Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
5 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 51 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Rum 41.Ayet: َ

İnsanların kendi ellerinin kazandığı şeyler yüzünden karada ve denizde fesat meydana geldi (ki Allah) yaptıklarının bazısını kendilerine tattırsın ki vazgeçsinler.

İşte yıllardır anlatmaya çalıştığımız şeytanın bu zamanda fıtrata savaşı dediğimiz şey, kapitalist sermaye dediğimiz siyonistler dediğimiz, günümüzün firavun ve Nemrut yapılanmaları dediğimiz, insanları sömüren kesimler  dediğimiz kişilerin ekolojik dengeye, Allahın sünnetullah kanunlarına yönelik yaptıkları tahrifatlar, bu tahrifatların getirisi olarak, efendim insanlara zararları, mahlukata zararları, hayvanlara zararları, sadece insanlara zararları yokki hepsine var. İşte bunları muștulayan haber veren bir ayeti celiledir bu ayeti kerime. Ne diyor ayeti kerime: kendi elleriyle yaptıklarının efendim çünkü ekolojik denge dedim ya sebepler alemi çünkü etki tepki denen bir şey vardır fizikte. Bir şey bir şeyi tetikler doğru yapılmadığı zaman şer olan şeyler sıkıntıları tetikleyebilir. Daha evvel ki  mesela sohbetlerde ne demiştik. Demiştik ki yıllardır 100 yılı aşkındır petrol rezervlerini çıkartılması neticesinde petrol kuyularının boşalması,  petrol kuyularının boşalmasından dolayı da tabakalarda kırılmaların olması depremleri tetikliyor nice insanların belki ölümüne sebep veriyor. İşte onların Bir kısmını tattırcağız belki akıllanırlar dediği safhaları yaşıyor insanlar daha neler yaşanacak neler. ondan dolayı işte bizler dua ediyoruz ki biran evvel sonuçta bu zamanda bunlara mani olacak kesimler bilim dünyası, yani alim kimliği taşıyan bilgin kimliği taşıyan insanlardır yani gerek tıp alanındaki tahrifatları tıp alanında mesela insanlara yapılan tahrifatları elbette ki düzeltmek için gayret edecek olanlar tıpçılardır. Kimya alanında, fizik alanında, yani her türlü ilim branşları anlamında söylüyorum yani bu alanlarda bilinçli insanlar vicdan sahibi insanlar hareket etmeleri gerekir. bunların yapacakları ilmi çalışmalarla insanları bilinçlendirmeleriyle bu  ekosistemi, ekodengeyi bozduğumuzu ve bu bu şekilde devam ederse aslında teknolojiyle biz kendi elimizle kendi kıyametimizi hazırladığımızı, şuan bunları bilim dünyasında dile getiren yok mu? Elbette var ama çok az bir azınlık var. Neden? çünkü kapitalizm denilen sermaye sahipleri öyle bir sistem kurmuşlar ki, bu tarz onların sömürme  sistemine sıkıntı verebilecek konuşmaları, söylevleri, çalışmalarıda otomatikmen güçleriyle baskılıyorlar. Bu sefer bilenlerde ne yapıyorlar tedirginlik yaşıyorlar sistemin tabiri caizse hışmına uğruyorlar. Sıkıntısını yaşadıkları için cesaret edemiyorlar. Ama bu şekilde baktığın zaman insanlık kaybediyor. komple insanlık kaybediyor yani. Bugün genetik mutasyonlardan tut, insanlardaki mutasyonlara varıncaya, hayvanlardaki nesillerin kayıplarına varıncaya, yeryüzünde ki depremlerin, sellerin bu tarz mesela felaketlerin çoğalmasına varıncaya kadar her şeyi çok güzel bir şekilde, Rabbimiz teala bu ayetin içerisinde saklamış, bildirmiş. Yani