Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 30.150 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Hızır Aleyhisselamın Duası ve Virdi

 

Hızır Aleyhisselamın bu duası ve virdini okumaya devam edenlerin anlayış, zeka ve hafızaları kuvvetlenir. Allah Tealadan bir çok lütfe mazhar olurlar ve en önemlisi ilahi tecellilere kavuşurlar hikmeti çoktur bununla kifayet ediyoruz.  Bir çok yerde Hızırın a.s  virdinin verildiğini okuma şekli ve duasının verilmediğini gördüm bu sebepten bu yanlışlığa dur demek için bu konuyu açıyorum her şeyin bir edebi usulü şartı vardır bunlara dikkat edilmedi mi olmaz kişi kendini kandırır ancak. bu abdestsiz namaz kılmaya benzer böyle bir durumda istediğiniz kadar Allah merhametlidir diyin kabul olmaz çünkü Allah c.c namaz için abdesti şart koşmuş buda aynen bunun gibidir. Sabah ve akşam namazlarının akabinde en az birer kere okunur en çok 21 kere okunur ve okumanın sonunda duası okunur.Allahu Alem bissavab.

 

Duası

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Allahümme kema letafte fi azametike ve gudretike dünelli duai ve alevte bi azametike alel uzemai.(h). Ve allimte matehte erdike keilmike ma fevga arşik. Ve kanet vesavisus suduri kel ala niyeti indeke ve ala niyetül gavli kessirri fi ilmik.ve engade külli şeyin bi azametik.(k). Ve hada’a külli sultanin li sultanik.ve sade emrüddünya vel ahireti küllühü biyedik.(e). İcalli min külli hemmin ve ğammin esbehtu ve emeseytu fihi feracen ve mehraca.allahümme inni affeke an zünubi ve tecavüzeke an hatieti.(rr.)ve setrake ala fethi amile etmeani en eseleke mala estecibhu minke mimma gasrute anhü fesırtu eduke aminen ve eselüke müsebbeben sebeba fe inneke entel mühsinu ileyye ve enel müsiiu ila nefsi.ar) Fima beyni ve beynüke tettezedu ila bini’metikve tebeannezu ileyke bilmeasi velakinnellisegate bike hameletni alel cüreti aleyke feudillahümme bifedlike ve ihsanike ala inneke enter raufurrahim.

 

Virdi

 

La ilahe illallahul hayyül gayyum. La ilahe illallahul bagid deymum. La ilahe illallahu vahdehula şerikeleh. La ilahe illallahul evvelül ahir. La ilahe illallahul zahirul batın. La ilahe illallahul azizül cebbar. La ilahe illallahul hakimul ğaffar. La ilahe illallahus semiul basir. La ilahe illallahul latifül habir. La ilahe illallahul ğafuruş şekür. La ilahe illallahul vehhabül gadir. La ilahe illallahul halimül alim. La ilahe illlallahul cevadül kerim.   La ilahe illallahul berrur rahim. La ilahe illallahul azizül hakim. La ilahe illallahul hafizur rafiu. La ilahe illallahul hafizül müğni. La ilahe illallahul kerimül mu’ti. La ilahe illallahul gaimuz zekiyyu. La ilahe illallahul aliyyül behiyyü. La ilahe illallahuş şehidür ragibu. La ilahe illallahul garibul mücib. La ilahe illallahul fettahul alim. La ilahe illalahul vekilür rezzag. La ilahe illallahul mütekebbirul halıg.   La ilahe illallahül evvelü min aded.  La ilahe illallahül bagı bi ğayrı meded.  La ilahe illallahül vedudül mecid. La ilahe illallahül mübdiul mü’id. La ilahe illallahül fe’aalül lima yürid. La ilahe illallahül melikül varis. La ilahe illallahül bagil bais. La ilahe illallahül bariul musavvir. La ilahe illallahül latifül müdebbir. La ilahe illallahüs seyyidüd deyyan. La ilahe illallahül hannanül Mennan. * La ilahe illallahü zül fadli vel ihsan. La ilahe illallahül hadil gaviyyu. La ilahe illallahu zül ahdil vefiyyu. La ilahe illallahül haggul mübin. La ilahe illallahüt tevvabül mü’in. La ilahe illallahül kebiru zül in’ami vel ihsani vel celal. La ilahe illallahü zül kerime vel ifdal. La ilahe illallahül ferdüs samed. La ilahe illallahu leyse lehu sahibetev vela veleda. La ilahe illallahül basitel bedi’u. La ilahe illallahu zül hisabis seri’u. La ilahe illallahül vasi’u zül ihsan. La ilahe illallahüs selamül mü’min. La ilahe illallahül kefilül müheymin. La ilahe illallahül hakimül kerim. La ilahe illallahu rabbüs semavati vel erdi ve rabbül arşil azim. Ve sallellahu ala seyyidina ve nebiyyina muhammediv ve alihi ve sahbihi ecmei’n. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.

 

Mecmuatül Ahzab 475-476- Kendi çalışmamdan

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.