Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
11 yıl önce tarafından yazıldı, 2.041 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Gerçek Havas Alimleri ve Sözde Havascılar arasında ki fark

 

Bizler bu gün eskide yazılmış Havas eserlerini incelediğimiz de şunu çok net görüyoruz ki Havas adı altında daha çok Sihir, büyü, cin davetleri, şeytani grubların davetleri vs. gibi şerre yönelik bilgilerin daha fazla verildiğini ve havas ilmi adıyla anıldığını görürüz.  Ledün ve Havas ilmi nedir adlı makalemde daha önce belirttiğim üzere gerçek bir Havas Aliminin bunlarla Rabbimizin haram kıldığı ve içinde şerrin barındığı bir şeyle işi olmaz.  Gerçek bir havas alimiyle sözde havascıların arasında yüzlerce bariz fark ve alemet vardır elbet ama en önemlileri yukarda değindiğim üzere Gerçek Havas alimleri Şeriati Ahmediyye Aleyhissalatu vesselamdan asla taviz vermez kulu Allaha c.c kulluk noktasında yaklaştırmaya gayret eder ve çabalar.  Çünkü bilirler ki Bir ilim kişiyi Allaha c.c ulaştırmıyorsa o ilme ilim denemez kişiyi Hakka ulaştıracak yolu göstermeyen gösteremeyen Alime de elbet alim denemez.

Evet, Bazı farklara örnek verecek olursak. Eski eserleri incelediğimiz de mesala kenzül havas şemsül meaarif  gibi (Meşhur oldukları için bunlardan örnek veriyorum) günlerce, gecelerce çekilecek zahmetlerin riyazetlerin akabinde bir cinle görüşmek gibi bilgiler mevcuttur. Gerçek Havas alimlerini insan tanıyınca ve eskilerin günlerce uğraştıkları türlü türlü terkipler okuttukları ve sonunda bir cin ile görüştüre bildikleri eğer görülebilirse oda gelenin Rahmanimi Şeytanimi bunun bile ayrımını bildirmeden veya kendileri de bilmeden şeytani olupta rahmani sandıkları (Halumiye Melekleri bunun bir örneğidir) verdikleri sözde harikulade şeyleri  inanın bu Alimler dakikada Rabbimin izniyle size gösterebilirler. Bırakın sufli varlıkları eski sözde havas alimlerinin sadece adını eserlerinde andıkları nitelik ve özelliklerini hiç bilmedikleri hep belki ulaşırız diye hayalini kurdukları Melekleri, Ulvi varlıkları bunların nitelik ve içeriklerini hizmetlerini vs. size Rabbimin izniyle dakikalar içerisinde gösterebilirler. İşte insan bu kadar bile farkı görünce ister istemez Eskide ki eserleri ve sözde alimlere temkinli yaklaşıyor.

 

Şunu unutmayın Gerçek havas ilmi, ehillerince Efendimiz s.a.v zamanından günümüze kadar kitaplardan ziyade Nazar ve manevi fuyuzatla intikal ettirile ettirile aktarılarak gelmiştir ve böylede gidecektir. Gerçek Havas ilmini Ledün ilmini Kuran ve Kuran Adamlarında diğer tabirle yürüyen kuranlarda bulabilirsiniz. Boşuna Hayaller kurupta o içeriklerinin çoğu haram ve şerri bilgilerle dolu havas eserlerinde aramayın. Söz de Havas alimleri cinciler medyumlar vs.  düştükleri batakta eğer Rabbimiz hidayet etmezse oyalanacak eskilerin çoğunun oyalandığı gibi ve kendilerini nefislerinin pis ihtiraslarıyla onların aleminde kurban edecek ahretlerinden de olacaklar. Sihrin, büyünün, falcılığın cinciliğin kötülüğüne yönelik o kadar ayet var ki yazmama gerek bile yok çünkü bu sözde havasçıların çoğu cinlerle diyolagta oldukları halde sırf rantları dünyalıkları ihtirasları yüzünden bu ayetleri görseler de görmezden geliyorlar kendilerini o kategoriye sokmuyorlar. Ve yaptıkları cinciliği, medyumluğu, falcılığı, sihir ve büyücülüğü kendilerine meşru görüyorlar ve utanmadan da Müslümanlıktan dem vuruyorlar. Hem de İnandıklarını söyledikleri Allahın emirlerini çiğneye çiğneye, işte dalalet böyle bir şeydir Rabbim Muhafaza buyursun bizleri.amin.

 

Ama biz yinede belki anlarlar umuduyla yazalım ayette: “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.” (Cin suresi 6) buyurulur  ahrette şu ayette ki ifadeleri dememek için şimdiden akletmek lazım ayet budur:(Ateşe Giren İnkarcılar) Şöyle derler: Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize gösterde onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar (Fussilet 29)
İblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi. (Hicr 39,40)

 

Bu tür şahısların aklı varsa bu ayetler yeter zaten birde bu şahısların dalalete sevk ettiklerine hatırlatmada bulunalım.

Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. (Nahl 25)

 

Bunun için, yaptıkları fena işlerin cezası, başlarına felâket oldu ve alay edip durdukları o azab, kendilerini kuşatıverdi. (Nahl 34)

 

Evet, son olarak deriz ki, Kuranın sırlarına Vakıf olmak isteyen dünya ve ahretini mamur etmek isteyen Bunları Gerçek Havas ve Havasul havas alimleri olan Velilerin Ehlullahın kapısında bulabilirler. Şair ne güzel demiş:

 

Enbiya güneştir Evliya Kamer

Manzume-yi Âlem bunlarla döner

Kamil bulmakmış Âlemde Hüner

Andan gafil olan bigane düşmüş

(Divan-i Kemali, s. 165, İstanbul,1957)

 

Şerre bulaşmadan haramlara dalmadan dünya ve ahretinizi mamur etmeniz duası ile.vesselam

 

 

 

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.