Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 156.072 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Günlerin Havassı, Esrar ve Duaları

Birinci gün Pazar: Saat 1-  güneş saatidir bunda muhabbet vekabul mülük ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak ve yazmak muvafık yeni elbise giyinmek münasibdir.

Saat 2- zühreye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiçbir şey yapmamalıdır.

Saat 3- Utarit saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazması için muvafıktır.

Saat 4- ay saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir hiçbir işe yaramaz

Saat 5- zühale mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-i buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler için münasip bir saattir.

Saat 6- müşteriye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden divan erbabından hacetlerin talebi muvafıktır.

Saat 7- Merih saati olduğundan nahıstır. Onda hiçbir şey yapılmaz

Saat 8- şemse mensub ve saittir. Her bir husus için muvafık olduğundan onda her bir hacetin için çalış

Saat 9- zührenin vakti olup celbi nas ve kalpleri meyil ettirmek için okuyup yazmak muvafıktır

Saat10- utarite mahsustur iyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir her şey yapıla bilir.

Saat 11- kamere mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım vefk ve nusha yazmak daha iyidir.

Saat 12- zuhalin saati olduğu için müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan başka bir işe yaramadığından her işten sakınılmalıdır.

Her ne kadar geceleri havas kıraatine vefk vs. şeyleri yazmaya ve okumaya daima müsait olsa da yıldızların gece tesir saatlerini bilmek faydalıdır.Bu hususta alimler tarafından farklı rivayetler olmakla beraber genelde günlerin geceleri çoğunluk vereceğimiz bilgiler kabul edilmiştir.

Pazar Gece

Saat 1- Utarit saati olup muhabbet mevedet kalpleri celp ve teshir için münasiptir

Saat 2- kamere aittir nahıs olduğundan bir şey yapmamak lazım

Saat 3- zühaldir ilkayı emraz hastalıklar icad etmek ve emsali şeylerin yapıması için münasiptir

Saat 4- müşteriye mensuptur cidden mubarek bir saat olduğundan her hayır işe uygundur

Saat 5-   merihe mahsus olup mezmum bir saattir insanlar ile muhasama ve fenalık için müsaittir

Saat 6- şems saatidir denizde ve karada yolculuk yapmaya muvafıktır onda yapılan her şeyde muvafakiyet elde edilir

Saat 7- zühreye mensub ve mesud bir saattir her istenilen yapılır ve hayırlara muvafıktır

Saat 8- Utarit vaktidir ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek gözden kaybolmak için nusha yazmaya müsaittir.

Saat 9- kamerdir onda fenalık için yapılan her şey tesir etmez

Saat 10- zuhale aittir ekabirin huzuruna girmek onların rızalarını celp etmek ve menfaatlerini çekmek için Salih bir saattir.

Saat 11- müşteri vaktidir mesud bir zamandır vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeylere iyidir

Saat 12- merihe mahsus olup nahısdır onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır

Bu gün dünya günlerinin başlangıcıdır ve dünyaya mahsustur. Bu günde bina yapmak, bağ bahçe işleriyle uğraşmak, ekip biçmek mübarektir. Çünkü rivayette Hak Tealanın bu günde yerleri ve gökleri yaratmaya başladığı bildirilir. Bu günde bir şerif saat vardır. (zuhur öğlen vakti eşref saatidir) günün başlangıcı şerif ve mubarektir. Lakin bu günde dikilen elbise alınan yeni elbise sahibine hayır getirmez kasavetten hali olmaz. Aynı şekilde bu günde tıraş olan ve tırnaklarını kesen kişi gelecek pazara kadar gamdan kurtulamaz ve malı telef olur bereketi kalmaz. Bu gün garb (batı) tarafına yapılan sefer yolculuk yasaklanmıştır. Bu gün ana rahmine düşen oğlan yol kesen olur. Bu hususta marifetnamede şu bilgiler vardır.

Ey aziz, malum olsun ki, müneccimler demişlerdir ki: Güneşin tabiatı, orta derece sıcaklık ve kuruluk olup, gündüzsel erkek bulunmuştur. Orta kutlu nâmıyle isimlendirilmiştir. Bunun sıfatları: Kuvvet, şiddet, kahr, gazap, rağbet, his incelik, haya ve iffet bulunmuştur. Yukarıda beyan olunduğu üzere, bunun sıfatları tali düştüğü menilerde aynen gözlenmiştir. Güneşin

pazar güne ve perşembe gecesine hâkim olduğu bulunmuştur.O gündüz ve gecenin evvelki saatleri ona nispet olunmuştur Güneşin etkisiyle irinci iklim kuşağının ahalisi hep siyah olup,

sıcaklığının şiddetiyle huy ve bünye edinirler. Tepelerine güneş yakın olduğundan, cüsseleri hafif ve akılları zayıf olup, ahlakları dar, meşrepleri keskin ve ince olur. Aynı zamanda inatçı olurlar. Fakat yedinci iklim kuşağındakilerin tepesinden güneş uzak olup, sıcaklığı zayıf ve

tesirleri az olduğundan, hepsi beyaz ve sarı olurlar. Yaratılış ve huyda, her biri öküz ve koyun gibi ebleh ve eksik olur. güneşin tesiriyle günler ve geceler, sıcaklık ve gölge, nur ve ışık, yaz ve kış, kar ve yağmur, madenler ve taşlar, itkiler ve ağaçlar vücuda gelip; bütün bunların tabiatları, bileşiklerin oluşması, hayvanların ve insanların yaşaması, yılların bilinmesi hep Allah’ın takdiriyle güneşin hareket ve ışığına bağlıdır.

Bir hanenin horozu var ve bir gece vakti horoz ötse o evden birinin vefatına işarettir. Bu gün yeni olan ay yirmi dokuz günde tamam olur. Hicri yılın muharremin başı bu güne denk gelse kış hoş olur yağmurlar bol olur, bazı yemiş ve meyvelere afet erişir. Ve küçük erkek çocuklar çok helak olur. Horasan ( İranın doğu tarafı) ili emin olur.

(Mağrib Batı taraf. Garb. Güneşin battığı cihet. Akşam vakti. Afrikanın şimâl tarafı. Türkiye’ye nisbetle garbda bulunan Fas, Tunus, Cezayir ve İspanya tarafı.) karışıklıklar ve fitneler olur.  Bu günün gecesi şemse aittir evlenmek, sefere çıkmak, iyi maslahatlarda bulunmak, büyükler yanına varmak hacetlerde bulunmak iyidir. Bu gece doğan çocuk kamil ve alim olur.  Bu gün hasta olan kimse 2-7 veya 9 gün hasta olduktan sonra iyileşir. Bu duayı yazıp içerlerse şifa bulurlar. La yealemül ğaybe illallah.

