Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
4 yıl önce root1 root1 tarafından yazıldı, 5.126 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Kevser suresinin Fazilet ve Havassı

Kur’an-ı Kerim’in 108 nci sûresi. 3 âyet, 10 kelime ve 42 harften ibarettir. Bu mübarek sûre, “El’Adiyât” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Üç âyet-i keri’meyi içermektedir. Resûl-i Ekrem’e ihsan buyurulan Kevseri bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir. bir ismi de “Nahr sûresi”dir. Bundan evvelki “EI’Mâun” sûresinde dini yalanlayan bir şahsın pek kötü vasıfları bildirilmişti. Bu sûrede de Allah’ın dinini yaymakla emrolünan Yüce Peygamber olduğunu hayır ve bereket ile kendisinin yüce değerinin bildirilmesinden dolayı bu iki mübarek sûre arasında nazarı dikkati çekecek bir münâsebet vardır. Yine  Bu sûre, “Duha’ ve ” inşirah” sureleri gibi Hz. Muhammed (s.a.s)’e has, O’nunla ilgili olan bir sûredir. Kevser sûresinde Yüce Allah, müşriklerin çeşitli kötülüklerine, hakaret ifade eden konuşmalarına karşı, Hz. Peygamber (s.a.s)’i teselli etmektedir. Peygambere çeşitli iyiliklerle vaadlarda bulunmakta, O’nu, Allah’a karşı şükür vazifelerini yerine getirme yoluna sevketmekte ve O’nun düşmanlarının acı akıbetlerini haber vermektedir.

Ebû Ümâme’den (r.a.) rivayetle: Dört şey Arşın altındaki hazineden indirilmiştir: Fatiha, Ayete’l-Kürsî, Bakara Sûresinin son iki âyeti [Amenerrasûlü] ve Kevser Sûresi (Suyuti-Camiussağir 1:469, Hadîs No; 927)

Enes (r.a.)’den rivâyete göre, Kevser sûresi hakkında Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: O Cennet’te bir nehirdir. İki yanında inciden kubbeler vardır. Ey Cibril bu nedir? dedim; “Allah’ın sana verdiği Kevser budur” dedi. (Buhârî, Tefsir-ül Kur’ân: 27-Tirmizi, 3359)

Enes (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Cennet’te dolaşmakta iken iki kenarı inciden kubbelerle donatılmış bir nehir bana gösterildi. Görevli meleğe bu nedir diye sordum. Bu Allah’ın sana vereceği Kevser’dir dedi. Sonra eliyle nehrin çamuruna dokunarak misk çıkardı. Sonra beni Sidret-ül Münteha’ya çıkardılar, orada çok büyük bir nur gördüm.” (Buhârî, Tefsir-ül Kur’ân: 17)

Abdullah b. Ömer (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kevser, Cennet’te bir nehirdir; İki kıyısı altındandır. Nehrin yatağı inci ve yakuttandır. Toprağı miskten daha hoştur suyu baldan daha tatlı ve kardan daha beyazdır.” (İbn Mâce, Zühd: 27-Tirmizi, 3361)

Enes (r.a)’in bir başka rivayetinde ise,  öyle “Cennette, sütten daha beyaz, baldan daha tatlı bir nehir gördüm. Orada boyunları, melez develerin boyunları gibi olan yeşil kuşlar var. Kim o kuştan yer, o sudan içerse, rıdvanı (yani Allah’ın, kendisinden razı olması mertebesini) elde eder. (Razi, Tefsiri kebir, Buhari, rikak, 53)

Peygamber s.a.v “Kevser nedir biliyor musunuz?Oradakiler de: Allah ve Resûlü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki: O Aziz ve Celil olan Rabbimin cennette bana verdiği bir nehirdir. Onda pek çok hayır vardır. Ümmetim kıyamet günü ondan içmeye gelirler. Kapları yıldızlar sayısıncadır. Ümmetimden kimileri ondan çekip uzaklaştırılır. Bunun üzerine ben: Ey Rabbim! Doğrusu o da benim üm-metimdendir derim. Bana denilir ki senin arkandan onların neler yaptığını sen bilmezsin.”(Ahmet b. Hanbel Müsned, Besairul kuran)

Peygamber s.a.v buyurdu: Kim Kevser suresini okursa Allah c.c ona cennetteki bütün ırmaklardan içirir ve onun için büyük kurban gününde kullarının kestikleri kurbanlar sayısınca onar iylik yazılır.(Beydavi Tefsiri)

Surenin Havassı

bu sureninde havas eserlerinde fazla özellikleri bahsedilmez. bu surenin tarafımızdan tesbit ettiğimiz bazı özellikleri şöyledir:

1-Niyet ettiği şeyi Rüyada görmek için Nasr suresini beş kere okuyup her birini bir parmağına üfleyip sonra salavatı şerife fatiha-i şerife ve Kevser suresini okuyup yatsa niyet ettiği şeyi rüyada görür.

