Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
12 yıl önce tarafından yazıldı, 79 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Kadınların Örgülü Saçları Gusle Manimidir?

Kadının Örgülü Saçları :

Ümmü Seleme (r.anhâ), ” Ey Allah’ın Elçisi, Ben saçlarımı örüyorum Hayız ve cünüplük sebebiyle yıkanırken onları çözeyim mi?” di­ye sormuş, Hz. Peygamber (s.a.v.) de “Hayır!” diye cevap vermiştir. (Müs­lim, “Hayz”, 58)

Kadın guslederken kullandığı su saçlarının altına nüfuz ediyor­sa, örgülerini çözmeye ve suyu ona tam nüfuz ettirmeye gerek yok­tur. Hattâ örgülü bulunan saçlarının uçlarını olduğu gibi yıkanma­dık bırakmasına cevaz verilmiştir. Ne var ki guslederken saçları iyi­ce yıkamak guslün adabına daha uygundur. Sahih olan görüş budur. Hidâye, Muhit, Bahrirâik ve Fetâvâ-yi Hindiyye’de de bu husus açık­lanmıştır.

Ama kadının saçları çözük vaziyette ise suyun arasına ulaştırılması vâcibdir. Erkeklerin de suyu saç ve sakal   arasına girdirmesi vâcibdir. Kadınlara özenip saçlarım örgüleyen erkekler, gusleder­ken bu örgüyü çözüp suyu saçlarının arasına girdirmesi vâcibdir. Çünkü örgü kadınlara mahsus bir süstür.

Kulaktaki küpeleri, parmaktaki yüzüğü guslederken oynatmak ve böylece suyun alta nüfuz etmesini sağlamak vâcibdir. Delik bulu­nan kulakta küpe takılı olmadığı takdirde, suyun deliğin ön kısmına girmesini sağlayacak biçimde kulağı yıkamak gerekir. Bu hususta fazla bir külfete gerek yoktur. Bahrirâik, Bedayi’ ve Fetâvâ-yi Hin-diyye’de de ayni husus açıklanmıştır.

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.