Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
12 yıl önce tarafından yazıldı, 2.185 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Efendimizin (s.a.v) Hızıra (a.s) Öğrettiği Dua

Efendimiz Sallahu Aleyhi ve selemin Hızıra (a.s) öğrettiği ve Hızırın (a.s) da Velilere öğrettiği dua budur

Rivayete göre Kabisa b. Muharik (ra) Allah Resulü’ne (sav) şöy­le demişti: “Bana, Allah’ın kendileriyle bana fayda sağlayacağı ke­limeler öğret. Bunları kısa tut, çünkü artık yaşım ilerledi ve bir za­manlar yaptığım şeyleri yapamaz oldum. Allah Resulü (sav) buyur­du ki: Dünyan içinse, abah namazını kıldıktan sonra üç defa Süb-hanallahi ve bihamdih, Sübhanallahilazim ve bihamdih vela kuv­vete illa billah kelimelerini zikret. Bunları söylediğin zaman, kör­lükten, cüzzamdan, alaca ve felçten emin olursun. Ahiretin içinse, şunu söyle: Allahım, Muhammed’e ve Muhammed’in yakınlarına salat buyur. Bana lütfundan yay ve rahmetini üzerimde tut. Ve ba­na bereketlerinden indir.

Allah Resulü (sav) daha sonra şöyle buyurdu: O, Kıyamet günü onları bulunca, kendilerini bırakmaz ve onun için cennetten dört kapı açılır ve oraya dilediği kapıdan girer”.

Eğer Hızır’ın (as) İbrahim et-Temimi’ye hediye ettiği ve ona kuşluk vakti ve akşam vakti söylemesini tavsiye ettiği 10 adet yedişerli zikri söylerse, o zaman üzerindeki lütf-u ilahi kemal bulmuş olur. Hızır (as) bu kelimeleri ona verirken, Allah Resulü’nün (sav), bun­ların faziletinden bahsettiğini ve anlatılamayacak kadar yüce bir özelliğe sahip olduklarını söylemiş, bunlara devam edenin, Allah ta­rafından cennetle müjdelenmiş kulları olduğunu ilave etmiştir.

Konuyu uzatmamak için bunların faziletlerini tafsilatıyla an­latmamayı uygun gördük. Kul, bu kelimeleri devamlı olarak söyler­se, üzerindeki lütf-u ilahi kemal bulmuş olur. Bunları sürekli ola­rak zikretmek, dağınık olarak verdiğimiz bütün duaların sevabla-rmı onun için bir araya getirir.

Bunu Sa’id b.Sa’id, Ebi Tıyba’dan, o Kurz b. Vebere’den rivayet ederek şöyle demiştir: Abdaldan biri şöyle demişti: Şam’dan bir kardeşimiz geldi ve bana bir hediye vererek şöyle dedi: Ey Kurz, hediyemi kabul et. O, gerçekten de çok güzel bir hediyedir. Değeri­ni bil!

Ben de şöyle dedim: Ey kardeşim, bu hediyeyi sana kim hediye etti? Dedi ki: Bunu bana İbrahim et-Temimi hediye etti. O zaman şöyle dedim: Peki, İbrahim’e, bunu kimin verdiğini sormadın mı?

Dedi ki: Tabii ki sordum. Bana şu cevabı verdi: Kabe’nin avlusun­da oturuyordum. Sürekli tekbir, hamd ve tesbihde bulunuyordum. Yanıma bir adam geldi ve bana selam vererek sağ tarafıma oturdu. Kendi zamanımda ondan daha güzel yüzlü, daha güzel elbiseli, da­ha beyaz ve daha güzel kokulu birini görmemiştim. Ona şöyle de­dim: Ey Allah’ın kulu, sen kimsin ve nereden geldin?

Bana dedi ki: Ben Hızır’ım. Bunun üzerine ona: Peki ne için ba­na geldin? diye sordum. Dedi ki: Sana selam vermek ve sana Allah için duyduğum sevgiden dolayı geldim. Hem yanımda sana hediye etmek istediğim bir hediye var. Dedim ki: Nedir o? Dedi ki: Güneş doğup ışıklarını yeryüzüne yaymadan ve batmadan önce şunları yedişer kez okumandır:

Yedi kez Fatiha suresi; Yedi kez Nas sure­si; Yedi kez Felak suresi; Yedi kez İhlas suresi; Yedi kez Kafirun su­resi; Yedi kez Ayete’l-Kürsi; Yedi kez Sübhanallah velhamdülillah vela ilahe illallah vallahü Ekber demen; Yedi kez Allah Resulü’ne (sav) salat etmen; Yedi kez kendi nefsin, anne-baban, çocukların, hanımın, yaşayan ve ölmüş bütün müminler için istiğfarda bulun­man; Yedi kez şöyle dua etmen:

“Allahım! Benim ve onlar için er veya geç, din, dünya ve ahiret için Sana layık olanı yap! Ey Mevlamız, bize layık olmadığımız şey­leri yapma! Muhakkak ki Sen, Çok bağışlayıcı, Halim, Cömert, Ke­rim, Şefkatli ve Merhametli olansın”.

