Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 3.359 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Hümeze Suresinin Havassı

Bu mübarek sûre, “El-Kıyâme” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Dokuz âyet-i kerîme’yi ihtiva etmektedir.

Bundan evvelki “Asr” sûresinde mü’mîn, sâlih kullardan başka insanların sapıklıkta bulundukları bildirilmişti. Bu sûre de o sapıkların bâzı vasıflarını bildirdiği için bu iki sûre arasında büyük bir irtibat vardır.

“Humeze”, başkalarını çekiştiren anlamında kullanılmaktadır. Buradaki “hûmezetül lümeze” kelimeleri, Arapça’da birbirine çok yakın anlamlı iki kelimedir, birbirinin yerine de kullanılabilir. O kadar az fark vardır ki, dile son derece vakıf olan Araplar bile hûmeze’nin anlamı olarak lümeze’yi gösterirler. Gelen rivayetleri şöyle bir kısaca toparlayacak olursak şu manalara tekamül eder. Başkalarını hakir ve zelîl etmeyi âdet haline getiren o kişi bazılarını parmakla gösterir, bazılarını da söz ile işaret eder. Bazılarına nasipleri dolayısıyla tan eder. Bazı şahısları da kötülüğe bağlar. Bazılarını yüzüne karşı aşağılar, bazılarına da gıybet eder. Laf taşıyarak dostlar arasında kavga ve huzursuzluk çıkarır, kardeşlerin arasını bozar. Başkalarını kötü isimle çağırır lakap takar, onlarla alay eder ve eksikliklerini ortaya çıkarır.

Bu surenin bazı özellikleri

1-Bu sure gözdeki kanlanma illeti için okunursa onu izale eder. Aynı şekilde gözdeki iltihaplanmaya da okunursa şifadır.

2-Zehirlenmiş kişinin üzerine okunsa şifadır. Aynı şekilde  sure-i Şerifelerin evvellerinde ki elif lam mim sad gibi harfi Şerifeler ile beraber bu sureyi yazıp su ile silerek içse zehirlenmiş kimseye şifadır.

3-Bu sureyi nafile namazlarda çok okumak malı ve rızkı ziyadeleştirir artırır.

4-Bu surenin bir özelliği de bir kişide büyü olup olmadığını anlamak için uygulanmasıdır. Şöyle ki: bir kişide büyü olup olmadığını anlamak için o kişiden 4 parmak ip alınır veya ayak başparmağından topuğa kadar iplikle ölçü alınır her ikiside olur. önce bir kağıt üzerinde o ip ölçülür ölçülen ipliği hastanın avucunun içine koyar eli kapatılır, elini sıkmasını önerir, bu sure ve aşağıda ki azimet okunur tekrar hastanın elinden o ip alınır ve daha önce ölçtüğünüz yere konulur ve bakılır eğer ip uzamışsa cin alameti kısalmışsa insan şerri (büyü, hased nazar) şayet ip aynı boydaysa cenabı haktan gelen bir rahatsızlık demektir. ipliği hastanın eline koyunca 3 defa HÜMEZE suresi ve 3 defada bu azimet okunur.

okunacak azimet: egsamtü aleyke ya meymunu ya ebanuh en tenzile adla hazal eseri ve tübeyyin ma bisahibihi minel cinni fetavvilhu ve in kane minel insi febgihi ala halihi bihaggi hazihissuratiş şerifeti elvahan elvahan el acel el acel el acel essaah essaah.

5-Hümeze suresi İnsanların yalan ve iftiralarından kurtulmak için 21 kere okunur

6-Bu sure Şura, Kaf, Kalem ve Zuhruf suresi ile beraber okunsa her türlü kem gözlerden hasetçilerin hasedinden nazardan koruyucu özelliğe sahiptir.

7-Yine bu sure Nazar ve hased için Ayetelkürsü ve amenerrasulu ve nazar ayetiyle (Kalem 51)beraber 3-5-7-11 veya 21 defa  okunsa şifadır.

8- Bu sure ile de insanlara dilediğin şekilde gözükebilir ve hatta onları sıkıntıya hastalığa sokabilirsin bunlar şerre yönelik olduğundan yazmıyorum.Allahu alem bissavab.

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.