kendi ellerinizle yaptıklarınızın ceremesini illakide çekeceksiniz. Daha evvel de hatırlarsan bir sohbette demiştik ya bundan dolayı yaptığınız bu hataların getirisi olarak, misal deprem olursa kuyuları boşalttınız dedik ya hani tabakalar kırılma gerçekleştirdi deprem oldu. İşte, o depremde ölen insanların vebali de extra  o zamanki yaşayan insanların özellikle bu sistemi deruhte eden insanların ayakta tutmaya çalışan insanların üzerindedir. Sonradan sizler yaygara çıkaramazsınız. Niye böyle oldu, niye şöyle oldu, niye bu felaket bizi buldu deme şansına ve lüksüne sahip değilsiniz anlatabildim mi. Neden? Özellikle Müslümanlar için söylüyorum. Müslümanlar için burada şöyle bir tavır önemli emr-i bi’l ma’rûf ve nehy-i anil münker dediğimiz şey, sadece namazını kıl veya içkiyi içme demekten ibaret değildir. İşte bugün şeytan ve âvaneleri küresel sermaye sahiplerini kullanarak, onların hırslarını kullanarak, fıtrata Allahın Adetullahına, Sünnetullahına savaş açmış. Böyle bir durumda müslüman bireyler, Müslüman ulemanın üzerine sadece namazı kıl emrini vermek, zinadan uzak durun gibi emirleri beyan etmenin ötesine geçmeleri gerekir artık. Emr-i bi’l ma’rûf ve nehy-i anil münkere şuan şu savaş, işin içerisine fazlasıyla girmiştir. Yani ulema kesimleride ” o tıpçıların işidir” veya işte o kimyagerlerin işidir, bilim adamlarının işidir demeyecekler. Anlatabildim mi bak ayet var. ayet bunları  kapsamı içerisine almış. Hâl böyle olunca ayetleri en iyi anlayacak kişiler ulemalardır. Ulemalar madem anlamışlarsa bu sistemi, fıtrata açılan bir savaş olduğunu görmemeleri mümkün değil. Çok büyük gafil olmaları gerekir bunu görmemeleri için yada sistemin adamı olmaları lazım. Bu ikisinin ortası yok yani. Anlatabildim mi Bi 3. Alternatifi yok. Müslüman olup, alim olup şu tarz ayetleri okuyup, bu tarz ayetlerdeki bu incelikleri kavrıyamıyorsa  bir insan, zaten alim değildir. Anlatabildim mi dinen alim olması mümkün değil. O gitsin başka iş yapsın. ha alimse  eğer hakkı konuşmak zorunda. Bugün şeytan ve avaneleri fıtrata savaş açmış durumda anlatabildim mi. Ciddi bir şekilde insanlar tahrif ediliyorlar. GDO ve GMO gibi ürünlerle insanlar tahrif ediliyorlar. Genetiksel çalışmalarla hayvanlar, insanlar birbirine karıştırılıyorlar. Ve bir çok böyle mutasyonlarla şeytan fıtrata savaş açmış. böyle bir durumda işte ulema bilim adamlarını beklemeyecek. Herkesin üzerine vacip oluyor bak Alimler için söylüyorum. Şu zamanın alimlerinin üzerine vaciptir. Hemde 2 kere vaciptir. Başta diyanet işleri başkanlığı olmak üzere bütün ulemaların, mollaların şuan bu gizli ve sistemli şeytanın fitnesine karşı halkı bilinçlendirmeleri üzerlerine 2 kere vaciptir. Anlatabildim mi insanlar farkına varmadan bak bu hataları yapıyorlar. Bu doğru sandıkları nice nice yanlışlıkları sergiliyorlar ve bu yanlışlıkların getirisi olarak,Kalıtsal hastalıklarla doğan çocuklar oluyor yeryüzünde. Anlatabildim mi, bunların her birinin vebalini ahirette nasıl ödeyecekler, aileler extra bunların vebaline girmiş oluyor. Bilinçsiz aileler için söylüyorum anlatabildim mi. Gayret edenler için elbetteki