7 Fatiha

7 Ayete’l-Kürsi

7 Kafirun

7 İhlas

7 Felak

7 Nas

7 Sübhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallah-u vallah-u ekber. Vela   havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azîm.

Bu dua sabah namazından sonra güneş doğmadan önce yukarıdaki tesbihler okunduktan sonra 7 defa okunur. Yedi defa da şu dua okunur:

“Allahümmağfirli velivalideyye velil mü’minine vel mü’minât. Allahümmefal bî ve bihim âcilen ve êcilen Fiddini veddünyâ vel ahirah. Mâ ente lehü ehlün velâ tef’al binâ mâ nahnü ehlün inneke ğafurun, halimun, raûfun, cevvadun, kerimun.”

Eğer ikindi namazı ve akşam namazı arasında okunursa:

100  defa “Estağfirullah” denir.

Bu duaya devam eden kişinin iman ile göçmesi ve ahiret nimetleriyle nimetlen-dirilmesine vesile olur, inşallah-u Teala…

Sakın kuşluk ve akşam vakitlerinde bu duaları etmemezlik yapma. Ona dedim ki: Sana bu hediyeyi kimin verdiğini öğrenme­yi çok isterim. O zaman şöyle dedi: Onu bana Muhammed (sav) ver­di. Dedim ki: Peki bunun sevabı nedir? Dedi ki: Muhammed (sav) ile karşılaştığında, sevabını ona sor, O sana bildirecek.

ibrahim et-Temimi bundan sonra, o gece uykusunda meleklerin kendisine geldiklerini ve cennete taşıdıklarını görmüş ve cennette gördüklerini çok güzel bir şekilde anlatmıştır. O der ki: Meleklere, bütün bunların kimin için hazırlandığını sordum. Bana şu cevabı verdiler: Bunlar, senin yaptığın amelleri yapanlar içindir. İbrahim et-Temimi, o gece cennetin meyvalarmdan yediğini Ve meleklerin kendisine cennet şaraplarından sunduklarını kaydeder ve der ki: Ve Allah Resulü (sav) yanıma geldi. Beraberinde yetmiş peygamber ve her bir saffı doğu ile batı arasını dolduran yetmiş saf halindeki melekler vardı. Bana selam verdi ve ellerimden tuttu. Ben de, ‘Ey Allah Resulü! Hızır bana bu hadisi senden duyduğunu haber verdi’ dedim. Allah Resulü (sav) de şöyle buyurdu: Hızır doğ­ru söylemiş. Hızır doğru söylemiş. Sana anlattığı her şey haktır. O, yeryüzü halkının alimi, Abdal’ın reisi ve Allah’ın yeryüzündeki as­kerlerinden biridir.

Dedim ki: Ey Allah Resulü! Benim yaptığım bu zikri yapan, ama benim gördüklerimi görmeyen kişilere de bana verilecek olan verilir mi? Buyurdu ki: Beni Hak’kın peygamberi olarak gönderen hakkı için, bununla amel eden kişiye, beni de, cenneti de görmese bile bunlar verilecek, işlediği bütün büyük günahlar bağışlanacak, Allah Teala ona olan gazap ve hışmını kaldıracak ve sol tarafında­ki meleğe onun yaptığı kötülükleri bir yıllığına yazmamasını emre-decettir. Beni Hak’kın peygamberi olarak gönderen hakkı için, bu­nunla ancak Allah’ın bahtiyar olarak yarattığı kulları amel edecek ve onu ancak bedbaht olarak yarattığı kulları terkedecektir.

İbrahim et-Temimi, muhtemelen bu rüyayı gördükten sonra dört ay boyunca yemek yememiş ve hiç bir şey içmemiştir. Muhak­kak ki Allah Teala daha iyi bilir. Bunu ondan nakleden de el-A’meş’tir. Bu zikir de, sabah namazından sonra yapılması müste-hab olan zikirlerdendir. Bunlarda sayılamayacak kadar çok fazilet­ler bulunup bir çok rivayet bunu teyit etmektedir. Ama sözü kısa tutmak için burada onlara yer vermedik

Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtu’l-Kulûb (Kalplerin Azığı), İz Yayıncılık: 1/ 27-32.

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.