Yazılacak dua

 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

 

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَميعًا

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ

ولاحول ولا قوة الابا لله العلي العظيم

وصلي الله تعالي علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

(Enam 13-Rad 31)

Pazartesi günü

Saat 1- kamerdir muhabbet ve kalpleri celp için münasip ve muvafıktır

Saat 2- zühaldir sefere ve yolculuğa munasip olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır

Saat 3- izdivaca mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muvafıktır

Saat 4- merihe mahsustur sidik bağlama düşmana azab çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muvafıktır

Saat 5- güneşe mahsustur hacetlerin kabulü halkın lisanını bağlamak kalpleri celp ve cezp etmek için havas okuyup yazmak münasiptir

Saat 6- zühreye ait bir saat olup onda vefk tılsım ve nüsha yazmak iyidir

Saat 7- utarite mensup olup hacetlerin kazası lisan bağlamak ve kalpleri celp etmeye muvafıktır

Saat 8- kamer saatidir bir birini sevmeyen iki kimse arasında sevgi muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir.

Saat 9- zülhal saati olup ara açmak adavet ve buğz kin ve nefret ve emsali şeylere mahsustur

Saat 10- müşteriye mensup olup cidden mubarek ve said bir saat olduğundan bütün hayır işlere yarar

Saat 11-merihe ait bir saat onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar

Saat 12- güneşe mensub bir mesud saattir akd sine ve kalpleri cezp etmek ve menfaetleri celp etmek için müsaittir

Pazartesi gece

Saat 1- müşteriye mensuptur onda rızık celbelmek güzel işker için okuyup yazmak munasiptir

Saat 2- merihe aittir bu saatte bulunduğun yerden çıkma şerlere müsaittir

Saat 3- şems saatidir sefere çıkmak celbi muhabbet kalpleri teshir için münasiptir

Saat 4- Zühre zamanıdır muhabbet izdivaç ve buna benzer şeylerle uğraşmaya müsaittir

Saat 5- utarite mensup olup onda erkek ve kadın bağlamak ve her arzu ettiğini yapmak muvafıktır

Saat 6- kamerdir kara e deniz seferlerine münasiptir hayır amellerde istenilen şeyleri yapmak muvafıktır

Saat 7- zuhaldir  onda sultanlara müracaattan sakınmalıdır

Saat 8- müşteridir hayır amellerden her işe yarar

Saat 9- merihtir emirler hakimler memurlar ile görüşmeye yarar onların kalplerine celp ve sevgilerini kazanmak için okuyup yazmak musaittir

Saat 10- şemsdir bu zamanda emirler sultanlardan ihtiyaçlarda bulunmak muvafıktır

Saat 11-zühre saatidir onda sevgi muhabbet için okuyup yazmak uygundur

Saat 12- utarite mensuptur son derece mezmum olduğundan bir şeye yaramaz

Bu gün sefere mahsus müsait bir gündür ticaret için yolculuğa çıkılması iyidir. Bu gün ana rahmine düşen çocuk siması güzel olur, hafız ve hak indinde makbul biri olur. Bu hususta marifetnamede şu bilgiler vardır.

Ey aziz, malûm olsun ki, müneccimler sözbirliğiyle demişlerdir ki: Bu ay yıldızının tabiatı, itidal üzere soğuk ve rutubetli olup, gece dişisi bulunmuştur. Orta kutlu nâmıyle isimlendirilmiştir. Ayın vasıfları: Zaaf, acz, hıfz, cehl, hakaret, acele, nemime, ihbar, deliller, hareket ve ses bulunmuştur. Ayın tali bulunduğu menilerde bu vasıflar gözlenmiştir. Ay,

pazartesi günü ve cuma gecesine hâkim bulunuştur. Şu halde o günün ve bu gecenin evvelki saatleri bunlara nispet kılınmıştır.

Bu gün tıraş olanın itibarı artar tırnak kesenin hali hoş olur. Bu gün maşrık (doğu) tarafı hariç her yöne sefer yolculuk mubarektir.   Bir hanenin horozu var ve bir gece vakti horoz ötse iyidir sahibine bir hayır gelir. Bu günde yeni ay yirmi dokuz günde tamam olur. Muharremin (hicri yılbaşı) başı bu güne denk gelse kış hoş olur yaz sıcak geçer. Bal çok olur, ucuzluklar olur bahar kuvvetli olur lakin otlaklar helak olur. Hastalıklar çok olur. Gürcistan tarafının nimetleri çok olur. Horasanda ( İranın doğu tarafı) kurtlar çok helak olur. Şark (doğu) tarafında fitneler olur. Bu gün ve Cuma gecesi kamere mütealliktir sefere çıkmak, Pazar etmek,  nikah kıymak iyidir. Bu günün iki namaz arası gayet saiddir (ve Eşref saatidir) Bu gün dikilen veya alınan elbise sahibine iyidir. Tohum ekmek, bağla uğraşmak, hacamat (kan aldırmak) yaptırmak, bir yerden bir yere haber götürmek iyidir. Lakin gizli iş işlerse çabucak ifşa olur. Bu gün ve gece doğan çocuk halk indinde muteber ve hürmetli olur, güçlü kuvvetli olur.  Bu gün hasta olana bu dua yazılıp suyu içirilse şifadır.  La yealemül ğaybe illallah.

Yazılacak dua

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

 

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادى

اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ

ولاحول ولا قوة الابا لله العلي العظيم

وصلي الله تعالي علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

(Şura 52-Enam 13)

Salı günü

Saat1- merihindir onda adavet verdirmek ve fesat işler hastalıklara ve marazlar icad etmeye yarar nahıstır

Saat 2- şemse mensuptur nahıstır onda hiçbir şey yapmak muvafık değildir.

Saat 3-zühredir izdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal etmek muvafıktır

Saat 4- utarite mahsus bir zamandır onda müşteri celbi alış verişin suratlenmesi ticaretin genişlemesi havas okuyup yazmak münasiptir.

Saat 5- kamerdir nahıs bir saat olduğundan bir şey yapmamak lazım

Saat 6- zuhale mensubtur kuvvetini bağlamak göz ağrısı verdirmek hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.

Saat 7- müşteri saatidir celbi muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler için bu saat çok müsaittir.

