Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
3 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 246 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Ahirzaman fitnelerinin çoğaldığı bir zamandayız. Bu zamanda imanları muhafaza çok zor bir hal almıştır. İmanları muhafaza da en önemli ibadetlerden birisi şüphesiz zikrullahtır. Bu sebeple hem zamanımızın fitnelerine, felaket ve afetlerine karşı hem Müslüman kardeşliği adına dua ve zikirlere fazlaca sarılmamız gerekir. Bu aşağıda verilen hatme de hem kendimize hem ümmete fayda verecek bir dua ve zikirdir. Hocamız tarafından aşağıda verilen hatmenin Müslüman olan yapmak isteyen herkesin bunu yapabileceği bildirilmiş ve dağıtmamız bildirilmiştir. Bu sebeple yapmak isteyen kardeşler yapabilirler.

NOT: Bu hatim tarikatlarda bilinen hatmelerle alakalı veya her hangi bir tarikatın hatmesi değildir. Ümmeti Muhammede a.s.v fitneler zamanında manen faydaları içinde barından ve dua içeren bir hatim çeşitidir.

Toplu Hatme Zikrinin İzahı:

Başta efendimiz s.a.v olmak üzere tüm nebi ve rasuller bu kutlu söze (Kelime-i Tevhide) insanları davet etmişlerdir malumunuz bu sözü söylemeyen zaten Müslüman olamaz. Bu zikrin fazileti o kadar çoktur ki bu yüzden izah etmeye gerek bile yoktur meraklıları hadis kaynaklarına tevhid zikrinin faziletlerine bakabilirler.

Bu zikre katılmanın şartları

Bu toplu zikre katılmak için kişinin Müslüman olması yani Allah ve rasulune ve onların bildirdiği tüm vahiy ve ahkama inanması elzemdir. Müslümanım diyen herkes bu toplu zikre katılabilir.

Toplu cemaatle yapamayanlar tek başlarına da yapabilirler.

Zikrin şartları

İhvanlar abdestli bir şekilde ve  adap oturuşu üzere veya diz üstü (rahatsız olanlar bağdaş oturabilir) halka şeklinde yan yana otururlar. Zikri yöneten şahsın komutlarını takip ederler ve onun telkinleriyle hareket ederler. Zikir esnasında zikrettikleri kelimelerin manalarınıda bir taraftan düşünürler ve kalben zikrettiklerini haktan isterler. Dilleriyle söyledikleri bu yücelikleri kalplerine ve özlerine indirmeyi haktan talep ederler. Bilirler ki kesb gayret kuldan fayda ve maksat haktandır.

Bu toplu hatmi tevhid haftada 2 gün Pazartesi ve Perşembe yatsıdan sonra yapılır.

Hatmi yaptıran halkadakilere 100 taşı dağıtır halkadakilerin sayısına uygun adetlerde.

İhvanlar Zikri yaptıran şahsın gerek girişte gerekse zikrin sonunda yaptığı duada uyanık olup duaya iştirak edeceklerdir.

Zikrin yapılışı

Giriş duası

BismillahirRahmanNurRahim

El hamdülillahi rabbil alemin vesselatu vesselamu ala seyyidina muhammedin imamul müttekin el mebusi rahmetellil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ya mefettihel ebvab veya müsebbibel esbab veya mukallibel kulubi vel ebsar veya halıkelleyli vennehari veya delilel mütehayyirin veya ğıyasel müsteğisin. Eğisna tevekkelna aleyke ya erhamerrahimin ve nufevvidu umurana ilallahi innellahe basirun bilibad bi elfi elfi elfi la havle vela kuvvete illabillahil aliyyil azim

Allahümme entesselamu ve minkesselam ve ileyke yerciusselamu hayyina Rabbena bisselam ve edhilna darasselam tebarakte Rabbena vete aleyte ya zel celali vel ikram allahümme lekel hamdu hamden yüvafi niameke ve yükafi mezide keramike ehmeduke bicemii mehamidike ma alimtu minha vemalem ealem ve ala cemii neimike külliha ma alimtu minha vemalem ealem ve ala külli halin

Hatmi yaptıran Estağfirullah komutunu verir ve en az 33 estağfirullah okur halkadakiler ve gözler kapanır.

İmam Fatiha-i şerife der ve herkes elindeki taş sayısınca Fatiha okur. Toplamda 100 fatiha okunur.

İmam Salavatı şerife der ve herkes elindeki taş sayısınca salavatı şerife okur. Toplamda 100 salavat okunur.

İmam ihlası şerife der ve herkes taş sayısınca ihlas okur. Toplamda ihlas 100 okunur.

İmam la ilahe illallah tevhidini okur. Herkes elinde ki taş sayısınca tevhid okur. İmam bunu 5 tekrarla okur. Toplamda 500 tevhid okunur.

İmam Sübhanallah der ve herkes taş sayısınca Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim okur. Toplamda 100 adet okunur. Sonra sırayla kaseye taşlar bırakılır. Sonra imam duaya başlar. Herkes adaplı bir şekilde ve elleri açık duaya icabet ederler gözler kapalı bir halde.

Duadan sonra imam estağfirullah der ve hatim biter gözler açılır.

Yapılacak Hatme duası: 

Elhamdu lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Elhamdu lillâhi hakka hamdihî ve senâihî vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allahumme belliğ ve evsil misle sevâbi hâzihil-hatmeti’ş -şerîfeti’l-mubâreketi, ba’del- kabûli minnâ bi’l fadli ve’l keremi, hediyeten minnâ vâsileten ilâ ravdati menbai-s’sıdkı ve’ssefâ eşrafil verâ, hazreti Seyyidinâ Muhammedini’l Mustafa (Sallallahu aleyhi vesellem ve ilâ rûhi)).

*Küllin min âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî eshâbihî ve etbâihî ve zürriyâtihî ve muhâcirihî ve ensârih (Rıdvânullâhi Teâlâ aleyhim ecmain ve ilâ rûhî).

Küllin minen nebiyyine ve sıddıkine veşşühedai vessalihin. Küllin hamele-i arşin ve melaiketül mukarrabin ve ala cibrile, ve mikale, ve israfile ve Azrail

Küllin imamı mehdiyi müntezar ve ashabin amin.

Allahümmeğfir liümmeti muhammed allahümmensur ümmete muhammed allahüm-merham ümmete muhammed.allahümmehfez ümmete muhammed allahümme ferric an ümmeti muhammed allahümme tecavez an ümmeti muhammed. Allahümme ya habibettevvabine tüb Aleyna, veya emanel haifine amina veya delilel mütehayyirine düllena, veya hadiyel mudillinehdina, veya ğiyasel müsteğisine ağisna, veya racael müntekgiine la negta’ racaena, veya rahimel asinerhamna, veya ğafiral müznibine iğfirlena zünübena ve keffir anna seyyiatina veteveffena mea’l ebrar, allahümme nevir gulubena allahümmeşruh sudurana allahümme yessir umurana allahümmestur uyubena ya hafiyel eltafi neccina mimma nehafü, allahümmeğfirlena ve validina veli üstazina veli meşayihina veli ihvanina veli ashabına velimen lehu haggun Aleyna velimen vassana bidduail hayri veli cemiil müminine vel müminat vel müslimine vel müslümat el ehyayu minhüm vel emvat allahümmehfazna ya hafız min cemiil belai vel emraz amin amin amin birahmetike ya erhamerrahimin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.