Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
10 yıl önce tarafından yazıldı, 1.905 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Mührü Süleyman Yahudi Sembolümüdür

Bu gün İsrail devletinin bayrağında kullanılan Altı köşeli Yıldız diğer adıyla Mührü Süleyman (Davut Yıldızı) günümüzde bazı insanlarca israile ait bir sembol zannedilmektedir.

Magen David Yahudilik simgesi olarak ilk kez 1933’te Prag Yahudi Cemaati tarafından onaylanıp, kullanılmış ve bu cemaatin özel ve resmi sembolü olarak kabul edilmiştir. Oysa bu sembol daha önce birçok kültür ve inanışta kullanılmıştır.

Altı köşeli yıldız ilkçağ öncesi kültürlerde sanatsal değerinden ziyade farklı mistik anlamları içinde barındıran bir sembol olarak göze çarpmaktadır. Sembol üç semavi dinde ve farklı felsefi görüşlerde kullanılıyor olmasına rağmen insanlar tarafından bugün Yahudileri çağrıştırmakta olup Yahudilerin ulusal-dini kimliklerinin bir parçası olmuştur.

Tarihte altı köşeli yıldız figürünün ilk olarak kimler tarafından kullanıldığı bilinmemekteyse de bu figürün Bronz Çağı’na dayanan bir geçmişi olduğuna ilişkin görüşler vardır.  O dönemde bu şeklin örneklerine Mısır’da, Kuzey Amerika’da ve Hindistan’da rastlanılmıştır. Ayrıca bazı araştırmacılar bu sembolün ilk örneklerini Taş Devri’ne dek uzatıp, İskandinavya’da da kullanıldığını söylemektedirler.

Son zamanlarda bu kronolojik kullanım görüşünün doğru olduğuna kanaat getirilmiş; altı köşeli yıldız sembolünün Bronz Çağı’nda ve Bronz Çağı’ndan daha önceki devirlerde Avrupa ve Ortadoğu’da beş köşeli yıldızla birlikte özellikle süs ve büyü işareti olarak kullanıldığı iddiaları ortaya atılmıştır.  Başka bir araştırmacı ise sembole örneklerini çoğaltarak bu şekle; İskandinavya’da Taş Devri’ne ait bir toprak kasede, Eski Mısır’da, Orta Amerika’da, Yukatan güneş stelinde, Batı Nevada’da bir kaya resminde ve Hindistan’da rastlanılmış olduğunu ifade etmektedir.

Altı kollu yıldız motifi İslamiyet öncesinde Türkler arasında teşekkül eden Oniki Hayvanlı Türk Takvimi’nde de bir burç sembolü olarak gösterilmiştir.  Yine aynı şekilde Hun ve Uygur sehpalarından birinin üzeri altı kollu yıldızlarla ve altıgenlerle bezenmiştir.

Ön Türk boylarında Tamga olarak da kullanılan sembol iç içe geçmiş iki üçgenden meydana gelmektedir.

Kün-Eki sembolü iç içe geçmiş ters-yüz iki üçgendir, altı köşeli yıldız olarak da bilinen bu şekil İdil-Ural bölgesinde ve Kumanlarda görülmektedir. Bu sembolün Proto-Türkçe’deki adı “Uçu-Eki” olup Gök İkilisi anlamına gelmektedir; sembolün M.Ö 3000 yıllarında Ortadoğu’ya indiği sanılmaktadır.

ÖN-TÜRK TARİHİNDE, İÇ İÇE GEÇMİŞ İKİ ÜÇGENDEN OLUŞAN BU YILDIZ YARADANI VE YARADILANI İFADE ETMEKTEDİR.

Ön-Türk boylarında bu yıldız Temur Kazık’ı simgelemektedir. Daha sonra bu yıldızın adı bazı Türk boylarınca “Çolpan Yıldızı” olarak adlandırılmıştır. Çolpan Yıldızı tüm Türk boyları tarafından Tanrı’nın bir lütfu ve kendilerinin yol göstericisi olarak kabul edilmiş ve kırmızı renkli sabit yıldız (Temur Kazık) olarak isimlendirilmiştir.

