Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
5 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 102 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

BismillahirRahmanNurRahim

Ben hanif (tertemiz-Muvahhid) olarak vechimi(kalb-dimağ-yön) yerleri ve gökleri yaratan Allahın vechine (zatına ) çevirdim ve ben müşriklerden değilim (Enam, 79)

Kabenin aslı bilindiği üzere beytül mamurdur göklerde dir. Yerde ki temsilcisi kabedir. Kabenin hakikati ise hakikatı Muhammedi nurundandır. Sen onların arasındayken biz onlara azap edici değiliz ayeti gereği Efendimiz s.a.v in hakikati muhammediyesini dile getirir. Yani senin nurun yeryüzünde durdukça azap edecek değiliz manasındadır. Kıyametin kopa bilmesi için bu nurun kaldırılması gerekir ki, işte yeryüzünde bu nurun iki temsilcisi vardır. Biri nuri muhammediyi taşıyan kabe bir değeri, bu nuru taşıyan son varisul enbiya zattır. Bunlar yeryüzünden kaldırıldığında dünyanın dengesi bozulacaktır ve büyük kıyamet başlayacaktır. Bilindiği üzere yeryüzünde kabe ilk yaratılmaya başlanan noktadır ve dünyanın ana kumanda merkezidir. Bu sebeple en yoğun ley hatları buradadır.

Ey salik bilki tüm dışardaki putlardan yüz çevirip kabeye yüzünü dönmem müslümanlığının gereğidir. Müminin kabesi Beytul mamur, mukarreb meleklerin kabesi arşu rahmandır. Keribiyyun (müheymin) Meleklerin kabesi cemalullahtır. Onlar yaratıldıkları günden beri şuursuz bir müşahede ve zikir halindedirler. Onlar kainatın, varlıkların, Ademin vs. yaratıldığını bilmez bir haldedirler.  Çoğunluk tasavvufta aşk, vecd hallerini yaşayan salikler bu makamın tecellilerinden katreler yaşarlar.  Muvahhid salih bir kulun kabeside zahir ve batın yönünü ayetin dediği “ben vechimi yerleri ve gökleri yaratan alemlerin rabbinin vechine döndürdüm” dediği hakikattir. Sülükte Velayeti Ulyadan sonra Eşyanın hakikati, Kabenin hakikati, namazın hakikati, Hakikati Muhammedi, Kuranın Hakikati, Hurufu Mukattaların sır ve hakikati sırayla geçilir. Nakşibendi büyükleri yollarını buraya kadar beyan etmişlerdir.  Buralara gelen Evliyayıda tek tük çıkar demişlerdir. Şu kadarını bilin ki, buralardada yol bitmiyor, geçmiş büyüklerin ötesine ulaşamaması, ulaştıkları yerlerin son olduğunu göstermez. Hkerrar hoca efendi Envarul Mearif ve Esrarul Hakaik sohbetinden   

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.