Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
7 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 499 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Rüyada Süt Görmek ve Manaları

Süt Görmek

 

Bu konuya da Efendimizin (s.a.v) süt hakkında Tabir ettiği hadisini vererek başlayalım

İbn Ömer (R) şöyle demiştir: Ben Rasûlullah(S)’tan işittim:

—  “Uykuda iken bana bir kadeh süt getirildi. Ondan o kadar içtim ki, kanıklık eserlerinin tâ tırnaklarımdan sızdığını hâlâ duyu­yorum. İçtikten sonra artığımı (Ömer ibnu’l-Hattâb’a) verdim” bu­yuruyordu.

Sahâbîler:

—  Yâ Rasûlallah! Bunu ne ile te’vîl ettin? diye sordular.

—  “İlim ile” cevâbını verdi[1]

 

Bir kimsenin rüyada süt görmesi, İslâm fıtratına delâlet eder. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen mala da işarettir. Rüyada iki memesinden de süt aktığını görmek, dünyanın rüya sahibine yöneleceğine ve talihinin açıklığına delâlet eder. Rüyada yoğurt olmuş süt görmek,

ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram mala delâlet eder.

 

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada insan südü görmek, üç vech ile tâbir

olunur:

  1. a) Helal rızık,
  2. b) Evlat malı,
  3. c) Geçim cihetinden keder.

Bir kimsenin rüyada at sütü içtiğini görmesi, devlet tarafından kendisine erişecek hayır ve menfaata delâlet eder. Rüyada süt içtiğini görmek, helal mala, ilme, hikmete, rızka ve mülke delâlet eder. Kişinin rüyada yılan sütü içtiğini görmesi, Allahu Teâlâ’nın razı olacağı bir ameli

işlemeye delâlet eder.

Hasta kimsenin rüyada süt içtiğini görmesi, ilaca, rızka, hayvanlara malik olmaya,

mala ve nimete ve afiyete kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görmek, çocuğunu kendi huy ve

ahlakı gibi terbiye edeceğine işarettir. Rüyada bir kadının sütünü emdiğini görmek,

mal ve kazanca delâlet eder.

Rüyada dişi at sütü içtiğini görmek, devlet reisi ile karşı karşıya gelmeye delâlet eder.

 

Nablusî demiştir ki:  Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada yeni doğmuş devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin

yaratıldığı İslâm fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekât

ve sadaka vermesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada koyun sütü içtiğini görmesi, hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa

işarettir. Rüyüda dişi arslandan süt emdiğini görmek, mal, nimet ve düşmana

galibiyete delâlet eder. Rüyada süt içtiğini görmek, helâl mal, ilim ve hikmete delâlet eder. Sağılmış sütü içmek, mülk ve mal ile tâbir olunur.

Rüyada görülen koyun, sığır, deve ve manda sütü, bunların hepsi toplu mala delâlet

eder. Bunların yoğurdu ise, üzüntü ve kedere işarettir. Rüyada köpek sütü içtiğini görmek, şiddetli bir korkuya ve zalim bir kimsenin eliyle gelecek mala delâlet eder. Bazı kere de köpek sütü içmek, kudret ve kuvvete delâlet eder. Rüyada bir geyiğin sütünü içmek, az bir mala işarettir.

 

Câfer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada bir çocuğu -Erkek ve kız, büyük veya küçük

müsavidir- sütten kesmek veya sütten kesildiğini görmek, hayır değildir. Zarar ve

ziyana ve rızkın noksanlığına delâlet eder.

Rüyada kurt sütü içtiğini görmek, reisliğe nâiliyete ve halkın mallarını zorla ve

tahakküm ederek ellerinden almaya işarettir. Çünkü kurt zorbalık ederek karnını doyurur.

Rüyada vahşî hayvanların sütünü içtiğini görmek, az bir mala ve şiddete delâlet eder.

Rüyada yaban eşeğinin sütünü içmek, sonradan şifa bulacak bir hastalığa işarettir.

 

Süt Emmek: Bir kemsenin rüyada başka bir kadından süt emdiğini görmesi, yetimliğe, ihtiyaca, telef olmaya ve mizacın değişmesine delâlet eder.

Bir adamın rüyada sütten kesilmiş bir çocuğu emzirdiğini görmesi, zindana düşmeye

ve hapse delâlet eder. Veya o kimse hastalığa müptelâ olur. Bu rüyayı hâmile kadın

görse, hamilelikten kurtulmaya işarettir.

Bir kadının rüyada birisini emzirdiğini görmesi, dünya kapılarının ve sebeplerinin

üzerine kapanmasına veya onların hepsine delâlet eder.

Şu bir gerçektir ki: Emziren kadın, memesini çocuk terk edinceye kadar sanki ona

mahkumdur. Yine bir kadının rüyada bir erkeğin kendisinden süt emdiğini görmesi, o erkek emdiği süt miktarı o kadının malından pay alacağına alâmettir.

Rüyada kendi annesinin sütünü emdiğini görmek, izzet ve şerefe ve ulvî mertebe ve

şanına delâlet eder. Rüyada bir kadının kendi çocuğunu emzirdiğini görmesi, o çocuğun yüksek mertebe ve şanına delâlet eder.

Rüyada bir kadının kendi memesinden süt içtiğini görmesi, öz kızının mirasını

yiyeceğine delâlet eder. Bir kadının başka bir kadının memesini emdiğini ve fakat süt

çıkmadığını görmesi hayır değildir.

 

Danyal (a.s.) demiştir-ki: Rüyada görülen süt taze ve tatlı olursa, malın ve dinin

ziyadeliğine, ekşi ve bozuk olursa, mal ve dinin noksanına delâlet eder.

Rüyada sütün taze peynir oluduğunu görmek ve ondan yemek, helâl mala ve geniş

rızka delâlet eder.[2]

Nefis mertebelerinden Levvamede eğer süt içtiğini kişi görmüşse ilme ve fazilete ereceğine işaret eder. Aynı şekilde Mülhime ve Mutmainnede süt içtiğini görmekse Ledün ilmi ve Hikmet ilmine ulaşacağına işarettir.La Ye’alamul Ğaybe İllallah

[1] Buhari Kitabuttabir 24

[2] Necati bursevi, Rüya asniklopedisi

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.