Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
5 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 120 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Tıp Eserlerinde bildirilen bazı uydurma hadisler

Tarih boyunca yazılmış tıbbı nebevi eserlerini incelediğinizde görürsünüz ki; bu eserleri kaleme alan şahıslar hekim olduklarından, yani hadis ilimlerine vakıf olmadıklarından dolayı, birçok uydurulmuş bilgileride eserlerine almışlardır yanlışlıkla. Mesela Dr. Hüseyin Remzi beyin tıbbı nebevi eserinde prinçle alakalı verdiği bilgi gibi. Bu durumda gelinen süreçte müslümanlar arasında yanlış bilgilere sebep olmaktadır.  Yani kişi sosyal medyada veya tıbbı nebevi eserlerinde bildirilmiş uydurma hadisi, hadis diyerek yazmakta ve farkına varmadan günaha ve vebale girmektedir. Bu dinen efendimize s.a.v iftira atmak hükmündedir. Çünkü efendimiz s.a.v Sahih hadisinde açıkça beyan etmiştir ki:” kim benim söylemediğim bir sözü benim söylediğimi söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın.”  Bu yüzden gerek hadis aktarırken, gerekse tıbbı nebevi bilgilerini aktarırken çok dikkat edilmesi gerekir. Hadis Alimleri bu hadisin tehdidinden dolayı o kadar hassas davranmışlardır ki, sahih hadisleri dahi rivayet ederken sonunda Allahu alem ( en doğrusu Allah c.c bilir) tabirini kullanmışlardır.  Günümüzde bırakın bu ilmin yani hadis ilminin inceliklerinin bilinmesini, herkes hadis alimi gibi hareket etmekte ve sahih, zayıf, uydurma vs. ayırımı yapılmadan hadis rivayeti yapılmaktadır. Sosyal ağlarda o kadar çok uydurma, aslı olmayan hadislere rastluyoruz ki, inanın hangisini düzelteceğimizi şaşırıyoruz ve üzülüyoruz. Üstelik uydurma hadisi bir konusunda aktaran her hangi birine bu uydurma hadistir lütfen düzeltme yapın veya yanlış bilgi vermeyin denildiğinde, bu uyarıları dikkate almıyor kendi vebale, günaha girdiği gibi, konuyu okuyanlarında vebaline günaha girmesine sebep oluyor. Bu yüzden çok geniş ve müstakil bir çalışma isteyen bu uydurma hadislerle alakalı kısa bilgilendirme yapıyoruz ki, farkına varmadan müslüman kardeşlerimiz günaha girmesin ve Efendimizin s.a.v yukarda söylediği cehenneme hazırlansın tehdidinden korunmuş olsunlar.  Bu sebeple günümüzde sosyal ağlarda Tıbbı nebevi ile ilgili verilen gıdaların bazılarıyla alakalı kısa bir bilgi vereceğiz ki bu gıdaları tavsiye ederken dikkatli davranılsın ve uydurma hadisler aktarılıp günaha girilmesin.    

Patlıcan: Tıbbı nebevi eserlerinde adı geçen yiyeceklerden biri patlicandır. Lakin sahih hadislerde bilgi yoktur. Uydurulmuş bazı hadisler vardır.

Kereviz: Hz. Peygambere (s.a.v) isnadı sahih olmayan bir hadiste kerevizden söz edilmektedir. Bu hadis Hz. Peygambere (s.a.v) nisbet edilerek uydurulmuştur.

Pırasa: Pırasa hakkında da mevzu bir hadis vardır.

Pirinç: Tıbbı nebevi kaynaklarında pirinçle alakalı verilen hadisler sıhhat derecesi sıkıntılı hadislerdir. Bu tarz hadislerin uydurma olduğunu söyleyen alimler vardır. Mesela uydurma olana örnek: “Toprağın bitirdiği herşeyde dert de vardır, şifa da. Bundan pirinç müstesnadır. Çünkü o şifadır, onda dert yoktur.” şeklindedir.

Mercimek: Mercimek hakkında bir çok hadis varid olmuşsa da hepsi bâtıldır ve Hz. Peygamber onlardan hiç birisini söylememiştir. “Mercimek yetmiş peygamberin dilinde takdis edilmiştir”; “Mercimek kalbi inceltir, gözü ağlatır, o salihlerin yiyeceğidir.” sözleri bu mevzu hadislerdendir.

Günlük: Hakkında Hz. Peygamberden (s.a.v): “Evlerinizi lüban ve satir otu ile buharlandırınız.” şeklinde bir hadis nakledilmişse de, O’ndan böyle bir hadis sahih değildir. Yalnız Hz. Ali r.a gibi bazı sahabelerin günlükle alakalı tavsiyeleri vardır.  Ama bu tavsiyeler hadis değildir.

Mercanköşk: Süyutînin, el-Câmiu’s-Sağîr’de zikrettiği mercanköşkle alakalı hadis zayıftır.

Hindibağ: Hakkında Hz. Peygamberden (s.a.v) aslı olmayan uydurulmuş hadisler vardır.

Karpuz: Ebu Davut ve Tirmizide geçen tek hadis hariç, diğer Karpuz  hakkında bir çok hadis vardır. Zikrettiğimiz bu hadisten başka hiçbirisi sahih değildir.

Kuru Üzüm: Bununla ilgili iki hadis rivayet edilir. îkisi de sahih değildir. Birincisi “Kuru üzüm ne güzel yiyecektir; ağız kokusunu güzelleştirir ve balgamı eritir.* İkincisi de: “Kuru üzüm ne güzel yiyecektir; yorgunluğu giderir, sinir leri güçlendirir, öfkeyi söndürür, rengi yerine getirir, ağız kokusunu güzel leştirir.” şeklindedir. Her ikisi de Hz. Peygamber’den (s.a.) sabit değildir. sabelerden rivayet vardır.

Ayva: Hakkında İbni Mace ve Nesai de geçen Talha b. Ubeydullah r.a rivayetleri hariç, diğer ayva ile gelen rivayetler sahih değildir. Hkerrar hoca efendi Tıbbı nebevi ve İslam tıbbında uydurma hadisler sohbetinden

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.