Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
5 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 632 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Hayatın ve insanlığın bir gerçeği olan hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileri üzerine öteden beri birçok hekim, filozof ve ilim adamı çalışmalar yapmışlar tıp ilmine pek çok katkılar sağlamışlardır. Zamanımızda birçok sahada olduğu gibi tıp ilmi alanında da eski devirlere nazaran çok ilerleme kaydedilmiştir. Her geçen gün yeni gelişmelere de sahne olmaktadır. Tıbbî inkişaflar, sadece daha etkili yeni ilaçlar bulmaya, teşhis ve tedavide kullanılan yeni cihazlar keşfetmekle kalmıyor, maalesef hastalıkları tedavi etmesi gerekirken ne yazık ki daha çok hastalıkların yayılmasına ve yeni yeni hastalıkların çıkmasına da bir taraftan vesile oluyor. Bu durumun elbette birçok sebebi olabileceği gibi (çevre kirliliği, sentetik ilaçlar, gdo ve gmo lu ürünler, suni besinler vs.) bize göre sebeplerden önemli olan biride, modern tıbbın binlerce yıllık tecrübe edilmiş ve insanı doğa ile bütün görmüş, hastalıkları teşhis ve tedavide Anasır-ı Erbaa prensibine göre değerlendirmiş ve buna uygun geliştirdikleri kadim tıptan yüz çevirmiş olmalarıdır.

 Yakın geçmişte safsata, hurâfe, kocakarı işi diye karaladığı, günümüzde ise modern tıbbın alternatif tıp diye tanımlamış olduğu bu kadim tıp ve öğretileri tekrar inkişaf etmiş ve canlanmıştır. İnsanlığın hayrı için Bize göre modern tıbbın teknolojisi ile kadim tıp ve öğretilerin birleşmesi gereklidir. Şuan için bu mümkün olmamakla beraber ileride birleşeceğine kaniiyiz. İnanıyoruz ki bu birleşme gerçekleştiğinde yeryüzünde tedavisi mümkün olmayan hastalıklar azalacak belki kalmayacaktır. Efendimiz (s.a.v) de bu meyanda “Allah şifasını indirmediği hiçbir hastalığı indirmedi” buyurarak bize ilham kaynağı olmaktadır. 

İslam âleminin geçmişte asırlarca müracaat kaynağı yaptığı ve milyonlarca insanın prensipleriyle şifaya kavuşturulduğu, kadim tıbbın ve öğretilerine uygun düşen Tıbb-ı Nebevînin de derin incelemelere konu edilmesi, diğer tıbbî metotlar seviyesinde geliştirilip siste matize edilmesi Müslümanlara ciddî bir vazife olmaktadır. Bu manada Müslüman tabiplere daha çok iş düşmektedir.  

İnsanı maddi ve manevi yapısıyla mükemmel yaratan Hak Teala elbette insanlığın kurtuluşu olarak göndermiş olduğu kitabında ve bu kitabın ayaklı müfessiri olan peygamberimizle s.a.v uhrevi bir çok mesajları ve faydaları bizlere ulaştırdığı gibi, maddi emraz ve hastalıklarımızda da şifa vesilesi olacak nice bilgileri göndermiş ihsan etmiştir. Gün geçmiyor ki gerek kuranın muamelata yönelik emirlerinde ve nehiylerinde, gerek Efendimizin s.a.v sünnetlerinde, sadece ruhsal yapımıza değil, bedensel yapımıza da nice faydaları olan emir ve yasakların hikmetleri, ilim adamlarınca bulunmakta ve kuranın insanlığın her türlü kurtuluş reçetesi olduğuna inancımız daha da artmaktadır. Müslüman bilim ve ilim adamlarının kuran merkezli bu tarz çalışmalara ağırlık verip abuhayat olan ayetlerini buna hasret kalmış hastalıklı sinelere ulaştırmaları dini bir vecibe olmakla beraber insanlık için bir gerekliliktir.

Nefsini bilen Rabbini bilir hadisinin taşıdığı inceliklerden ve insanın sıradan bir varlık olmadığını daha iyi idrak etmek için, onun ulvi, ruhi yükselişine zemin oluşturacak anatomisini bilmesi, bu bedensel yapısında nice dengeler ve mükemmel bir sistemin olduğunu bilmesi, iman kemalatı ve akli olgunluğu için gerekli bir durumdur. 

İşte bizde yüzlerce yıldır İslam tabiplerince aktarılan İslam tıbbında ve Tıbbı Nebevide kullanılan usul ve kaideleri, toparlayarak ve kendi şahsi tecrübelerimizi de katarak bu ilme bir katkımız olsun diye bu kitabı hazırlıyoruz.

Bu kitabı okuduğunuzda inşallah bilgilerinize nice daha bilgiler katacak yüceler yücesi hak tealanın varlıklarda, nefislerimizde nice hikmetleri sakladığını görecek ve tefekkür bereketiyle iman nurunuzun daha da arttığını hissedeceksiniz.  

