Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
10 yıl önce tarafından yazıldı, 1.196 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

 

Günümüzde Havas ilmi adıyla yapılan haramlar

 Bismillahirrahmanirrahim

Bu konu geniş bir konu olduğundan özellikle müstakil üzerine çalışılması gerekli bir konudur. İlerde nasip olursa daha geniş bir çalışma yapmak niyeti ile şuan bu meselede bazı hususlara değinmek istiyorum.

İlmül Havas bilindiği üzere seçilmişlerin belli noktalara gelmiş insanların sahip olduğu bir lütfu ilahiden verilen ilimdir. Yazık ki bu nurlu güzel bir ilim tarih boyunca Bakara 102 ayetin işaretiyle kötüye kullanılmış ve iyi doğru bilgilerin arasına kötü ve şer bilgiler karıştırılmıştır. Günümüzde Havas ilmi adı altında verilen sihir, büyü, celp gibi uygulamalar bu karışıklığın en iyi göstergesidir. Eskiden gerçek Havas alimleri dinin fıkıh, akait vs. ilimlerine de vakıf olduklarından, eserlerde havas adıyla verilen şerri ve haram bilgileri ayırt edebiliyorlardı. Maalesef bu ilim bu gün naehillerin cincilerin, medyumların ellerine düşmüş, sanalda hemen hemen bir çok forumda ucuzlaştırılmış, cincilerin rantları haline getirilmiş, halkımızın saf Müslüman kardeşlerimizin sömürülme vesilesi edilmiş, hayır ve şer bilgilerin karıştırıldığı bu eserlerdeki bilgiler dikkatsizce sanalda her yerde yayınlanmış ve iyice bilgilerin bir birine karışmasına sebep vermiştir. Tarih boyunca Yahudilerin islama yaptıkları düşmanlıkları iyi bir araştıran ve inceleyen herkes böyle bir tablo karşısında bu gelinen sürecin altında da onların sinsi planlarının olduğunu rahatlıkla göreceklerdir.

 Müslümana en iyi yapılacak ve yüksek oranda başarı elde edilecek  şeyin onların inanç değerlerini zedelemek imanlarını hakkın katında zafiyete düşürmek olduğunu biliyor ve Müslümanların değerlerini bozarak zelil olmaları için ellerinden gelen gayretleri ve oyunları sergiliyorlar. İşte bu gün Havas ilmi adı altında piyasada verilen bir çok uygulamaların bu sinsi oyunun birer planı olduğunu aklı başında biraz dinin hükümlerini bilen Müslümanlarca görülecektir. İşte bu kısa sebeplerden dolayıdır ki bu fakir hakir haydar kardeşiniz sanal alemde doğruları tekrar ihya edebilme adına Müslüman kardeşlerinin sömürülmemesi adına ve bu kirli tuzaklara düşmemeleri adına karınca kararınca hizmet etmeye çalışıyor. Bu ilmin doğrularını dine uygun olanlarını olmayanlarından ayırt ediyor ve sizlere sunmaya çalışıyor ki dalalete düşmeyesiniz.

 

Bu gün havas ilmi adı altında halkımıza bir çok küfür ve dinin haram kıldığı şeyler inanın sistemli bir şekilde şeytanlar ve uşaklarınca yaygınlaştırılıyor ve öğretiliyor. Ve halkımızın çoğunluğu kuranın hükümlerini iyi bilmediklerinden dolayı da bu şerr bilgilerin ister istemez kucağına düşüyor itikatlarını riske atıyorlar.

Durum o kadar vahim hale gelmiş bulunuyor ki sanalda veya gerçekte dinin kesin haram kabul etmiş olduğu uygulamaları halkımızın çoğunluğu yapar olmuş. Bunlardan en önemlisi fal bakmaktır. Yazık ki bu gün normal mahallede komşu oturmalarından tutun kafelere varana kadar bu melun eylem yaygınlaşmış, inanan inanmayan, Müslüman olan, Müslüman olmayan herkes bunu yapmaya başlamıştır. Müslüman olmayanlara elbet diyeceğimiz yoktur. Biz Müslüman kardeşlerimizi Emri bil maruf noktasında uyarma adına bunları yazıyoruz.

Bu gün sıradan bir kafeye gidildiğinde veya sanalda çok rahat bir şekilde fala bakan veya baktıranlara rastlamak, bulmak çok kolay.

