Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 7.723 kez okundu ve hakkında 22 yorum yapıldı.

Hangi Sure ne İçin okunur ve Faydaları

Fatiha suresi Hadisle sabittir ki her ne için okunursa onun için faydalıdır biiznillah

Bakara suresi her türlü ruhani illetlere üç kere okunsa veya muska edilse

Ali imran: borçtan kurtulmak için ve zenginlik için üç kez okunur

Maide suresi: Her türlü zarureti def etmek için 7 kez okunur.

Nisa suresi: Akraba evinde her türlü zarureti def için okunur.

Enam suresi: Önemli hacetleri için 4 kere okunur.

Araf suresi: İki dünya saadeti için okunur.

Enfal suresi: Zindandan iftiradan ve musibetten kurtulmak için yedi defa okunur.

Tövbe suresi: Her türlü şerden kurtulmak için 7 defa okunur. Yazılıp bir yere asılsa hırsız girmez.

Yunus suresi: Yazılması muska edilmesi veyahut suyunun içilmesi düşmanlara galebe içindir.

Hud suresi: Zalimlerden intikam için üç kere okunur.

Yusuf suresi: İzzet  ve saadet için ve devlet erkanından ihsana nail olmak içindir.

Rad suresi: düşmanı perişan etmek için

İbrahim suresi: Güzel ahlak için 10 kere okunur.

Hicr suresi: Ticaret için üç kere okunur.

Nahl suresi: fitne ve fesadın defi için 10 kere okunur

İsra suresi: Korkudan halas olmak için ve  dili tutulanların    konuşması için misk, zağferan ile yazılıp içilse şifadır.

Kehf suresi: Her türlü fitne ve musibetten emin olmak için okunur.

Meryem suresi: Kırk bir defa okunsa zararlardan kurtulur.

Taha suresi: 21 defa okuyanın kader kısmeti açılır. Cuma geceleri okumaya devam eden kadın ve kızın nasibi çabuk açılır.

Enbiya suresi: Keder zamanlarında okunsa keder isabet etmez.

Hac suresi: Mahşer ve ahiret korkusundan emin olmak için okunur.

Müminun suresi: Hallerin ıslahı için devamlı okunur. Göğüs dalak karın sadır illetlerinde yedi defa okunur ve suyu içilir

Nur suresi: Vesveseden kurtulmak için yakin ve imanı kamil elde etmek için okunur

Furkan suresi: Kahır ve düşmanlık için okunur

Kasas suresi: Azaptan ve esaretten kurtulmak için okunur.

Ankebut suresi: şuuru kapalı olanlar için okunur.

Rum suresi: Harpte galebe ve zafer elde etmek için okunur.

Lokman suresi: Dahili hastalıklar için yedi defa okunur.

Secde suresi: Yazılıp bir şişe içine Konsa o ev her türlü afetten emin olur.

Şuara suresi: Zarardan muhafaza için okunur.

Ahzap suresi: Nasip kısmet ve bereket için yedi kere okunur

Yasin suresi: yetmiş defa okumak her murat için iksiri azamdır. Yazıp taşıyanların gönlü neşeli olur.

Melaike- Fatır suresi: İsabeti cinden emin olmak için okunur.

Saffat suresi: Bereket ve rızık için okunur. Halk içinde aziz ve muhterem olmak için okunur

Sad suresi: Zararlı hayvanların şerrinden emin olmak için okunur

Mümin suresi: Sultan şerrinden emin olmak için yedi kere okunur

Fussilet suresi: Seferde her türlü zahmetten emin olmak için okunur

Şura suresi: Hasmını galebe için okunur

Zuhruf suresi: Her murat için yedi kere okunur.

Duhan suresi: Her murat için üç kere okunur

Casiye suresi: İftira ve gammaz şerrinden emin olmak için okunur

Ahkaf suresi: Cin, peri sihir şerrinden emin olmak için okunur

Muhammed (s.a.v) suresi: Mazaratları def ve saadet için okunur

Fetih suresi: Her işin haline her muradın husulüne yedi kere okunur.

