Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
12 yıl önce tarafından yazıldı, 244 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Dinen Kumar, Milli Piyango, Toto, Loto Oyunlarının Hükmü

 

Kötü alışkanlıklardan biri de kumardır. Kumar, oyunların zamanla aslî amacından çıkarılması ve işin içine şansın, bazen kurnazlıkla hilenin de katılarak emeksiz ve haksız kazanç elde etmenin bir yolu haline getirilmesidir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Al­lah’ı  anmaktan  ve  namazdan  alıkoymak istiyor. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (Maide, 90,91)

 

Bu âyet, kumarı içki İle birlikte zikretmiş, onların zararlı olduğunu açıklamış, İnsanlar arasına kin ve düşmanlık sokacağına, Allah’a karşı kulluk görevlerini yerine getirmeye engel olacağına dikkat çekmiştir. Gerçekten de içki ve kumar ikiz kardeş gibidirler ve çoğunlukla da bir arada bulunurlar. Şimdiye kadar nice ocağın sönmesinin, nice canların yanmasının, kavgaların, öldürmelerin, intiharların sebebi bunlar olmuş­tur. Filimler, içki ve kumar yüzünden kendisini, ailesini, çocuklarını, haysiyet ve namusunu satanların ibret verici öyküleriyle doludur.

Kumarın bir kazanç kapısı olarak görülmesi hem kişinin kendisi hem de ülke ekonomisi bakımından son derece zararlıdır. Kendisini kumara angaje eden kişi üreticiliğini yitirmektedir, Yüce Allah, “İnsan için ancak emeğinin karşılığı vardır” buyurur. Yani bir emek ortaya koyan insan, onun iktisadî karşılığını almayı elbette hak eder. Emekle yaratılan değerin paylaşılması esas kabul edilir ve herke­sin buna katkıda bulunması istenir.

Emeğinin karşılığını alamayan yahut emeğini ortaya koyabilmenin imkân ve araçlarını bulamayan kimselerin, şans oyunları ve kumar gibi yollarla sömürülmesi çok kolay olmaktadır. Normal yollardan, çalışarak, emeğini ortaya koyarak kazanamayacağına, zengin olamayacağına ina­nan bir kimsenin tek umut yolu olarak şans oyunlarını ve kumarı görmesi kaçınılmaz olur. Bu durum, o ülkedeki iktisadî dengelerin bo­zuk olduğunun, gelir ve servet dağılımı adaletsizliklerinin önemli gös­tergelerinden biridir. Ülkemizde çarkı felek gibi şanslı izleyicilerine bü­yük hediyeler dağıtan televizyon programlarının reytinglerinin çok yük­sek, millî piyango, kazı kazan, at yarışları gibi oyunların olabildiğince yaygın olması bu anlamda hayra alâmet gözükmemektedir.

Bu  konuda  millî piyango ve benzeri  şekilde yapılan  çekilişlerin  de kumar   türünden   olduğu  ve haram olduğu  anlaşılmaktadır. Millî   piyangoda   da   insanlar müşterek bahis oynamakta ve şans kime çıkarsa o kazanmaktadır. Böy­lece birileri  hak edilmemiş, haksız bir kazanç elde etmektedir. Bilindiği gibi bâtıl yollarla mal edinme haramdır ayette: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir. Buyrulur  (en-Nisâ 4/29).

Buna  bizzat yetkili kuruluşun aracılık etmesi ve elde edilen  hâsılattan önemli  bir kısmının hayır  hizmetlerinde   harcanması   yapılan şeyin haram olma sonucunu   değiştirmemektedir.   Meşru   bir amaca  ulaştıracak sebeplerin de meşru olması gerekir.  Günümüzde Loto, Toto, İddia, Piyango vs. oynayanların çoğunluğuna Şeytan bu iğvayı vermektedir “oyna sana çıkarsa hayır yaparsın veya bana çıkarsa okul yaptıra cam çeşme yaptıra cam fakirleri gözete cem vs. vesveseler bu sözde hayırlar haram olduğu kati olan bir şeyi helal kılmaz meşrulaştırmaz.    Kuran’ın yasak­lamış  olduğu Yukarda geçen ayette ezlâm yani  fal  okları  ile oynanan  ku­mar da  bir tür çekiliş  idi ve sonunda  bu  iş  için  kesilen  deve fakirler arasında   dağıtılırdı Cahiliye döneminde.   Hayra   hizmet   kumara   âlet   ediliyordu.   Burada   da durum   benzer şekildedir.  İnsanların  çaresizlikleri  bu  tür çekilişlerle sö­mürülmekte  ve  her çekiliş yeni  bir umut  haline getirilmektedir.  Kaza­nan birkaç kişiye rağmen  birazcık daha yoksullaşan yüz binler, milyon­lar son umutlarını da yıkılan hayalleriyle birlikte yitirmektedirler.

Ülkemizde bu tür şans oyunlarının giderek artması tam bir sosyal boş vermişlik görüntüsü verebilir ve sanki işin şansa havale edildiği anlamına gelebilir. Netice olarak bu gün mevcut şans oyunlarının hepsi kumar hükmünde olduğundan haramdır.

 

 

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.