Saat 8- Merih saatidir istediğini bu saatte yap

Saat 9- şemsin vakti olup nikah izdivaç ve kadınların kalplerini celp için Salih bir saattir

Saat 10- zühreye mensubtur güzel bir saat olmadığından bir şey yapmamk lazımdır

Saat 11- utaritin zamanıdır yoldan alıkoymak izdivacı bozmak gibi şeylere yarar

Saat 12- kamere aittir araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve ayrılık gibi her şer işlere münasiptir

Salı gece

Saat 1- zühredir muhabbet celp edilir maksatların hasıl olmasında fayda veren bir saattir

Saat 2- utarite attir arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsaittir

Saat 3- kamere mensuptur son derece mezmum ve fena bir saattir onun için bir şey yapmamak lazım

Saat 4- zühaldir kuyu kazmak ve emsali şeylere hayırlıdır şerleri def etmek için okunan dualar faydalıdır

Saat 5- müşteriye mahsustur kadınların muhabbetini ekabir indinde sevgiyi celp etmek için munasiptir

Saat 6- şems saatidir sultanların kalplerini celp etmek ve hacetlerin kabulu için okumak ve yazmak iyidir

Saat 7- zühreye mahsustur kadınları celp ve teshir izdivacı tesis için çalış

Saat 8- utarite mensuptur her ne istersen yap güzel netice alırsın

Saat 9- kamere aittir ara açmak buğz ve adavet koymak ve emsali şeylere münasiptir

Saat 10- zuhaldir büyük nahıs zaman olduğundan bir şey yapılmaz

Saat 11- müşteriye aittir  sait olduğundan hayır için okumak ve yazmak iyidir

Saat 12- Merih zamanadır yolculuğa çıkmak hayırlıdır

Bu gün evde oturmak nefis ıslahıyla meşgul olmak ve hacamat yaptırmak iyidir. (Bu günün eşref saati kuşluk vaktidir.) Bu gün dikilen elbise hemen suda yıkanmalı ki hayırlı olsun. Bu gün tıraş olan kimseyi sara illeti yakalar. Bu günde tırnak kesmeyi adet edinenin ölümü pis olur. Bu gün bir kimse saçını ve sakalını tarasa erken ağarır. Bu gün doğan çocuk iyilik yapmayı sever ve dili yalandan uzak olur. Bu gün doğan çocuk hususunda marifetnamede şu bilgiler vardır.

Merih yıldızının tabiat ve vasıflarında müneccimler ittifak üzere demişlerdir ki: Merihin tabiatı, aşırı sıcaklık ve kuruluktur. Gece erkeği olup, küçük uğursuz olarak isimlendirilmiştir. Bu yıldızın vasıfları: Şenlik, şecaat, hiddet, sefahet, kuvvet, hiyanet, öfke, edepsizlik, inat ve

baş olma hırsı bulunmuştur. Bu durumda, bu yıldız, rahimlere düşen menilere tali düşerse, bunun vasıfları onlara Hak’ın emriyle sirayet eder. Bu tecrübe ile sabittir. Merih, cumartesi gecesi ve salı gününe hâkim bulunmuştur. O gecenin ve bugünün ilk saatleri, buna nispet olunmuştur.

Bir hanenin horozu var ve bir gece vakti horoz ötse o hanenin sahibinin oğlu olur. Bu gün yeni olan ay yirmi dokuz günde tamam olur. Bu gün şimal (Kuzey) tarafına sefer etmek yasaklanmıştır. Muharrem ayı bu günde başlarsa kış katı ve karı çok olur.  Ağaçlara afet erişir. Havadisler haberler çok olur. Avrupa da fitneler olur. Bu gün ve gecesi merihe mütealliktir. Her işten sakınmak iyidir. Lakin düşmanla karşılaşmak savaşmak iyidir Allahın izniyle fetih müyesser olur. Bu gece kuyu kazmak ve ark suyunu kesmek iyidir.  Bu gün dünyaya gelen oğlanın ahlakı hayvan gibi olur. Bu gün hasta olan kişiye bu dua yazılıp içirilse hem de taşıtılsa şifadır. La yealemül ğaybe illallah.

Yazılacak dua

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ

وَشِفَاءٌ لِمَا فِى الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ

شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فى ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفينِ

قُلْ هُوَ لِلَّذينَ اٰمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

Şifa ayetleri

Bismillahirrahmanirrahim Ve yeşfi sudûre kavmin mü’minine (9/14)

Ve şifaûn limâ fissudûri (10/57)

Yahrucu min butûnihâ şerâbun muhtelifun elvânuhû fîhi şifaun linnâsi (16/69)Ve nunezzilu minel kur’ân-i mâ huve şifâun ve rahmetun lilmu’minîne (17/82 Ve izâ meriztu fehuve yeşfîn (26/80)

Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifaun (41/44)

Çarşamba günü

Saat 1- Utarit saati olup muhabbet mevedet kalpleri celp ve teshir için münasiptir

Saat 2- kamere aittir nahıs olduğundan bir şey yapmamak lazım

Saat 3- zühaldir ilkayı emraz hastalıklar icad etmek ve emsali şeylerin yapıması için münasiptir

Saat 4- müşteriye mensuptur cidden mubarek bir saat olduğundan her hayır işe uygundur

Saat 5-   merihe mahsus olup mezmum bir saattir insanlar ile muhasama ve fenalık için müsaittir

Saat 6- şems saatidir denizde ve karada yolculuk yapmaya muvafıktır onda yapılan her şeyde muvafakiyet elde edilir

Saat 7- zühreye mensub ve mesud bir saattir her istenilen yapılır ve hayırlara muvafıktır

Saat 8- Utarit vaktidir ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek gözden kaybolmak için nusha yazmaya müsaittir.

Saat 9- kamerdir onda fenalık için yapılan her şey tesir etmez

Saat 10- zuhale aittir ekabirin huzuruna girmek onların rızalarını celp etmek ve menfaatlerini çekmek için Salih bir saattir.

Saat 11- müşteri vaktidir mesud bir zamandır vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeylere iyidir

Saat 12- merihe mahsus olup nahısdır onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır

Çarşamba gece

Saat 1- zuhaldir bu satte istenilen her iş icra edilebilir zuhalin bir mesud saati var ise oda cumartesi ilk saattir.

Saat 2- müşteriye aittir insanlar arasını sulh ara bulmak sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılanlar muvafıktır

Saat 3- merihe mensup olup buğz ve adavetin ilkası için yapılanlara müsaittir

Saat 4- şems vakti olup melikler ve sultanlardan hacetlerin kabulu için yazılan şeylere münasiptir

Saat 5- Zühre mesut bir zaman olduğundan hayır amellere yarar

Saat 6- Utarit zamanı olup av için yazılanlar tesir eder

Saat 7- kamerdir hayırsız bir saat olduğundan bir şey yapılmaması lazım

Saat 8- zuhaldir marazlar doğum hastalıkları buğz ve adavetin igası için yapılan şeyler tesirlidir

Saat 9- müşteriye mahsus sait bir saattir

Saat 10- Merih dir şer işlere müsaittir

Saat 11- şemse ait karı koca arasını bulup sulh sevgi ve muhabbet için yapılanlara müsaittir

Saat 12- kamer saatidir melikler vezirler sultanlar indinde itibar temini için okuma ve yazmaya müsaittir

Bu gün dikilen veya alınan elbise mubarek olup hak teala rızkını bereketli eder.(Bu günün eşref saati ikindi vaktidir.) Bu gün tıraş olan kimsenin hak teala bedenine sıhhat ve afiyet verir.  Bu gün tırnak kesen mesrur ve bahtiyar olur. Bu gün şimal (Kuzey) tarafına sefer etmek yasaklanmıştır.  Bu gün ana rahmine düşen çocuk yol kesen olur. Bu hususta marifetnamede şu bilgiler yer alır.

