Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
12 yıl önce tarafından yazıldı, 1.282 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Manevi Bakım Nedir ve Dikkat edilmesi gereken Hususlar

Manevi bakım dediğimiz bir çoğunuzun malumu hastanın, sıkıntılı olanın sıkıntısının sihir ve büyüden mi, Göz veya Hasetten mi, ifrit veya cin musallatından mı vs. kaynaklandığını bilmek için yapılan bir uygulamadır.Bunun çeşidi çoktur dereceleri çoktur bu sebeple günümüzde şuan en çok bilinen usulleri yazıcağız. Yoksa bu başlıklarda verilenler haricinde bakım olmadığı sanılmasın. Bunu da beş başlıkta toplayabiliriz 1. Hadimlerle Bakım 2. Mendelle Bakım 3. Keşfen Bakım(duru görü) 4. Ebced Hesabıyla (Yıldızname) ile bakım 5. Cin, Peri vs. ile Bakım. bu maddelerin detayına girmeden  sadece bu başlıkta zikrettiğimiz maddelerden hangi usulle olursa olsun bakım yapıyorsa kişi.  Uyması gereken önemli bazı hususlarına deyineceğiz.

1-     Gusül Abdestini gerektiren durumlarda Guslü geciktirmemek Gece gusul almak icap ettiyse Sabah namazından evvel mutlaka yıkanmak. Gusülden  önce mutlaka namaz abdesti gibi abdest almak bu bir sünnettir. Gusül alındıktan sonra eğer yapılabilirse Rızaellillah 2 rekat namaz kılmak. Cünüp ve pisken asla yemek ve içmemek. Mümkünse Yemeklerde namaz abdesti gibi abdestli bulunmak ve yenilen taamları gafletle yememek mutlaka Allahın (c.c) adını anmak bu hem sünnettir hem de kalbin zikrullah ile harekete gelmesinde ve uzuvların günah işlememesinde yardımcı en büyük etkenlerdendir.Hem de  şeytanların yemeğinize ortak olmamasına sebeptir.

2-     Helalinden yemek içmek unutmayın bunun haramın günahının yanı sıra yediğiniz taamların olumlu veya olumsuz vücuda etkileri 40 gün sürer özellikle Ehli Tarik olanların buna çok dikkat etmesi gerekir ki Manen büyük bir Gaflete sebeptir  haram ve (şüpheli şeyler) yemek, içmek yapacağınız ibadet ve teatlarda gevşekliğe uyuşukluluğa istememeye gaflete sebeptir.

3-     Namazlarını gerek Farz gerek nafile aksatmayacak Kazaları varsa boş zamanlarında mutlaka kazalarıyla meşgul olacak. Her daim mutayakkız olacak zikir ve evratlarını aksatmayacak.

4-     Daima abdestli bulunacak ve gezecek bunun maddi ve manevi faydaları vardır.

5-     Öğrendiği her bilgiyi amel etmeye çalışacak ihmal etmeyecek Bilecek ki öğrendiğine amel edene Allah bilmediklerini öğretir Hadisi sırrı tecelli edecek.

6-     Günlük mutlaka kuran okuyacak bunun ortalaması günlük bir cüzdür (20 sayfa) veya en azından sünnette varit olan Sabah namazının peşine Yasin veya Haşr sureleri, Öğlen Fetih suresi, İkindi Nebe suresi, Akşam (genellikle Alimler Akşam ve Yatsı arası tefekkürle meşgul olmuşlardır)  Kehf veya Hucurat suresi, Yatsı Mülk suresi gibi namazlarının arkasından bu sünnetleri uygulamaya çalışacak. (Zaten bu sureleri ve Kuranı hayatımıza tatbik etmiş olsak  maddi ve Özellikle Manevi hiçbir sıkıntı yaşamayız.)

7-     Sihir, Büyü, fal gibi şer işlerden uzak duracak dinin haram kıldığı bu tür uygulamaları yapmayacak. Bunların Bakara 102 ayetinde bildirildiği üzere Şeytanın oyunu ve aldatması olduğunu bilecek ve uzak duracak özellikle bu zaman da şeytan bunu gençler üzerinde çok iyi başarıyor celp uygulamaları ve şer-i muhabbet dışı şeylerle ve bu iğvayı insanlara verirken yine şeytanın askeri olmuş yoldaşı olmuş kişileri kullanarak cinci, medyum vs.