                                                                                                              Haydarı Kerrar

ANKARA

  1. CİLT İÇİNDEKİLER

Önsöz………………………………………………………………………………………………… i

Giriş…………………………………………………………………………………………………. 1

Vücudumuzda Bulunan Mükemmel Sistem…………………………………………… 8

Hücre Bölünmesi……………………………………………………………………………….. 9

Kromozomlardaki Hikmet…………………………………………………………………. 13

Bebeğin Dış Dünyanın Seslerini Duyması ve Beyin Gelişimi…………………. 14

Kromozomlar ve Kurandaki Tevafuklar………………………………………………. 16

Tefekkür Penceresinden Yansıyanlar………………………………………………….. 17

Anne Rahminde Üç Karanlık Safha ve Nefsin Karanlığı……………………….. 20

Göbekbağı Maddi Bir Bağ Değildir……………………………………………………. 21

Şeytanlar İnsanla Sadece Manen Değil Maddende Savaşırlar………………… 23

Hafaza Melekleri ve Vücudun Savunma Sistemi………………………………….. 26

Rahim ve Rezzak Tecellisinin Örneği Anne Sütü………………………………….. 28

Geneleksel Tıbta, Unsurlar ve Mizaçlar……………………………………………….. 31

Anasırı Erbaa…………………………………………………………………………………… 31

Ahlatı Erbaa…………………………………………………………………………………….. 37

Geleneksel Tıpta Hıltlar Teorisi………………………………………………………….. 40

Kuranda İnsanın Yaratılışı ve Unsurlarla İlişkisi…………………………………… 41

Hz. Havvanın Yaratılışı ve Genetik Bilim……………………………………………. 53

Genetik Bilim ve Deccal Tehlikesi……………………………………………………… 54

Felak Suresinde Saklanmış Bir Sır ve Genetik Bilim…………………………….. 57

Mesh Bedenlerin Şeklinin Bozulması………………………………………………….. 62

Aşıların İçeriğindeki Zararlı Maddeler………………………………………………… 72

Devletin İlaçları Kendi Üretmesi Şarttır………………………………………………. 77

Dabbetül Arz Genetiğiyle Oynanmış Hayvan Olabilirmi?……………………… 78

Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Hastalıkları Teşhis ve Tedavi……………….. 84

