Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
8 yıl önce tarafından yazıldı, 622 kez okundu ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

İslami bazı Doğru bilinen yanlışlar ve İlmi hikmetler

Müslümanlar arasında çok yaygın bir şekilde dini bir çok mesele vardır, doğru sanılan ama yanlış olan. Bu konu geniş bir konu olduğundan bunu ilerde çıkarmayı planladığımız çalışmalara havale ediyor, sadece bazılarını kısaca maddeler halinde burada veriyoruz.

1-Yunus emrenin şiirlerinde vurguladığı ve o günden bu yana 18 bin alem diye bilinen ifade nakıstır. Aslen 19 bin alem mevcuttur. Besmele sırrı gereği. Rabbimiz Müteal Zahir ve Batın (c.c) isimleri gereği zahirde ve batında nice Alemler ve o alemlere uygun nice varlıklar halk eylemiştir.

2- Bu gün bilimsel gelişmeler 3 boyutun varlığından bahsetmektedir. Biliniz ki 7 boyut vardır ve umuyorum bilim bu boyutları keşfedecektir.

3-Kaf dağları bir mitoloji ve efsane değildir. İnşallah bilim dünyası bu dağları ve yerlerini ilerde keşfedecektir.

4-  maide suresinde geçen abdest ayetlerindeki hükümler sadece insanlara mahsus değildir. Hatta teyemmümden bahseden ifadeler aslında cinlerden suya dokunamayan (giremeyen) gruplar için verilen bir ruhsattır tamamen yani onlar abdesti direk toprak ile alırlar. Ama insanlar içinde su bulunmadığında ancak aynı cevaz verilmiştir. Bu ve benzer bir çok ayeti yorumlarken sadece insanları göz önünde bulundurmak ayetlerin hükümlerini daraltmaktır.

5-  Halk arasında yaygın inanışta söylenen Şeytan Meleklerin başı idi, hocasıydı veya Melekti sözleri tamamen batıldır. Ayetle sabittir ki Şeytan cinlerdendir.

6-  Bakara 102 ayetinde beyan edilen Harut ve Marut isimli varlıklar sanıldığı ve yanlış manalandırıldığı gibi iki melek değil Meliktirler. 5 nci kat semada İlmi havas ve Ledünün bazı kısımlarını öğreten gruplardandırlar. Hz. Hızır da aynı yerin ervahlarındandır o sanıldığı gibi insan değildir. Rabbimizin insan, cin, melek arasında bir nevi yarattığı bir varlık çeşiti vardır. Bunlar meleki vasıfları gereği, bedenleşebilirler istedikleri şekilde gözükebilirler. Arada bir yiyip içebilirler ama yemeğede mecbur değillerdir.

7-   Tin suresinde üzerlerine yemin edilen Tin(incir) ve zeytin yorumlandığı gibi sadece nimet olan incir ve zeytinden bahsetmez. Bunlar ilmi simyayı bilen gök gruplarındandır. Semum gibi bunlarda ilmi simyayı bilen varlıklardır.

8- bizim galaksimizde sanıldığı gibi 12 burç yoktur. 366 burç vardır. Yine sanıldığı gibi 7 kat gökler bizim galaksimizle kısıtlı değildir. Tersine Rabbimizin birinci kat sema olarak kast ettiği ve yakın göğü size kandillerle donattık ayetinde bu galaksi göklerin birinci katını içerdiği beyan edilmiş. Ama müfessirlerin çoğunluğu bu ayeti nakıs manalandırmışlar ve 7 kat göklerin tamamını bizim galaksimizle sınırlandırmışlar. Onlara göre kamer (ay) birinci kat semanın başlangıcıdır.

9- Efendimizin s.a.v isra ve miraç olayında gözden kaçan en önemli husus Efendimizin s.a.v mescidi haramdan değilde mescidi aksadan göklere yükselişidir. Bu olay sadece Süleyman mabedinin kutsiyetinden kaynaklanmaz. İlmi bir hakikatıda içinde saklar. Uzaya en sağlıklı ve sıkıntısız dünyadan çıkış noktası burasıdır. Bilindiği üzere uzaya dünyanın her yerinden değil belli noktalarından uzay araçları fırlatılır. Bunun en büyük sebebi atmosfer tabakasının o fırlatma noktalarında daha müsait oluşudur. Efendimiz s.a.v miraç mucizesi nasılki ümmetine ilmi anlamda bir hediyeydi göklerin ilminin ümmete verileceğinin işaretiydi. Aynı şekilde mescidi aksadan çıkışta bir işarettir. Daha sağlıklı ve ötelere yükselmek istiyorsanız çıkışınız buradan olsun mesajıdır.

