Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
2 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 85 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Evrende Her şey dönüyor

Dönüşlü olan göğe (galaksi) andolsun.” (Tarık, 11 Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur; her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler.” (Enbiya Suresi, 33) 

(Sayısız yıldızlarının, mükemmel ayarlanmış yörüngelerde dolaştıkları ve asla çarpışmadıkları) Çok özenli ve düzenli yollara sahip bulunan GÖK’e andolsun ki; (Zariyat, 7)

Gerçekten de yıldızlar, gezegenler ve uydular hem kendi etraflarında hem de bağlı bulundukları sistemle birlikte dönmekte, evren bir fabrikanın dişlileri gibi düzenli çalışmaktadır. Galaksilerinde gezegenler gibi döndüğü gerçeği son 10 yıl içinde bilim dünyası tarafından bulunmuştur. Bugüne dek sadece yıldızlar, gezegenler ve galaksiler (kısacası gökcisimleri) kendi etrafında dönüyor sanıyorduk. Oysa Amerikalı fizikçiler Evren’in de kendi çevresinde topaç gibi döndüğünü söylüyorlar. Dünya’dan başlarsak; Dünya’mız Güneş etrafında döner iken Güneş Samanyolu galaksisinin merkezindeki dev karadelik etrafında dönmekte. Samanyolu galaksisi ile Andromeda galaksisi ise diğer 53 galaksi ile Yerel Grup’u oluşturur. Bu galaksiler, Andromeda ve Samanyolu galaksileri arasında bulunan kütleçekim merkezi etrafında dönmektedir. Bu yerel grup ise en az 100 diğer galaksi grubuyla beraber Başak Süper Kümesi etrafında dönelmektedir. Başak Süper Kümesi’nin ise neyin çevresinde döndüğü kesin olarak bilinmese de ultra mega bir şeyin etrafında döndüğü tahmin edilmektedir. Yeri gelmişken belirtelim Yukarıda verdiğimiz zariyat 7 ayetindeki bazı incelikleri ilerde karadelikler meselesinde irdeleyeceğiz.

Yukarda verdiğimiz ayeti bir daha okuyun ve tehaddi-meydan okuma üslubunu hatırlayın. Bir beşer kelamıdır diye oryantalist ve ateistlerce söylenen kuran, bilimin daha kısmen yeni bulduğu bu gerçeği büyük bir risk alarak iddia etmiş. Eğer bu beşer kelamı olsaydı gelinen süreçte bu hakikatler bulunamazdı. Demek ki bilimin şu ana kadar bulduğu ve ilerde bulacağı her bilgi kuranı tasdik etmesi için ilmi ezeli ve ebedi olan zatın c.c yaratmasıdır.

Kainattaki bu müthiş ihtişam karşısında, Elbette Sübhanallah, Allahu Ekber dememek mümkün değildir.

Evet, Astronomi uzmanlarının hesaplarına göre Güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega Yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin km.’lik muazzam bir hızla hareket etmektedir. Bu, kabaca bir hesapla, Güneş’in günde 17 milyon 280 bin km. yol katettiğini gösterir. Güneş’le onun çekim sistemi içindeki tüm gezegenler ve uyduları da aynı mesafeyi katederler. Ayrıca, evrendeki tüm yıldızlar da buna benzer planlı bir harekete sahiptirler.

Evrende yaklaşık 200 milyar galaksi mevcuttur ve her galakside ortalama 200 milyar yıldız bulunur. Bu yıldızların pek çoğunun gezegenleri, bu gezegenlerin de uyduları vardır. Tüm bu gök cisimleri çok ince hesaplarla saptanmış yörüngelere sahiptir. Ve milyonlarca yıldır her biri kendi yörüngesinde diğerleriyle kusursuz bir uyum ve düzen içinde akıp gitmektedir. Bunların dışında pek çok kuyruklu yıldız da kendisi için tespit edilmiş olan yörüngede yüzüp gider.

Kızılötesiyle saptanan, Samanyolu’nun ötesindeki galaksi dağılımını gösteren panorama

Yukarda verdiğimiz dönüşü olan göğe ayetlerinde başka inceliklerde saklıdır. Göğüde korunmuş tavan kıldık ayetleriyle beraber baktığımızda bu ayete, sadece galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin dönüşünü kastetmediği, başka incelikleri de kapsadığı anlaşılır.