Tıbbı Nebevi Nedir?…………………………………………………………………………. 84

Geleneksel Tıbta Hılt ve Mizaç Tanımı……………………………………………….. 86

Vücudumuzda Hıltlar Nasıl Oluşur?…………………………………………………… 88

Hıltların ve Tabiatların Organ ve Hastalıkları……………………………………….. 90

Hıltların Niteliğini Tespit…………………………………………………………………… 91

Hastalıkların Sebepleri ve Belirtileri……………………………………………………. 92

Kimyasal Maddeler ve Zararları…………………………………………………………. 92

Gıdalardaki Katkı Maddeleri…………………………………………………………….. 98

Hastalıklarda Soğuk, Sıcak, Kuru ve Yaşlık Sebepleri…………………………… 99

Kandaki 4 Unsurun Hastalıkla ilişkisi……………………………………………….. 100

İmtila (Doluluk)……………………………………………………………………………… 102

Nüzç (Pişmek)……………………………………………………………………………….. 102

Buhranlar………………………………………………………………………………………. 104

Başka Hastalıklar Sebebiyle İyleşen Hastalıklar………………………………….. 106

Hastalıkta İyi Belirtiler……………………………………………………………………. 107

Tehlikeli Hastalıkların Belirtileri……………………………………………………….. 108

Hastalıkta Ölüm Belirtileri……………………………………………………………….. 109

Hastanın Hastalığı ve Mizacını Tanıma……………………………………………… 111

Dokunmak…………………………………………………………………………………….. 111

Nabız……………………………………………………………………………………………. 111

İdrar Tanısı……………………………………………………………………………………. 112

Karure…………………………………………………………………………………………… 112

Rusub……………………………………………………………………………………………. 113

Bazı Organlardan Hastalık Teşhisi……………………………………………………. 114

Parmaklardan Hastalık Teşhisi………………………………………………………….. 114

Ayaklardan Hastalık Teşhisi…………………………………………………………….. 116

Dilden Hastalık Teşhisi……………………………………………………………………. 117

Yüzden Hastalık Teşhisi………………………………………………………………….. 118

Safravi Mizaçların Hastalıkları ve Tanımı…………………………………………… 120

Ateş-Safravilerin Genel Özellikleri……………………………………………………. 124

Safravi Mizaçların Psikolojik Huyları………………………………………………… 125

Sevdavi Mizaçların Hastalıkları veTanımı………………………………………….. 125

Toprak-Sevdavilerin Genel Özellikleri………………………………………………. 126

Sevdavi Mizaçların Psikolojik Huyları………………………………………………. 129

Demevi Mizaçların Hastalıkları ve Tanımı………………………………………….. 130

Hava-Demevilerin Genel Özellikleri………………………………………………….. 132

Demevi Mizaçların Psikolojik Huyları……………………………………………….. 133

Balgamilerin Tanımı ve Hastalıkları…………………………………………………… 134

Balgamilerin Genel Özellikleri………………………………………………………….. 136

Balgamilerin Psikolojik Huyları………………………………………………………… 138

Mutedil Mizacın Tanımı………………………………………………………………….. 139

Evliliklerde Mizaçların Etkisi…………………………………………………………… 140

Çocukların Olmasında Mizaçların Etkileri………………………………………….. 142

Çocukların Mizacı…………………………………………………………………………… 143

Bebeklere Cinler Sıkıntı verebilirmi?…………………………………………………. 143

Çocuk Doğunca Şeytandan Sığınması İçin Yapılan Dua……………………… 144

Hamilelerde Suyun artması………………………………………………………………. 145

Süt Emdiren Annelerde Göğüs Rahatsızlıkları……………………………………. 146

Süt Artırıcı Bitkiler…………………………………………………………………………. 146

Sindirim Sistemi ve Organları…………………………………………………………… 147

Ağız Boşluğu…………………………………………………………………………………. 148

Yemek borusu………………………………………………………………………………… 149

Mide…………………………………………………………………………………………….. 149

Onikiparmakbağırsağı……………………………………………………………………… 150

Pankreas………………………………………………………………………………………… 151

Karaciğer ve Safra Kesesi………………………………………………………………… 152

İncebağırsak…………………………………………………………………………………… 154

Kalınbağırsak…………………………………………………………………………………. 155

Boşaltım Sistemi Böbrekler……………………………………………………………… 156

Solunum Yolları……………………………………………………………………………… 159

Burun……………………………………………………………………………………………. 159

Yutak……………………………………………………………………………………………. 161

Gırtlak…………………………………………………………………………………………… 161

Soluk borusu………………………………………………………………………………….. 162

Bronşlar………………………………………………………………………………………… 163

Akciğerler ve Görevleri…………………………………………………………………… 163

Sinir Sistemi…………………………………………………………………………………… 166

Vücut Ülkesinin Veziri Beyin………………………………………………………….. 166

Omurilik………………………………………………………………………………………… 168

Endokrin Bezler (Salgı bezleri)…………………………………………………………. 170

Hipofiz Bezi………………………………………………………………………………….. 172

Troid Bezi……………………………………………………………………………………… 175

Epifiz Bezi…………………………………………………………………………………….. 175

Kortizon Yokluğunda Görülen Bozukluklar………………………………………. 178

Erkek Hormonları…………………………………………………………………………… 180

Kadın Hormonları…………………………………………………………………………… 181

Östrojen Hormanları ve Etkiler…………………………………………………………. 181

Timus Bezi…………………………………………………………………………………….. 183

Kulak, Burun, Boğaz ve Göz…………………………………………………………… 183

Dalak……………………………………………………………………………………………. 184

Kalp ve Kan…………………………………………………………………………………… 185

Alyuvarlar……………………………………………………………………………………… 187

Hemoglobin…………………………………………………………………………………… 188

Miyoglobin……………………………………………………………………………………. 188

Akyuvarlar…………………………………………………………………………………….. 189

Lenfositler…………………………………………………………………………………….. 190

Plazma………………………………………………………………………………………….. 191

Tronbositler……………………………………………………………………………………. 191

Damarlar ve Dolaşım Sistemi…………………………………………………………… 195

Aort ve Akciğer Atardamarı…………………………………………………………….. 195

Toplar Damarlar……………………………………………………………………………… 198

Tıbbı Nebevi ve GelenekselTıbta Sağlığı Koruyucu Tedbirler  …………….. 202

Efendimizin Sağlığa Verdiği Önem………………………………………………….. 202

Havalar…………………………………………………………………………………………. 203

Mevsimler……………………………………………………………………………………… 205

Meskenler……………………………………………………………………………………… 206

Elbiseler ve Giyim………………………………………………………………………….. 207

Ateş-Sıcak-Kuru Mizaçlara Uygun Renk ve Elbiseler…………………………. 210

Toprak-Kuru-Soğuk Mizaçlara Uygun Renk ve Elbiseler…………………….. 212

Hava-sıcak-nemli Mizaçlara uygun Renk ve Elbiseler………………………….. 215

Su-soğuk-nemli Mizaçlara uygun Renk ve Elbiseler……………………………. 218

Beslenme ve Gıdalar……………………………………………………………………….. 220

Kuranda ve Hadislerde Bildirilen Sebze,Meyve ve Bitkiler…………………. 220

Hurma…………………………………………………………………………………………… 223

Efendimiz Hurmayı Böyle Tüketirdi…………………………………………………. 225

İncir                                                                                                                   …… 227

Zeytin…………………………………………………………………………………………… 229

Yağ                                                                                                              231

Üzüm……………………………………………………………………………………………. 232

Asma…………………………………………………………………………………………….. 234

Nar                                                                                                               235