Utarit yıldızının tabiat ve vasıflarında müneccimler sözbirliği edip, demişlerdir ki: Utaritin tabiatı soğukluk ve kuruluk olup, gündüz erkeği bulunmuştur. Kendinden başka yıldızın tabiatiyle uyuşucu olduğundan; uyuşan ve münafık nâmıyle isimlendirilmiştir. Bu yıldızın vasıfları: Edeb, zeyreklik, anlayışlılık, feraset, zihin, dirayet, nutuk, belagat, nakış,

kitabet, hesap, isabet, zekâ, dikkat, sanat, hile ve hıyanet bulunmuştur.Bu yıldızın tali düştüğü menilerde bu vasıflarıyla etkili olduğu gözlenmiştir. Bu yıldız, pazar gecesi ve çarşamba gününe hâkim olduğu gözlenmiştir. Bu yıldız, pazar gecesi ve çarşamba gününe hâkim bulunmuştur. O gecenin ve bu gündüzün ilk saatleri, buna nispet kılınmıştır.

Bir hanenin horozu var ve bir gece vakti horoz ötse o hanenin oğlu ve ebeveyni arasında ayrılık olmasına delalet eder. Bu gün hacamat yaptırana baras (Tedavi edilmesi mümkün olmayan ve vücutta beyaz lekeler meydana getiren bir hastalık) hastalığı erişir.  Muharremin ilki bu gün olsa kışı hoş ve yağmuru bol olur. Otluklar çayırlar mutedil olur. Lakin  Ticaret ve satışta zarar olur.  Bu gün sefere çıkmaması ve hanesinde akrabalarıyla oturması daha huzurludur.  Bu gün ana rahmine düşen çocuk şaşı ve eğri gözlü olur. Bu gün şerbetlerden şifa murat eden ve içen kimse şifa bulur. Çünkü  Bu gün hak teala nehirleri yarattığından su cinsinden içilen şeyleri mubah eyledi. Bu gün hasta olan kişiye bu yazılıp içirilirse şifa bulur. La yealemül ğaybe illallah.

Yazılacak dua

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا

فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا

فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ

رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ

(Saffat 1-5)

Perşembe günü

Saat 1- müşteriye mensuptur onda rızık celbelmek güzel işker için okuyup yazmak munasiptir

Saat 2- merihe aittir bu saatte bulunduğun yerden çıkma şerlere müsaittir

Saat 3- şems saatidir sefere çıkmak celbi muhabbet kalpleri teshir için münasiptir

Saat 4- Zühre zamanıdır muhabbet izdivaç ve buna benzer şeylerle uğraşmaya müsaittir

Saat 5- utarite mensup olup onda erkek ve kadın bağlamak ve her arzu ettiğini yapmak muvafıktır

Saat 6- kamerdir kara e deniz seferlerine münasiptir hayır amellerde istenilen şeyleri yapmak muvafıktır

Saat 7- zuhaldir  onda sultanlara müracaattan sakınmalıdır

Saat 8- müşteridir hayır amellerden her işe yarar

Saat 9- merihtir emirler hakimler memurlar ile görüşmeye yarar onların kalplerine celp ve sevgilerini kazanmak için okuyup yazmak musaittir

Saat 10- şemsdir bu zamanda emirler sultanlardan ihtiyaçlarda bulunmak muvafıktır

Saat 11-zühre saatidir onda sevgi muhabbet için okuyup yazmak uygundur

Saat 12- utarite mensuptur son derece mezmum olduğundan bir şeye yaramaz

Perşembe gece

Saat 1-  güneş saatidir bunda muhabbet vekabul mülük ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak ve yazmak muvafık yeni elbise giyinmek münasibdir.

Saat 2- zühreye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiçbir şey yapmamalıdır.

Saat 3- Utarit saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazması için muvafıktır.

Saat 4- ay saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir hiçbir işe yaramaz

Saat 5- zühale mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-i buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler için münasip bir saattir.

Saat 6- müşteriye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden divan erbabından hacetlerin talebi muvafıktır.

Saat 7- Merih saati olduğundan nahıstır. Onda hiçbir şey yapılmaz

Saat 8- şemse mensub ve saittir. Her bir husus için muvafık olduğundan onda her bir hacetin için çalış

Saat 9- zührenin vakti olup celbi nas ve kalpleri meyil ettirmek için okuyup yazmak muvafıktır

Saat10- utarite mahsustur iyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir her şey yapıla bilir.

Saat 11- kamere mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım vefk ve nusha yazmak daha iyidir.

Saat 12- zuhalin saati old

Bu gün hacamat için iyi bir gündür. Zevalden(güneşin batışına yakın eşref saatidir) evvel saiddir. Bu gün dikilen elbise veya alınan genişleme ve feraha sebeptir. Bu gün tırnak kesen kişi hasta ise hastalığına şifa bulur. Bu gün ikindiden sonra kıble cihetine (Güneye) sefer etmek yasaklanmıştır kaçınılması gerekir. Bu gün hayızdan temizlenen kadın eşiyle beraber olsa ve çocuk ihsan edilse güzel (dide) gözlü ve güzel yüzlü çocuk olur herkes ona müştak olur akıllı ve ferasetli olur. Bu gün ana rahmine düşen çocuk adil, kamil ve kadı (Hakim) olur.  Bir hanenin horozu varsa ve bir gece vakti horoz ötse sahibine iyidir. Bu gün yeni olan ay otuz günde tamam olur. Muharremin ilki bu gün olsa  kış iyi olur.(2013 15-Kasım Perşembe bugüne denk geliyor) Bu yılın evvelinde haberler çok olur. Yağmurlar ülkemizde az olur lakin Gürcistan taraflarında nimet bol olur. Mağrib (Batı taraf. Garb. Güneşin battığı cihet.  Afrikanın şimâl tarafı. Türkiye’ye nisbetle garbda bulunan Fas, Tunus, Cezayir ve İspanya tarafı) tarafında savaşlar olur. bir çok avrupa ülkesi ekonomide batar.İsrailin gücü kırılır kayıplar olur. Müslümanlar kuvvette olur. Bu gün ve gece müşteriye mütealliktir. Bu gün sefer etmek, yeni elbiseler giyinmek, alış veriş ve ticaretle uğraşmak büyükler ve alimlerin yanına gitmek hacette bulunmak iyidir. Lakin gizli işleri hemen duyulur. Bu gün doğan çocuk alim,  Fadıl ve yumuşak huylu olur. Bu günde doğan çocuklar hakkında marifetnamede ayrıca şu bilgiler yer alır.

Müşteri yıldızının tabiatında ve övgüye değer vasıflarında, müneccimler sözbirliği edip, demişlerdir ki: Müşterinin tabiatı itidal üzere sıcak ve rutubetli olup, gündüz erkeği olmakla; büyük uğurlu nâmıyle isimlendirilmiştir. bu yıldızın vasıfları: Din gayreti, ilim, hilim, haya,

cömertlik, tevazu, akıl, iffet, talakât ve fasihlik bulunmuştur. Bu yıldız,rahimlere düşen döllere tali olsa, Hak’kın emriyle bunun selîm tabiatı ve övülmüş vasıfları, onlara sirayetle yaratılıp ve huy olup, talileri müşteri hüküm olunur. “Annesinin karnında kutlu olan kutludur,” hadisi gereğince; onlar o saadetle dünyaya gelip, her biri sait (kutlu) bulunur. Bu yıldız, pazartesi gecesine ve perşembe gününe hakimdir.