10- Müslümanlara öğretilen ve izahı pek yapılmayan 4 büyük melek ve vazifeleri meselesinde yanlış bir anlayış vardır. Bu bahsedilen melekler ve görevlerinde bilinmelidir ki sadece bunlar görevli değildir. Misalen Azrail a.s canları almakla görevlidir derken sanılıyor ki herkesin canını sadece bir tek bu Melek alıyor. Hayır doğrusu şudur ki: Azraile a.s bağlı nice can almakla vazifeli Melekler vardır bunlar Azrail namına hareket ederler ve canları kabzederler. Bu yüzden aynı anda milyonlarca varlık bile ölecek olsa bunlar rahatlıkla hepsinin canını alır. Çünkü Azrailin a.s sorumluluğunda bu görevde ona bağlı milyonlarca (Gerçek sayılarını Rabbimiz bilir) melek vardır. Aynı şekilde diğer büyük melekleri de bu örneğe kıyaslayın. Onlarında emrinde nice onlar adına o görevleri yapan melekler vardır.

11- İnsan anne rahminde göbek bağı ile zahir yapısı nasıl besleniyor ve mana yapısıda aynı şekilde besleniyorsa. Doğduktan sonra zahirde göbek bağı kesiliyor ama manevi göbek bağı hala devam ediyor. İnsan vucudunda nasılki göbek orta noktadır aynı şekilde enerji kaynağı da aynı yerdir. Bu hikmetlerden olsa gerektir. Kulunç gibi sırt ağrılarında kitlenmelerinde mesela göbekten kupa çekmek ağrıların kaybolmasına sebeptir.

12- Hakkın aldığı misak iki çeşittir. Birisi Meleklerin bazılarından aldığı ki Adem a.s yaratıldığında verilen secde (saygı) emridir. İkincisi insanlardan aldığı misaktır ki buda aslında iki çeşittir. Birincisi bezmu elestte alınan misak diğeri Numan vadisine alınan misaktır. Sanıldığı gibi misak tek değildir. Araf 172 ayette anlatılan zürriyetlerden alınan misak Numan vadisinde olan misaktır. (yani şuan ki adıyla Arafat dağının olduğu yer)

13- Sanıldığı ve beklendiği gibi Mehdi a.s bir tek kişi değildir. Üç büyük vazifesinin üçüde üç ayrı şahsiyet tarafından icra edilir ve üçüne birden mehdiyet namı verilmiş olur. Üçüncünün vazifesinin en önemli kısmı öncesinde Cehcah-Cahcah ( Şerefli, dik duran manalarında) namında bir şahsın ittihadı İslamın kurulmasında yapacağı hizmettir. Bu üçüncü mehdinin çıkışınında alametidir.

14- Ahir zamanda bahsedilen Yecüc ve Mecüc sanıldığı gibi yerden değil göklerden gelecek olan bir fitnedir.

15- sanıldığı gibi şeytanın sadece görevinin vesvese vermek değil. Ayetlerin ifadeleriyle nesillerin bozulmasının, ürünlerin bozulmasında mal ve evlatlara ortak olmakta bile tasarrufu ve yetkisi vardır. Bu gün gdo lu ürünler ve hastalıklı nesillerin var oluşunun sebebi budur.

16-   göklerde canlıların varlığı kati değildir. İfadeleri yersizdir. Tersine nahl,49- şura,29 gibi ayetlerin ifadelerinden göklerde başka canlıların olduğu anlaşılmaktadır. Hatta Miraç hadislerinde Efendimiz s.a.v göklerde bir çok şehirlerin varlığından ve varlıklarından haber vermiştir.

17- zannedildiği gibi kainatta bir tek güneş yoktur. Tersine kuranda haber verilen ilmi mucizeler makalemde de deyindiğim üzere yedi ayrı dünya ve güneş mevcuttur.

18- Sanıldığı gibi insanda 3 ncü bir göz yoktur sadece. İnsanda toplam 19 göz vardır ki Halifetullah olan zat bu gözlerle alemleri müşahede eder.Allahu alem bissavab

Etiketler:

Güvenlik Sorusu ** Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.