2- bu sureyi Bin defa okuyan muradına erer ve Efendimizi s.a.v rüyasında görür.

3-  sıtma ve humma gibi hastalıklarda hastaya bu sureyle tütsü yapılırsa şifadır. Üç kağıda yazılacak birincisine inne atayna kel Kevser Ya Şafi Ya Allah ikinciye fesalli lirabbike venhar Ya Kâfi Ya Allah üçüncüye yazılacak olan inne şanieke huvel ebter Ya Müafi Ya Allah.

4-  Meşru daire içerisinde Aralarında muhabbet olmasını istediğin(dargın, evli eş vs.) kimseye bir tatlı şeye 77 kere inna atayna kel (Kevser) suresini okuyup yedirse ziyadesiyle muhabbete vesile olur.

5- Yine ailevi sıkıntılarda, eşler arasında veya çocuklar arasındaki küslüklerde, sürtüşmelerde evin içinde bir hafta içinde bitecek şekilde bin Kevser suresi okunması bu sıkıntıların dağılmasını sağlar. Okumaya mümkünse Cuma günü namazdan önce kuşluk vakti başlanılsın ve sonraki cumaya bitecek şekilde okunsun. Bu defalarca tecrübe edilmiştir gaflet etmeyin.

6- Kutbüddin İznikî buyuruyor ki “Bir kimse yatacağı vakit Kevser suresini okursa ve derse ki “Ya Rabbî! Beni sabah namazına uyandır.” derse, Allah’ü Teala nın izniyle o kimse sabah namazına uyanır.

7-  erkekliği bağlı olan için yumurta iyice kaynatılır kabukları soyulur ve üzerine Kevser suresi yazılır. Yumurta gelinin saçının teliyle uzunlamasına kesilir ve yarısını geline yarısını da damada yedirilirse biiznillah bağ çözülür.

8- Yine bir Cuma akşamı maun suresi 41 defa kevser 1000 defa okunsa ve yatılsa peygamberimizi rüyada görür.

9- Yine muradına ermek için bin defa okunsa mücerreptir.

10-Bilmediğin bir şeyi öğrenmek veya bir şeyin hayırmı şermi bilmek için rızaellillah 2 rekat namaz kılıp peşinden  Enam 75 ayetiyle beraber Kevser suresini 45 veya 101 defa okuyup yatan merak ettiği şeyi rüyada görür.

11-Göz ağrılarında, bulanık ve puslu görmelerde sabah namazı sünneti ve farzı arasında surenin harfleri adedince (yani 42) kez okuyup gözlerine meshederse ve buna 3-5-7 gün devam ederse şifadır biiznillah.

12-Bu sureyi ramazanda hayırlı bir günde yazıp üzerinde taşıyan ve devamlı okumakla meşgul olanlar düşmanlarına karşı galip olurlar.

13-Tıbben çocuk sahibi olamayanlar bu sureyi Nisa 1 ayetiyle beraber 42 defa 3 gün üst üste 3 adet kırmızı elma veya 3 adet rafadan yumurta üzerine okuyup yeseler ve bir saat sonra eşleriyle beraber olsalar gebe kalırlar biiznillah. Lakin kadın adetten çıkınca 14-18 günleri arasında bu yapılsın.

14-İfrit musallat olmuş kişilere 72 Ayetelkürsi başında Elif lam mim olmak kaydıyla, 7 Tarık, 7 Zilzal, 21 inşirah, 11 kevser, 17 şer kez ihlas, felak ve nası bir miktar suya ve zeytin yağına okuyup. Bu sudan hasta yıkatılıp ve en az 21 gün içirilirse ve okunmuş zeytin yağıylada bu sürede hasta ara ara vücudu baştan ayağa yağlanırsa şifasına kavuşur biiznillah.

15-İsmi F harfiyle başlayan ve vücudunda kırgınlık, yorgunluk, uyuşukluk yaşayan kişiler devamlı bu sureyi okumakla meşgul olurlarsa bu sıkıntıları biiznillah kalmaz.Allahu alem bissavab.

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.