Hucurat suresi: Her türlü hastalıkların defi için yedi kere okunur

Kaf suresi: Cuma geceleri ahiret saadeti için okunur

Kamer suresi. Zalimlerin şerrinden emin olmak için yetmiş kere okunur

Zariyat suresi: Pahalılığın defi için yetmiş kere okunur

Tur suresi: Garip musibetler ve illetlerden emin olmak için okunur

Necm suresi: Her murat için yirmi bir kere okunur

Rahman suresi: Hayır açıklığı olması için 70 kere okunur

Vakıa suresi: Rızık bereketi için 41 kere okunur

Hadid suresi: Gamdan halas ve daima şen olmak için 75 kere okunur

Mücadele suresi: Bir avuç toprağa üç kere okuyup düşmana serpse muzaffer olunur

Haşr suresi: Kırk gün kırk defa her türlü marat için okuyanın muratı hasıl olur

Mümtehine suresi: Borçtan kurtulmak ve haramdan muhafaza için okunur

Saf suresi: ehli ve iyalinin iyi olması için 70 kere okunur

Cuma suresi: Nikahını arzu ettiği kişinin kendisine nasip olması için 18 kere okunur

Munafikun suresi: Yalandan hatadan nifaktan kurtulmak şerre hedef olmamak için yedi kere okunur

Talak suresi: Hanımıyla iyi geçinmek (evlilik) için üç kere okunur

Tahrim suresi: Düşmanı dost kılmak için 21 kere okunur

Mülk suresi: 41 kere okunsa her beladan ve her zarardan kurtulur

Nun suresi: hacet için şerden sıyanet(korunma) için ve müşkilata kifayet (zorluklara Yetmek) için 70 kere okunur

Hakka suresi: Ahiret saadeti için 71 kere okunur

Mearic suresi: Muzaffer olmak için 180 kere okunur

Nuh suresi: Düşmanı kahr için binbir kere okunur

Cin suresi: Göz, sara, sıtma ve evham için 7 kere okunur

Müddesir suresi: 40 defa okusa gaybdan ve hiç ummadığı yerden rızıklanır ve şerefi artar.

Kıyamet suresi: Hesabı kolaylaştırmak ve ahiret saadeti için Cuma geceleri okunur

İnsan suresi: yetmiş kere okusa sıfatı hayvaniye den kurtulur evliya zümresine ilhak olur.

Mürselat suresi: yedi kere okuyan göz illetlerine müptela olmaz

Nebe suresi: Dünyevi ve Uhrevi saadete nail olmak için ikindi namazlarından sonra okunur

Naziat suresi: Güzel akibet ve ölüm için her gece okunur

Abese suresi: Kıyamet gününü görmüş gibi yakine kavuşmak için yedi kere okunur

Tekvir suresi: Müşkilatı hal için okunur

İnfitar  suresi: Her muradına nail olmak için okunur

Mutaffifin suresi: Ağlayan çocuğu susturmak ve çocuk illetlerine karşı okunur

İnşikak suresi: Hamilenin kolay doğurması için okunur

Buruc suresi: Fitne, gammaz düşman, hased şerrinden halas olmak için 10 kere okunur

Tarık suresi: Peri cin şerrinden halas olmak için üç kere okunur

Ala suresi: Seferden selametle dönmek için okunur

Ğaşiye suresi: Vücuttaki her türlü yel için üç gün yedişer kere okunur

Fecir suresi: Belaların defi için yedi kere okunur

Beled suresi: Kolay hesap için yedi kere okunur

Şems suresi: Güneş doğarken 41 kere okusa ömründe her beladan kurtulur

Leyl suresi: Zengin olmak için 108 kere okunur

Duha suresi: Feraha çıkmak isteğine nail olmak gani olmak için her gün okunur

İnşirah suresi: Sadr ağrılarında ve maişet için her gün okunur

Tin suresi: Kötü ahlaktan kurtulmak için günde yedi kere okunur. İnsanı kamil olmak için okunur

Gadir suresi: Her müşkili asan etmek için 21 kere okunur

Zilzal suresi: 40 bin kere okusa düşmanı helak olur selamete erişir

Adiyat suresi: Göz isabetinden korunmak için üç kere okunur

Garia suresi: Her işinin düzgün gitmesi için yüz kere okunur

Tekasür suresi: Dünyevi ve Uhrevi musibetlerin defi için günde üç kere okunur

Asr suresi: Dahili hastalıklara yazılıp suyu içilse ve yetmiş kere okunsa iksirdir.

Hümeze suresi: İnsanların yalan ve iftiralarından kurtulmak için 21 kere okunur

Fil suresi: Akşam ile yatsı arasında bin kere okusa her türlü muradına nail olur.

Kureyş suresi: Zengin olmak ve güzel ahlaka nail olmak musibetten ve zarardan kurtulmak için 7 kere okunur

Maun suresi: Kırk bir kere okusa Rasulullah s.a.v Efendimizi rüyasında görür ihsana nail olur.