Kiraz…………………………………………………………………………………………….. 235

Muz                                                                                                                    …… 237

Ayva…………………………………………………………………………………………….. 238

Karpuz-kavun………………………………………………………………………………… 240

Salatalık-Acur………………………………………………………………………………… 241

Kabak…………………………………………………………………………………………… 242

Soğan……………………………………………………………………………………………. 243

Sarımsak……………………………………………………………………………………….. 246

Kafur……………………………………………………………………………………………. 249

Reyhan-Fesleğen……………………………………………………………………………. 251

Zencefil…………………………………………………………………………………………. 252

Çörekotu……………………………………………………………………………………….. 256

Sinameki……………………………………………………………………………………….. 258

Kekik……………………………………………………………………………………………. 260

Kimyon…………………………………………………………………………………………. 262

Susam…………………………………………………………………………………………… 263

Tere                                                                                                              264

Mantar………………………………………………………………………………………….. 265

Turunç…………………………………………………………………………………………… 266

Ağaçkavunu…………………………………………………………………………………… 266

Miskotu-Anber………………………………………………………………………………. 268

Ud Ağacı………………………………………………………………………………………. 270

İzhir                                                                                                                   …… 270

Et                                                                                                                 271

Büyük Baş Hayvan Etleri………………………………………………………………… 272

Kuş Etleri………………………………………………………………………………………. 275

Balık…………………………………………………………………………………………….. 277

Yumurta………………………………………………………………………………………… 279

Süt                                                                                                               280

Peynir……………………………………………………………………………………………. 284

Patlıcan…………………………………………………………………………………………. 285

Üzerlik………………………………………………………………………………………….. 285

Çemen…………………………………………………………………………………………… 287

Ekmek…………………………………………………………………………………………… 290

Sirke……………………………………………………………………………………………… 291

Tutya…………………………………………………………………………………………….. 293

Aleovera……………………………………………………………………………………….. 293

Ketem…………………………………………………………………………………………… 295

Kereviz…………………………………………………………………………………………. 295

Pırasa……………………………………………………………………………………………. 297

Prinç……………………………………………………………………………………………… 298

Mercimek………………………………………………………………………………………. 298

Günlük………………………………………………………………………………………….. 300

Kebas……………………………………………………………………………………………. 302

Mercanköşk…………………………………………………………………………………… 302

Tuz                                                                                                               304

Sidr                                                                                                              306