8-     Hangi usulle bakım yapılırsa yapılsın mutlaka amelden önce 1 Fatiha 3 ihlas ve 11 Salavat okunup Başta Serveri Kainat Aleyhissalatu ve Sellam Efendimizin Tahir ruhuna Sahabe efendilerimizin ruhlarına ve Allah dostlarının ruhlarına hediye edecek. Manen bağlı olduğu bir hocası, büyüğü, Mürşidi varsa onun da ruhuna hediye edecek ve istimdat isteyecek.

9-     Eğer Cinlerle, Hadimlerle veya Keşfen Bakım yapılıyorsa Bakılan şahsın hastanın bakımdan sonra Mutlaka Ayatelkürsi ile Daireye alınması gerekir. Eğer daireye alınmazsa sonradan suflilerin o şahsa sıkıntı vermesine sebeptir.

10- Eğer Mendelle bakım uygulanıyorsa Mutlaka mendelden sonra sarfiyesi okunması lazım. Günümüzde en çok bu usulle bakım yapılır bunun da bir çok şekli vardır aynada, suda, tırnakta vs. bu usulle bakanlar genelde sarfiyelerini okumadıklarından gelen cinlerin sıkıntılarına maruz kalırlar. Hatta Sarfiyelerini okusalar bile bu şahıslar zamanla eğer namaz ehliyseler namazı terk ederler namaz ehli değilseler iyice şeytanilerin eline düşerler ve amellerden dinden uzaklaşırlar. Aynı tehlike Bire bir cinleri, perileri veya ifritleri  görenler ve bakım yapanlar içinde geçerlidir. Bu şekilde olup ta normal ölenine biz şahsen rastlamadık. Gerçek bir Havass Aliminin bu usullerle işi olmaz bunlar bu manevi ilmin en alt basamağıdır. Ve bunlara şu ayeti hatırlatmadan geçemiyeceğim ayette: “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.” (Cin suresi 6)
buyurulur ahrette şu ayette ki ifadeleri dememek için şimdiden akletmek lazım ayet budur:(Ateşe Giren İnkarcılar) Şöyle derler: Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize gösterde onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar (Fussilet 29)

