Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 18.501 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Surelerin Ebced değerleri

Bu Konuyu açmamızda ki sebep esmalar gibi surelerinde ebced değerleri bilinsin hem  surelerle hacet uygulamaları yapılırken  adetlerine riayet ederek yapılsın, kişinin kendine ait suresini veya yakın olanını en azından bilsin diye, hem de sadece esmalarda ebced değerlerine göre havass uygulamalarının olmadığı,  havas ilminde surelerde de bu usulün uygulandığı bilinsin diye acizane konuyu paylaşıyoruz. Havas uygulamalarında surelerin bu usulle kullanım şekli günümüzde pek bilinmez oysa bu usul çok fayda ve hikmetler saklar içinde bu ehline malumdur.

Evet Esmaların kişilere baktığı gibi kuran sureleri de bakar kişi kendi esmasını bulmak için uyguladığı, kendisine tavsiye edilen usullerden biri olan isminin ebced değerine bakarak çıkan sonuca denk veya yakın esma hangisiyse o esma onun feyz aldığı bağlı olduğu isim anlaşılıyorsa  aynı usulle kendi suresini de bulur. Hem kendi suresinin içeriğinde ki mesajlarla hayatına yön verir hem de hacetlerinde o sureyi kullanırsa maksadı inşallah çabuklaşır.  Esmalarda olduğu gibi burada verilen değerler uğraşılması okunması en alt değer ve rakamlardır. Esmaların sırlarına vakıf olmak için nasıl ki esmanın normal değerini en az iki ile çarparak meşgul oluyorsak ve bu usulle biz esmanın tam faydasına kavuşuyorsak surelerde aynıdır. Gaflet olunmasın.

Mushaflarımızda geçtiği şekilde kuran surelerinin isimlerinin değerleri aşağıdadır bu verilen rakamlara elif lam takısı ve şeddeler dahil değildir dahil olanları karşılarında belirttik. Ayrıca isimlerin sonlarında gelen kapalı te  ebced de bilindiği üzere he makamında hesaplanır bizde verdiğimiz rakamlarda buna dikkat ettik. Hurufu mukatta ile başlayan sureleri de okunuşuna göre değil yazılışına göre hesapladık.Faydalı olur duasıyla bu fakiri de duada unutmayın.

1. El-Fatiha: 494: değeri bu olsa da Her insana bakan tarafı vardır Ümmül kitap (Kitabın Anası ) olması hasebiyle.
2.El- Bekara:307
3. Âl-i İmran:391
4. El-Nisa:112
5. El-Maide:51
6. El-En’âm:162
7. A’raf:352
8. Enfal:162
9. Tevbe:413
10. Yunus:126
11. Hud:15
12. Yusuf:156
13. Ra’d:274
14. İbrahim:258
15. Hicr:211
16. Nahl:88
17. İsra:263
18. Kehf:105
19. Meryem:290
20. Taha:14
21. Enbiya:65
22. Hac:11
23. Mü’minun:193
24. Nur:256
25. Furkan:431
26. Şuara:572
27. Neml:120
28. Kasas:280
29. Ankebut:548
30. Rum:246
31. Lokman:221
32. Secde:72
33. Ahzab:712
34. Sebe:63
35. Fatır:290
36. Yasin:70 Bu surenin de her insana bakan tarafı vardır.
37. Saffat:652=Fe iki kere
38. Sad:90
39. Zümer:247
40. Mü’min:137
41. Fussilet:690=Sad iki kere

42. Şura:516 sondaki Ya dahil
43. Zuhruf:893
44. Duhan:655
45. Casiye:519
46. Ahkaf:190
47. Muhammed:132 =Mim iki kere

48. Fetih:488
49. Hucurat:612
50. Kaf:100
51. Zâriyat:1312
52. Tur:215
53. Necm:93
54. Kamer:340
55. Rahman:298
56. Vakıa:182
57. Hadid:26
58. Mücadele:83
59. Haşr:508
60. Mümtehine:543
61. Saf:250 =Fe iki kere
62. Cum’a:118
63. Münafikun:327
64. Teğabün:1453
65. Talak:140
66. Tahrim:658
67. Mülk:90
68. Kalem:170
69. Hakka:214= Gaf iki kere
70. Mearic:314
71. Nuh:64
72. Cin:103=Nun iki kere
73. Müzzemmil:124= Ze ve Mim iki kere
74. Müddessir:1248=Dal ve Se iki kere
75. Kıyamet:155
76. İnsan :162
77. Mürselat:731
78. Nebe:54
79. Naziat:529
80. Abese:132
81. Tekvir:636
82. İnfitar:341
83. Mutaffifin:349 Fe şedde dahil
84. İnşikak:552
85. Büruc:211
86. Tarık:310
87. A’la:111 Ya dahil
88. Ğaşiye:1316
89. Fecr:283
90. Beled:36
91. Şems:400
92. Leyl:70
93. Duha:818 Ya dahil
94. İnşirah:559
95. Tin:460
96. Alak:200
97. Kadir:304
98. Beyyine:77
99. Zilzâl :75
100. Adiyat:486
101. Kari’a:376
102. Tekasür:1121
103. Asr:360
104. Hümeze:57
105. Fil:120
106. Kureyş:610
107. Ma’un:167
108. Kevser:726
109. Kâfirun:357
110. Nasr:340
111. Tebbet:804 Be iki kere
112. İhlas:722
113. Felak:210
114. Nas:111

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.