Hindiba…………………………………………………………………………………………. 306

Seylan Kızılcığı………………………………………………………………………………. 309

Kına……………………………………………………………………………………………… 310

Besinlerin Mizaçları ve Yeme-içmede Dikkat edilecekler…………………….. 311

Efendimizin Tavsiye Ettiği Gıdalar…………………………………………………… 311

Yeme-İçmede Dikkat Edilecek Genel Kaideler………………………………….. 314

Yemek Sonrası Dikkat Edilecekler……………………………………………………. 319

Aynı Gün Yenmemesi Gereken Gıdalar…………………………………………….. 319

Yiyeceklerin Mizaçları…………………………………………………………………….. 320

Mizaçlara Uygun Besinler……………………………………………………………….. 323

Burçlara Göre Tabiatların Tüketeceği Gıdalar…………………………………….. 325

Ateş-Sıcak-Kuru Kişilerin Tüketeceği Gıdalar……………………………………. 325

Toprak-Soğuk-Kuru Kişilerin Tüketeceği Gıdalar……………………………….. 327

Hava-Sıcak-Nemli Kişilerin Tüketeceği Gıdalar…………………………………. 328

Su-Soğuk-Nemli Kişilerin Tüketeceği Gıdalar……………………………………. 330

Kan Grublarına Göre Beslenme………………………………………………………… 331

Gıdaların Mizacını Gösteren Tablo……………………………………………………. 337

Dinen Yemek Yeme Adapları………………………………………………………….. 341

Temizlik, Sular, Hamam ve Kaplıcalar………………………………………………. 344

Beden Temizliği……………………………………………………………………………… 345

İstinca ve İstibranın Tıbbi Faydaları………………………………………………….. 345

Abdest ve Guslun Sağlığa Faydaları…………………………………………………. 348

Cinsel Birleşmeyle Alakalı Bilinmesi Gerekenler………………………………… 353

Diş Temizliği Misvak ve Faydaları……………………………………………………. 357

Yiyecek ve Giyecek Temizliği………………………………………………………….. 358

Çevre Temizliği………………………………………………………………………………. 361

Suların Özellikleri…………………………………………………………………………… 361

Zararlı Suları Zararsıza Cevirmek ve Kullanmak…………………………………. 362

Şifalı Şerbetler ve Şuruplar………………………………………………………………. 363

Şurup Hazırlama Tarifi……………………………………………………………………. 365

Hastalıklara Göre Şerbetler………………………………………………………………. 366

Hamamlar ve Dikkat Edilecekler………………………………………………………. 382

Kaplıcaların Hastalıklara Faydaları……………………………………………………. 384

Hangi Hastalıkta Hangi Kaplıcaya Gidilir………………………………………….. 387

Uyku ve İstirahat……………………………………………………………………………. 394

Uykuya Bağlı Hastalıklar………………………………………………………………… 397

Uykunun Zamanı ve Yatış Şekilleri…………………………………………………… 399

Uykusuzluğa İyi Gelen Bitkiler………………………………………………………… 400

Kuranda Ruh Sağlığı (arzi nefsani)…………………………………………………… 401

Yaşlılarda Beden ve Ruh Sağlığını Koruma……………………………………….. 404

Yaşlılar İçin Önerilen Yemekler……………………………………………………….. 406

Egzersiz-Riyazet-Spor…………………………………………………………………….. 407

Egzersizde Dikkat Edilecekler…………………………………………………………. 409

Yaşlılarda Egzersiz…………………………………………………………………………. 414

Hareket Sonrası Yorgunluklar………………………………………………………….. 414

Vücudu Zararlı Maddelerden Arındırma (İstifrağ)……………………………… 414

Müshil…………………………………………………………………………………………… 416

Kusmak ve Dikkat Edilecek Hususlar……………………………………………….. 418

İdrar……………………………………………………………………………………………… 419

Burun ve Ağız Akıntıları…………………………………………………………………. 420

Yolculuklarda Dikkat Edilecek Hususlar…………………………………………… 421

Hastalıkları Tedavi Çeşit ve Kaideleri……………………………………………….. 424

Hastalık Anlamı ve Mahiyeti……………………………………………………………. 424

Vitamin ve Minarellerle Alakalı Bilinmesi Gerekenler…………………………. 427

Mineraller………………………………………………………………………………………. 428

Vitaminler……………………………………………………………………………………… 433

Vitaminleri Gösteren Tablo……………………………………………………………… 450

Tedavide Perhizin Faydaları…………………………………………………………….. 451

Dengeli Beslenmede Genel Kaideler…………………………………………………. 454

Tedavide İbadetlerin Faydaları………………………………………………………… 457

Orucun Sağlığa Faydaları………………………………………………………………… 458

Açlık Terapisi…………………………………………………………………………………. 462

Namazın Sağlığa Faydaları………………………………………………………………. 462

Dua, Zikir, Kuran Okumak Gibi İbadetlerin Sağlığa Faydaları…………….. 470

Ledün ve Havas İlmi Nedir?……………………………………………………………. 472

Günümüzde Havas İlmi Adıyla Yapılan Haramlar……………………………… 479

Cinci Medyum ve Falcıların Öteki Yüzü ve Onlara Aldananlar……………. 485

Dua ve Faziletleri Nedir?…………………………………………………………………. 490

Duanın Kabul Olunacağı Vakitler…………………………………………………….. 493

Dua Ederken Dikkat Edilecek Edepler……………………………………………… 495

Rukye Nedir? Anlamı……………………………………………………………………… 499

Şifa İçin Okunan Ayetler………………………………………………………………… 507

Şifa İçin Okunan Bazı Dualar………………………………………………………….. 511