Bu gün hastla olan kişinin hastalığı korkudan olur 2 veya 7 gün zahmet çeker sonra iyi olur. Bu günün duası budur.   La yealemül ğaybe illallah.

Yazılacak dua

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَيُّومُ

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوﺍﻟﻤﻟﻜﻮلﻜﺮﻴﻢ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ

 

اِنْ يَشَاْ يُسْكِنِ الرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِه اِنَّ فى ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

(Şura 33 )

Cuma günü

Saat 1- zühredir muhabbet celp edilir maksatların hasıl olmasında fayda veren bir saattir

Saat 2- utarite attir arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsaittir

Saat 3- kamere mensuptur son derece mezmum ve fena bir saattir onun için bir şey yapmamak lazım

Saat 4- zühaldir kuyu kazmak ve emsali şeylere hayırlıdır şerleri def etmek için okunan dualar faydalıdır

Saat 5- müşteriye mahsustur kadınların muhabbetini ekabir indinde sevgiyi celp etmek için munasiptir

Saat 6- şems saatidir sultanların kalplerini celp etmek ve hacetlerin kabulu için okumak ve yazmak iyidir

Saat 7- zühreye mahsustur kadınları celp ve teshir izdivacı tesis için çalış

Saat 8- utarite mensuptur her ne istersen yap güzel netice alırsın

Saat 9- kamere aittir ara açmak buğz ve adavet koymak ve emsali şeylere münasiptir

Saat 10- zuhaldir büyük nahıs zaman olduğundan bir şey yapılmaz

Saat 11- müşteriye aittir  sait olduğundan hayır için okumak ve yazmak iyidir

Saat 12- Merih zamanadır yolculuğa çıkmak hayırlıdır

Cuma gece

Saat 1- kamerdir muhabbet ve kalpleri celp için münasip ve muvafıktır

Saat 2- zühaldir sefere ve yolculuğa munasip olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır

Saat 3- izdivaca mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muvafıktır

Saat 4- merihe mahsustur sidik bağlama düşmana azab çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muvafıktır

Saat 5- güneşe mahsustur hacetlerin kabulü halkın lisanını bağlamak kalpleri celp ve cezp etmek için havas okuyup yazmak münasiptir

Saat 6- zühreye ait bir saat olup onda vefk tılsım ve nüsha yazmak iyidir

Saat 7- utarite mensup olup hacetlerin kazası lisan bağlamak ve kalpleri celp etmeye muvafıktır

Saat 8- kamer saatidir bir birini sevmeyen iki kimse arasında sevgi muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir.

Saat 9- zülhal saati olup ara açmak adavet ve buğz kin ve nefret ve emsali şeylere mahsustur

Saat 10- müşteriye mensup olup cidden mubarek ve said bir saat olduğundan bütün hayır işlere yarar

Saat 11-merihe ait bir saat onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar

Saat 12- güneşe mensub bir mesud saattir akd sine ve kalpleri cezp etmek ve menfaetleri celp etmek için müsaittir

Bu gün dikilen elbise ve bu günde elbise diktirmeyi adet edinenin ömrü uzun bereketli aziz ve hürmetli olur. Bu gün tıraş olmak mubarektir ve adet edinenin ömrü uzun malı çok olur. Lakin Cuma namazından sonra tıraş olmak gerekir. Bu gün tırnak kesenin de ömrü bereketli olur lakin tırnağı da cumadan önce kesmek gerekir. (Bu gün kuşluk vakti ve ikindi arası eşref saatidir) Bu gün cumadan evvel ana rahmine düşen çocuk said ve şehid olur. İkindi namazından sonra ana rahmine düşen çocuk fakih alim ve ulemadan olur. Bu gece ana rahmine düşen çocuk muhlis ve abid olur. Bu gün ve gece doğan çocuk iyi huylu güzel sözlü güzel yüzlü izzet ve hürmet ehli olur. Marifetnamede bu hususta şu bilgiler vardır.

Zührenin tabiat ve vasıflarında müneccimler sözbirliğiyle demişlerdir ki: Zührenin tabiatı, orta derecede soğukluk ve rutubettir. Zühre, gece erkeği olmakla, küçük kutlu adını almıştır. Bu yıldıza bakmanın kalbe sürûr verdiği tecrübe kılınmıştır. Bu yıldızın vasıfları: Yumuşaklık, sevgi, rikkat, ferah, temennî, oyun, teganni, cinsel güç ve güzel yaratılış

bulunmuştur. Bu yıldızın tali düştüğü menilerde bütün bu vasıflar aynen müşahede olunmuştur. Bu yıldız, salı gecesi ve cuma gününe hâkimdir. O gecenin ve bugünün ilk saatleri, buna nispet kılınmıştır.

Bu gün yeni olan ay otuz günde tamam olur. Bu günde garb (batıya) seferden kaçınmak lazımdır.   Bir hanenin horozu varsa ve bir gece vakti horoz ötse sahibine mubarektir.  Muharrem ayının ilki bu güne denk gelse o sene hat tin den fazla yağmur yağar ekine ve meyveye afet erişir. Halka gam ve gussa( keder) dokunur. Mağrib   (Batı taraf. Garb. Güneşin battığı cihet.  Afrikanın şimâl tarafı. Türkiye’ye nisbetle garbda bulunan Fas, Tunus, Cezayir ve İspanya tarafı) tarafı fitne ve şer içinde olur savaşlar ve ölümler çok olur. Bu gün hasta olan kişiye bu dua yazılıp içirilse şifa olur. La yealemül ğaybe illallah.

Yazılacak dua

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

 

ﻴﺎﻤﻋﺸﺮﺍﻻﺮﻮﺍﺡﻮﻔﻮﻖﻜلﺬﻯﻋﻟﻴﻢ

بَديعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ

فَسُبْحَانَ الَّذى بِيَدِه مَلَكُوتُ كُلِّ شَیْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

اَلَّا تَعْلُوا عَلَیَّ وَاْتُونى مُسْلِمينَ

(Üç kere felak ve nas ve ihlas eklenir)

(Bakara 117-yasin 83- Neml 30,31)

Cumartesi günü

Saat 1- zuhaldir bu satte istenilen her iş icra edilebilir zuhalin bir mesud saati var ise oda cumartesi ilk saattir.

