Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar

bu video hocamızın daha önce yayınladığımız Aklın çeşitleri aklı selim kalbi selim ve sülükte manevi konaklar sohbetinden bir bölümdür. konunun öneminden dolayı müstakil yayınlıyoruz. Müslümanlar ihtiyarlayınca akıllarının gelip gitmesi ve akrabalarını tanımamasının hikmeti nedir? Efendimizin s.a.v ademoğlu ihtiyarladıkça iki duygusu gençleşir hadisinin bir hikmeti nedir? bereket bulmanız duasıyla

Haydarı Kerrar Son Eserleri

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. Kuranda Müşriklerin ileri gelenlerinin psikolojik özellikleri nelerdir? neden Peygamberlere ilk itiraz edenler bunlardır? siyonizm ve alternatif dinlerin tarih boyu yapılanma şekilleri ve Peygamberlerin bunlarla mücadeleleri nasıldır? Küresel çetenin son yüzyıldır yükselişi ve çöküş süreçleri. yeryüzüne adalet ineceğinin en önemli alameti nedir? bereket bulmanız duasıyla.

bu video yıllar önce hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. Kuranda İmamı Mehdiyi a.s işaret eden ayetler varmıdır? Müzzemmil ve Müddessir surelerinde geçen örtüye bürünen ayetlerinin işari bazı incelikleri nedir?Sekine duası, cünnetül esmanın İmamı Mehdiyle a.s ilişkisi ve Hz Alinin r.a celcelutiyede İmamı mehdiye saklı mesajı nedir?bereket bulmanız duasıyla

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden bir bölümdür. İlerde denizler alev alev nasıl yanacaktır? Geçmiş tefsir alimleri neden bu ayetin manasını kaydırmışlardır? Ayette saklanmış olan mucizevi bilimsel hikmet nedir?bereket bulmanız duasıyla

Duha suresinin Havassı (Sırları) Bu mübarek süre. El -Fecr sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur, Kur’ân-ı Kerim’in doksanüçüncü sûresi. Onbir âyet, kırk kelime, yüzyetmiş iki harften müteşekkildir. Fasılası, se’, râ’, elif harfleridir. Sûre, ismini ilk âyetindeki “Duhâ” kelimesinden almıştır. Duha kuşluk vaktine, yâni: Gündüzün öğleye doğru güneşin yükselmekte bulunduğu vakit mânâsına olan Duha’ya yemin ile başladığı için bu mübarek süreye bu isim verilmiştir. Bundan evvelki leyl süresinde mallarını fakirlere, zaiflere dağıtan en muttakî zâtların nail olacakları büyük nimetler bildirilmiştir. Bu süre-i celîlede de […]

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. Kuranda insan beyninin önemli bir özelliğini anlatan ayet ve incelikleri nedir?günümüz küresel çeteleri 5G Teknolojileriyle yapmaya çalıştıkları tahrifatlar nelerdir? Efendimizin s.a.v fidan dikmeye teşvik eden hadislerinin günümüze bakan bir hikmeti nedir? insanın toprakla bağının kopmaması neden önemlidir? Günümüz müslümanlarının şerlilerin yaptıklarına karşı yapmaları gerekenler nedir? bereket bulmanız duasıyla.

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. Günümüz Deccalizm sisteminin tarihi süreçte yapılanma şekilleri ve özellikleri nelerdir? Sadukililer kimlerdir ve İlahi vahyi nasıl tahrif etmişlerdir? Peygamberler tarihi gibi eserlerimizde kurana uymayan bilgiler neden vardır? islam kaynaklarına yerleşmiş olan hurafe bilgilerin temizlenmesi neden önemlidir? Başta Diyanet işleri başkanlığı olmak üzere tüm Alimlerin bu kaynaklarımıza girmiş olan hurafeleri temizlemeleri dinen elzemdir.bereket bulmanız duasıyla.

bu video hocamızın kuran sohbetlerinden hazırlanmıştır. kuranda neden akletme, düşünme ve tefekküre teşvik vardır? kuranda bulunan maddi ilimleri keşfetmede düşünme ve tefekkürün önemi nedir? Kuranda ilmi bazı ayetler ve barındırdıkları incelikler nedir? ayette nisan yağmurları ve anlattığı incelikler nedir? İslamda ve tasavvufta murabata, murakebe ve tefekkür neden önemli görülmüştür? hurmanın bazı özellikleri nedir?bereket bulmanız duasıyla