 

Bunun dışında altı köşeli yıldız Alpler’de kaya resimleri olarak görülen; büyü ile ilgili yazmalarda bir güç simgesi olarak beliren bir semboldür.  Daha sonraki dönemlerde bazı kültürlerde adı geçen yıldızın sembolünün Yukarı Mezopotamya ve Britanya’nın bazı bölgelerinde Demir Çağı’na ait örnekleri de bulunmuştur.  Ayrıca Elephania Mağarası’nda ve Barbaria (Afrika’da bir bölge) Duvarları’na kadar uzak yerlerde dahi bu yıldızın izlerine rastlamak mümkün olabilmektedir.  Bu sembolçeşitli uygarlıklar tarafından çarkıfelek ve güneş kursu gibi şekillerle birlikte de kullanılmıştır.  Eski tarih ve kavimlerde kullanılmasıyla ilgili geniş bilgi için bak. İdil TÜRELİ, Türk Sanatında Altı Köşeli Yıldız [Kitap]. – İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Estitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı, 209901- Yüksek Lisans Tezi

 

Biz konumuza Osmanlıda kullanılmasından itibaren devam edeceğiz.

 

İstanbul’daki yüzlerce yıllık tarihe sahip pek çok caminin tavan, duvar ve cam süslemelerinde de Mühr-ü Süleyman deseni bulunmaktadır. Mühr-ü Süleyman, metal, ahşap, mimari, dokuma gibi pek çok dalda nakış amaçlı kullanılmıştır. Taş, ağaç, cam, kağıt vb. satıhlarda merkezî motif niyetine kullanılmıştır. Osmanlılar’da ise başta hamam kubbe delikleri olmak üzere mezar taşları, cami tezyinatları, padişah gömlekleri, sancaklar, anıtlar ve kemer kilit taşlarıyla çini, seramik gibi mimariyi ilgilendiren hususlarda, mutfak eşyalarında, çeşmelerde, sebillerde, giyim eşyaları ve takılarda kullanılmıştır.

Aslında altı köşeli yıldız, Yahudiler’den ve İsrail Devleti’nden çok önce, bizde Anadolu’da kullanılmıştır. Anadolu Selçukluları, Artukoğulları ve İlhanlılar’ın eserlerinde bilhassa kubbelerin kilit taşlarında sık rastlanır.

Antalya ve çevresine yerleşen Teke Türkmenleri’nden dolayı bu bölgenin adı Teke Sancağı olarak isimlendirilmiş ve 14 Mayıs 1373’te Teke Beyi Mehmet Bey, Antalya burçlarına beyaz zemin üzerine kırmızı altı köşeli yıldız ve uçlarında Müslüman Türk’leri de betimleyen altı adet hilal ekleyerek ve bayrak ucunda kutsallığı ve göksel ışığı betimleyen çift şerit eklenmiş Hazar Bayrağı’nı asmıştır.

 

Teke Beyliği Sancağı

 

blank

Candaroğulları Beyliği Sancağı

 

 

Karamanoğulları Beyliği Sancağı

 

Barbaros Hayreddin Paşa’nın, Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde bulunan sancağının en üstünde “Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih vardır. (Ya Muhammed) Mü’minlere müjde ver” (Saff Suresi 13.) ayet-i kerimesi bulunmaktadır.

Ortasında bulunan kılıç ise Zülfikar’dır. Zülfikar, Hz. Muhammed (S.A.V)’in damadı ve evliyaların pîri olan Hz. Ali’nin çatal şeklindeki meşhur kılıcının adıdır.

Hayreddin Paşa’nın sancağında, Zülfikar’ın yanındaki “beyaz el” ise “Pençe-i Âl-i Aba”yı yani Hazreti Muhammed (S.A.V.), kızı Hz. Fatma (r.a.), damadı Hz. Ali (r.a.) ile torunları Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) olmak üzere 5 kişiyi temsil eder.