Galaksimizin Dönüşü ve Mayalar

Kesinlikle kasem ederim (gece görünen, gündüz) sinip dönen (gezegen) lere Bir akış içinde yerini ve yörüngesini hiç şaşırmayan (muhteşem gök cisimlerine) (Tekvir,15,16)

Birincisi bilim adamlarının yeni buldukları bu galaksilerin dönüşü meselesinde bir hikmet vardır. Bu galaksiler 70 bin yılda bir aksi istikamete dönmektedir.  Ve yetmiş bin yıllık süre içerisinde 5-6 binde bir yörüngesinde tersine doğru dönmektedir. Yukardaki ayette bu tersine doğru dönmesini ve bir nevi yuvalarına dönmelerini de ifade eden ayetlerdir. Bu yüzden ayette künnes kelimesine yuvalarında gizlenen ve gerisin geriye dönen manalarıda verilmiştir. Bu geri dönüş ve saklanmalarından dolayı da hunnes ifadesi kullanılmıştır. Bu ayetlerde de çok incelikler saklıdır. Yecüc ve Mecücle alakalı bağlantısına konunun dağılmaması için girmiyoruz, yecüc ve mecücle olan bağlantısını inşallah göklere yolculuk bölümünde değineceğiz.

İşte bu yörüngede tersine doğru dönme süreçlerinde kuranın ayrıca dehr- çağlar, zaman, dediği kısımdır. Bu zamanların, çağların bitiminde yeni bir çağ ve zaman süreci başlar. Buna da bizler yine bir kuran ifadesi olan nakur deriz. Geçmişte sohbetlerimizde genelde ifade ettiğimiz yeni bir çağa, döneme girdik, bizler bu çağa zülkarneyn çağı diyoruz diye söylediğimiz sözün sebebi bu gerçektir. Mayaların 2012 takvimiyle beyan ettikleri aslında 2012 de yeni bir çağa geçileceğinin bilgisidir. Bu eski çağın, zamanın bitimi ve yenisine girilme olayına zülkarneyn çağı dememizin sebebi ise, zülkarneyn böyle bir dönemde geçmişte yani gelmişti. Dünyanın yörüngesinde tersi istikamete dönüşü olayını, Bilmiyorum şuan bilim bunu biliyormu? bildiklerine yönelik bir şeye rastlamadım. Ama sadece galaksiler değil, dünyamızda dahil belli istikamete dönme süreleri vardır ve o süre dolunca tersi istikamete dönerler. Şu an dünyanın dönüş hızı yavaşlamaktadır.  Yukarda değindiğimiz gibi, dünya saatte 1670 km. hızla kendi ekseni çevresinde dönüyor. Her nekadar bilim dünyası şuan 100.000 yılda 2 saniye yavaşlıyor deselerde, şuan dünya da gün 24 saati geçmiş bulunuyor. Yani gün 25 saat küsüre yükseldi. Bu yüzden küresel felaketler çoğalmaya başlamıştır. Ekolojik bozulmadan kaynaklı küresel felaketler önümüzde ki, 20 yıl içinde giderek daha da artacaktır. Dünya bu yavaşlamayla beraber 3-5 gün durma yaşayacak ve kutup bölgeleri tamamen yer değiştirmiş olacaktır. Malumunuz dünyanın dönmesinden kaynaklı, kutuplardaki magnetik alanıda oluşturan enerjilerin açığa çıkmasında büyük payı vardır. Yavaşladıkça kutuplarda ve dünya üzerindeki ley hatlarındaki etkilerinden dolayı zaten felaketler çoğalmaktadır. Bu enerji ve ley hatlarına yönelik daha önce sohbetlerimizde ve yazılarımızda değindiğimizden burada girmeyeceğiz. Işte Bu süreden sonrada dünya tersi istikamete doğru dönmeye tekrar başlayacaktır. Insanların zaman algıları ve hızları daha da değişecektir.

Dünyamızın, yıldızların, galaksilerin bu ihtişamlı yörüngelerinde ilerleme ve dönmelerinden kaynaklı olarak oluşan enerjiler açığa çıkmaktadır. Bu sebeple evrende, madde de enerji ön plandadır. Bu galaksiler, yıldızlar arasındaki müthiş enerji akışı, ilginçtir insanın mesela beynin sinyallerine benzer. Beyin vücutla haberleşirken sinir ağlarını, sıvıları ve nöron hücrelerini kullandığı gibi, evrendeki bu denge ve enerji akışı, bizim mai- siyahımsı sıvı dediğimiz maddeyle ve göksel maddelerle taşınıyor. Insan bedeni beyinden kontrol edildiği gibi, gökler ve evrenlerin kontrolleride mümkinatın arşı dediğimiz arştandır. Bilimin itme-çekme diye tanımladığı galaksilerdeki bu ahenk, uyum ve dengede bu enerjilerin payı çok büyüktür.

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.