Saat 2- müşteriye aittir insanlar arasını sulh ara bulmak sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılanlar muvafıktır

Saat 3- merihe mensup olup buğz ve adavetin ilkası için yapılanlara müsaittir

Saat 4- şems vakti olup melikler ve sultanlardan hacetlerin kabulu için yazılan şeylere münasiptir

Saat 5- Zühre mesut bir zaman olduğundan hayır amellere yarar

Saat 6- Utarit zamanı olup av için yazılanlar tesir eder

Saat 7- kamerdir hayırsız bir saat olduğundan bir şey yapılmaması lazım

Saat 8- zuhaldir marazlar doğum hastalıkları buğz ve adavetin igası için yapılan şeyler tesirlidir

Saat 9- müşteriye mahsus sait bir saattir

Saat 10- Merih dir şer işlere müsaittir

Saat 11- şemse ait karı koca arasını bulup sulh sevgi ve muhabbet için yapılanlara müsaittir

Saat 12- kamer saatidir melikler vezirler sultanlar indinde itibar temini için okuma ve yazmaya müsaittir

Cumartesi gece

Saat1- merihindir onda adavet verdirmek ve fesat işler hastalıklara ve marazlar icad etmeye yarar nahıstır

Saat 2- şemse mensuptur nahıstır onda hiçbir şey yapmak muvafık değildir.

Saat 3-zühredir izdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal etmek muvafıktır

Saat 4- utarite mahsus bir zamandır onda müşteri celbi alış verişin suratlenmesi ticaretin genişlemesi havas okuyup yazmak münasiptir.

Saat 5- kamerdir nahıs bir saat olduğundan bir şey yapmamak lazım

Saat 6- zuhale mensubtur kuvvetini bağlamak göz ağrısı verdirmek hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.

Saat 7- müşteri saatidir celbi muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler için bu saat çok müsaittir.

Saat 8- Merih saatidir istediğini bu saatte yap

Saat 9- şemsin vakti olup nikah izdivaç ve kadınların kalplerini celp için Salih bir saattir

Saat 10- zühreye mensubtur güzel bir saat olmadığından bir şey yapmamk lazımdır

Saat 11- utaritin zamanıdır yoldan alıkoymak izdivacı bozmak gibi şeylere yarar

Saat 12- kamere aittir araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve ayrılık gibi her şer işlere münasiptir

Bu gün dikilen veya alınan elbise sahibine hayır getirmez.( Bu günün eşref saati güneş doğar kendir.) Bu gün tıraş olan kimse haftasına kadar gamdan kurtulamaz. Bu gün tırnak kesen kimse yaralanır. Bu günde yeni ay otuz günde tamam olur. Bu gün şark (Doğu) tarafına yolculuktan sakınmalıdır. Bu gün ana rahmine düşen çocuk hoş ve rızkı bol olur. Bu hususta marifetnamede şu bilgiler vardır.

Ey aziz, malûm olsun ki, astronomlar demişlerdir ki: Bu zühal yıldızının tabiati son derece soğuk ve kurudur. Gündüzsel erkek bulunup, en büyük uğursuz bilinmiştir. Buna bakmak, keder ve üzüntü vericidir. Nitekim çiçek zühreye bakmak, sevinç ve safra verici bulunmuştur. Bu yıldıza, ahmak, cahil, cimri, kıskanç, yalancı, lanetli, gamlı, tenbel, kalın kafa ve

zararlı sıfatları nispet kılınmıştır. Bu yıldız, rahimlere düşen döllere şans olsa; bunun tabiatı ve vasıfları, o döllere Allah’ın izniyle sirayet edip olan çocukta, bu vasıfların ortaya çıkması tecrübe olunmuştur. Bu yıldız, çarşamba gecesiyle cumartesi gündüzüne hâkim bulunmuştur. O gece ve gündüzün ilk saatleri buna nispet kılınmıştır.şu hususuda belirtelim birnutfe rahimde karar bulup: Evvelki ayda zühalin terbiyesinde olur. İkinci ayda müşterinin terbiyesine gelir. Üçüncü ayda merihin, dördüncü ayda güneşin, beşinci ayda zührenin, altıncı ayda utaritin ve yedincide ayın terbiyesini bulur. O halde eğer yedi aylık doğarsa o çocuk yaşar. Eğer sekiz aylık doğarsa ölür. Zira ki, sekizinci ayda zühalin terbiyesine gelir. Zühal, soğuk ve kuru olduğunda tabiatı ölüm olur. Eğer dokuz aylık doğarsa müşterinin terbiyesinde olduğundan ölmez, yaşar. Zira ki müşteri rutubetli ve sıcaktır, tabiatı hayat olur

Bir hanenin horozu varsa ve bir gece vakti horoz ötse o evde olanların bir birlerine muhabbeti artar. Muharremin ilk günü bu güne denk gelse (bu sene bu güne denk geliyor 26 kasım 2011)o yıl kış katı olur. Bu sene Çocuklardan ölenler çok olur. salgın hastalıklar çok olur.Meyve ağaçlarını afet vurur lakin hububat iyi olur. Bu sene hastalıklar çok olur. Bazı vilayetlerde karışıklıklar olur.  Bu gün zuhale mütealliktir yapılacak işlerden uzak durmak iyidir. Büyükler yanına gitmekten düşman ve hasetçilerle karşılaşmaktan kaçınmak lazımdır. Bu gün ve gece doğan çocuk talihi said olur. Bu gün hasta olan kişinin hastalığı kaygıdan olur. 2 veya 7 günde iyileşir. Bu günün duası budur.  La yealemül ğaybe illallah.

Yazılacak dua

بِسْــــمِ ٱللّهِ ٱلـشَّـافِي هُـوَ اللَّهُ بِسْــمِ ٱللّهِ الْــكَافِي هُـوَ ٱللَّهُ بِسْـــمِ ٱللّهِ الْـمُـعَافِي هُـوَ اللَّهُ {بِسْـمِ ٱللّهِ ٱلَّذي لاَ يَضُـرُّ مَــعَ ٱسْمِه شَيْءٌ فِي اْلأَرْضِ وَ لاَ فِي ٱلـسَّــمۤاءِ وَهُـوَ ٱلـسَّـمِيعُ الْـعَــلِـيـمِ

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

وصلي الله علي سيدنا محمد خاتم النبين وعلي اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثرا الي يومالدين

(Bakara 171)

Gezegenlerin tesirleri ile ilgili ve saatlerin hesaplanmaları ile ilgili marifetnamede şu bilgiler yer alır.

Mülkünde olanların hakikatlerini Allah daha iyi bilir. Fakat yedi gezegen yıldızın,

yeryüzünde, ufuklarda, saat be saat nöbete olan tesir saatlerini, bu tarihten önce tabir ve beyan eylediğimiz Türkçe manzume, bu makama münasip görülüp yazılmıştır.

