Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
12 yıl önce tarafından yazıldı, 1.344 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Evliyaların Kalkanı Duası ve Virdi

 

Mecmuatül Ahzabta geçen evliyaların kalkanı  isimli dua ve virdi    isminden de anlaşılacağı üzere bir çok evliyanın okuduğu muazzam bir duadır. Virdi Bütün namazların akabinde belli adetlerde okunur. Sabah namazının peşinden 14 defa Öğle, ikindi, Akşam ve Yatsı namazlarının peşinden ise 11 er defa okunur. Dua ise virdin her vakit okumasının peşinden 1-3-5 defa okunabilir. Mesela Sabah namazından sonra Virdi 14 kere okuduk peşinden de Duasını okuruz. Bunlar Duası ve Virdi ayrı ayrı okunabileceği gibi birlikte okunması tavsiye edilmiştir.

 

Dua

 

Allahümmehrizni bi hirzi gudretik min keydil e’dai ve hallisni bi mennike an sui gasdil eşgiyaike ve euzu bike min gahril gahirin. Ve zulmüzzalimin ve keydil emrail hasidinve ta’nil eşgiyail müfsidin ve şematetil eşirrail mudirrine velhamdülillahi rabbil alemin 7 defa okunur.

 

El gahharu la ilahe illallahul müheyminüs-settar la ilahe illallahul kebirul müteali. La ilahe illallahu celle celaluh. La ilahe illallahu celle senauh. La ilahe illallahu amme nevaluh. La ilahe illallahu azume şe’nuh. La ilahe illallahu şemele ihsanuh. La ilahe illallahu teala kibriyauh. La ilahe illallahu tegaddeset esmauh. La ilahe illallahu tenezzehet sıfatuh. La ilahe illallahul halimul kerim. La ilahe illallahul hayyul azim. La ilahe illallahul ğafurur-rahim. La ilahe illallahuş-şekurul halim. La ilahe illallahul evvelül gadim. La ilahe illallahul ahirul mugim. La ilahe illallahul ezeliyyül ebed. La ilahe illallahul vahidul ehad. La ilahe illallahul ferdüs-samed. La ilahe illallahul gayyumüssermed. La ilahe illallahu lem yettehiz sahibetevvela veleda. La ilahe illallahu lem yelid velem yuled. Ve lem yekullehu küfüven ehad. La ilahe illallahul me’budu bi külli mekan. La ilahe illallahul mezkuru bi külli lisan. La ilahe illallahul meşkuru bi külli ihsan. La ilahe illallahul mün’imu bila itminan. La ilahe illallahu külli yevmin huve fi şe’nin.la ilahe illallahu imanen-billah. La ilahe illallahu emanem-minallah. La ilahe illallahu emaneten indellah. La ilahe illallahu haggan hagga. La ilahe illallahu imanev vesıdga. La ilahe illallahu telettufev verifga. La ilahe illallahu te’abbudev-verigga. La ilahe illallahu sahibul vahdaniyyetil ferdaniyyetil gadimiyyetil ezeliyyetil ebediyyetillezi leyse lehu zıddüv vela niddüv vela şibhuv vela şerikuv vela naziruv vela müşiruv vela veziruv vela veled. Muhammedurrasulullah s.a.v.

 

Evliyalar Kalkanı Virdi

 

Allahümme şettit şemle e’daina ve ferrig cemahüm ve mezzig uddetehüm ve gallib tedbirahüm ve harrib bünyanehüm ve beddil ehvalehüm ve garrib aca lehüm ve eşğil ebdanehum ve huzhüm ehze azizimmugtedir bihaggi la ilahe illlahu muhammedurrasulullah ve bihaggi bismillahirrahmanirrahim ya rabbi lekel hamdü kema yembeği licelali vechike ve azimi sultanik. Allahümme salli ve sellim ala rasulike ve habibike muhammediv-ve alihi ve sahbihi ecma’in. Ve selamün alel mürselin velhamdü lillahi rabbil alemin

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.