Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 1.752 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Her Hacet İçin Büyük bir Salavat

Bu salavat meşru olan her hacet için kafidir yeterlidir hikmet ve sırrı pek çok olup büyük bir hazinedir bunu diline vird edinen asla bedbaht olmaz. Günlük okunduğunda 3-5-7-21-41 kere okunur. Mühim isteklerde gece kılınacak hacet namazları akabinde ise 100 defa okumak gerekir. Aynı şekilde her hangi bir hacet uygulamasında yapılan okumaların akabinde bu salavatında okunması biiznillah icabeti çabuklaştırır. ( Mesela fatiha ile bir hacet uygulandı peşinden bu salatta okunur) Her maksada okunan büyük bir salavat gaflet etmeyin. Allahu alem bissavab

Bismillahirrahmanirrahim Allahüm  salli ala seyyidina Muhammedin  seyyidil mürselin  Allahümme salli ala Muhammedin  seyyidil mücahidin  Allahümme  salli ala seyyidina Muhammedin  seyyidil müminin Allahüm salli ala seyyidel mücahidin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidel Mürteza Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil saibin  Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil haifin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil zakifin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidiş-şahidin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil gaifin Allahüm salli ala  Muhammedin  seyyidil alemin Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil haifin  Allahüm salli ala seyyidil hafizin Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil Gaimin  Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil hamidin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil mübeşşirin  Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil Salihin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil vasilin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil zahidin  Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil Muhsinin  Allahümme salli ala Muhammedin seyyidez-zakirin  Allahüm salli ala Muhammedin seyyidis-sadigin  Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil Abidin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidiz-zakirin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil mütetahhirin  Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil Mugtesin  Allahümme salli ala Muhammedin  seyyidil müttegin  Allahümme salli ala Muhammedin  seyyidil alemin  Allahümme salli ala Muhammedin seyyidiş-şakirin  Allahümme salli ala Muhammedin seyyidiz-zahirin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil-alemin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidiş-şafiin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidis-sailin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil müşafigin  Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil mesakirin   Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil müellifin  Allahümme salli ala Muhammedin seyyidit-tevvabin Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil-gariin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidis-sacidin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil-müttegin Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil-evdein  Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil-ezharin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil-ekramin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil-menazirin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil eşrubin Allahüm salli ala Muhammedin seyyidiz-zahirin  Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil-eşcain Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil-enverin Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil-evvelin Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil-eserin Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil-mahmudin Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil-mahlugin Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil evveli adem Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil-beşerin Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil Mustafa Allahümme salli ala Muhammedin seyyidin-nebiyyül ümmiyy Allahüm salli ala Muhammedin seyyidin-nebiyyül habibiyy Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil-Arabiyyu Allahüm salli ala Muhammedin seyyidül-harami Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil-mübarek Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil-gureyşiyy Allahüm salli ala Muhammedin seyyidil-Rasulu Rabbül Alemin  Allahüm salli ala Muhammedin seyyidünnebiyyülrasul  Allahüm salli ala Muhammedin seyyidü adede  men  salli aleyh Allahümme salli ala Muhammedin seyyidü meaş-şemsi  iza et leğte  Allahüm salli ala Muhammedin seyyidü meaş-şemse iza esbehat.Allahümme salli ala muhammedin mea iza küvvirat Allahümme salli ala muhammedin seyyidi bihedihissalati. İsteğfir lena seyyiatina birahmetike ya erhamerrahimin vel hamdülillahi rabbil alemin.

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.