İşin benim açımdan en üzücü olan tarafı fala bakan falcıların çoğunluğunun tesettürlü, örtülü veya açık olmakla beraber namazlarını kılanlar, bir şekilde Müslümanlıklarını icra etmeye çalışan insanlar olduğunu göreceksiniz. İşte bu toplumumuzun dinin helalleri ve haramları hususunda ne kadar dalalete düştüklerini, şeytanlara ve nefsi oyunlara aldandıklarının en bariz alametidir.

İşin tuhafı Sanalda medyumların forumlarına bakın tanıtım bölümlerinde hepsi bu Havas ilminin üstadıymış yazılarını ve dini ilimleri okudukları fıkıh akait vs. yazılarını göreceksiniz. Bu nasıl bir dalalet ve sapıklıktır ki, hem din hükümlerini okuduğunu söyleyeceksin hem de Kuran ve sünnette şiddetle yasaklanmış kınanmış falcılığı, cinciliği vs. icra edeceksin.

Bu nasıl bir dalalettir ki, imandan duadan bahsedeceksin ama sihrin büyünün nasıl yapıldığını yazacaksın halkı buna teşvik edeceksin insanlarımı sömüreceksin ve bunu yaparken de Allahın c.c adını kullanacaksın.

Günümüzün acınacak daha doğrusu ağlanacak bir gerçeğidir bu durum. Bile bile helali haram haramı helal kılanın görenin küfre düşeceğini bunları alaya, hafife almayla bile dinden çıkılacağını bu okuduğunuzu söylediğiniz akait eserleri yazmamış mı? Siz yoksa şeytanın akait eserini mi okuyorsunuz. Muhtemelde öyle….

Dinde olmayan bir insanın kıldığı namazının, okuduğu duanın hakkın katında ne değeri var sizin okuduğunuzu iddia ettiğiniz eserleriniz demiyormu ki böyle bir durumda olanın tövbe etmedikçe dine girmedikçe yapacağı ibadeti fasittir merdudtur diye?

 

Evet yazık ki  Ehli sünnet inanç hükümleri iyi bilinmedi mi kişilerin bu hallere düşmeleri dalalete saplanmaları çok normaldir. Bu yüzden Gerçek Hoca efendiler ve bizler yıllardır elimizden geldiğince uyarılar yapıyoruz. Ne olur dininizi öğrenin bu oyunlara şeytanların tuzaklarına düşmeyin. Bu tuzaklara düşmemeniz için Kuranın ve sünnetin hükümlerini iyi bilmeniz gereklidir. Ve bilin ki bu gün şeytan bu ilmin altında inananların imanlarını daha çabuk bozuyor bundan korunmanız ancak kuranın ve sünnetin dediği şekilde iman etmekten ve hükümlerini iyi bilmekten geçiyor.

Evet şahıs karı- kocanın ayrılmaları için terkipler sihir ve büyüler yazıyor yayınlıyor ve adına Havas ilmi diyor. Kuran menettiği halde

Şahıslar Cinlerin oyuncağı olmuş itikatlarını tamamen onlara bağlamış onların dediklerine katıksız inanmış adına Havas ilmi demiş. Kuran menettiği halde

Şahıslar Halumiye meleklerinde olduğu gibi şeytanların çağrı dualarını melekleri çağrı diye yazmış yüzyıllarca gelen ahmaklar silsilesi sözde havascılar bunun adına Havas ilmi demiş. Kuran menettiği halde

Şahıslar Eserlerinde bir çok kasem dualarını cinlerin veya şeytanların veya meleklerin üzerine yemin ederek yazmışlar ve yıllardır okunmuş yazılmış adına Havas ilmi demişler.kuran menettiği halde

Özgür iradeye müdahale ederek bir kızın veya adamın kendisine gelmesi için sihir ve büyü yaptırmış veya yapmış adına Havas ilmi demiş. Kuran menettiği halde

Birine kızmış hayatı kararsın diye koşmuş bir cinciye eşinden olsun işinden olsun aşından olsun ohhhh olsun  diye büyü yaptırmış ve cincide yapmış adına Havas ilmi demiş. Kuran menettiği halde

Yapıldığında hangi sufli varlıkları şeytanları tetikleyeceğini devreye sokacağını bilmediği veya bildiği ama kasıtlı yaptığı tılsımları vefkleri yapmış ve yaptırmış adına Havas ilmi demiş. Kuran menettiği halde

Sihir ve büyü yazılı kitaplar piyasaya sürülmüş dinin satışını dahi caiz görmediği halde bu eserler havas adını almış. Vs. vs. vs.

