Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
10 yıl önce tarafından yazıldı, 32.447 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

 

Şafii Mezhebine göre namaz Tesbihatı

Sabah, ikindi ve akşam namazının farzından sonra on defa bu dua okunur diğer vakitlerde bu dua okunmaz:

  “lâ ilahe illalahü vahdehu lâ şerike leh lehül, mülkü velehül-hamdü vehüve alâ külli şey’in kadir”

 Anlamı: Allah’tan başka ilâh yoktur.Tek ilâh sadece O’dur.O’nun ortağı da yoktur.Bütün mülk O’na aittir.Bütün hamdü senâlar O’nadır.


Sabah ve akşam namazının farzından sonra Eller ters çevrilerek duadakinin tam tersi parmak uçları yere bakacak şekilde çevrilerek yedi defa :

  “Allahümme ecirni minen-nâr”

Anlamı: Allahım! Beni ateşten kurtar! Denir buda sadece sabah ve akşam namazlarında yapılır diğer vakitlerde yapılmaz.

 

daha sonra:

“Estağfirullâh el-azim.Allâhümme entes-selamü ve minkes-selam, fehayyinâ bisselâm, tebârekte ve te’âleyte yâ zel-celâli vel-ikrâm”

 

Anlamı: Yüce olan Allah’tan bağışlanmamı dilerim.Allahım! Sen selamet ve emniyet verensin.Dünya ve ahiret selâmeti senin inâyet yardımınla olur. Bizleri rahmetinle ihya et. Sen mukaddessin, yücesin.Ey ululuk ve ikram sahibi yüce rabbim!…

 

Bundan sonra:

 

“Lâ ilahe illallâhü vahdehü la şerike leh, lehül-mülkü velehül-hamdü vehüve alâ külli şey’in kadir.Allâhümme lâ mâni’limâ a’tayte velâ mu’tiye limâ mena’te velâ yenfe’u zel-ceddi minkel-cedd.Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azim.Lâ ilahe illallahü velâ na’büdü illâ iyyâhü lehün –ni’metü velehül-fadlü velehüs-senâül-hasen. Lâ ilâhe illallâhü muhlisine lehüd-dine velev kerihel-kâfirun”

 

Anlamı:Allah’tan başka ilâh yoktur.Tek ilâh sadece O’dur.O’nun ortağı da yoktur.Bütün mülk O’na aittir.Bütün hamdü senâlar O’nadır.Allahım! Senin verdiğine kimse engel olamaz.Engellediğinide kimse veremez. O’nun her şeye gücü yeter. Zenginlik ve kuvvet sahipleri, sana karşı bir şey yapamazlar. Yüce ve azamet sahibi Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvvet sahibi yoktur. O’ndan başka mâbud yoktur.Bizler sadece O’na kulluk ve itaatte bulunuruz. Her türlü nimet ve lutüfta bulunmak  O’na aittir.Güzel övgüler O’nun içindir. O’ndan başka ilâh yoktur. Bizler dini sadece O’na tahsis eder, dini Allah için yaşarız, kâfirler hoşlanmasa da.

Daha sonra sırasıyla şunlar okunur:

 

Fatiha ,Ayete’l kürsi, Şehidallahü- İnneddine indellah (Aliimran 18,19) ayetine kadar sonra Kulillahümme – bi ğayri hisab (Aliimran 26,27) ayetine kadar, ihlas, felak ,nas.:

 

Yukarıdaki ayetler bittiten sonra tesbihlere geçilir.

 

Tesbihat:

 33 Sübhanallah

33 Elhamdülillah

33 Allahu Ekber

 

 

“Lâ ilahe ilallâhü vahdehü lâ şerike leh,lehül-mülkü velehül-hamdü vehüve alâ külli şey’in kadir”.

denir ve peşinden

 

“Sübhâne rabbiyel-aliyyil-a’lel-vehhab”

 

 

Dua bittiten sonra:

10 defa:”Lâ ilâhe illallâh”  denir tevhid zikrinden sonra şu salavat okunur:

 

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi-adedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira (Buraya kadar olan kısım üç defa tekrar edilir üçüncü tekrarın sonunda  “kesiran kesira” denir). Ya rabbi salli ve sellim vezid ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala cemiilenbiyai vel-mürselin ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecma’in.Amin. Vel-hamdü lillahi rabbil-alemin.

Sanra yirmi beş defa: “Estağfirullâh” denir

Anlamı: Allahım! Benim günahlarımı bağışla,

Not: Şafi Mezhebinde tesbihatlar Farzın selamından sonra yapılır bitince sünnetler kılınır misalen öğlenin farzından selam verilir tesbihat yapılır sonra son sünnet kılınır. Hanefide ise namazın tamamen bitiminde genelde tesbihatlar yapılır.

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.