Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son Yorumlar

bu video hocamıza sorulan bazı sorulardan dolayı yaptığı anlık sohbetinden bölümlerdir. Modern Psikolojinin çıkmazları ve sebep olduğu bazı yanlışlıklar nedir? Freud Psikolojinin en önemli özelliği nedir? freud ve jung psikolojisinin farkları nedir? Materyalizmin bilime etkileri nedir? modern tıbbın ruh beyindedir sözü ve organ nakillerindeki yanlışlıklar nelerdir? Müslüman psikologların yapması gereken şeyler nedir? Batıdaki Psikologların aradığı cevaplar Tasavvuf psikolojisindedir. modern psikoloji ilerde Tasavvuf psikolojisine dönecektir. bereket bulmanız duasıyla

Haydarı Kerrar Son Eserleri

bu video hocamıza sorulan bazı sorularda yaptığı anlık sohbetten bazı bölümlerdir. Avrupa İslam devletimi doğuracak? En son müslüman olacak millet hangisidir? Kuranın bir mucizevi yönü dane ile samanı ayırma özelliği nedir? Tarihen çıkan mezheplerde ve günümüz dünyasında bu özelliğin zuhuru nasıldır? Kuran daima canlıdır ve okunduğunda Yaratılan koruyu, öğretici Ervahlar ve nitelikleri nasıldır?Kişilere özel inen Ruhlar nedir? İnsanların ecel sınırları Bin yıldır ve incelikleri nedir?bereket bulmanız duasıyla

hocamıza sorulan bir soru üzerine yaptığı sohbetten bölümlerdir. İlim ve Kuran meclislerine inen özel bir inayet nedir? Seyri sülük kaç esma-i ilahi ile başlar ve özelliği nedir? İnsan kaderindeki bazı musibetleri sıkıntıları zahiren yaşamadan manada geçebilirmi? Rüyalarda da kötü bazı musibetler atlatılabilirmi? Nice celal gibi gözüken tecelliler cemal tecellileridir. bereket bulmanız duasıyla

hocamızın Kuranda Kainatın yaratılışını bilimsel ve ilmi hikmetler ışığında anlattığı bu makalesini PDF olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bu çalışmayı okuduğunuzda Kitabımız Kuranı Kerimin bırakın bilimle çakışmasını, tersine bilimi destekleyen hatta bilimin şuan bilmediği nice hikmetleri içinde barındırdığını görecek ve Kitabınıza (kurana) bakışınız ve imanınız değişecektir. Okuyan herkese faydalı olması duasıyla. indirme linki aşağıdadır ücretsiz indirebilirsiniz. link: https://cloud.mail.ru/public/N6hT/DQawKb9Qt

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. Kalem suresindeki kalemden maksat nedir?Kuran Efendimizin s.a.v ahlakını neden övmüştür? İslam dininin fıtratla ve ahlakla bağlantısı nedir? Besmelenin insanın ahlakıyla bağlantısı nedir? Peygamberlerin asıl görevleri nedir? Nefsinde kibri büyük olanın en önemli alameti nedir? Sıbgatullah (Allahın boyası) dan kasıt nedir? Müslüman devlet adamlarını diğer devlet adamlarından ayıran en önemli özellik nedir? Efendimizin s.a.v ben ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisinin incelikleri. bereket bulmanız duasıyla

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bölümlerdir. İblis ne demektir? Şeytanlara tövbe kapısı açıkmıdır? Kuranda neden bazen çoğul olarak şeytanlar denir? Her ibadetin şeytanı varmıdır? Kuranda şeytanların başka isimleri geçermi? hanzeb, hannas-hunnes, Ğasig, velhan, ebyaz, habis gibi şeytanlar ve görevleri nedir? ve nitelikleri nelerdir? GDO ve GMO ürünlerin genetik mutasyonların arka planındaki şeytanlar hangileridir? Hangi şeytanın hangi vesvesesinde neler okunur? hangi sureler okunmalıdır? daha birçok husus bereket bulmanız duasıyla..

bu video hocamıza sorulan bazı sorularda yaptığı izahlardan bölümlerdir. Alemi Ervahın varlıkları nedir? Melek, cin ve insandan başka var olan akıl sahibi varlıklar nedir? Tin suresinde geçen Tin ve Zeytun sadece incir ve zeytinimi kast eder? Ledün ilmi ve hikmet ilmi aralarındaki farklar nedir? Ledün ve Havvas ehli zatların okudukları kitaplar nedir? Alemi berzahta (kabirde) İlahi tecellilere mazhar olanlar kimlerdir ve bazı incelikleri nedir? Hızır diye bilinen varlığın niteliği nedir? bereket bulmanız duasıyla.

bu video hocamıza sorulan bazı sorularda yaptığı izahlardan bölümlerdir. Ledün ve hikmet ilmi farkları videosunun devamıdır birlikte dinleyin. Ricalul Gayb erenlerinin bazı incelikleri nedir? Hz. Hızırın Görevi ve Ricalul gaybla irtibatı nedir? Ricalul gayb toplantıları nerede ve ne zaman yapılır? bu zamana tasarruf eden ricalul gayb görevlileri ve bazı hikmetler.bereket bulmanız duasıyla.

bu video hocamıza tasavvufi sorulan bazı sorulardan dolayı yaptığı sohbetlerdendir. Mürşidi vefat eden müritlerin yaşadıkları haller nelerdir? Rasulullahın s.a.v vefatında sahabeler neler yaşadılar? Rasulullahın s.a.v vefatında Hz ömer r.a neden kim muhammed öldü derse onu öldürürüm sözünü söylemiştir? yaşadığı halin tasavvufi izahı nedir? Ahkam ayetlerinin batıni boyutları ve maneviyat ehline verdiği mesajlar nedir? Rasulullahla s.a.v sahabe arasında yaşanılan bazı durumlar mürit ve mürşit ilişkilerinde de varmıdır? bereket bulmanız duasıyla

Tasavvufun amaç ve gayesi nedir? Nefsi emmare ve levvame aralarındaki farklar nedir? Günümüz müslümanları hangi nefs makamındadır? Günümüz müslümanlarının ölürken imani durumları nasıldır? Bu zamanda Rahmet aslında daha fazladırın hikmeti nedir? Kemale eren bir nefisle kemale ermeyen nefsin farkları nedir? Vücutta uzuvların hal diliyle duaları nasıldır? tefekkür düşünmek akletmek neden önemlidir? Arşın gizli hazineleri nelerdir? Efendimizin s.a.v ben ahlakı tamamlamak için gönderildim sözünün bazı hikmetleri nelerdir? fayda ve zarar Hak tealadandır. bereket bulmanız duasıyla.