Sancağın dört köşesinde, 4 Büyük Halifenin ; Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin mübarek isimleri bulunmaktadır. Sancağın alt ortasındaki iç içe iki üçgenden oluşan yıldız şeklindeki Hz. Süleyman (A.S.)’ın mührü ise geçmişte yaygın olarak kullanılan ve Mühr-ü Süleyman vardır.

 

 

MELİKŞAH GAZİ TÜRBESİNDE MÜHR-Ü SÜLEYMAN DESENLİ VE ÜZERİNDE “EL-İSLAM” YAZAN BİR SELÇUKLU MEZAR TAŞI, NİKSAR, TOKAT

 

İstanbul Ematullah Valide Sultan Cami Girişi

Padişah gömleklerinde Davut yıldızı

Topkapı sarayında 90 civarında tılsımlı padişah gömleklerinin çoğunda Davut yıldızı da bulunur.

 

 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Mohaç Meydan Muharebesi’ne veya birçok savaşa giderken zırhının altına giydiği üzerinde belirli sayılarda Fetih suresinin ve başka surelerin yazılı olduğu ve Davut yıldızının bulunduğu tılsımlı/şifalı gömlek.Kaynak: Doç Dr. Hülya Tezcan, Timaş Yayınları,Tarih Kitaplığı Görsel Tarih dizisinde yayımlanan “Tılsımlı Gömlekler” adlı kitabında

 

Osmanlı Sikkelerinde kullanılmıştır

 

 

 

Topkapı Sarayında Sünnet Köşkünde Bulunan Davut Yıldızı Motifi

 

Buraya kadar verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı üzere Davut Yıldızı Birçok medeniyetlerce kullanılmıştır. Özellikle Müslümanlarda Selçuklu, Osmanlı gibi milletlerde de bu simgenin kullanılması yaygındır. Bu simgeyi tarihe baktığımızda her medeniyet bir mana yükleyerek kullanmıştır. Bu simgeden ziyade yüklenilen manaları daha önemlidir. Bu gün bazı bu gerçekleri bilmeyen kardeşlerimiz bu simgenin Yahudi bayrağında olmasından dolayı, başka kültürler ve milletlerce kullanıldığını bilmediklerinden dolayı saçma sapan sözler sarfediyorlar ve cehaletlerini sergiliyorlar. Hatta sanalda bu simgenin benzerlerini kullananları dahi küfürle ve İsrail yandaşlığıyla suçluyorlar. Eğer onların dediği gibiyse burada kullanılan mana önemli değilse, Osmanlı tarih boyunca, Selçuklular tarih boyunca bu yandaşlığı yapmış demektir. Hatta onların bakış açısıyla bakarsak olaya yukarda verdim Cennet mekan Kanuni Sultan bile bunu kullandığından dolayı Yahudi yandaşı demektir. Elbette böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Bu sadece bu tarz sözleri sarf edenlerin tarihi iyi bilmemelerinden cahilliklerinden ileri gelmektedir. Bu sergilenen bakış açısı sakat bir bakış açısıdır. Hem

Sadece Davut yıldızı değil mesela çift başlı kartal sembolü de Yahudiler de ve İlluminatiler de kullanılmıştır. Oysa tarihte Davut yıldızında olduğu gibi, Kartal simgesi de bir çok medeniyetçe kullanılmıştır. Türk boylarının çoğunda bu sembol kullanılmıştır özellikle  Selçuklular bunu birçok eserde kullanmıştır cami, kervan saray, sikke, medrese vs. yerlerde bunlara rastlamak mümkündür. Şimdi bu simgeleri tarih boyunca bir çok kültür ve medeniyet kullandı gerçeğini bir tarafa bırakıp bu tarz simgeleri sadece Yahudiliğe ve Yahudi yandaşlığına yormak ve anlamak ne kadar mantıklı ve akli bir durumdur size bırakıyorum.

 

 

 

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.