Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
3 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 5.582 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Tin suresinin Fazilet ve havassı

Kur’an-ı Kerîm’in doksanbeşinci suresi. Sekiz ayet otuz dört kelime ve yüzbeş harften ibarettir. Fasılası, nun ve mim harfleridir.

Bu mübarek sûre “El-Burûc” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. İlk âyetinde “Tin- zeytin ve İncir” denilen tıbben birçok faydaları barındıran nimetlere  yemîn edildiği için kendisine böyle “Tin Suresi” adı verilmiştir. Bundan evvelki inşirah sûresinde yaratıkların en efdalı olan Peygamberimizin yüce şanı bildirilmiş. Bu sûrede de bütün insanlığın muhtelif hâllerine ve istikbâllerine işaret buyrulduğu için bu iki sûre-i celîle arasında güzel bir münâsebet vardır.

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, peygamberimiz şöyle demiştir: Kim, Tîn sûresini okuyarak bu sûrenin son ayetini: “Allah hükmedenlerin en üstünü, en güzeli, en adili değil midir?” okuduğunda “Evet hakimlerin en üstünü ve adilidir. Ben de buna şâhidim” desin. (Bela ve ene ala zalike mineşşahidin)(Ebû Dâvûd, Salat: 27)

Peygamber s.a.v den rivayet edilmiştir ki: kim vettini (tin) suresini okursa Allah ona hayatta olduğu sürece afiyet ve yakin (şüphesiz iman) verir. Öldüğü zamanda ona bu sureyi okuyanların sayısı kadar ecir ve mükafat verir. (beydavi tefsiri)

Tin suresinin Havassı

Bu mübarek süreninde havas eserlerinde 1,2 özelliğinden başka bahsedilmez. Bu surenin tarafımızdan tespit ettiğimiz bazı özelliklerini beyan edeceğiz.

1-Tin suresi Kötü ahlaktan kurtulmak için günde yedi kere okunur. İnsanı kamil olmak için devamlı okunur.

2-Bu sureyi devamlı okuyanlar herkese şirin gözükür. Özellikle yüzün pürüzsüz ve güzel olması için bir miktar gül veya halis zeytin yağına surenin ebced değeri olan 460 kere okuyup bunu yüzlerine bir müddet sürünenler parlak ve güzel bir yüze kavuşur biinizllah.

3-Bu surenin temru, sedef gibi cilt hastalıkları ve alerjik vakıalar (polen, toz vb) durumlarda okunması faydalıdır. Böyle kişiler maddi tedavilerinin yanı sıra, Neml suresi, Sebe suresi, Amenerrasulunü ve Tin suresini bir miktar suya 3-5-7-11 defa okusun veya okutsunlar 11 gün bu suyu içsinler ve ciltteki sıkıntılara bu sudan sürünsünler. Özellikle isimleri B harfiyle başlayanlarda (Büşra, Betül, burak gibi)  bu saydığımız sıkıntıları olanlar mutlaka uygulasın ihmal etmesinler.

4-Vücutta geçmeyen yaralar ve çıbanlarda da kelimeleri adedince (34) defa veya harfleri adedince (105) defa suya okuyup bu suyla bir miktar yasemin, kantoron ve gül yağı karıştırıp sıkıntılı yerlere sürerlerse şifadır biiznillah.

5-Peri illetlerine ve bunların etkisinden dolayı yatalak hastalara, felç ve nüzul inmiş kişilere, divane, mecnun ve hanisülasyon görenlere okunması faydalıdır. Özellikle bu tarz hastalarda buruc suresiyle beraber 70 kez okunması çok faydalıdır.

6-Velilerden bazıları demişlerdir ki: tin suresini kim yazıp yolculuğa çıkarken üstünde taşırsa yolculuktan dönünceye kadar emniyette olur. Hiç kimse kendisine bir zarar dokunduramaz.

7-Bahçesinde ve tarlasında mahsullerinin bereketli olması ve afetlerden korunması için bu sureyi yazıp bir tasa toplanmış nisan yağmurunun içine koyup veya okuyup mahsullerinin üzerine serperse maksat hasıl olur biiznillah.

8-Tin suresinde zeytun ve incirde saklı hikmetlerden biriside bilinsin ki, alemi ervahtan ve 5 nci kat semada ilmi simya bilen iki varlığa atıftır. Bunlar aynı hızır gibi alemi ervahın kudsi varlıklarındandır. Bu varlıklar seyri sülükte ledün ilminden nasibi olanlara bazı hususlarda yardımcı olan varlıklardandır. Bundan dolayı sülükte vahdaniyet tecellilerinin başlamasında bu surenin okunmasının bereketi çoktur gaflet etmeyin.

9-Bu surenin özellikle buruc suresiyle beraber bir riyazat uygulaması vardır lakin sakıncalarından dolayı beyan etmiyoruz.

10-Bu sure lokman suresiyle beraber huysuz, yaramaz, dik başlı çocuklara bir miktar suya 34 defa okuyup suyu çocuğa içirilse sakinleştirir. Bu surelerin Ara ara onların üzerine okunması onların hilmi ve yumuşaklığı kazanmasını sağlar biiznillah. Allahu alem bissavab

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.