Peygamberimizin Cinni Bir Arabiyi İyileştirmesi………………………………… 514

Hangi Sure Ne İçin Okunur ve Faydaları…………………………………………… 518

Anasırı Erbaaya Bakan Harfler…………………………………………………………. 525

Ateş-Toprak-Su-Hava Harfleri ………………………………………………………… 526

2. CİLT İÇİNDEKİLER

 İÇİNDEKİLER

Hastalıklarda İsimlerin Maddi-Manevi Tesiri ve Çözümleri……………………… 1

Esma-i Hüsna ile Hastalıkların Tedavisi………………………………………………. 15

Esma-i İlahileri Okuma Usulleri…………………………………………………………. 16

Esmaların Sırayla Fazilet ve Esrarı……………………………………………………… 20

Esmaların Vücutta Tesir Ettiği Bölgeler………………………………………………. 74

Esmaların Mizaçlara Göre Tablosu……………………………………………………… 78

Esmaların Baktığı Mizaç ve Organlar………………………………………………….. 79

Şifalı Bitkiler (Fitoterapi) Hakkında Genel Bilgiler………………………………. 80

Bitkilerin Toplanması ve Kurutulması…………………………………………………. 82

Bitkilerin Etken Maddeleri………………………………………………………………… 84

Vitaminler, Minareller ve Mikroelementler…………………………………………… 91

Bitkisel Çayların Etkileri…………………………………………………………………… 92

Şifalı Bitkilerin Kullanımı………………………………………………………………….. 94

Bitkilerin İçten Kullanım Şekilleri………………………………………………………. 95

Tentür Hazırlama Yöntemi………………………………………………………………… 97

Şurup Hazırlama Yöntemi…………………………………………………………………. 99

Bitkilerin Doğrudan Kullanımı…………………………………………………………. 100

Droglar………………………………………………………………………………………….. 100

Bitkilerin Hap Olarak Kullanımı……………………………………………………….. 101

Bitkilerin Dekoksiyon Olarak Kullanımı……………………………………………. 101

Bitkilerin Dıştan Kullanım Şekilleri…………………………………………………… 102

Banyolar……………………………………………………………………………………….. 103

Vajinal Yıkamalar…………………………………………………………………………… 103

Merhemler……………………………………………………………………………………… 103

Benmari Yöntemi…………………………………………………………………………… 104

Kompresler……………………………………………………………………………………. 104

Bitki Lapası…………………………………………………………………………………… 105

Bitki Yağı Çıkarma…………………………………………………………………………. 106

Kanaldırmak (Fasd) ve Hacamat………………………………………………………. 106

Kanaldırma (Fasd) Önemi……………………………………………………………….. 109

Kanaldırmanın Sebepleri…………………………………………………………………. 110

Kan Alırken (Fasd) Dikkat Edilecek Hususlar……………………………………. 111

Kan Alınan (Fasd) Damarlar ve Tesirleri……………………………………………. 112

Hacamat Nedir ve Nasıl Yapılır?………………………………………………………. 115

Toksin Nedir ve Vücuttan Nasıl Atılır………………………………………………. 115

Vücutta Hacamat Noktalarını Anlatan Hadisler…………………………………. 117

Hangi Günler Hacamat Yapılacağını Söyleyen Hadisler………………………. 119

Hacamat Ne Zaman Yapılır……………………………………………………………… 120

Hacamat Hangi Durumlarda Yapılmaz……………………………………………… 121

Hacamattan Önce-Sonra Yapılması Gerekenler………………………………….. 122

Hacamatın Fayda Verdiği Hastalıklar……………………………………………….. 123

Mizaçlara ve Burçlara Göre Hacamat Zamanları…………………………………. 125

Bir Haccamda Olması Gereken Vasıflar……………………………………………. 130

Hacamat Yapılan Bölgeler ve Faydaları…………………………………………….. 134

Kupa Terapisi Nedir ve Nasıl Yapılır………………………………………………… 135

Hastalıklara Göre Hacamat Noktaları………………………………………………… 137

Hacamat Noktalarını Gösteren Resimler……………………………………………. 140

Sülükle Tedavi Nedir ……………………………………………………………………… 177

Çakra, Auro, Reiki, Yin-Yang ve Latifeler………………………………………… 180

7 Temel Çakra………………………………………………………………………………… 183

Dünyadaki Enerji (Ley) Hatları………………………………………………………… 185

Kabe’den İstanbul’a Ley Hattı…………………………………………………………. 186

Auro Renkleri ve Anlamaları……………………………………………………………. 188

Hastalıklarda Auro Renkleri ve Tanımları………………………………………….. 189

İndigo ve Kristal Çocuklar………………………………………………………………. 193

İslam Tasavvufunda Letaifler ve Çakralarla İlişkisi…………………………….. 199

Çakra ve Letaifler Aynı Şeymidir?……………………………………………………. 206

Doğal Taşların Medeniyetlerce Kullanımı………………………………………….. 207

Auro Çalışmalarında Kullanılan Taşlar ve Faydaları……………………………. 212

Doğal Taşların Geneleksel Tıbta Kullanım Şekilleri…………………………….. 217

Taşların Mizaçları……………………………………………………………………………. 218

Taşların Tanımı ve Faydaları…………………………………………………………….. 219

Mizaçlara Göre Kullanılacak Taşlar…………………………………………………… 226

Ateş Mizaçlı Kişiler ve Burçların Değerli Taşları………………………………… 226

Toprak Mizaçlı kişiler ve Burçların Değerli Taşları………………………………. 227

Hava Mizaçlı Kişiler ve Burçların Değerli Taşları……………………………….. 227

Su Mizaçlı Kişiler ve Burçların Değerli Taşları……………………………………. 228

