Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
2 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 84 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Kuranda Bilimsel Ayetler ve İlmi Mucizeler

İslam dininin en son gönderilmiş olan kitabı kuranı kerimin mucizevî yönü, sadece indiği dönemde mucize bir edebi üslubla indirilmesi ve muhataplarını aciz bırakması, dili çok iyi kullanan arap şairlerinin, arap dilinin en üst perdesinden indirilen kelam karşısında mağlup olmaları ve bunu itiraf etmeleri değildir şüphesiz. Kuranın uslup, mecaz, icaz, ahenk zenginliği o kadar mucizevîdir ki; kıyamete kadar indiği dönemden itibaren her döneme bakan ve her an capcanlı olan bir kitaptır. Nice ayet ve surelerinde öyle incelikler vardır ki İndiği döneme ışık tuttuğu, baktığı gibi, günümüze ve kıyamete kadarda aynı ayet ve sureler bakmakta ve nice hikmetler saklamaktadır. Kuranın bu mucizevî üslubu gelinen süreçte günümüzde indiği dönemdeki kadar anlaşılamıyor. Bunun birçok sebebi olmakla beraber en önemli sebebi, kuranın yaklaşık üçte birinin indirildiği kureyş lehçesinin günümüzde unutulmuş olmasının ve Araplar arasında kullanılmaması ve bilinmemesinin payı çok büyüktür. İndiği dönemde muhataplarının onun (kuran)mucizevî üslubu karşısında acizlik yaşamalarını bu dilin incelikleri günümüzde kaybolduğundan ve bilenlerin olmayışından dolayı tam anlaşılamıyor ve kuran metinleri sıradan algılanıyor. Diğer bir ifadeyle kuranın edebi üslubu indiği dönemde o topluma bir mucizeyken, tarihi süreçte bu kitabın bütün insanlara mucize oluşu, kuranın icaz ve diğer üslub özelliklerindedir. Tarihi süreçte Arap olmayan nice milletler islama girmiştir. Arap dilinin edebi üslubunu bilmeyen toplumlara ise kuran, elbette diğer üslub ve icaz özellikleriyle mucize olmaktadır.

             Kuranın indirildiği dönemden sonrasına bakan mucizevi, ilmi ve hikmet içeren yönleri ise tarihen pek işlenmediğinden dolayıdır ki günümüzde Kuranın mucizevi, bir kitap oluşu şöyle dursun, insanlar tarafından sıradan bir metin gibi algılanmaktadır. Buna en güzel örnek kuranda fıkıh ilmine yönelik 200’e varmayan ayetlere binlerce ciltlik eserler yazılırken, kevni ve ilme bakan bin civarında ayetlere tek tük eserlerin yazılması ve tarihi süreçte bu eserleri yazanları tekfire bile varan suçlamalarla itham edilmeleridir. Hala bu gün olmuş bu geleneği körü körüne takip edenler bu tarz çalışmalar yapanları ithama devam etmektedir. Günümüzde İslam düşmanları tarafından kuranın daha da itibarsızlaștirilma, onun uydurulmuş bir kitap olduğu fikrini yayma gibi çalışmalar fazlasıyla yapılmaktadır. Bu şeytani  güruh kuranı itibarsızlaștırma çalışmalarında günümüz bilim ve teknolojisini her türlü kullanmakta. Ve bir nevi kuranı bilimin karşısında ilim den ve bilimden yoksun Bir kitap olduğunu, sanki bilim ve ilmi içinde barindirmadigini bir nevi  reddettiğini bu sebeplede modern dünyaya bakmayan tarihin sayfalarında kalması gerekli olan bir kitapmis gibi algılar ve çalışmalar yapmaktadırlar. Bu sebeplerden dolayıdır ki günümüz Müslüman ilim ehline düşen, kuranın ilim ve bilime karşı bir kitap olmayışını, aksine indiği dönemde muhataplarına baktığı gibi sonraki dönemlerde ve günümüzde ve kıyamete kadar da aynı ayetlerin nice ilmi hikmetler barındırdığına yönelik çalışmalar yapmaları, kuranı bu şeytani akımlar karşısında müdafaa hareketleri sergilemeleri bu zamanda büyük bir cihattır.

Kuranı Kerimin günümüze ve sonrasına bakan günümüz bilim ve ilmiyle çatışmayan, aksine günümüz bilim ve ilminin dahi şuan bilmediği ileride keşfedeceği birçok ilmi hikmetleri içinde barındıran bir kitap olduğuna yönelik çalışmaların yapılması elzemdir. Kuranın Bırakın ilmi ve bilimi reddetmesini, aksine bilimin bugün keşfettiği birçok hakikatler kuranın evvelden bildirmiş olduğu hikmetlerdir. Bu çalışmamızda kuranın günümüz bilimi ile çatışması şöyle dursun, içinde nice bilimsel ve ilimsel hikmetlerin barındığına yönelik izahlar yapılacaktır. 

Kuranda tehaddi üslubu: meydan okuma

Bir hususa daha temas edeyim Kuranı Kerimi bizler incelediğimiz zaman diğer ilahi kitaplardan ve dinlere ait metinlerden bâriz farkları olduğunu görürüz. Bu farklılıkların en büyüğü  kuranın tehaddi üslubu dediğimiz meydan okuma yönüdür. Bu meydan okuma tefsir tarihinde bir çoklarının dediği indiği Araplara edebi üslubunda aranmalıdır tarzında dar bir üslub değildir. Zira bu ifade kuranın arap olmayan insanlara ve cinlerede mucize oluşuyla çelişmektedir. Eğer onların dediği gibi olursa kuranın arap olmayan toplumlara muzice oluşu nasıl olacaktır. Arap dilinin inceliklerini bilmeyen toplumlara ise elbette bu tehaddi üslubu sadece edebi değil, icaz, ilim, bilim ve hikmetsel yönleriyle olacaktır. Diğer hiç bir kitapta muhataplarına sunulmayan bu üslup tarzı kuranın tüm muhataplarına sunulmuştur. Kuran alemlerin Rabbi Allah tarafından indirildiğine, bir beşer kelamı olmayışına, yönelik sergilediği kuranın kendine özgü bir üslup tarzıdır. Bu üslup tarzı inanmayan muhataplara bir meydan okuyuș olmakla beraber, kuranın iddialarının yalan olduğunu ispat etmelerine yönelikte bir davettir. Kurana bu üslup tarzından bakıldığında günümüzde ki bilimsel ve ilimsel birçok veriler ve keşifler kuranı kerimle bırakın çatışmayı kuranın bir beşer kelamı olmadığını ispat eden gerçek ve hakikatlerdir. Ayetlerle aşağıda vereceğimiz örneklerle bu dediğimiz hususlar açık ve net şekilde gözükecektir. Bu tehaddi uslubunu baştan belirtiyoruz ki okuyanlar bu çalışmamızda işlediğimiz her konuda bu uslubu göz önünde bulundurarak okusunlar. Biz sık sık konularda bu uslub tarzına vurgular yapacak ve sorular soracağız. Bu çalışmamızda inşallah net bir şekilde gözükecektir ki, kuranı kerim bir beşer kelamı olamaz. Bu Kitap İlmiyle her şeyi kuşatmış Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Bu çalışmamızı Okuyan herkese fayda vermesi ve hidayet vesilesi olması duası ve temennisiyle. Tevfik güç kuvvet Alemlerin Rabbi Allah’tandır.

                                                                                 Haydarı KERRAR

                                                                                 01.04.2020/ ANKARA

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.