Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar

bu video hocamızın güncel meseleler sohbetlerinden bazı bölümlerdir.çevre, kültür, din gibi olguların insanın bilinçaltında oluşturduğu etkiler nedir? Tasavvufi eğitimlerin bilinçaltı temizliğinde rolü nedir? doğru ve sağlıklı bireylerin toplumların oluşumunda doğru eğitimin rolü nedir? 18. y.y batı ilim dallarının günümüz insanlığını etkileme yöntemleri nasıldır? küresel çeteler uydurdukları bilim dallarıyla insanlığı nasıl uyutuyorlar? Beyinsel internet wbw dönemi başladı ve insanlığı bekleyen facia nedir? bereket bulmanız duasıyla

Haydarı Kerrar Son Eserleri
Sponsor Olmak İster misin ?

Ay’ın bazı özellikleri Biz gece ile gündüzü iki âyet (varlığımızın iki belgesi) yaptık da gece âyeti (ayı) silip söndürdük, gündüz âyeti (güneşi) ise gösterici yaptık. Bunu Rabbinizden bir rızık ve ihsan aramanız, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için böyle yaptık. İşte Biz böy­lece her şeyi gereği gibi anlattık.(İsra,12) (Düşünmez ve idrak etmezler ki:) Gökte burçlar kılan, onların içinde bir sirac-aydınlık (ısı ve ışık kaynağı Güneş) ve nurlu bir Ay var edip (yaratan Allah) ne Yücedir. (Furkan,61) Ve Ay’ı bunlar içinde bir nur kılmış, […]

Evrende Güneş ve Ay kaç tanedir? Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?”Ve Ay’ı bunlar içinde bir nur kılmış, Güneş’i de (aydınlatıcı ve ısıtıcı) bir kandil yapmıştır.”(Nuh,16,17) Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı (yaşamanızı sağlayacak ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde) sizin emrinize verdi; yıldızlar da O’nun emriyle istifadenize hazır haldedir. (Bu müjdeler, ileride gerçekleşecek uzay yolculuklarıyla, hayret verici nimet ve neticelere erişileceğine işarettir.) Şüphesiz bunlarda, aklını kullanabilen bir topluluk için nice ayetler ve ibretler gizlidir.(Nuh,12) Allah’ın varlığını belgeleyen ayetlerden olup da […]

Galaksimizde Kaç gezegen ve yıldız vardır? Yıldızlar ‘örtülüp (ışıkları) silinip karardığı’ zaman, (Mürselat,8) Andolsun, Biz en yakın olan semayı (dünya göğünü) kandil (misali yıldızlar ve gezegenlerle) süsleyip-donattık…..(Mülk,5) Yıldızlar(gezegenler) dağılıp-yayıldığı zaman,(İnfitar,2) (Güneş’i) Parıl parıl yanan (ve sizi aydınlatıp ısıtan) bir lamba kıldık (Nebe,13) Malumunuz Kendinden ışık yayan gök cisimlerine yıldız denir.  Işığını güneş gibi yıldızlardan alan gök cisimlerine de gezegen denir. Bilim adamları şuan evrende ortalama 100 milyar galaksi olduğunu beyan ediyor. Bu galaksilerden bizim Samanyolu galaksimizde ise ortalama 200 milyar yıldız olduğunu beyan […]

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bazı bölümlerdir. Fetih suresinde geçen bazı incelikler nelerdir? bu surede günümüze bakan önemli bir müjdesi nedir? bu surede 4 halifenin anlatıldığı bir incelik nedir? Hz Ali r.a sadece manevi değil zahirende ilmin kapısıdır. bereket bulmanız duasıyla.

Gök Kapıları- Solucan delikleri Yeri gelmişken bilimin şuan kısmen çözümlediği, ama kuranın yüz yıllar öncesinden beyan ettiği gök kapıları meselesine değinelim, Bilimsel ifadeyle solucan delikleri. Çok özenli ve düzenli yollara sahip bulunan GÖK’e andolsun ki; (Zariyat, 7) O sırada gök açılmış ve kapılar oluşmuş vaziyettedir. (Nebe,19) “Ayetlerimizi yalan sayanlara ve onları kabule tenezzül etmeyenlere gök kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe, onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte biz, suçlu kâfirleri böyle cezalandırırız.” (A’raf, 40) Şayet onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan (urûc […]

Karadelikler Ak ve Kara Noktalar Artık yemin olsun,  yıldızların (mevki-düştükleri) yerlerine! (Belki de o yıldız eriyip tükenmiştir, şimdi görülen onun milyonlarca yıl sonra bize yeni ulaşan eski halidir.) Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. (Vakıa,75,76) Ayette Yıldızların düştükleri yerlere yemin edilmesi, oraların Allah ‘ın var­lığını belgeleyen çok düşündürücü yerler olmasından kaynaklanmıştır. Nite­kim ondan sonra gelen âyette bu yeminin büyüklüğüne dikkat çekilmiş ve bunun da ancak bilenlerce anlaşılabileceği vurgulanmıştır. Bu ayetler üzerine yemin edilen yıldızların durumları o kadar mucizevi bir ifadedir ki, […]

Dünyanın Korunmasından bahseden korunmuş tavan ayetlerinde ilmi incelikler Bu ayette anlatılan ikinci inceliğe gelince: Biz çoğunlukla pek farkında olmayız, ama her gezegene olduğu gibi dünyaya da çok sayıda göktaşı düşmektedir. Diğer gezegenlere düştüklerinde dev kraterler açan bu göktaşlarının dünyaya zarar vermemelerinin nedeni, gezegenimizi saran atmosferin düşmekte olan göktaşlarına karşı büyük bir direnç göstermesidir. Göktaşı bu dirence fazla dayanamaz ve sürtünmeden dolayı yanarak büyük bir kütle kaybına uğrar. Böylece, büyük felaketlere yol açabilecek bu tehlike, atmosfer sayesinde savuşturulmuş olur. Kuran, atmosferin yaratılışındaki bu özelliği […]

Evrende Her şey dönüyor Dönüşlü olan göğe (galaksi) andolsun.” (Tarık, 11 Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur; her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler.” (Enbiya Suresi, 33)  (Sayısız yıldızlarının, mükemmel ayarlanmış yörüngelerde dolaştıkları ve asla çarpışmadıkları) Çok özenli ve düzenli yollara sahip bulunan GÖK’e andolsun ki; (Zariyat, 7) Gerçekten de yıldızlar, gezegenler ve uydular hem kendi etraflarında hem de bağlı bulundukları sistemle birlikte dönmekte, evren bir fabrikanın dişlileri gibi düzenli çalışmaktadır. Galaksilerinde gezegenler gibi döndüğü gerçeği son 10 yıl içinde bilim dünyası tarafından […]

Evet, Konuya dönecek olursak bu ayetlerde bahsedilen süreler unutulmasın ki, çok uzun süreleri, çokluğu ifade etmek için de kullanılmıştır. Arapçada bu tür sayılar malumdur ki, çokluğu ifade içinde kullanılmıştır. Hem yukarda verdiğimiz Secde 5 ayetinde bir incelik daha vardır. Bin yıl ifadesinde mazi geçmiş siga kullanılmıştır. Yani o esnada günün şimdi olduğu şekilde olmadığına ve bizim bildiğimizden farklı olduğuna işaret edilmiştir. Bundan dolayı bu rakamlarla Hak Teala ancak kendisinin hakkıyla bildiği bir süreyi aslında kastetmiş demektir. Bundan dolayı yevm kelimesi bilinen gün manasında […]