Kategoriler
Tavsiye Siteler
Son Yazılar
Son yorumlar
13 yıl önce tarafından yazıldı, 3.944 kez okundu ve hakkında yoruma kapatıldı.

Asr Suresinin Havassı

Bu mübarek sûre, inşirah sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. İbn Abbas, İbn Zübeyr ve Cumhûr’a göre Mekkî; Mücahid, Katâde ve Mükâtil’e göre Medenî’dir.

Üç ayet, ondört kelime ve altmışsekiz harften ibarettir.

Asr’a = Dehr’e yemîn ile başladığı için kendisine böyle Asr sûresi adı verilmiştir. Bundan evvelki “Tekâsûr” sûresinde insanların çoklukları ile mağrur olarak kendilerini felâketten kurtaran zatların kimlerden ibaret bulundukları haber verildiği cihetle bu iki sû re-i celîle arasında mühim bir irtibat vardır.

Ubeydulah b. Hısn diyor ki: “Resulullahın sahabilerinden iki kişi karşıla­rında biri diğerine Asr suresini sonuna kadar okumadan ayrılmazlardı. (Sure bi­tince) biri diğerine selam verir ayrılırlardı.(Taberi Tefsiri)

Rivayete göre Hz. Ebu Huzeyfe (r.a): Hz. Peygamber (s.a.v) in ashabından ikisi karşılaştıklarında Asr Sûresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra da selamlaşarak ayrılırlardı.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuştur ki: « Kim Asr suresini okursa, Allahü Teâlâ onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur »

İmam Şafii (r.a) şöyle demiştir:

“Eğer Asr sûresinden başka bir şey nazil olmasaydı yine de bu insanlara yeterdi. Zira bu sûre Kur’an ilimlerinin tamamını-Öz olarak- kapsamaktadır.” Alûsî tefsiri: 30/227- Semerkandi Tefsirül Kuran)

Surenin Bazı Özellikleri

1-Asr suresi: Dahili hastalıklara yazılıp suyu içilse ve yetmiş kere okunsa iksirdir. Yani herhangi bir dahili hastalık için yazılıp suya konur ve üzerine 70 kere bu sure diğer şifa ayetleriyle beraber okunur. Özellikle ateşli hastalıklarda 72 fatiha ile beraber 70 asr suresi çok faydalıdır bu tecrübe edilmiştir. Daha faydalı olması için yağmur suyu tercih edilmelidir.

2-Bu sure gömülen değerli bir eşya üzerine okunursa çıkarılıncaya dek emniyet ve

muhafaza olur. Aynı şekilde hububat ve yiyeceklerde ambarların dört tarafına yazıp gömerlerse her türlü afetten muhafaza olunur.

3-Yine bu sureyi 21 ayetelkürsiyi 7 şer felak ve nası dört ayrı küçük çubuğa okur ve define olan yerin dört tarafından bu çubuklar dikilirse Muhafaza olunur  veya kağıda yazıp gömerlerse her iki uygulamada olur.

4-Bu surenin şerre bakan (alış-veriş ve ticareti durdurmak, zalimi veya kişileri zarara uğratıp helak etmek) gibi yönleri de vardır ama yazmıyorum

5-Bu sureyi sıtmalı şahısların üzerine okusalar biiznillah şifa bulur. Bir miktar suya Fatiha suresini 40 kere bu sureyi 70 kere okuyup sıtmalının yüzüne suyu serperlerse biiznillah şifa bulur.

6- Bu surenin sıkıntı anlarında devamlı meşguliyeti kişiye sabrı cemil kazanmasına vesiledir. Özellikle ibadetlerde gevşeklik yapanlar nefsine mağlup olanlar ibadetlerde devamlılığı kazanabilmek için bu sureyi okurlarsa inşaallahu teala istikameti ve devamlılığı kazanırlar özellikle la havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim tesbihi ile bu sureyi beraber okursalar daha fazla faydasını görürler rabbimizin yardımına mazhar olurlar.

7- Bu sureyi yeni anılan elbise üzerine okuyup giyilirse hayırları celb eder.

8-Bu sure içeriği itibariyle her döneme baktığı gibi daha çok zamanımıza bakmaktadır ahir zaman fitnelerinde hüsran olan guruplara dahil olmamak için, hakkı, sabrı imanın lezzetini ve Salih amelleri kazanmak niyeti ile bu sureyi okumakla bu zamanda çok meşgul olmak gerekir. Gaflet etmeyin.

Etiketler:

Malasef Yorumlar Kapalı.