Evet örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Bu gün bizler elimizden geldiğince havas adıyla sunulan uygulamaları müstakil halde ele alıyor ve dinen haram olanı ve olmayanını eğrisini doğrusunu ayırmaya çalışıyoruz.  Hal böyle olunca da her konuya herkes ulaşmış olamıyor. Bu sebeple ney harama girer ney helala girer herkes öğrenememiş oluyor. Bu durum da hangi uygulama doğru hangisi yanlışı ayırt edebilmeniz için kısaca bazı tavsiyelerde bulunmak isterim.

Birincisi kesinlikle dinen haram olduğu bilinen uygulamalardan fal, tarot, sihir vs. uzak durun bu imanınız için önemlidir.

 İkincisi her ne kadar sıkıntılara maruz kalırsanız kalın bilenlerden dinin hükümlerini ve bu ilmi bilen şahıslardan fikirler edinin. Hemen araştırmadan sıkıntınıza uygun sanalda verilmiş her uygulamayı kafanıza göre yapmaya çalışmayın. Hele hele bir cinciye medyuma vs. gitmeyin sömürüleceğinizi bile bile bu hatalara düşmeyin ve onların sizlere bakım yapmalarına asla izin vermeyin. Unutmayın bunların çoğusu sufli şeytani varlıklarla çalıştıkları için hiçbir şeyi yokken bile bakım yaptıranlara sonradan bir çok sıkıntılar hasıl olması kaçınılmazdır. Cinci şahıs velevki bilerek yapmasa bile çalıştığı varlıklar sizi artık takibe almışlar demektir. Terside mümkün bizler bu güne kadar nelere şahit olduk gidilen cincinin giden şahsın güzelliğine vurulması ve peşini bırakmaması iyileşmeyi umarak gittiği şahıslardan sıkıntılar yaşaması vs. bunlar bilinen ve aleni şeyler bu durumlara düşmemeniz için dikkat edin.

Üçüncüsü kafanıza göre zikir kasdıyla esmalardan zikirler edinmeyin mutlaka durumunuzu bilen bu ilme vakıf insanlardan zikirler edinin. Veya muteber kaynaklardan öğrenin

 

 Dördüncüsü Sünnette varit olan bildirilen ve kuranda bildirilen her türlü duayı Tesbihi zikri yapabilirsiniz bunlarda hiçbir sakınca yoktur yeterki Rasulullah sallallahu aleyhi ve selemden veya sahabilerden rivayet edilmiş sahih bilgiler olsun.

Beşincisi her hangi bir isteğinize uygun bir duayı araştırıp bulduğunuzda mutlaka manasına bakın yazılı değilse ve manayı bilmiyorsanız asla okumayın forumlarda o konu altında yazılan okudum iyi geldi vs. sözlere itibar etmeyin. Eğer manası belliyse mutlaka dinin hükümlerine ters düşen ifadelerin olup olmadığına bakın. Mesela Senin üzerine yemin olsunki Eba Nuh (cin Padişahıdır) şu işimi yap vs. sakın okumayın.

Veya sihirlerin bozulmasında büyülerin iptallerinde verilen uygulamalarda dinin hükmüne aykırı olanları varsa sakın yapmayın. Mesela papaz büyüsünün iptali için işte şu şu ayetleri tersden hoca okuyacak üzerine bu okuma esnasında cinsi ilişkiye gireceksiniz vs. gibi saçma sapan küfre düşürecek şeyler sakın aldanmayın.

Altıncısı diyelim sıkıntılarınız var gittiniz bir cinciye medyuma vs. size dediki cinler size musallat olmuşlar. Kurtulman için bir kara tavuk veya horoz kesmen kurban etmen isteniyor onun kanıylada sana bir şeyler yazılacak vs. sakın bunları uygulamaya kalmayın. Bilinki böyle bir istekte bulunan kesinlikle şeytani guruplardır sizi günaha sokabilmek küfre düşürebilmek için hem cinci hocayı hemde sizi kandırıyorlar. Allahın adının haricinde hiçbir şey için kurban yoktur kaldıki kurban edilecek hayvanlarda bellidir. Üstelik yazılacak olan ayetler dualar dinen necaset ve haram olan kanla yazılacaktır. Dikkat edin aldanmayın.

Yedincisi sanalda güvenilir olmayan yerlerdeki bilgilere itibar etmeyin oralardaki bakımlara kanmayın heleki sizlerden bakımlarda kişisel bilgileriniz isteniyorsa asla vermeyin.

Sekizincisi mutlaka sıkıntılarınızda ilk olarak kuran ve sünnette bildirilmiş uygulamaları öğrenin ve onları yapmakla meşgul olun. Bulma imkanınız yoksa güvenilir takva ehli insanlara sorun öğrenin.