NAZM

Hüda’ya şükür kim halk etti bunca encüm ve eflak

Salat ol dostuna olsun ki şanında demiş “lavlak”

Ve bade Hakkı der lim-i felek sırrın ayan ettim

Otuz beyt içre nahs ve sa’d sââtı beyan ettim

İki âlemde bir bildim müessir zât-ı Mevlayı

Veli rabt eylemiş esbaba ednâyı hem a’lâyı

Eğer bilmek dilersen olduğun saat ne saattir

Ne kevkeb hükm eder ol dem nehûset ya saadettir

Yedi gece yedi gün gün batıb doğduğu ân içre

Yedi seyyareden bul kangı hâkimdir zaman içre

Ki her gün haftadan her gece bir seyyarenindir kim

O eb ol ruzun evvel saatinde hem odur hâkim

Heman hıfz et yedi lafzını yedi gün ybil yedi kevkeb

Edes biyr çahh deld hesi ve reh zühaldir hep

Evail-i harf için hevvez olmuş hafta eyyamı

Huruf-u sâniye şeb-i sâlise gün hâkimi nâmı

Şeb-i pazar utarit ertesi müşteri talib

Şeb-i se şebneye zühre zühal çarşamba şeş gâlip

Hamîs akşamı şems ve cuma akşamında meh şâmil

Şeb-i sebt oldu merih ol huruf-u sâniye kâmil

Pazar şems ertesi meh salı merih erbaaya tîr

Hamîse müşteri cumaya zühreye sebte keyyân-ı mîr

Yedi lafz içre şeb hem ruz-u evâil saatinden al

Yukarıdan yedi seyyareyi tertib ie say gel

Zühalden müşteri merih ve şems ve zühreye hoş yet

Utaritle kamerden geç bu tertib üzre hem devr et

Birer saat hükümetle olur seyyareler kaim

Gecedir oniki saat gündüz hem oniki daim

Gece gündüz yirmidört olur ysaat ki sânîdir

Değildir müstevî bunda murad ancak zamanîdir

Zamanî ysaatin miktarı artar eksilir bile

Adedle muhtellif olmaz şeb ve rûz tûl ve kasr ile

Neharın kavsini hem onikiye kısmet kıl

Bu saatin iri daim ona nısf-ı südüsdür bil

Şeb ve rûz tûl ve kasr ile kıyas et saati böyle

Tulu ve hem gurubun geçmişin bul hoş hesab eyle

Geçen saati bul zulemden ya rubu öğren ya üstürlab

Gaymde yapma saati bu saatten zamanı ya

Zamanî saati beraber yedi seyyareye ver gil

Ne kevkeb olduğu vakte gelirse hâkim anı bil

Zühaldir nahs-ı ekber saati hem ağır olurmuş

Mekânı çarh-ı sâbidir bina yap başlama hiç iş

Mübarek müşteridir su’d-u ekber saatin hoş bil

Nakl ü bey’ ve şira tezvic edip her şuğula ol mail

Cihan-ı merihe mahkum oluğu ysaat hiç iş etme

Çün oldur nahs-ı asgar pes kan aldır kimseye gitme

Mübarek şems hükmünde taleb kıl cümle yârânı

Mekanı çarh-ı râbidir ziyaret eyle sultanı

Çün zühre su’d-u asgardır o saat ictima eyle

Müferreh sohbet et hoş söz güzel savt istima eyle

Utarit müntezicdir ol zaman yaz nüsha hem mektub

Kitab oku okut nakş et hesab etek olur mergub

Kamer su’d oldu bu gökte o saatte sefer hoştur

Ticaret şirket ve irsal-i mektub ve haber hoştur

Yedi seyare ahkâmı bu tertib üzere kanundur

Gel ey Hakkı bil ol Hak’kı ki cümle hükm anındır

Kamu nahsi kau su’du kamu şerri kamu hayrı

Hep edib eyleyen Hak’dır bir anı bil unut gayri

Ko üç mevlidi dört ümmü yedi âbâî ne tâkı

Kamusu hâlik ve fâni hüve’l-hayyü hüve’l-bakî

AÇIKLAMA

(Hüda’ya şükür ki bunca yıldızlar ve felekler yarattı. Salat o peygambere olsun ki, şanında “Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım” demiş. Sonra Hakkı, felek ilminin ırrını açıkladım, dery. Otuz eyt içre uğursuz ve kutlu saatlerini açıkladım. İki âlemde Mevla’nın zatını müessir bildim. Evet, alçağı ve yükseği sebeblere bağlamış. Eğer olduğun saat ne saattir bilmekdilersen, o dem ne yıldız hükmeder, uğursuz ya saadettir? Yedi gece yedi gün batıp doğduğu an içre, yedi gezegenden bil hangisi hâkimdir zaman içre. Haftadan her gün bir gezegenindir ki, o gece ve güdüzün ilk saatinde odur hâkim. Hemen ezberle yedi lafzını, yedi gün bil yedi yıldız. pazar gecesi utarid, ertesi güne müşteri talip. Salı gecesine zühre, çarşamba zühalgalip. Perşembe akşamı güneş, cuma akşamında da ay. Cumartesi gecesi merih.Pazar güneş, ertesi ay, salı merih, çarşamba utarit, perşembe müşteri, cuma zühre, cumartesi zühal. Yed ilafz içre günün ilk saatlerini al. Yukarıdan yedi gezegeni tertip ile say. Zühalden müşeri, merih ve güneş ve zühreye gel. Utaritle aydan geç. Bu tertip üzere devr et. Birer saat hükümetle gezegenler kaim olur. Gece oniki saat, gündüz de daiim oniki saat. Gece vegündüz yirmidör olur. Bunda eşitleme esas değil, zaman esastır. Zaman saatinin miktarı da artar eksilir. Sayıyla muhtelif olmaz gece ve gündüz. Uzatma ve kısaltma ile günün yayını da onikiye böl. Bu saatin her biri ona altıda birin yarısıdır bil. Gece ve gündüz uzama ve kısaltma ile kıyas et saati böyle. Doğuş ve her batışın geçmişini bul hoş hesap eyle. Geçen saatibul karanlıktan ya rubu öğren ya üstürlab. Gaymde yapma saati bu saatten zamanı yap. Zamanî saatle birlik yedi gezegene var git. Hangi yıldız, olduğun vakte gelirse hâkim onu bil. Zühaldir başlama hiç iş. Mübarek müşteridir büyük saadet, saatini hoş bul. Nakl, alış-veriş ve nikah edip, her şuğula meyyal ol. Cihan, merihe mahkum olduğu saat, hiç iş etme. Çünküküçük uğursuz odur. Şu halde kaaldır, kimseye gitme. Mübarek güneş hükmünde iste bütün dostları. Yeri dördüncü felektir, sultanı ziyaret eyle. Zühre küçük saadettir, o saat topla, sohbet et, hoş söz, güzel ses dinle. Utarit, mümtezictir, o zaman nüsha ve mektup yaz. Kitap oku, okut, nakş et, hesap etmek rağbet olunur. ay saadet oldu bu gökte, o saatte sefer hoştur.

Ticaret, şirket, mektup ve haber gönderme hoştur. Yedi gezegen hükümleri bu tertip üzere kanundur. Gel ey Hakkı, bil o Hak’kı ki bütün hüküm onundur. Kamu uğursuzu, kamu saadeti, kamu şerri, kamu hayrı hep edip eyleyen Hak’tır. Bir onu bil, gayriyi unut. Üç bileşiği, dört anayı, yedi babaları bırak. Hepsi yaratık ve geçici. Yalnız Allah diri ve bâkidir.)

