻝ   : güzel ahlaka ve sıkıntıya. Mim  ﻢ  : hasretini çektiğine kavuşmaya. Nun   ﻦ : iç huzursuzluğuna ve ihsana erişmeye. Vav     ﻮ: hacetinin hasıl olmasına. He   ﻫ  : ziyana uğramaya. Lamelif    ﻻ  : mahrum olmaya. Ye   ﻯ : kolaylık iyi hal ve nimetin tamamına ermesidir.[1] 

 

Malumunuz Rüyayı görmek kadar onu yorumlamakta önemlidir. Hatta yorumlamak daha önemlidir. Nitekim bu hususa dikkat çeken Efendimiz (s.a.v)   “Rüya gören onu hiç kimseye söylemediği sürece o, bir kuşun ayağına bağlıdır (zuhur etmez); söylerse zuhur eder. Böyle olunca rüyanızı yalnız akıllı, sizi seven veya size öğüt verecek durumda olan kimselere söyleyin[1]  buyurmuştur.

Efendimiz (s.a.v) Bu hadisiyle rüya yorumlamanın ve yorumlayacak şahısların ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.  Biz bu ve benzer hadislerden çok rahat anlıyoruz ki, rüyayı yorumlarken hayra veya şerre, her nasıl yorumlarsa, bu görülen rüya yorumlandığı şekliyle zuhura gelmeye başlar. Yani Rabbimiz yorumlandığı şekilde sebepleri yaratıp gerçekleşmesini sağlar.  Kuranda Hz. Yusuf (a.s) ve diğer Peygamberlerin rüyaları buna birer örnektir. Onlar gördükleri rüyaları nasıl yorumlamışlarsa Rabbimizde Aynıyla yaratmıştır. İşte bu incelikten dolayıdır ki, rüyalar hadislerde de ifade edildiği üzere herkese anlatılmamalı ve yorumlatılmamalıdır. Bu ilme vakıf olanları bulup onlara anlatmak ve yorumlatmak rüyayı gören için önemlidir. Çünkü mana aleminde görülen hiçbir şey görüldüğü gibi değildir.  Rüya vardır çok çirkindir ama iyi bir mesaj içerir. Rüya vardır çok güzel görünür ama bir uyarı taşır. İşte bunları da bu ilme vakıf ve feraset sahibi insanlar ancak ayırt edebilirler.  Kaldı ki, rüyaların çoğunluğu gün içinde yaşadığımız ve etkilendiğimiz durumların uyku esnasında rüya olarak bilinçaltının bir nevi kusması halidir.  Bunların gerçekten bilinçaltımıdır yoksa sadık rüyamıdır veya şeytani rüyalar mıdır? Bu ilmin sahiplerince ancak isabetli bir şekilde ayrımı yapılıp bilinebilir.

Buraya kadar anlattığım hususun daha iyi anlaşılması için bize rüyalarını anlatanlardan bir iki örnek vermek istiyorum.

Bir kardeşimiz bir gün çok sıkıntılı bir şekilde yanımıza gelmişti. Sıkıntılı halini fark edip sormuştum. Hayırdır kardeşim seni tedirgin eden üzen şey nedir diye. Dedi ki hocam ben bir rüya gördüm bu rüya beni çok etkiledi. Kendimin ne kadar iğrenç biri olduğumu anladım bu rüya beni perişan etti.  Bu rüyadan sonra devamlı kendime kızmaya başladım. Dedim ki kardeşim rüyalar görüldüğü gibi değildir farklı manalar, mesajlar içerebilir istersen anlata bilirsin. Hocam dedi kendimden çok utanıyorum nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Dedim anlat bakalım belki bu kadar sıkıntı çektiğine değmeyen güzel bir rüyadır. Peki dedi ve anlattı kardeşimiz. Rüyasında bu kardeşimiz kendi kız kardeşiyle birlikte olduğunu görmüş.  Dedim mübarek olsun Rabbim hayırlara tebdil etsin kardeşim. Bil ki bu rüya sana iğrenç gelebilir ama bunun manası senin kız kardeşinin ciddi bir sıkıntısını gidereceğin anlamına, senden çok büyük fayda göreceğine işarettir. Kardeşimiz tabi çok şaşırdı ve anlattıklarımdan dolayı da rahatladı. Günlerce içini kemiren sıkıntılı halinden kurtuldu.  Nitekim kısa bir süre sonra bu kardeşimizin kız kardeşi maddi bir bunalıma girdiklerinde bu rüyayı gören kardeşimiz, kardeşinin ve onun eşinin girdiği bu maddi darlıkta yardımcı olup sıkıntılarından kurtulmalarına vesile oldu.

Yine bir gün bir kardeşimiz rüyasında cami yakınında olduğunu görmüş, camide insanlar var kuran okuyanları, namaz kılanları var. Buda onları görebilen bir yerde defi hacet giderdiğini görmüş. Tabi görünüş itibariyle rüyadan bu kardeşimizde etkilenmiş.  Bize utanarak anlattı rüyasını. Dedim ki kardeşim mübarek olsun ne mutlu sana. Kardeşimiz böyle dediğimde çok şaşırdı ne den hocam dedi. Kardeşim dedim sen bir düşün bakalım bu rüyayı görmeden birkaç gün önce bir hayır işledin mi?  Biraz düşündükten sonra evet hocam dedi bir caminin büyük bir ihtiyacı varmış benimde elimde imkânım vardı o an, Caminin o ihtiyacını Rabbimin rızası için giderdim. Dedim işte rüyanda sana bu yaptığın hayrın kabul olduğunu ve bu hayra karşılıkta Rabbimizin senin bir büyük günahını bağışladığının müjdesi verilmiş tekrardan mübarek olsun dedim. Kardeşimiz çok duygulanıp ağlamıştı bu müjde karşısında.