Bakım yapan şahısların dini ilimleri özellikle Akaid ve kuranı çok iyi bilmeleri gerekir ki kişiye gelen bilgilerin doğrusunu eğrisinden ayırt edebilsin sapıtmasın kurana sarılan sağlam bir kulpa sarılmıştır.Mendeller de verilen bilgilerin yüzde sekseni doğru bilgi değildir doğru olan kısmı da siz ilmin sayesinde ayırt  edebilirsiniz. Hadimlerle bakanlar veya Keşfen bakanlar genelde alemi misalden bilgilerle karşılaşırlar gördükleri ve edindikleri bilgilerin gerçek manasını söylenmek istenen şeyin aslını bilmiyorlarsa mutlaka bir bilenden veya hocası mürşidi varsa ondan öğrenecek soracak ki fayda tam hasıl olsun. Malumunuz bu tür bakımlarda ve bilgilerde gördüğünüz şeyin anlamı gördüğünüz olmaya bilir aynı rüyadaki gibi. Örnek vermek gerekirse  şahsa hastaya baktınız ve  ayağında  bir zincir bağlı gördünüz diyelim bu gördüğünüz gerçekten o şahsın  ayağında zincir bağlı  olduğundan dolayı değil o şahsa birisinin kemiğe büyü yaptığını ve mezara gömdüğünü anlatır zaten bu bakılan şahsında (hastanın) mutlaka maddi anlamda ayaklarında bir sıkıntı vardır ve asıl sebebinde büyü olduğu anlaşılmış olur. İşte  bunun gibi manaları neyin neye dalalet ettiğini iyi bilecek. Bilinmeli ki bu husus günümüzde çok önemlidir manevi ve ruhi olarak birazcık ibadet ve taatlerle levvamenin sonuna mülheme nefsin başlarına gelen bir çok insanda bu keşfen dediğimiz duru görü olabilir. Keşfen bakım dediğimiz aslında keşfin aslı olmayıp onun yansımalarıdır alt basamağıdır diğer ifade ile duru görü denilen şeydir. Kişinin tahayyul kuvvetiyle ve perdelerinin açılmasıyla gördüğü haldir. Bu gün günümüzde keşfen bakım denildimi zannediliyor ki bu bakımın dereceleri yoktur ve insanlar hata ediyorlar duru görü baştaki perdelerin bir kaçının açılmasıyla keşif erbabı olduk sanılıyor oysa gerçek keşif erbabı sadece başta değil kalp gözlerini de açan ve kalbi ilahi feyiz ve nur ile dolup bakışları keskin nazar erbabıdır. Bu şahıslar da kişiye baktıklarında geçmişlerini rabbimizin izniyle anında bildikleri gibi o an nefsin hangi makamındadırlar üzerlerindeki sıkıntı maddi ve manevi tam olarak nedir bilirler ve görürler ve bakışlarıyla temizlerler siz farkına varmasınız bile çoğu zaman bunlar Rabbimizin Reşid esmasının tecellisine mazhar olmuş zatlardır diğer ifade ile mürşidi kamillerdir.tabi benim dediğim safiye makamına ulaşmış kişilerdir yoksa mutmainde de nazar erbabı vardır kalben keşif erbabı vardır ama tasarruf olarak bunlar diğer veliler gibi geniş tasarrufa sahip değillerdir.bunların bir birine karıştırılmaması lazımdır. Keşfen (duru görü tahayyül kuvveti) gören  Bu şekilde olanların ki özellikle başlarında bir öğretici olmalıdır. Yoksa dini ve imani anlamda yaşadıkları haller gördükleri kendilerini helake götürür. Bu nefsi levvamenin sonu mülhemenin başlarında tezahür eder ki iki yol ayrımıdır şeytanın bir çok müslümanın ayağını kaydırdığı yerdir. Unutmayın harikulade hallerden İstidraç ve Kerameti bir birinden ayırt eden şey kulun bunu kendinden veya Yaratıcısından bilip bilmeme ile alakalıdır. Aslen tam anlamıyla Mülhime nefs makamında tezahür eden ama Levvamede başlayan ilham kişiye gelen manevi bilgiler eğer şeriata ve verene Tam sarılmazsa bu ikramları Haktan bilmezse şeytandan verilmeye başlanır ve Firavun yoluna kişi çekilir helaka götürülür şahısta zanneder ki ben oldum istenen insanım makbul olanım oysa sen helak olucusun farkında değilsin. Hint fakirlerini ve Velileri Ayırt eden özellik burasıdır. Birde bu şekilde bakım yapabilen şahıs bilecek ki bu gelen manevi ikramlar tam bir keramet tezahürü değil Akaid ilminde bahsedilen meunettir. Bu halin değeri aynı vahyin yanında ilhamın değeri ne ise kerametin yanında da meunetin değeri odur.Onun için kişi zaman kaybetmeden bir üstteki halleri ve makama  amelle taatle yükselecek ki Allahın emanına ve Korumasına girmiş olsun. Ve Nazarla tedavi etme makamına ulaşsın. Bunuda daha doğrusu mülhemeye gelmiş birisi tek başına başarması imkansızdır onun için mürşid edinecek. Velilerin bile bir çoğunun bu tarz bilgilerde manayı iyi bilmemelerinden veya kuran ilimlerini iyi bilmemelerinden dolayı alemi manada gördükleri bir çok şeyleri doğru zannetmiş veya gördükleri şekliyle beklemişlerdir keşiflerinde hata etmişlerdir. Şeytan keşiflerini karıştırmıştır veya bazen şeytan müdahale etmediği halde kişi kendi vehminden dolayı hatalara düşmüştür. Kaldı ki gerçek keşfi kalb gözü açık olmayan ve duru görü tahayyul kuvvetiyle görenler çok daha rahat dalalete düşebilirler ki zaten düşüyorlar. Bu sebeple bu halde olanlar kendi görümlerine başlarında bir öğretici yokken ve kuran ilimlerinden de bilgisizken asla güvenmesinler. Birde bu durumda olanlar bazen velilerin veya büyük şahısların ervahlarıyla görüştüğünü zannederler onların bu gördüklerinin doğruluğunu ve bu (konunun daha iyi anlaşılması için Temessül nedir melekler şeytan ve cinlerin temessülle ilişkileri adlı yazıma bakılsın)

Keşfen bakanlar özellikle bakım esnasında Allahın (c.c) zikri ile dua ile meşgul olacak daima manevi yardım istenecek. Bakımda aldığı yardımı gördüğü bir çok şeyleri ve özellikle yaşadığı bu hususiyetlerinin hepsini Allahtan bilecek asla kendine mal etmeyecek havf ve reca halini daima yaşayacak veren zatın yine bir anda bu ikramları geri alabileceğini bilecek.