Kevser suresi: Bin defa okuyan muradına erer ve Efendimizi s.a.v rüyasında görür

Kafirun suresi: Sabah namazlarının sünnetinin birinde fatihadan sonra bu sureyi diğerinde ihlas suresini okuyanlar şaki de olsalar saadete ererler.

Nasr suresi: Bu sureyi bin kere okuyanın her muradı hasıl olur

Tebbet suresi: Düşmanı helak için bin kere okunur

İhlas suresi: İmanı kamile erişmek için ve kul hakkından kurtulmak için günde yüz kere okunur. Sabah namazından sonra 10 kere okusa o gün günahı yazılmaz. Son hastalığında bin kere okusa vucudu kabirde çürümez. Her hastalıkta okumak gerekir. 10 bin kere her muradına nail olur.

Felak ve Nas sureleri: Hacetini eda sözünü icra için yedi kere okunur. Sihirden kurtulmak için ipe yüz  düğüm yapıp bu surelerden her birini okudukça bir bir üfürse sihir batıl olur. Vesveseye müptela olanlar sabah akşam üç kere okusa evhamdan kurtulur. Cin ve insan şerrinden emin olur.

El Müntehabatu Min Ulumil Havas-Havas İlimlerinden Seçmeler

Etiketler:
 1. My Homepage dedi ki:

  I surely did not realize that. Learnt some thing new these days! Thanks for that. 502183

 2. Nicely picked details, a lot of thanks towards the author. It is incomprehensive in my experience at present, even so in common, the convenience and importance is mind-boggling. Regards and all of the very best .. 885627

 3. Hi there, I found your blog via Google while searching for first aid for a heart attack and your post looks very interesting for me. 893224

 4. Absolutely pent subject matter, appreciate it for selective information . 613048

 5. I like this internet site because so considerably beneficial stuff on here : D. 48848

 6. I saw your post awhile back and saved it to my computer. Only recently have I got a chance to checking it and have to tell you nice work. 890243

 7. blank abdominoplastia dedi ki:

  Some truly marvelous function on behalf with the owner of this internet web site , dead excellent articles . 931303

 8. blank profumi dedi ki:

  I was looking at some of your blog posts on this web site and I believe this web website is real instructive! Keep posting .

 9. Fantastic article. I appreciate your attention to this subject and I learned a great deal

 10. blank 39;+ dedi ki:

  I was looking for this. Really refreshing take on the information. Thanks a lot.

 11. blank texting ex back dedi ki:

  You ought to participate in a contest for among the most effective blogs on the internet. I will suggest this site!

 12. blank Go to this URL dedi ki:

  Thank you for your extremely great info and respond to you.

 13. Hangi Sure ne İçin okunur ve Faydaları | Haydarı Kerrar Ä°slami bilgiler I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks! your article about Hangi Sure ne İçin okunur ve Faydaları | Haydarı Kerrar Ä°slami bilgilerBest Regards Craig

 14. Excellently written article, doubts all bloggers offered the same content because you, the internet is a greater place. Please keep it up!

 15. blank rooftop prince dedi ki:

  Excellent article admin! i bookmarked your word wide web weblog. i will appear forward in case you can have an e-mail list adding.

 16. Hangi Sure ne İçin okunur ve Faydaları | Haydarı Kerrar Ä°slami bilgiler I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re incredible! Thanks! your article about Hangi Sure ne İçin okunur ve Faydaları | Haydarı Kerrar Ä°slami bilgilerBest Regards Cindy

 17. blank popok bayi kain dedi ki:

  Great post at Hangi Sure ne İçin okunur ve Faydaları | Haydarı Kerrar Ä°slami bilgiler. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part :) I care for such info much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

 18. blank pakaian anak dedi ki:

  Hangi Sure ne İçin okunur ve Faydaları | Haydarı Kerrar İslami bilgiler I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks! your article about Hangi Sure ne İçin okunur ve Faydaları | Haydarı Kerrar İslami bilgiler

 19. blank Armand Poto dedi ki:

  I just want to mention I am newbie to weblog and really loved this web page. Very likely I’m want to bookmark your website . You actually come with very good article content. Thank you for sharing with us your web site.

 20. Nice post at Hangi Sure ne İçin okunur ve Faydaları | Haydarı Kerrar İslami bilgiler. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful info specifically the last part :) I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a very long time. Thank you and good luck.

 21. blank Deana Plumer dedi ki:

  “I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..”

 22. blank gjawiaska dedi ki:

  Hangi Sure ne İçin okunur ve Faydaları | Haydarı Kerrar Ä°slami bilgiler Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!


Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.