 

Oturulan yerlerin ve şehirlerin mizacını bildirir.

Ey aziz, malum olsun ki, filozoflar demişlerdir ki: su ve hava, arazi farklarına bağlı olduğundan, oturulan yerlerin farklılığı hasebiyle değişik olmuştur. Allah’ın kudretiyle çeşitli tesirlerinden yerin mizacı ile aynı olup, su ve hava, toprağa uymuştur. Her yerin mizacı aşka bir tarz olduğu için, her şehir kendi ehlini, kendi mizacı gereğince terbiyeEtmiştir Sıcak yerlerin mizacı, kendi ehlini kara ve kıvırcık saçlı, hazmı zayıf,bozuşması kuvvetli, rutubeti az, kalbi korkulu, bedeni yumuşak, düşüş ve ihtiyarlığı çabuk etmiştir. Habeş şehirleri gibi. Zira ki onları  sâkinlerinin ömrü, ancak otuz seneye gitmiştir. Yaşı kırka varan pek nâdir  olur. Soğuk yerlerde oturanların mizacları, kendi ehline şecaat ve kuvvet  bahşedip, hazımlarını kolay ve rahat kılmıştır. Şu halde soğuk yerler rutubetli de olursa, kendi ehlini, etli, yağlı, cüsseli ve geniş edi,  genellikle bedenleri arave ve nezaket bulup, beyaz ve berrak olmuştur.  Yazları mutedil olup, kışlarının soğuğu şiddet bulmuştur. Rutubetli  yerlerin izacı, kendi ehlini, güzel yüzlü, yumuşak sözlü edip, onlara  gevşeklik ve mutedil bir yazla kış verip, humma, basur, ishal ve cilt  hastalıklarını çoğaltmıştır. Kuru yerlerin mizacı, endi ehlinin deri, mizaç  ve dimağlarını kurutup, yazlarını sıcak ve kışlarını soğuk eylemiştir.  Yüksek yerlerin mizacı, kendi sakinlerine sıhhat ve kuvvet verip, çoğunuiyi ahlakla mesrur, ilim ve kemal ile mamur, güzellik ve cemal ile nurlu,  uzun ömürle ömürlü etmiştir. Çukur yerlerin mizacı, kendi mahpuslarına gam  ve kede içinde sıcak ve durgun su verip, onları havasıyle hummalı,  kesafetiyle sıkıntılı, anlayışlarını az ve mizaçlarını illetli etmiştir.  Açık ve taşlı yerlerin mizacı, kendi çevresindekilerin bedenlerini kuvvetli, saçlarını çok ve boylarını kısa edip, çoğunu çekî ve reşit; azlarını sıcak ve şiddetli etmiştir. Onlarda kuruluk ve seher çok olduğundan, savaş ve dövüşe galip olmuşlardır. Karlı dağların mizacı,öteki soğuk şehirler gibi kendi ehlini tertip edip, karı bâki kaldıkça, temiz rüzgârıyle onları temiz etmiştir. Deniz çevresindeki yerlerin mizacı, kendi ehline sıcaklık ve soğukluğu mutedil edip, rutubetini kuruluğu üzerine üstün etmiştir. Kuzey memleketlerinin mizacı, soğuk beldeler ve soğuk mevsimler gibi olup, kendi ehlinde asrî hastalıklar çok, karınlarındasafra toplanmasını az etmiştir. O şehirlerinin sakinlerinin hazımları kuvvetli ve ömürleri uzun olmuştur. Zira ki onların çoğu yüz yıldan fazla yaşamıştır. onlarda bozuşma az ve damarları dolu olduğundan ve damarları da geniş olduğundan burun kanaması çok olmuştur. Yaraları az olup, çabuk şifa buluştur. bedenleri kuvvetli, kanları temiz ve yürekleri ateşli olduğundan,çoğu yırtıcı hayvan vasıflarıyle dolmuştur. Güney taraflarının izacı, sıcak şehirler ve mevsimler hükmünde olup, sularının çoğu acı ve tuzlu bulunmuştur. ehlinin başları rutubet maddeleriyle dolu, hisleri illetli, azaları gevşek, iştihaları az, mide ve şehvetleri zayıf müşahede olunmuştur. Yaraları zor şifa bulur. Kadınları, hastalıklarla çocuklarını düşürüp, çocukları az ve hayızları çok olur Cümlesine sara ve çeşitli humma isabet edip, basur istila etmiştir. Hatta otuz yaşını geçen, felçli olup gitmiştir Doğudaki oturulur yerler ki, doğusu açık olan şehirlerin mizacı sahih ve hoş bulunmuştur. Zira yki güneş, o şehirlerin ahalisi üzerindoğup, havalarını ılımlı ve temiz kılmıştır. Batı bölgeleri i doğudakilerin aksi olmuştur. O bölgelerin mizacı, rutubetli ve yoğun kalmıştır. Zira ki batı bölgeleri ahalisi üzerine güneş, gündüzde şule salmaz, ta yükselip etrafı ısıtmadıkça üzerlerine gelmez. Şu halde onların soğuk geceleri ardınca güneş, üzerlerine fecaatle doğup, on an içinde sıcaklığıyle istilaettiğinden, buraların halkı balgamla olmuştur. Açıklanan yerlerin birini seçip, vatan murat eyleyen seyyahlara gereklidir ki, önce o yerin yükseklik ve alçaklığında, açıklık ve kapalılığında olan  özelliklerini ve o şehrin komşusu bulunan dağlar, madenler ve buharlarınmizaçlarını ve yönlerini bilip; ondan şehir halkının hastalık ve sıhhatle, hazım ve şehvette, güzellik ve surette, ahlak ve sürette, meşrep âdette, mezheb ve iffette haim olan durumlarını tecrübe kılsın. Bundan sonra binalarının dışını; genişliği ve içi yüksek midir, kapı ve pencereleri doğuya açık veya kuzeye dönük müdür, bilsin. Zira ki, binanın şartlarındandır ki , evin içi geniş ve yüksek, kapı ve pencereleri y a doğuya veya kuzeye açık ola. ta ki sabah rüzgârı ve kuzey rüzgârı o eve dola. Onunla ev mamur olup, evdekiler ondan her an hayat ve can bulurlar. Gönülleri hoş olup, bedenleri sıhhat ve âfiyetle kala. şu halde bina işlerinde önemli ve lüzumludur ki, seher yelini ve kuzey rüzgârını evin içine dâhil ve güneşin şuası yerine âsıl ve havasının salahı doğu güneşi ile hâsıl ola. Gerçekte ki, temiz, latif, akıcı, soğuk ve tatlı olan nehirleri, eserek dolaşıp gelen seher yeli ile nedim ve yâr olup, iştiyakile teneffüs etmek, cana safa, cisme şifa ve kalbe ciladır. Allahu alem bissavab La yealemül ğaybe illallah.

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.