11- Hadimlerle bakım yapanlar veya onlar tarafından eğitilenler onlarla yaptığı anlaşma varsa sadık kalacak ve haftalık günlük okuması gereken duaları ihmal etmeyecek onların şu fiillerden uzak dur dediklerinden uzak duracak ki irtibatı kopmasın( Bu dediklerim Ayet veya sure hadimlerini elde etmek için riyazata giren ve başaran şahıslar için geçerlidir. İlahi ikram neticesinde Haktan kuluna verilen hadimler ve irtibat ehli için geçerli değildir Allah ne zaman isterse onlar o zaman irtibatı keser.)

Aynı şekilde Hadimlerle bakım yapanlarında bir üstte çıkması ve kendi kendine bir çok hususiyeti başarması onlarsız bir çok harikuladeyi yapabilmesi gerekir ki yukarda belirttiğim ilimleri bilmesi ve yaşantısıyla kulluğa çok dikkat etmesi gerikir. İkinci bir husus ulvi hadimlerle bakım diğer mendelle bakımlardan daha doğrudur ve etkilidir ama kişi ilmi anlamda eksikse bunda da sakıncalar çıkar.

12- Yıldız name İle bakım yapanlara gelince bunlar da Ebced hesap  kaidelerini çok iyi bilecek Arapçayı Osmanlıcayı bilecek ki isimlerin hesaplamalarında hata yapmasın misal olarak ömer ismini hesap ederken ö harfini elif makamında 1 olarak değerlendirmeyecek  Ayn 70 olarak hesaplayacak çünkü ömerdeki ö harfinin aslı ayındır. Anne ismi şahsın ismi alınarak yapılan bakımlarda yıldıznamede olduğu gibi eğer manevi ilme kişinin vukufiyeti yoksa çıkan rakamlara manaları yüklemeyi bilmiyorsa ki bunu bilenler zaten yıldızname ile bakmazlar, çıkan sonuçların hata payı oldukça yüksektir. İkinci bir husus mesela eğer manaya vakıf değilse yıldızname ile bakan şahıs aynı isimde olanlara aynı şeyleri söylecektir. Yani diyelim anne ismi nurdan kendi ismi canan bu şahsın ebcedle hesap edip hastalığını buldunuz ve 1 çıktı doktorluktur ilaç lazımdır diye. İşte anne ismi nurdan kendi ismi canan olan herkese aynı sonuç çıkacaktır ki işte bu büyük bir hatadır. Yıldıznameyle bakanlar gerçi bu açıklarını burçların karakteristik özellikleri ve tesirlerine de bakarak bir şey çıkarmaya hasta hakkında teşhiste bulunmaya çalışsa da bu şekilde bile doğruluk payı yüzde 20 ancadır. Diğer bir hususta yıldızname eseri İmamı Cafere r.a. atfedilen bir eserdir ama tarihen isbatlanmış değildir.

13- Bakımdan çıkıldığında Mendel yapan sarfiyesini okuyacak görümü olan birine bakım yaptırıldıysa eğer mutlaka bakım bitince şahsın üzerine Fatiha veya Ayetelkürsi okunacak. Özellikle görümü olup varlıklara muhtaç olmayan onlarla çalışmayan bir nevi keşfen bakabilen birine eğer yaptırılıyorsa öğretme amaçlı mutlaka bakım sonunda öğreten şahsın sağ kulağına işiteceği şekilde Fatiha suresini okumalıdır ki kişi üzerinde Manen oluşan yoğunluk dağılsın.

14- Bakımdan sonra üzerinize eğer gaflet uyuklama vs. gibi haller gelirse uyumayın ve kalkın abdest alın.

Hasta da Manevi tasallut söz konusu ise  ve işin tam olarak ehli değilseniz cinleri yakma, öldürme gibi durumlara direk girmeyin.Diyer zararlarının yanı sıra, Unutmayın cinlerde mükellef varlıklardır ve dinen bir adamı öldürmenin haram olması gibi bunda da haramdır. Zaten bu da ayrı bir meseledir ki bu zamanda cinci hoca vs. kişiler cinleri yakmaktan çok yaktıklarını zannetmektedirler.(yukarda notunu verdiğim Temessül nedir Melekler şeytan ve cinlerin temessülle ilişkileri adlı yazımızı okursanız konu biraz daha net anlaşılmış olur.) Allahu alem bissavab

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.