bunlar hafifletici sebep oluyor bir nevi. elinden geldiği kadar bilinçlenmiștir şahıs mesela gayret ediyordur. anlatabildim mi, Bu tarz şahısların elbetteki durumuyla,  hiç gayret etmeyen, gafil bir şekilde hareket eden bu gerçekleri görmesine rağmen suspus olan kişilerin durumu ve muamelesi illaki Allahu tealanın katında bir olmayacaktır. Yani şuan ayetin ifadesiyle yeryüzünde müthiş bir ifsadat var, bozulma var, fesat var. Rabbimiz bizleri uyarmış 1400 küsür sene evvelden. Demiş ki yeryüzünde fesat çıkartmayın, bozmayın bunu, bir kanun koymuş hayatlarınızın idamesini düzgün idame etmek istiyorsanız. Sağlıklı, müreffeh bir şekilde, rahat bir şekilde, refah bir şekilde yeryüzünde yaşamak istiyorsanız. Sağlıklı bireyler dünyaya getirmek istiyorsanız ne yapacaksınız? kanunlara (sünnetullaha) uyarak hareket edeceksiniz. Tabiatın kendine özgü bir kanunu var, bak Allah Azze ve Celle bu kanunları koymuş. Sen bugün efendim yapmış olduğun teknolojilerle üretmiş olduğun teknolojilerle, (şimdi faydalı olandan bahsetmiyorum, insanlığa fayda veren teknolojilerden bahsetmiyorum illaki bunlar olması lazım. Zaten biz böyle olmasını söylüyoruz.)Ama faydalarının yerine en çok yıkmaya yönelik, tahrifata yönelik bakın teknoloji daha fazla üretiliyor ve daha fazla kullanılıyor. Bunlara itiraz ediyoruz. İşte kısacası ulema olanların da, şuan şeytanın sinsice açmış olduğu bu tahrifat savaşında gerek insan nevlerini gerekse tabiatı, yani fıtratı Allahu tealanın kanunlarına açmış olduğu savaşta, yapmaya çalıştığı bu tahrifatta efendim bu tahrifata karşı mücadele etmesi ulema kesiminin üzerine extra vaciptir. Bugün diyanet işleri başkanlığının sigaranın haramlığına yönelik vermiş olduğu fetvalarının yanında   GDOlu ve GMOlu nice böyle haram madde içinde barındıran gıdalara karşıda aynı fetvaları vermesini bekliyoruz. İlaçlarda hakeza öyle bugün domuzun pankreasından elde edilen ilaçları pankreas hastalarına veriyorlar. Kimse kalkıpta burada şunu diyemez yani diyanet ve ulema kesiminin, fıkıhçıların şunu deme lüksü yoktur.”İşte tedavi amaçlı haram istisnadan dolayı caizdir” hayır güzel kardeşim fıkhın bir usulü vardır. Bunu onlarda gayet iyi biliyorlar. Nedir? Bir hastalığın haram olmayan ürünlerle tedavisi mümkünse kesinlikle harama tevessül edilemez.bu bir fıkıh usul kaidesidir. Zaten eğer bu fıkıh kaidesini bilmiyorlarsa onların fıkıhçılığını kaldır çöpe at. Boşuna meşgul etmesinler o zaman o makamları, o insanlar. Milletinde beynini bulandırmasınlar artık. İnsanları uyarsınlar insanlık bak tahrifata doğru gidiyor. Bugün Kalıtsal, hastalıklarla  doğan her bir çocuğun, şeker hastalığıyla doğan her bir çocuğun otistik tarzda doğan  çocukların tıbbi anlamda bir çok kronik hastalıklara yakalananların ve tedavi olamayanların ve ilaçla oynanan bu oyunları saklayan, ilaçlarda fayda var zannıyla hasta olan insanlar ilaçlara yöneliyorlar, ilaçları kullanmaya başlıyorlar, bu sefer daha beter hale geliyorlar. Doğal ilaçları alternatifleri varken şimdi ulemalar böyle bir durumda burayı düzeltmedikleri durumda hocalar, mollalar kesinlikle Allahın indinde iki kere mesuldürler. Hiç kusura