Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
12 yıl önce tarafından yazıldı, 212 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Yatsı Namazının İlk Sünneti nasıl kılınır

Yatsının ilk  sünnetinin her iki rekatı, müstakil (iki rekatlı) namaz hükmündedir bu sünnet öğlenin sünneti gibi müekked sünnet(Rasulullahın hiç terk etmediği) değil gayri müekked sünnettir.(Rasulullahın s.a.v. arada bir terk ettiği kılmadığı)bir namazdır. Onun için öğlenin sünnetinden farklı yerleri vardır. İkindinin  sünnetide hüküm ve nitelik olarak aynı Yatsının sünneti gibidir ve aynı kılınır. Yatsının sünneti şu şekildedir

Yatsı  namazının  dört rekat ilk  sünnetinin kılınışı şöyledir. Niyet ettim Allahım senin rızan için Bugünkü Yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya diye yapılır. Hemen eller yukarıya kaldırılıp (erkekler kulak hizasına avuç içleri kıbleye gelecek şekilde bayanlarda çene hizasına kaldırır) “Allahu Ekber” diye tekbir alınır. Ondan sonra eller (erkekler göbek hizasına sağ el sol elin bileğinden kavrayacak şekilde bağlar  bayanlar göğüs üstüne sağ eli sol elin üstüne düz gelecek  şekilde bileği kavramadan)  bağlanır ve “Sübhanekel-lahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük” okunur. Arkasından “Eûzübillahimineşşeytani’r-racim Bismillahirrahmanirrahim” diyerek eûzü besmele çekilip Fatiha suresi okunur sonra “Amîn” denir ve (besmele çekmeden çünkü başta çektik ve kıraat devam ediyor Hanefilere göre-Şafide çekile bilir) bir mikdar daha Kur’an okunur kurandan kolayına hangi sure geliyorsa onu okur.   Arkasından “Allahu Ekber” deyip rükûa varılır (rukuda erkeklerin sırtları dümdüz olacak şekilde bayanlar ise hafif dizlerini bükerek tam eğilmezler kamburlu dururlar). Bu halde en az üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Azîm” denir. Sonra “Semiallahülimen hamideh” denilerek ayağa kalkılır. Ayakta “Allahümme rabbena ve lekelhamd” denilir. Ondan sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye varılır. (secde de ayaklar dik gelecek şekilde dizler eller ve anıl ile beraber burun yere değer erkekler kolları açık ve yere değdirmeden havada ellerin parmakları bitişik bir halde secde eder bayanlar kollarını açmadan secde ederler) Secde halinde de üç defa “Sübhane Rabbiyel’alâ” denir. Sonra “Allahu Ekber” denilerek kalkılır ve dizler üzerine oturulur (erkekler sağ ayakları dik gelecek sol ayak üzerine oturacak bayanlar ise teverrük dediğimiz sol kalçalarına oturup sol ayağı sağ ayak altından yana doğru gelecek şekilde oturur) ve bir tesbih miktarı durulur Yine “Allahu Ekber” denilerek ikinci secdeye varılır. Bunda da üç defa “Sübhane Rabbiyel’alâ” denilir. Bununla bir rekat bitmiş olur.
Bu ikinci secde arkasından “Allahu Ekber” denilerek ikinci rekata ayağa kalkılır. Tam ayakta iken yalnız besmele çekilir. Fatiha suresi ve bir mikdar daha Kur’an okunur. Birinci rekatta olduğu gibi, rükû ve secde yapılır. İkinci secdeden sonra oturulur ki, buna “Ka’de-i ahire = son oturuş” denir. (Yukarda Yatsı namazının hükmünün farklı olduğu ve bazı farklı yerleri olduğunu söylemiştim işte bu oturuş diğer namazlarda vacipken Yatsının sünnetinde farzdır bu yüzden son oturuş diyoruz) Burada “Ettehiyyatü lillâhî vessalavati veddayyibat esselamü aleyke eyyü henne biyyü ve rahmetullahi ve berakatüh esselamü aleyna ve ala ibadillahis-salihin eş hedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulüh. sonra Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd-Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd okunur (Allahümme salli duaları sadece ikindinin sünneti ve yatsının sünnetinde tahiyyattan sonra okunur) ve Rabbenalar okunmadan “Allahu Ekber” diyerek üçüncü rekata kalkar burada da diğer namazlardan farklı olarak ilk namaz başladığı gibi “Sübhanekel-lahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük” okur Arkasından “Eûzübillahimineşşeytani’r-racim Bismillahirrahmanirrahim” diyerek Fatiha suresi yine kuran kolayına gelen sure veya ayet okuduktan sonra diğer rekatlarda olduğu gibi rukua ve secdeye varır secdeden “Allahu Ekber” diyerek 4 ncü rekata kalkar besmele fatiha ve bir ayet okuduktan sonra tekrar rukua ve secdeye gider secdeden sonra yine son oturuş gerçekleştirilir burada “Ettehiyyatü lillâhî vessalavati veddayyibat esselamü aleyke eyyü henne biyyü ve rahmetullahi ve berakatüh esselamü aleyna ve ala ibadillahis-salihin eş hedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulüh. sonra Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd-Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd ve peşinden Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr-Rabbenağfirli veli vali deyye velil mü’minine yevme yegumul hisab okunur Sonra “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek sağ tarafa ve yine “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek sol tarafa kafamızı çevirip selam verilir. Böylece 4 rekatlı Yatsının ilk sünneti kılınmış olur selamdan sonra “Allahümme entesselâm ve minkesselâm tebârakte yâ zel-celâli vel-ikrâm” denir. Ve vakit kaybetmeden farza geçilir.

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.