El Alma ve Şifa Ocakcılığı Nedir……………………………………………………… 229

Şifa Yetisi Olan Kişilerin Özellikleri…………………………………………………. 229

Maddi ve Manevi Kaynaklı Hastalıklara Maddi-Manevi Çözüm………….. 231

Migren ve Baş Ağrıları İçin Maddi-Manevi Çözümler…………………………. 231

Vertigo İçin Maddi-Manevi Çözümler………………………………………………. 237

Ağız, Burun, Dil Hastalıkları İçin Maddi-Manevi Çözümler ……………….. 237

Kulak Hastalıkları İçin Maddi-Manevi Çözümler……………………………….. 240

Soğuk Algınlığı İçin Çözümler…………………………………………………………. 243

Nezle, Grip, Sinüzüt Hastalıklar İçin Çözümler………………………………….. 244

Guatr ve Tiroid Hastalıkları İçin Çözümler………………………………………… 247

Göz Hastalıkları İçin Çözümler………………………………………………………… 248

Felç, Nüzul ve Tutulmalar İçin Maddi-Manevi Çözümler…………………….. 255

Mide ve Bağırsak Hastalıkları İçin Çözümler……………………………………… 258

Gıda Zehirlenmelerinde Yapılması Gerekenler…………………………………… 260

Mide ve Bağırsak Ulseri İçin Çözümler…………………………………………….. 262

Basur İçin Çözümler……………………………………………………………………….. 268

Böbrek İltihabı, Kum, Taş ve Hastalıkları İçin Çözümler ……………………. 270

İdrar Yolları Hastalıkları İçin Çözümler…………………………………………….. 275

Prostat Kanseri ve Hastalıkları İçin Çözümler…………………………………….. 278

Rahim İltihapları, Egzama, Polip, Kanser ve Hastalıkları İçin Çözümler… 281

Adet Sorunları ve Hastalıkları İçin Çözümler…………………………………….. 282

Hamilelerde Düşük, Doğum ve Hastalıkları İçin Çözümler…………………. .286

Süt kesilmesi ve Annelerde Göğüs Problemleri İçin Çözümler……………… 289

Cinsellik Sorunları………………………………………………………………………….. 290

Ereksiyon Sorunları İçin Çözümler……………………………………………………. 292

Kısırlık, Sperm Azlığı ve Hamile Kalmak için…………………………………….. 295

Mizaçlara Göre Çocuk Olması İçin Uygulamalar………………………………… 297

Cinsel Sorunlara Genel Uygulamalar…………………………………………………. 299

Karaciğer, Safrakesesi ve Hastalıklarına Çözümler……………………………… 300

Sarılık ve Hepatit İçin Çözümler………………………………………………………. 304

Akciğer Hastalıkları İçin Çözümler…………………………………………………… 305

Bronşit, Astım, Koah, İltihap, Hastalıklara Çözümler………………………….. 306

Dalak Hastalıkları İçin Çözümler……………………………………………………… 312

Kalp ve Damar Hastalıkları İçin Çözümler…………………………………………. 314

Kalbe Faydalı ve Güçlendirici Bitkiler………………………………………………. 318

Tansiyon İçin Çözümler…………………………………………………………………… 320

Kolestrol, Kansızlık İçin Çözümler…………………………………………………… 323

Şeker (Diabet) Hastalığı İçin Çözümler……………………………………………… 325

Kemik Erimesi ve Kemik Hast. Çözümler………………………………………….. 331

Cam Kemik Hastalığı İçin Çözümler…………………………………………………. 334

Eklem Ağrıları, Romatizma, Siyatik, Mafsal Hastalıkları İçin Çözümler… 336

Bel ve Boyun Fıtığı ve Hastalıkları İçin Çözümler………………………………. 340

Gut, Fil ve Varis Hastalıklarına çözümler…………………………………………… 343

Menisküs, Kas Zedelenmesi, Kemik Kırıkları İçin………………………………. 347

Obezite ve Zayıflık İçin Çözümler……………………………………………………. 348

Deri ve Cilt Hastalıkları İçin Çözümler……………………………………………… 352

Egzama İçin Çözümler……………………………………………………………………. 352

Sedef İçim Çözümler………………………………………………………………………. 355

Zona (Gece yanığı) İçin Çözümler……………………………………………………. 357

Dolama, Kurdeşen İçin Çözümler…………………………………………………….. 358

Alaca-Vitiligo İçin Çözümler…………………………………………………………… 363

Cilt Hastalıkları İçin Genel Tavsiyeler……………………………………………….. 363

Saç Dökülmeleri ve Kellik İçin…………………………………………………………. 367

İstenmeyen Tüyler İçin Çözümler…………………………………………………….. 368

Sinirsel ve Manevi(Ruhsal) Hastalıklar için………………………………………… 370

Sara (Epilepsi) İçin Maddi-Manevi çözümler……………………………………… 371

Şizofreni Hastalıkları İçin Maddi-Manevi Çözümler…………………………… 372

Panik Atak ve Atak Bozukluklar İçin Çözümler…………………………………. 382

Hiperaktif ve Otizm İçin Çözümler…………………………………………………… 386

Kitapta Verilen Bitkiler ve Özellikleri……………………………………………….. 390

Ağaç kavunu………………………………………………………………………………….. 390

Adaçayı ………………………………………………………………………………………… 391

Adasoğanı……………………………………………………………………………………… 392

Abdestbozanotu…………………………………………………………………………….. 393

Alıç        ………………………………………………………………………………………… 393

Andız    ………………………………………………………………………………………… 394

Ahududu………………………………………………………………………………………. 395

Akdiken                                                                                                             …… 397