Evet, bu verdiğim örneklerde de olduğu gibi rüyalar görüldüğünden çok farklı manalar taşıyabilir. Tabi rüyaları yorumlayacakların önemi olduğu gibi, rüyanın görüldüğü günlerin, vaktin ve hastalık- sağlık hali gibi durumların ve kişinin manevi durumunun da çok önemi vardır. Sadık rüyalar genelde gece sabah namazına yakın vakitte görülür. Bu vakitte ve Efendimizin (s.a.v) sünnetlerinden olan kaylule uykusu zamanında yani öğlen namazına yakın vakitte görülen rüyalar genelde sadıktır.  Sabah namazlarından hemen sonra görülen rüyaların çoğunluğu sadık olmamakla beraber, gördüğünüz şeyin tersine yorumlanır. Mesela bu vakitte yakınlarınızdan birinin ağladığını rüyanızda gördünüz, bu gördüğünüz şahsın güleceği, sevineceği bir duruma işarettir.  Günün diğer vakitlerinde görülen rüyalara itibar etmemek gerekir.  Ateşli hastalık durumlarında görülen rüyalara da itibar etmemek gerekir. Yeri gelmişken bayanlarla alakalı bir durumu da belirteyim. Bayanlar hastalık zamanlarında (adet dönemleri) genelde gördükleri rüyalar, hasta olmadıkları zamanlarında gördükleri rüyalara oranla daha çok doğrudur.  Özellikle ibadet ve taat ehli olan bayanlarda bu durum daha ön plandadır. Bunun bir hikmeti ise, normal zamanlarda amel yapan bu kardeşlerimiz, hasta dönemlerinde amelden mahrum kaldıkları için manen bir nevi destek amaçlı Rabbimiz Müteal onlara doğru rüyalarla bir nevi moral verir.  Bu sebeple bayan kardeşlerimiz bizce hastalık dönemlerinde gördükleri rüyalara daha fazla itibar etsinler.

Rüyaların Görüldüğü Günlere göre genel yorumları

Yukarda da belirttiğim gibi rüyaların yorumlanmasında önemli olan durumlardan birisi de rüyanın görüldüğü güne göre yorumlanmasıdır.  Bunda da eski âlimlerimizin eserlerinde bildirdikleri Arabi takvime göre hareket edilir. Aşağıda vereceğim bilgiler hicri-Arabi takvime göre günlerin taşıdığı yorumlardır. Rüyayı gördüğünüz güne takvimden bakarken o gün ki hicri güne bakıp aşağıda vereceğim karşılığına bakabilirsiniz. O günün taşıdığı manayı öğrenebilirsiniz.

Hicri- Arabi Günlere göre rüyaların yorumları

 1. Gün: Bu gün görülen rüyalar hayırlı haber mutluluk ve sevince işarettir.
 2. Gün: Üç gün sonra meydana gelecek olan sevince işarettir.
 3. Gün: Görülen rüya iyi değildir sadaka vermeye işarettir
 4. Gün: Mal ve Nimete nail olunacağına işaret eder
 5. Gün: Yolculuğa ve mal ve nimetin kazanılacağına işarettir.
 6. Gün: Yolculuğa çıkmaya işarettir
 7. Gün: Kavga ve Mücadeleye işarettir
 8. Gün: Kaybolan şeylerin tekrar bulunmasına işarettir
 9. Gün: Sevinç ve Mutlu olmaya işarettir
 10. Gün: Neşe ve Şenliğe işarettir
 11. Gün: Ne hayra nede Şerre işarettir
 12. Gün: Saadet mal ve nimete işarettir
 13. Gün: Görülen rüya iyi değildir sadaka vermeye işarettir
 14. Gün: Hayırlı bir haber almaya işarettir
 15. Gün: hayırlı haberlerle sevinmeye işarettir
 16. Gün: Dost ve tanıdıklardan birinin Vefatına ve bu sebeple üzülmeye işarettir.
 17. Gün: Dinlenmeye, hesapsız nimet ve mala işarettir.
 18. Gün: Sevinç ve Müjdeye işarettir
 19. Gün: hayır değildir
 20. Gün: Büyük bir adamla dostluğa işarettir
 21. Gün: Şeref ve Vakara ereceğine işarettir
 22. Gün: Sevinmeye işarettir
 23. Gün: Korku, ızdırap, üzüntüye işarettir.
 24. Gün: Ayıplama ve kınamaya işarettir
 25. Gün: Büyük bir sevince nail olunacağına işarettir
 26. Gün: Yüceliğe ermeye işarettir
 27. Gün: Daimi uzun sürecek bir sevince işarettir
 28. Gün: Mutluluk, sevinç ve müjdeye işarettir
 29. Gün: hayır değildir sakınmak ve bol, bol İstiğfar etmek gerektiğine işarettir.
 30. Gün: Uzun süre görmediği Sevdiği bir insanı (Erkek veya bayan) görmeye ve sevineceğine işarettir. La Ye’lamul Ğaybe illallah[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Tirmizi,

[2]Hafız Hulusi Efendi, Mizanu’n- Nüfus

[1] El-Müntehabatu Min Ulumil Havas, s.45

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.