Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
12 yıl önce tarafından yazıldı, 12.021 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Buruc suresinin Havassı

Kur’an-ı Kerîm’in seksenbeşinci suresi. Mekke’de nazil olmuştur. 22 ayet, yüz dokuz kelime ve 458 harften ibarettir. Fasılası, cîm, dâl, kâf, râ’, be, tı ve zı’dır.

İsmini, birinci ayetinde geçen “burûc” (burçlar) kelimesinden almıştır: “Andolsun içinde burçları bulunan göğe…

Burçlar. BURÇ: Aslında yüksek köşk demektir. Gökyüzünde her yıldız topluluğuna, yani özellikle bir arada bulunan yıldız takımlarından her birine burç veya suret ismi verilmiş ve kelimenin bilinen gerçek mânâsı bu olmuştur. Yeryüzü haritasında şehirler ve şehir haritasında yüksek ve büyük binalar nasılsa, gökyüzü haritasında da burçlar öyle gibidir. Bize gökyüzündeki yıldızların birer topluluk halinde yer aldıklarını gösterir. Yıldızların iyice anlaşılması için, burç taksimatı pek eski zamandan beri görüş olarak benimsenmiş, hatta İdris (a.s)e kadar götürülmüştür. Batlamyus yirmi biri kuzeyde, on beşi güneyde, on ikisi ortada, muaddilü’n-nehar denilen bir ucu “Koç” burcunun başında, öteki ucu “Başak” burcunun sonunda olan bir çizginin etrafında, güneşin bir sene içerisinde döndüğü görülen yörüngesinin bulunduğu noktada olmak üzere toplam kırk sekiz burç saymıştır.Bu kırk sekiz burç, bin yirmi dokuz yıldızdan ibaret olup üç yüz altmış bir tanesi kuzey burçlarında, üç yüz on sekizi güney burçlarında, üç yüz ellisi de, mıntıkatü’l-bürûc denilen orta bölgededir. Bu mıntaka-i bürûc üzerindeki on iki burç, bir sene zarfında adeta güneşin birbirini takiben uğradığı evler gibi kabul edilir. bunlar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, oğlak, Kova, Balık, adındaki burçlardır. Koç ile Akrep, Merih yıldızının menzilleridir. Boğa ile Terazi, Zühre yıldızlarının menzilleridir. İkizler ile Başak, Utarit yıldızının mezilleridir. Yengeç, Ayın menzilidir, Aslan, Güneşin menzilidir. Yay ile Balık Müşteri yıldızının menzilidir. Oğlak ile Kova da Zuhal yıldızının menzilleridir. Bu burçlar, tabiat itibariyle üçer üçer olarak dört kısma ayrılmıştır. Şöyle ki: Boğa, Başak ve Oğlak burçları yaratıştan toprakla ilgilidir. Koç, Aslan ve Yay burçları yaratılıştan âteşle ilgilidir. İkizler, Terazi ve Kova burçları yaratmışlarından hava ile ilgilidir. Yengeç, Akrep ve Balık burçları da yaratılıştan su ile ilgilidir.

Bu sûrede kendisinden evvelki İnşikâk sûresi gibi müminler hakkında ilâhî vâ’di kâfirler hakkında da Rabbani tehdidi ve geçmiş kavimlerin (Uhdud, Firavun ve Semud gibi) tuzak ve hilelerini içermektedir. Kur’an-ı Kerim’in büyüklüğünü ve yüceliğini Allah’ü Teâlâ’nın da azametini ve yüce sıfatını içermiş bulunduğu için aralarında büyük bir münâsebet vardır. Bu kısa bilgilerden sonra faziletine gelince:

Ebu Hureyre (r.a.) diyor ki:

“Resulullah (s.a.v.) yatsı namazında “Vessemai Zatilbüruc” ile “Vessemai Vettarıki” surelerini okurdu.”

Ebu Hureyre (r.a.) diğer bir rivayette diyor ki: “Resulullah yatsı namazın­da, baş taraflarında kelimesi bulunan sureleri okurdu.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, C.2, S.327- Taberi Tefsiri)

Übeyy bin Kaab (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimizden şöyle buyurmaktadır

“Kim Buruç Sûresini okursa Allahü Teâlâ her cuma gününde ve arefe günündeki ecirle mükâfadandıracakur. (Normalde) Dünyâda yapılana bire on iyilik yazılır.” (Tefsirül- Kuran Ebulleys semerkandi)

Surenin bazı Özellikleri

1-Bu sure yazılıp yeni doğan bir bebeğin üzerine asılırsa kolay ve rahatça süt emer. Sağlığı ve sıhhati yerinde olur.

2-Aynı şekilde hamile bir bayanında yazılıp boynuna asılsa hamileliği süresince mahfuz olur sıkıntısız doğurur biiznillah.

3-Buruc suresi Fitne, gammaz düşman, hased şerrinden halas olmak için 10 kere okunur. Aynı şekilde 21 kerede okunabilir.

4-Bu surenin birde muhabbet için  uygulamaları vardır uygun olmadığından yazmıyoruz.

5-Bu sure abdestli bir şekilde yatağa girilip okunup uyunduğunda kişi sabaha kadar koruma ve muhafazada olunur.

6- Sefere yolculuğa çıkarken Bu surenin 20-22 ayeti 1 kere 9 kerede Celcelutiye kasidesinde ki “biyahin veya yuhin nemuhin esaliya veya aliyen yessir umuri bisaysalet” beyitleriyle beraber yazıp taşıyan hemde okuyanın Hak teala yolculuğunu salim kılar. Aynı şekilde yazılıp Eve koyulursa rızık ve hayır o evi istila eder, Allah (c.c) orayı hırsızdan korur, Gemiye koyarsa batmaz, malının içine koyarsa ziyadeleşir, Hapsedilmiş kişi taşırsa Allah onu kurtarır, Başının üstünde taşıyan hamile kadının doğumu kolay olur.

7-Saralı için bir tabak içine bu sure yazılıp su ile doldurulduktan sonra hem hastanın üzerine hem de suya tekrar 3-5  defa bu sureyi okuyup suyu saralıya içirilse biiznillah şifadır.

8-Düşmanı zalimi perişan etmek için bu surenin ebced değeri (211) kadar okumak düşmanın helakına sebeptir.

9-Yine bu surede 12 ve 20 ayetler  de sadece  okunarak düşmanları ve zalimleri helaka yeterlidir.

10-Yine saralı ve cinli rahatsızlığı olan şahsın alnına ve göğsüne hayır hatemi yazılıp ayetelkürsi, saffat ilk 10 ayeti,  bu sure okunup  12-20 nci ayetlerinde en az ayetleri 21 tekrar ile sureyi tamamlamak cinin yanmasına hastanın şifasına sebeptir biiznillah.

11-Bu sureyi düşmanlar hasetçiler ve zalimlerin şerrinden korunmak için okuyup peşinden İbni isanın beyanı üzere kahriye esmaları olan Ya Hafız, Ya Müntekim, Ya Cebbar, Ya Gahhar esmalarını da zikredip hakka sığınanı hak teala mahfuz düşmanını ise zelil eder. Bu esmalar sadece 12-20 nci ayetlerle de okunabilir lakin kahriye esmalarından  Ya Mümit esmasını bu okumaya sakın dahil etmeyin. Allahu alem bissavab.

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.