bakmasınlar ve kıvırmasınlar. Çünkü şuan şeytan ciddi manada din kalemize saldırıyor yıllardır, madde de ve mana da yıllardır din kalesine, mü’minlere, Müslümanlara doğal olarak da, dolaylı olarakta, bütün insanlığa savaş açmış. Onun için ulemaların ellerini vicdanlarına koyup tekrardan o fikhın hükümlerini adam akıllı inceleyip anlatabildim mi şuan ki bu uygulanan gerek ilaçlarda gerekse gıdalarda oynanan oyunlar, kimyasal maddeler geçtik dinen haram olan, necis olan maddeleri barındıranlarla alakalı, ciddi çalışmalar yapmaları lazım ve insanlara bunlarla alakalı fetvalar üretmeleri lazım. Bu onların üzerine birinci dereceden vebaldir. Ve bugün bu fetva verilmediğinden dolayı, bundan habersiz bir şekilde, haberi olmadan bu ürünleri kullanan ve bu ürünlerden dolayı hasta olanların da bilsinler ki vebali bunların üzerindedir. Benim bu sözümünde ne demek olduğunu(inanmayanlar için söylüyorum, inanmayan ulema için söylüyorum.)yarın ahirette gittikleri zaman indallahta muhatap olacakları sorularla o zaman anlayacaklar. Onların üzerinemiymiș bu veballer onların üzerine değilmiymiș o zaman anlarlar. Şimdi gayleye almayanlar için söylüyorum. anlatabildim mi. O zamanda iş işten geçmiş olur yazık ederler kendilerine. Yeter! uyudukları. Bize uyuyanlara gerek yok, biz uyuyanları istemiyoruz. Bize uyanık Müslüman lazım. Bir tek kişinin bakın, alimler, mollalar, hocalar için söylüyorum bakın ilmi bilenler için söylüyorum. Bir uyanığın var olması bütün uyuyanların uyanmasına sebeptir. Bu bir kaidedir. Artık uyansınlar ve halkı uyandırsınlar, insanlığı uyandırsınlar. Deccalizim denen bir sistem rasulullah.(s.a.v)in haber vermiş olduğu bu fitne bakın yıllardır örümcek ağı gibi heryeri sardı ve bakın benim başta ulemam olmak üzere bütün Müslüman camia uyuyor uyuyor. Uyansınlar ve acilen gelecek nesillerin geleceğini düşünüyorlarsa bu fitneleri savacak tedbirleri, hal ve hareketleri sergilemenin bir an önce yoluna baksınlar. Rabbimiz teala bak 1400 küsür sene evvelden mucizevi bir şekilde beyan etmiş. şimdi burda bir şey daha söyleyeyim. Kuranı azzimüșșan efendim ilahi bir kitapmıdır diye oryantalist tayfaların hani hezeyanları var. Evet ilahi bir kitaptır. İşte delil. Böyle yüzlerce delil var kuranı kerimde bak gaybi bir bilgi. bu ayeti kerimelerin indiği zaman yeryüzünde bunun gibi müthiş bir bozulma var mıydı. Yoktu ne diyor :kara ve denizde, havada yani bütün dünya üzerinde yaptığınız hataların ceremesi olarak bir bozulma gerçekleşiyor diyor bak.  kanunlar bozulacak diyor açıkça yani 1400 yıl sonrasını haber veriyor. 1400 yıl önceden açıkça mucizevi bir ayettir. Bu tahakkuk etmiş midir. Fazlasıyla etmiştir. Anlatabildim mi. Bizim bir şüphemiz yok kuranı azzimüșșanın hak kitap olduğuna yönelik. İllaki müslümanların böyle bir şüphesi yok. Biz Müslüman kimliğine bürünmüş münafıklarla, oryantalist zihniyetin hani bu tarz çıkışlarına söylevlerine binaen söylüyoruz. Delil olduktan sonra yüzlerce böyle geleceğe yönelik ilmi ayetler barındırıyor kuranı azzimüșșan. İşte onlardan bir tanesi de bu okuduğum ayeti kerimedir.

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.