Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
11 yıl önce tarafından yazıldı, 299 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Adak, Akika kurbanları ve Dünyalık sıkıntılarla ilişkisi

 

Adak (Nezir): Allah’u Teâlâ’ya ibâdet maksadıyla mükellef olmadığı halde mübah olan bir işi yapmayı kararlaştırmak, kişinin öyle bir ameli kendisine vâcip kılması ve bunu yapacağına dair Allah’a söz vermesi.

Allah rızası için yapılan adaklar Allah katında geçerlidir. Yalnız Allah’ın rızası gözetilirse böyle bir ibâdetten sevap elde edilir. Sırf Allah rızası için oruç tutmak, sadaka vermek, Kur’an okumak namaz kılmak gibi. Ancak sırf dünyevî bir maksat uğruna yapılan adaklar geçerli değildir. “Falan bir işim olursa şu kadar oruç tutacağım”, veya şu kadar sadaka vereceğim demek gibi. Buna benzer dünyaya yönelik isteklerin olması halinde yapılan adaklarda sırf dünyevî bir arzu taşıdığından ibâdetlerde aranan ihlâs* ve Allah rızası özelliği kaybolmuş oluyor. Fakat her ne olursa olsun “falan işim olsun, oğlum askerden sağsalim dönsün, şu hastam şifaya kavuşsun vs. şöyle böyle oruç tutacağım, sadaka vereceğim, Kurban keseceğim gibi adakları yaptıktan sonra mutlaka yerine getirmek vâcip olur. Çünkü Rabbimiz kelamında “Nezirlerini edâ etsinler” (el-Hacc, 22/29) diye buyurmuştur.  Geniş bilgi için ilmihallere bakınız

 

Akika Kurbanı: Yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına akîka; bu çocuğun doğumundan yedi gün sonra başındaki tüyleri kısmen veya tamamen traş edip adını koyduktan sonra Allah’u Teâlâ’ya şükür için kesilen kurbana akîka kurbanı denir. Hz. Aişe (r.a.)’den şöyle rivâyet edilmektedir.

Resul-i Ekrem (s.a.s.} bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun “akîka” olarak kurban etmemizi emretti.” (İbn Mâce hadis no: 3163, Zebâih, no: 1515).

Yine Hz. Âişe validemizin rivâyetine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.s.), torunları Hasan ile Hüseyin’in doğumlarının yedinci günü akika kurbanlarını kesmiş ve adlarını koymuştur. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI, 401)

Efendimiz (s.a.v) kesilen saçların ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilmesini emretmiştir. Akîka kelimesi anne-babaya isyân anlamına geldiği için Resulullah bu kurbanın adını “itaat ve ibadet” anlamına gelen “Nesike” kelimesi ile değiştirmiştir. (İbn Hanbel, II, 182)

Bu kurban çocuğun doğduğu günden bâlîğ olacağı güne kadar kesilebilir.

Akîka kurbanının kemikleri, çocuğun sağlık ve selametine bir hayır dileği olsun diye, kırılmayıp yalnız ek yerlerinden ayrılır ve öylece pişirilir. Bunu yapmak müstahabdır. Diğer bir bakımdan da, çocuğun mütevazi olmasına ve kötü huylardan korunmuş olmasına bir işaret olsun diye kemiklerin kırılması müstahab görülmüştür.

Geniş bilgi için ilmihallere bakınız

 

Adak ve Akikanın kısaca tariflerini ne olduklarını beyan ettikten sonra gelelim mevzuya

Evet, günümüzde dünyalık sıkıntıların ki bunlara sihir, büyü, ruhani illetler de dahildir maişet sıkıntıları vs.  bizler bu sıkıntıların sebeplerini incelerken bazen kişilerin zamanında bir sebeple Allaha c.c adadıkları adakları kurbanları unutup veya ihmal edip yerine getirmediklerini veya kuvvetli bir Peygamber (s.a.v) sünneti olan Akika kurbanının yerine getirilmediğini unutulduğu vs. sebeplerden dolayı Rabbimiz tealanın bunları kullarına hatırlatma amaçlı bu sıkıntıları verdiğini bizler günlük hayatta çevremizde müşahade etmekteyiz.  Mesela Ruhani bir illete düçar olup da araştırdığımızda kişinin ya kendisi ya onun adına anne babası vs. zamanında adak da bulunmuş ve ihmal ettiklerini ve adaklarını yerine getirmelerini tavsiye ettikten sonra yerine getirilen adaktan sonra kişinin sağlığına kavuştuğunu veya özellikle çocukların küçük yaşlarda çok düşmeleri kalkmaları başlarından sıkıntının eksik olmamaları ve halkın da genellikle nazardandır herhalde dedikleri şeylerde de çocuğun akikasının yerine getirilmediğini ve bunu yerine getirdikten sonra ise aynı sıkıntıların tekrar etmediğini müşahade ettik. Bu sebeple bu tarz sıkıntıları olanların hemen bir cinciye medyuma koşmadan önce bunları da göz önünde bulundurup ona göre hareket etmelerini varsa böyle adakları yerine getirmelerini tavsiye ederiz. Özellikle akikanın Anne ve babaya isyan anlamında olduğu Efendimizin (s.a.v) bu ismi değiştirmesi ve bu kurbanın etinin pişirilme şekli, kemiklerinin kırılmasıyla çocuğun mütavazi olması niyeti vs. çok manidardır. Hele günümüzde evlatların büyüklerine saygısızlığı asiliği beklide bu peygamber (s.a.v) tavsiyesi ihmal edildiği içindir.

Evet, Sadece bu sıkıntılar için değil ilahi emir ve Peygamber (s.a.v) sünnetini bu vesileyle  tekrar dan hatırlatmış olmak için konuyu paylaştık.Allahu alem bissavab

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.