Dokuzuncusu mendel, astral tarot biyo enirji ile çhakra açma çalışmalarına bu tarz doğu mistizminden günümüze gelmiş özünde dine aykırı olan ve arka planda şeytanların olduğu günümüzde süslü gösterilen bilgilerine kanmayın ve yapmaya kalkmayın. Hele hele belli bir ilmi birikimi ve maneviyatı olmayanlar uzak dursunlar. Bunların eğitimleri içerisinde sizlere telkin edilen bir çok bilgi dinin akait hükümlerine aykırıdır.

Onuncusu normal hayatınız da gittiğiniz yerlerde, işinizde evinizde komşu oturmalarında vs. yiyip içeceğiniz her şeyi eğer sizler hazırlıyorsanız mutlaka abdestli olarak ve fatiha ayetelkürsi ihlas felak ve nas okuyarak hazırlayın. Siz değil de başkaları hazırlamışsa mutlaka abdestli ve Fatiha ayetelkürsi ihlas felak nas okuyarak yiyin ve için sadece besmelenin yeterli olacağına aldanmayın. Dinen haram olan ve şüpheli olan her türlü yiyecek ve içeceklerden uzak durun.

Onbirincisi günlük hayatta evinizde veya etrafınızda muska vefk vs. yazılar bulduğunuzda hemen paniklemeyin.  Ayetelkürsi okuyarak muskayı yazıyı açın eğer açma esnasında sizde esneme gibi haller olursa bilinki muska ve yapılan yazı işleme girmiş bir muskadır bir miktar sirkeye ayetelkürsi okuyarak koyun ve temiz bir yere ayetelkürsi okuyarak gömün sirkeyide oraya üstüne dökün. Eğer normal düz Arapça yazılarsa karışık yazılar değilse veya vefk tılsım gibi şekilli değilse bu muskayı bir miktar suyada okuyarak koyup bir miktar beklettikten sonra gömersiniz. Veya akar suya bırakabilirsiniz Eğer okunmuş sıvı türü şeylerse mümkünse akarsulara dökmeye çalışın okuyarak. Eğer açarken esneme türü haller olmazsa muhtemel etkisi olmayan bir muskadır yine de yukardaki şeyleri tedbir amaçlı yapın.

On ikincisi evlerinizde yağ benzeri bilmediğiniz nesnelerle karşılaştığınızda kapılarda odalarda vs. sirkeli su ile ayetelkürsi 21 adet tekvir suresi 1 adet felak nas okuyarak o bölgeleri silin ve suyu temiz bir yere dökün lavaboya vs. dökmeyin.

On üçüncüsü günümüzde çok yaygın hale gelen üzerleri Esma-i ilahilerle yazılı yüzükler kolyeler vs. bunların eğer muhafazası yoksa bunları çıkartmadan tuvalete ve banyoya girmeyin. Ve mümkünse abdestsiz taşımayın. Cünüplük durumlarında mutlaka çıkartın.

On dördüncü her gün ister sıkıntılarınız olsun ister olmasın mutlaka evinizden çıkarken ve akşam döndüğünüzde evinize girdiğinizde ve yatacağınız zamanlar Efendimiz s.a.v den bildirilen duaları okumaya gayret edin.

On beşinci çamaşırlarınızı topladığınızda kontrol edin eğer asarken sağlam olduğu halde toplarken bazı yerleri kesilmiş elbiseler görürseniz o elbiseyi gömün. Veya size sihir büyü yapıldığını öğrendiğinizde veya yapılma endişesi içerisinde olduğunuzda sabah ve akşam ayetel kürsi 11 adet felak nas 3 adet okumaya çalışın eğer namaz kılıyorsanız namazlarınızın akabinde bu sureleri okumaya devam edin hatta mümkünse sihir büyüye karşı ayetleri okuyun   Ve akşamları özellikle yatarken hıfz ayetlerini okumayı ihmal etmeyin.

Evet örnekleri çoğaltmak mümkündür ama bu kadarla kifayet ediyoruz.

Son olarak buraya kadar yazdıklarımıza riayet ederseniz ve kuranın ilimlerini öğrenirseniz Rabbimin izniyle kurana aykırı dine aykırı hareket etmemiş olursunuz ve şerlerden korunmuş olursunuz. Rabbim teala şeytanlardan ve şeytanlaşmış olanların şerlerinden sizleri ve bizi muhafaza eylesin.Allahu alem bissavab 

 

   

  

 

   

 

   

                                

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.