Akırkarha………………………………………………………………………………………. 398

Arnika   ………………………………………………………………………………………… 398

Ardıç     ………………………………………………………………………………………… 399

Altınbaşak……………………………………………………………………………………… 401

Aslanpençesi………………………………………………………………………………….. 401

Atkuyruğu…………………………………………………………………………………….. 402

Ayrıkotu……………………………………………………………………………………….. 403

Aynısafa……………………………………………………………………………………….. 404

Banotu   ………………………………………………………………………………………… 405

Besbase ………………………………………………………………………………………… 405

Böğürtlen………………………………………………………………………………………. 405

Biberiye ………………………………………………………………………………………… 406

Binbirdelikotu………………………………………………………………………………… 408

Civanperçemi…………………………………………………………………………………. 409

Centiyane………………………………………………………………………………………. 410

Çakaleriği………………………………………………………………………………………. 411

Çobançantası…………………………………………………………………………………. 411

Çemen (Boy otu)……………………………………………………………………………. 412

Çuhaçiçeği…………………………………………………………………………………….. 413

Devetabanı…………………………………………………………………………………….. 413

Demirhindi…………………………………………………………………………………….. 414

Eğirotu  ………………………………………………………………………………………… 414

Ebegümeci…………………………………………………………………………………….. 415

Farekulağı……………………………………………………………………………………… 417

Fesleğen                                                                                                       417

Funda    ………………………………………………………………………………………… 418

Frenküzümü…………………………………………………………………………………… 418

Gelincik ………………………………………………………………………………………… 419

Gözlükotu……………………………………………………………………………………… 420

Günlük  ………………………………………………………………………………………… 421

Gül hatmi………………………………………………………………………………………. 422

Havlıcan………………………………………………………………………………………… 423

Hayıt     ………………………………………………………………………………………… 423

Hardal   ………………………………………………………………………………………… 424

Hindiba ………………………………………………………………………………………… 425

Helile     ………………………………………………………………………………………… 427

Hercaimenekşe……………………………………………………………………………….. 427

Hıltan (Hilton)……………………………………………………………………………….. 428

Huş ağacı………………………………………………………………………………………. 429

Itırlar     ………………………………………………………………………………………… 431

İnciçiçeği………………………………………………………………………………………. 432

İtüzümü ………………………………………………………………………………………… 433

Karahindiba…………………………………………………………………………………… 433

Kayışkıran……………………………………………………………………………………… 434

Kakule   ………………………………………………………………………………………… 434

Kadıntuzluğu…………………………………………………………………………………. 435

Karakafesotu…………………………………………………………………………………. 437

Kekikler ………………………………………………………………………………………… 439

Kanaryaotu……………………………………………………………………………………. 441

Kebere otu…………………………………………………………………………………….. 441

Kestere  ………………………………………………………………………………………… 441

Kuzukulağı……………………………………………………………………………………. 442

Kuşkonmaz……………………………………………………………………………………. 444

Koyungözü……………………………………………………………………………………. 445

Kısamahmutotu……………………………………………………………………………… 446

Kişniş    ………………………………………………………………………………………… 447

Kereviz  ………………………………………………………………………………………… 448

Kediotu ………………………………………………………………………………………… 449

Karabaşotu (Lavantası)……………………………………………………………………. 451

Kayakoruğu…………………………………………………………………………………… 452

Lavantaçiçeği…………………………………………………………………………………. 452

Meşe palamutu (Belut)……………………………………………………………………. 453

Menekşe………………………………………………………………………………………… 454

Mersin   ………………………………………………………………………………………… 455

Mısır ve Püskülü…………………………………………………………………………….. 456

Mürver   ………………………………………………………………………………………… 458

Meyankökü……………………………………………………………………………………. 460

Mercanköşk…………………………………………………………………………………… 461

Melekotu……………………………………………………………………………………….. 463

Mumio (Mumyo)……………………………………………………………………………. 465

Nergis    ………………………………………………………………………………………… 465

Okaliptüs………………………………………………………………………………………. 465

Öksürükotu……………………………………………………………………………………. 467

Oğulotu ………………………………………………………………………………………… 468

Ökseotu ………………………………………………………………………………………… 169

Papatya  ………………………………………………………………………………………… 470

Pelinotu ………………………………………………………………………………………… 471

Peygamberçiçeği…………………………………………………………………………….. 472

Pelesenk                                                                                                       472

Rezene   ………………………………………………………………………………………… 473

Sarıballıbaba………………………………………………………………………………….. 475

Sarısabır (AleoVera)……………………………………………………………………….. 476

Süsen     ………………………………………………………………………………………… 477

Sütleğen                                                                                                             …… 478

Sütotu    ………………………………………………………………………………………… 478

Sığırkuyruğu………………………………………………………………………………….. 478

Semizotu……………………………………………………………………………………….. 480

Sinirliot  ………………………………………………………………………………………… 481

Sinameki……………………………………………………………………………………….. 481

Sedefotu……………………………………………………………………………………….. 482

Şahtere  ………………………………………………………………………………………… 483

Şerbetçiotu…………………………………………………………………………………….. 484

Şevketibostan (Mübarekdikeni)………………………………………………………… 485

Turnagagası……………………………………………………………………………………. 486

Uzerlik   ………………………………………………………………………………………… 487

Uvez      ………………………………………………………………………………………… 489

Yakıotu ………………………………………………………………………………………… 489

Yasemin                                                                                                       489

Yılanyastığı……………………………………………………………………………………. 490

Yonca    ………………………………………………………………………………………… 491


Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.